Ważniejsze wydarzenia w okresie od 7 do 13 maja 2017 r.

Drukuj
PDF

W analizowanym okresie, strażnicy podjęli 424 różnego rodzaju interwencji i działań związanych z zapewnieniem ładu i porządku na terenie naszego miasta, z czego:

wszystkich interwencji podjęto – 131,

skontrolowano budynki użyteczności publicznej – 290 (razy),

kontrola nieruchomości, która zakończyła się sporządzeniem protokółu – 0,

przyjęto zgłoszeń od mieszkańców – 53 w tym dotyczących:

 • zakłócania porządku publicznego i spokoju - 6,
 • zagrożeń w ruchu drogowym – 16,
 • ochrony środowiska i gospodarki odpadami – 19,
 • zagrożeń życia i zdrowia – 1,
 • zagrożeń pożarowych (katastrof) – 3,
 • awarie techniczne – 3,
 • dzikie zwierzęta (bezpańskie psy i inne) – 5.

Interwencje własne – 78,

udzielono pouczeń (środki oddziaływania wychowawczego) – 60,

ukarano mandatami karnymi sprawców wykroczeń – 12/900 zł.,

skierowano spraw do sądu – 5,

patrole wspólne z policją – 3 (patrol na targowisku miejskim, patrol szkolny),

zabezpieczenia (otwieranie urzędu miasta, posterunki stałe w urzędzie miasta i urzędzie stanu cywilnego, kontrola miejsc zagrożonych według Krajowej Mapy Zagrożeń przygotowanej przez Komendę Miejską Policji w Skierniewicach (działania cykliczne), zabezpieczenie akcji ratowniczo-gaśniczej, stałe posterunki przy przejściach dla pieszych, kontrola zajęcia pasa drogowego, weryfikacja deklaracji społecznych opiekunów kotów, znakowanie rowerów, pomoc przy uruchamianiu samochodu) – 5,

konwój dokumentów, wartości pieniężnych, asysty urzędnikom – 8,

wystawionych wezwań dot. popełnionych wykroczeń – 19,

interwencje z monitoringu/fotopułapki – 0,

przekazano spraw do jednostek współdziałających w zakresie funkcjonowania infrastruktury miejskiej (uszkodzone znaki drogowe; awarie oświetlenia ulicznego, zanieczyszczone chodniki i jezdnie; inne) – 13.

Wybrane interwencje w analizowanym okresie:

Niedziela 7 maja:

 1. Godzina 1215 interwencja na ul. Strobowskiej, gdzie kierowca BMW (mieszkaniec Skierniewic) zaparkował swój pojazd na przystanku autobusowym. Po ustaleniu sprawcy tego wykroczenia został on pouczony przez strażników.
 2. Godzina 1750 kolejna interwencja dotycząca niewłaściwego parkowania, tym razem samochód marki mazda został zaparkowany przed garażem na ul. Iwaszkiewicz, czym utrudniał wyjazd właścicielowi tego garażu. Sprawca został pouczony przez strażników.

Poniedziałek 8 maja:

 1. Godzina 1030 zgłoszenie o zaparkowanych na trawniku trzech samochodach wzdłuż ul. Działkowej. Jak się okazało samochody te należały do maturzystów, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego w pobliskiej szkole, a powodem popełnienia tego wykroczenia, był pośpiech związany z ich spóźnieniem na egzamin – wszyscy zostali pouczeni przez strażników.
 2. Godzina 1600 interwencja na ul. Sienkiewicz (w pobliżu czołgu), gdzie zaparkowane zostały samochody na powierzchni wyłączonej z ruchu, czym wyczerpano znamiona wykroczenia polegającego na niestosowaniu się do znaku P-21 „powierzchnia wyłączona”. Dwóch sprawców tego wykroczenia zostało pouczonych przez strażników, natomiast trzeci domniemany sprawca, który nie zgłosił się na wezwanie strażników, został ustalony poprzez dostęp do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. Samochód należy do mieszkańca Żyrardowa, do którego wysłano już wezwanie do wskazania osoby, która w danym dniu i o godzinie, kiedy odnotowano dane wykroczenie był użytkownikiem tego pojazdu.

Wtorek 9 maja:

 1. Godzina 1100 zgłoszenie o zaparkowanych samochodach w okolicach czołgu na ul. Sienkiewicza, które niszczą zieleń. Sprawcami tych wykroczeń byli mieszkanka Gminy Godzianów oraz mieszkaniec Skierniewic – oboje ukarani zostali mandatami karnymi po 100 zł.
 2. Godzina 2010 zgłoszenie o źle zaparkowanych pojazdach przy ulicach Św. Faustyny Kowalskiej i Jarzębinowej. Strażnicy po przybyciu na miejsce zastali 10 pojazdów, które zaparkowane były na zieleni oraz kilka z nich na chodniku wzdłuż ulicy Jarzębinowej. Wszyscy sprawcy tych wykroczeń okazali się uczestnikami odbywającej się liturgii w pobliskim kościele – wszyscy którzy zgłosili się na wezwanie strażników zostali pouczenie. Jeden z e sprawców nie zgłosił się na wezwanie dlatego też zwróciliśmy się o jego wskazanie do właściciela pojazdu.

Środa 10 maja:

 1. Godzina 745 zgłoszenie z ul. Prusa o samochodach zaparkowanych na miejscu dla osoby niepełnosprawnej bez wyłożonej karty osoby niepełnosprawnej. Strażnicy po przybyciu na miejsce zastali dwa samochody parkujące na kopertach dla osób niepełnosprawnych, które miały wyjęte karty osoby niepełnosprawnej.
 2. W godzinach 1315 do 1530 jeden z patroli zabezpiecza uroczystość wkopania kamienia węgielnego pod planowaną budowę Kliniki Ortopedycznej w Skierniewicach na terenie byłej jednostki wojskowej przy ul. 26 Dywizji Piechoty.
 3. Godzina 2130 na ul. Floriana strażnicy zatrzymują dwie rowerzystki, które poruszały się jednośladami bez wymaganego oświetlenia – obie kobiety zostały pouczone przez strażników.

Czwartek 11 maja:

 1. Godzina 1030 interwencja na ul. Gałeckiego, gdzie trzech kierowców nie stosuje się do zakazu zatrzymywania się. Wszyscy zostali pouczeni przez strażników.
 2. Godzina 1130 zgłoszenie o biegającej zakrwawionej sarnie w rejonie przystanku autobusowego na ul. Przemysłowej (okolice ciepłowni). Strażnicy skontrolowali cały rejon, ale sarny nie odnaleziono.
 3. Godzina 1950 strażnicy ujęli dwóch mężczyzn, którzy na ul. Czystej spożywali alkohol w miejscu do tego zabronionym. Obaj zostali ukarani mandatami karnymi w wysokości po 100 zł.

Piątek 12 maja:

 1. Godzina 910 zgłoszenie o spalaniu płyt wiórowych na terenie jednej z firm przy ul. Sobieskiego. Strażnicy skontrolowali kotłownie i nie stwierdzono spalania materiałów, które można by uznać za odpady.
 2. Godzina 1740 zgłoszenie z ul. Wiosennej, o nieporządku, jaki został pozostawiony przez pracowników WOD-KAN, którzy wypłukując piasek z pobliskiego rurociągu nie posprzątali po sobie. Jak się okazało WOD-KAN wykonywał usługę usunięcia awarii wodno-kanalizacyjnej, która wystąpiła u jednego z tamtejszych mieszkańców, który zobowiązał się usunąć nieczystości z ulicy do 15 maja br. – sprawa w toku.
 3. Godzina 1900 interwencja na ul. Tetmajera, gdzie Suzuki na warszawskich numerach zostało zaparkowane na pasie zieleni. W związku z tym, że sprawca tego wykroczenia nie zgłosił się na nasze wezwania, dlatego też ustalany jest właściciel pojazdu, który ma obowiązek wskazać użytkownika pojazdu, który popełnił to wykroczenie.

Sobota 13 maja:

 1. Godzina 1010 interwencja na ul. Floriana, gdzie na przejściu dla pieszych zaparkowany został samochód marki Audi. Jak się okazało sprawcą tego wykroczenia okazał się 26 letni mieszkaniec Dąbrowic gm. Maków, który ukarany został mandatem karnym w wysokości 100 zł.
 2. Godzina 1340 strażnicy patrolując rejon dworca PKP zauważyli mężczyznę, który siedząc na przystanku autobusowym palił papierosa. Strażnicy podjęli interwencję i w trakcie wykonywania czynności mężczyzna w ich obecności wyrzucił niedopałek papierosa czym zaśmiecił miejsce publiczne. W związku z popełnionymi wykroczeniami mężczyzna ten ukarany został dwoma mandatami karnymi w wysokości po 50 zł. tj za palenie papierosa na przystanku autobusowym i za zaśmiecenie miejsca publicznego.
 3. Godzina 1830 w rejonie ulicy Sienkiewicza ujęto mężczyznę, który spożywał alkohol w postaci piwa – pouczony. Kilka minut później przy ul. Batorego ujęto kolejnego mężczyznę, który spożywał alkohol w miejscu zabronionym – również pouczony.

To tylko niektóre z działań, jakie prowadzili w analizowanym okresie Strażnicy Miejscy ze Skierniewic w celu zapewnienia ładu i porządku na terenie miasta.

Uprawnienia strażników

Uprawnienia Strażnik wykonując zadania ma prawo do:udzielania pouczeń, legitymowania ... WIĘCEJ ...

Kierownictwo

KOMENDANTKomendant - Artur GłuszczDo zadań Komendanta Straży należy planowanie ... WIĘCEJ...

Akty Prawne

aktyprawnePodstawowe akty prawne regulujące działalność straży miejskich... WIĘCEJ...

Informacje podstawowe

InfoStraż Miejska w Skierniewicach pracuje codziennie w godzina 7:00 do 23:00... WIĘCEJ ...