PODSUMOWANIE PRACY STRAŻNIKÓW ZA MIESIĄC KWIECIEŃ 2017

Drukuj
PDF

W miesiącu kwietniu br. Strażnicy Miejscy wykonali:

 1. Ogólna ilość zarejestrowanych czynności                                      530
 2. Ujawnionych wykroczeń                                                                 325
 3. Wykroczenia drogowe                                                                     177
 4. Pozostałe wykroczenia                                                                    148
 5. Inne interwencje, asysty, zabezpieczenia                                       202
 6. Ukarano mandatami                                                                            41
 7. Udzielono pouczeń                                                                           168
 8. Kontrola zajęcia pasa                                                                         49

Stosunek ujawnionych wykroczeń drogowych do pozostałych wykroczeń tzw. porządkowych stanowi jedynie 54,46% wszystkich ujawnionych wykroczeń. Jest to dowód, że wciąż kładziony jest nacisk na działania eliminujące wykroczenia tzw. porządkowe do których w szczególności należą:

 • zakłócanie spokoju publicznego,
 • naruszenie przepisów porządkowych (naruszenia przepisów zawartych w uchwale o utrzymaniu czystości na terenie gminy itp.),
 • niezachowanie czystości w obrębie nieruchomości,
 • wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej (nieobyczajne wybryki, używanie nieprzyzwoitych słów,
 • wykroczenia przeciwko urządzeniom publicznym (uszkodzenia roślinności, utrudnianie z korzystania z tych urządzeń, zanieczyszczanie miejsc publicznych) i inne.

Ponadto należy zwrócić uwagę, że restrykcyjność w egzekwowaniu wykroczeń, które kończą się mandatem karnym jest na poziomie 12,60% wszystkich ujawnionych wykroczeń.

W minionym miesiącu do wyróżniających się funkcjonariuszy należeli:

1. st. insp. Andrzej Wieprzkowicz:

 • ogólna ilość zarejestrowanych czynności              104
 • ujawnionych wykroczeń                                           69
 • wykroczenia drogowe                                              37
 • pozostałe wykroczenia                                             32
 • inne interwencje, asysty, zabezpieczenia                35
 • ukarano mandatami karnymi                                        8
 • pouczeń                                                                     33
 • stosunek drogówki                                                    53,62%.

 2. st. insp. Janusz Sułek:

 • ogólna ilość zarejestrowanych czynności                77
 • ujawnionych wykroczeń                                           56
 • wykroczenia drogowe                                              26
 • pozostałe wykroczenia                                             30
 • inne interwencje, asysty, zabezpieczenia                 21
 • ukarano mandatami karnymi                                         6
 • pouczeń                                                                     40
 • stosunek drogówki                                                    46,43%

3. spec. Maciej Czarnecki:

 • ogólna ilość zarejestrowanych czynności                79
 • ujawnionych wykroczeń                                           47
 • wykroczenia drogowe                                              20
 • pozostałe wykroczenia                                             27
 • inne interwencje, asysty, zabezpieczenia                32
 • ukarano mandatami karnymi                                        4
 • pouczeń                                                                     24
 • stosunek drogówki                                                    42,55%

 Należy zauważyć, że bardzo dobry wynik w minionym miesiącu uzyskał st. insp. Tomasz Nogowski, który pomimo planowanego przejścia na zasłużoną emeryturę w niczym nie ustępuje swoim młodszym kolegom, a wręcz przewyższa ich w wielu postawionych zadaniach służbowych. Pan Tomasz Nogowski dla porównania w minionym miesiącu uzyskał następujące wyniki:

 • ogólna ilość zarejestrowanych czynności                65
 • ujawnionych wykroczeń                                           43
 • wykroczenia drogowe                                              29
 • pozostałe wykroczenia                                             14
 • inne interwencje, asysty, zabezpieczenia                22
 • ukarano mandatami karnymi                                        6
 • pouczeń                                                                    16
 • stosunek drogówki                                                    67,44%

Wszystkim bardzo serdecznie dziękuję za miniony miesiąc, życząc wielu sukcesów w następnym okresie statystycznym.

Uprawnienia strażników

Uprawnienia Strażnik wykonując zadania ma prawo do:udzielania pouczeń, legitymowania ... WIĘCEJ ...

Kierownictwo

KOMENDANTKomendant - Artur GłuszczDo zadań Komendanta Straży należy planowanie ... WIĘCEJ...

Akty Prawne

aktyprawnePodstawowe akty prawne regulujące działalność straży miejskich... WIĘCEJ...

Informacje podstawowe

InfoStraż Miejska w Skierniewicach pracuje codziennie w godzina 7:00 do 23:00... WIĘCEJ ...