PRAWO I BEZPIECZEŃSTWO

Drukuj
PDF

foto-9W dniu 01.10.2012 r. odbyło się spotkanie uczestników – Hufca Pracy 5-23 w Skierniewicach z inspektorem Staży Miejskiej do spraw i profilaktyki panem Zbigniewem Cabanem.

Było to pierwsze spotkanie z cyklu „Prawo i bezpieczeństwo”. Następne spotkania z tego cyklu planujemy z pracownikiem Policji i kuratorem sądowym. Pierwsze spotkanie z tego cyklu odbyło się pod hasłem „Straż Miejska przyjacielem OHP”. Celem spotkania było przedstawienie młodzieży pracę straży miejskiej i jej dbałość o zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom naszego miasta.

Naszych uczestników interesowały przede wszystkim sprawy dotyczące dbałości władz miasta o bezpieczeństwo młodzieży. Inspektor Caban uświadomił naszym uczestnikom że, oprócz praw jakie mają młodzi mieszkańcy Skierniewic, mają także i obowiązki. Obowiązki, których sumienna realizacja daje nam wiele korzyści – a przede wszystkim zapewni bezpieczeństwo nam i naszym najbliższym.
Uczestnictwo w strukturach OHP daje nam możliwość wychowania przez pracę, zdobycia zawodu oraz bezpośredni kontakt z fachowcami wysokiej klasy. To od nich nasi uczestnicy mają uczyć się sumienności i rzetelności. Kontakt z pracą jest pewnego rodzaju przywilejem dla młodzieży Hufca Pracy, którzy oprócz zdobywania kwalifikacji zdobywają także umiejętności życiowe.

Dziękujemy Straż Miejskiej w Skierniewicach za przysłanie kompetentnej osoby.

foto-9

zdjęcie i tekst : komendant hufca
- Andrzej Hycak

Uprawnienia strażników

Uprawnienia Strażnik wykonując zadania ma prawo do:udzielania pouczeń, legitymowania ... WIĘCEJ ...

Kierownictwo

KOMENDANTKomendant - Artur GłuszczDo zadań Komendanta Straży należy planowanie ... WIĘCEJ...

Akty Prawne

aktyprawnePodstawowe akty prawne regulujące działalność straży miejskich... WIĘCEJ...

Informacje podstawowe

InfoStraż Miejska w Skierniewicach pracuje codziennie w godzina 7:00 do 23:00... WIĘCEJ ...