POMOC OSOBOM BEZDOMNYM I WYKLUCZONYM!

Drukuj
PDF

foto67Od początku okresu zimowego Straż Miejska w Skierniewicach prowadzi zintensyfikowane kontrole miejsc przebywania osób bezdomnych oraz osób, które mogą potrzebować pomocy.


W związku z niskimi temperaturami panującymi na zewnątrz, Straż Miejska w Skierniewicach skupiła swoje działania na problemie ludzi wykluczonych, pozbawionych własnego lokum, dotkniętych chorobami, którzy adoptują na prowizoryczne „mieszkania” pustostany, wiaty śmietnikowe, wnęki budynków, zajmują opuszczone altanki działkowe, czy też budują prowizoryczne szałasy na terenach zalesionych. Strażnicy w celu zaspokojenia podstawowych potrzeb osób narażonych na wychłodzenie, po zlokalizowaniu miejsc ich pobytu, przekazują informację o ofercie pomocowej, jaka została przygotowana przez Miasto.
Strażnicy sprawdzają również sygnały płynące od mieszkańców, którzy informują nas o osobach, które mogą być starsze i samotne, gdzie zachodzi obawa, że mogą być narażone na wychłodzenie.
Jednocześnie apelujemy i zwracamy się z prośbą do wszystkich mieszkańców Skierniewic, o zgłaszanie pod numerem interwencyjnym 986 Straży Miejskiej w Skierniewicach, miejsc przebywania osób bezdomnych, samotnych i starszych, które mogą potrzebować pomocy. Każda taka informacja może zapobiec tragedii i uratować ludzkie życie.

Uprawnienia strażników

Uprawnienia Strażnik wykonując zadania ma prawo do:udzielania pouczeń, legitymowania ... WIĘCEJ ...

Kierownictwo

KOMENDANTKomendant - Artur GłuszczDo zadań Komendanta Straży należy planowanie ... WIĘCEJ...

Akty Prawne

aktyprawnePodstawowe akty prawne regulujące działalność straży miejskich... WIĘCEJ...

Informacje podstawowe

InfoStraż Miejska w Skierniewicach pracuje codziennie w godzina 7:00 do 23:00... WIĘCEJ ...