Ważniejsze wydarzenia w okresie od 30 kwietnia do 6 maja 2017 r.

Drukuj
PDF

W analizowanym okresie, strażnicy podjęli 229 różnego rodzaju interwencji i działań związanych z zapewnieniem ładu i porządku na terenie naszego miasta, z czego:

wszystkich interwencji podjęto – 77,

skontrolowano budynki użyteczności publicznej – 149 (razy),

kontrola nieruchomości, która zakończyła się sporządzeniem protokółu – 0,

przyjęto zgłoszeń od mieszkańców – 54 w tym dotyczących:

 • zakłócania porządku publicznego i spokoju - 3,
 • zagrożeń w ruchu drogowym – 21,
 • ochrony środowiska i gospodarki odpadami – 8,
 • zagrożeń życia i zdrowia – 2,
 • zagrożeń pożarowych (katastrof) – 0,
 • awarie techniczne – 7,
 • dzikie zwierzęta (bezpańskie psy i inne) – 10.

Interwencje własne – 23,

udzielono pouczeń (środki oddziaływania wychowawczego) – 16,

ukarano mandatami karnymi sprawców wykroczeń – 4/450 zł.,

skierowano spraw do sądu – 0,

patrole wspólne z policją – 3 (patrol na targowisku miejskim, patrol szkolny),

zabezpieczenia (otwieranie urzędu miasta, posterunki stałe w urzędzie miasta i urzędzie stanu cywilnego, kontrola miejsc zagrożonych według Krajowej Mapy Zagrożeń przygotowanej przez Komendę Miejską Policji w Skierniewicach (działania cykliczne), zabezpieczenie obchodów Konstytucji 3-go Maja, stałe posterunki przy przejściach dla pieszych, kontrola zajęcia pasa drogowego, weryfikacja deklaracji społecznych opiekunów kotów, znakowanie rowerów, pomoc przy uruchamianiu samochodu) – 14,

konwój dokumentów, wartości pieniężnych, asysty urzędnikom – 3,

wystawionych wezwań dot. popełnionych wykroczeń –4,

interwencje z monitoringu/fotopułapki – 0,

przekazano spraw do jednostek współdziałających w zakresie funkcjonowania infrastruktury miejskiej (uszkodzone znaki drogowe; awarie oświetlenia ulicznego, zanieczyszczone chodniki i jezdnie; inne) – 10.

Wybrane interwencje w analizowanym okresie:

Niedziela 30 kwietnia:

 1. W godzinach od 900 do 1700 strażnicy zabezpieczają zlot starych samochodów, który odbywa się na płycie Rynku przed Ratuszem Miasta.
 2. W godzinach od 1000 do godziny 1700 strażnicy wspólnie z innymi służbami podejmują próbę wyłapania dzików, które pojawiły się w rejonie zalewu. W trakcie całego zdarzenia dziki poruszały się w rejonie ulic: Konwaliowej, Lipowa, Zadębie, Poniatowskiego. Pomimo wysiłków nie udało się dzików odłowić, a zwierzęta oddaliły się w zarośla.
 3. Godzina 2000 zgłoszenie z osiedla przy ul. Trzcińskiej, gdzie według zgłaszającego doszło do zastawienia innego pojazdu przez jeden z zaparkowanych tam samochodów. Ze względu na nieprawidłowe oznakowanie, niezgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, strażnicy odstąpili od dalszych czynności.

Poniedziałek 1 maja:

 1. Godzina 1000 zgłoszenie o padłej saranie, której zwłoki leżą na opustoszałej działce przy ul. Łódzkiej. Strażnicy po potwierdzeniu zgłoszeniu powiadomili pracowników ZUM, którzy sarnę zabrali do utylizacji.
 2. Godzina 1200 zgłoszenie o pojawieniu się dzików w rejonie ul. 1-go Maja – zgłoszenie nie potwierdzone. Godzinę wcześniej strażnicy zostali poinformowani o pojawieniu się dzików w rejonie ulic: Kozietulskiego i Traugutta. Również w tym przypadku po skontrolowaniu wskazanego rejonu, dzików nie zastano.
 3. Godzina 1330 na wysokości nr 49 przy ul. Mickiewicza strażnicy interweniują w kwestii niewłaściwego parkowania na chodniku przez kierowcę mercedesa na skierniewickich numerach rejestracyjnych. Kierowca zaparkował swój pojazd na chodniku nie pozostawiając pieszym 1,5 m przejścia. Strażnicy wystawili wezwanie dla sprawcy wykroczenia, który do dnia dzisiejszego nie zgłosił się w naszej siedzibie. Na dzień 5 maja ustaliliśmy, że właścicielem tego pojazdu jest mieszkanka naszego miasta, do której zostało wysłane wezwanie o zgłoszenie się do naszej siedziby w charakterze osoby podejrzanej o popełnienie tego wykroczenia.

Wtorek 2 maja:

 1. Godzina 900 interwencja na ul. Trzcińskiej, gdzie kobieta zaparkowała swojego mercedesa w sposób utrudniający wyjazd opla. Sprawca tego wykroczenia został pouczony przez strażników.
 2. 2.Około godziny 1500 jeden ze spacerowiczów nad zalewem Zadębie znalazł portfel, w którym znajdowały się pieniądze i dokumenty, które niestety nie dały możliwości ustalenia właściciela portfela. Strażnicy po przywiezieniu portfela do siedziby SM wspólnie z dyżurnym odnaleźli w portfelu Kontakt do osoby, którą okazał się właściciel portfela. Po sprawdzeniu wiarygodności osoby podającej się za właściciela portfela, został on oddany mężczyźnie.
 3. 3.Godzina 1810 strażnicy interweniują na małym rynku, gdzie zaparkowane zostały samochody w strefie obowiązywania strefy dla TAXI. Jeden ze sprawców tego wykroczenia mieszkaniec Skierniewic został ukarany mandatem karnym w wysokości 100 zł. oraz przypisano mu 1 pkt. karny.
 4. 4.Godzina 2110 o zaparkowanych samochodach na trawniku przy ulicy Św. Faustyny Kowalskiej. Jeden ze sprawców tego wykroczenia mieszkaniec powiatu łowickiego został ukarany mandatem karnym w wysokości 50 zł. Dwóch pozostałych kierowców zostało pouczonych, a dwóch ustalamy.

Środa 3 maja:

 1. Godzina 1200 zgłoszenie o biegających dzikach w rejonie ul. Kościuszki. Również w tym przypadku przekazano do ZUM celem wyłapania, co niestety nieudało się zrobić..
 2. Godzina 1320 mieszkanka posesji przy ul. Skłodowskiej zgłasza otwarte drzwi do mieszkania swojego sąsiada, tym bardziej jest tym zaniepokojona, że od kilku dni nie widziała swojego sąsiada. Strażnicy po przybyciu na miejsce zastali mężczyznę w mieszkaniu, czym uspokoili również osobę zgłaszającą.
 3. Godzina 1700 asysta władzom miasta podczas obchodów uroczystości Konstytucji 3-go Maja, które odbywały się przy Kościele Garnizonowym.

Czwartek 4 maja:

 1. Godzina 845 interwencja na ul. Wąskiej, gdzie jeden z mieszkańców tej ulicy odpadami budowlanymi wyrównuje ubytki d ulicy, czym ją zaśmieca. Strażnicy po przybyciu na miejsce pouczyli mężczyznę, który w ich obecności uprzątnął odpady.
 2. Godzina 920 zgłoszenie o braku tablicy informacyjnej na budowie, która prowadzona jest przy ul. Prusa. Strażnicy przeprowadzili rozmowę z kierownikiem robót, który zobowiązał się umieścić wymaganą tablicę.
 3. Godzina 1325 zgłoszenie o leżącym mężczyźnie obok ławki przy ul. Sienkiewicza. Przed przybyciem strażników czynności podjęli policjanci.
 4. Godzina 1820 interwencja wobec kierowcy, który nie stosuje się do zakazu zatrzymywania się w rejonie ortopedii przy szpitalu. Sprawca wykroczenia zostaje pouczony przez dyżurnego.

Piątek 5 maja:

 1. Od godziny 800 strażnicy biorą udział w Akcji „Nielat”, która koordynuje wydział ds. nieletnich KMP w Skierniewicach.
 2. Godzina 1250 interwencja na ul. Batorego, gdzie mieszkaniec powiatu rawskiego zaparkował swoje IVECO na powierzchni wyłączonej z ruchu. Za wykroczenie to został pouczony przez strażników.
 3. Godzina 1500 zgłoszenie o błąkającym się w rejonie Rynku bezpańskim psie, którego wygląd wskazuje, że może być to pies rasy owczarek niemiecki. Strażnicy powiadomili pracowników ZUM, którzy około godziny 1600 złapali psa w rejonie ul. Reymonta.
 4. Godzina 1800 spacerująca kobieta po terenie parku miejskiego zauważyła małego pieska, który bez opieki biegał po terenie parku. Ustaliła, że pies ma przy obroży metalową blaszkę z numerem nadanym przez jedną z lecznic weterynaryjnych z terenu miasta. Dzięki tej informacji ustalono, że pies uciekł z tej lecznicy, a właścicielką jego jest mieszkanka ul. Trzcińskiej, która po informacji strażników przybyła na miejsce i odebrała swojego pupila.

Sobota 6 maja:

 1. Godzina 950 interwencja przy ul. Jagiellońska 4 na wniosek mieszkanki, która zgłasza zaparkowany samochód marki Peugeot na numerach Gminy Skierniewice, który zaparkowany jest za znakiem zakaz zatrzymywania się. Sprawczyni tego wykroczenia, mieszkanka Starej Rawy, Gmina Nowy Kawęczyn została pouczona przez strażników.
 2. W godzinach od 1100 do 1400 strażnicy zabezpieczają płytę rynku, gdzie odbywa się akcja oddawania krwi – bez uwag.
 3. Godzina 1230 zgłoszenie o zniszczonych ławkach przy parku miejskim okolice ul. Sienkiewicza. O zniszczeniach tych poinformowano kierownictwo ZUM.
 4. Od godziny około 1630 strażnicy interweniują w sprawie niedrożności przepustów i studzienek burzowych, co w wyniku przejścia ulewy i wspomnianych awarii, doprowadziło do zalania ulic i terenów w pobliżu na ulicach: Trzcińska, Podkładowa, Mszczonowska. Strażnicy wykonali pełną dokumentację oraz sporządzili notatki urzędowe, które zostały przekazane do wydziału Urzędu Miasta merytorycznie odpowiedzialnego za tego typu problematykę.
 5. Godzina 2115 jeden z mieszkańców ul. Miodowej zgłasza podejrzenie spalania odpadów w jednej z nieruchomości przy tej ulicy. Zgłaszający nie podaje dokładnego adresu, gdzie może dochodzić do spalania odpadów. Strażnicy skontrolowali całą ulicę, ale nie potwierdzili opisywanych faktów.

To tylko niektóre z działań, jakie prowadzili w analizowanym okresie Strażnicy Miejscy ze Skierniewic w celu zapewnienia ładu i porządku na terenie miasta.

Uprawnienia strażników

Uprawnienia Strażnik wykonując zadania ma prawo do:udzielania pouczeń, legitymowania ... WIĘCEJ ...

Kierownictwo

KOMENDANTKomendant - Artur GłuszczDo zadań Komendanta Straży należy planowanie ... WIĘCEJ...

Akty Prawne

aktyprawnePodstawowe akty prawne regulujące działalność straży miejskich... WIĘCEJ...

Informacje podstawowe

InfoStraż Miejska w Skierniewicach pracuje codziennie w godzina 7:00 do 23:00... WIĘCEJ ...