Ważniejsze wydarzenia w okresie od 9 do 15 lipca 2017 r.

Drukuj
PDF

W analizowanym okresie, strażnicy podjęli 510 różnego rodzaju interwencji i działań związanych z zapewnieniem ładu i porządku na terenie naszego miasta, z czego:

wszystkich interwencji podjęto – 231,

skontrolowano budynki użyteczności publicznej – 277 (razy),

kontrola nieruchomości, która zakończyła się sporządzeniem protokółu – 1,

przyjęto zgłoszeń od mieszkańców – 97 w tym dotyczących:

 • zakłócania porządku publicznego i spokoju - 23,
 • zagrożeń w ruchu drogowym – 29,
 • ochrony środowiska i gospodarki odpadami – 6,
 • zagrożeń życia i zdrowia – 10,
 • zagrożeń pożarowych (katastrof) – 2,
 • awarie techniczne – 16,
 • dzikie zwierzęta (bezpańskie psy i inne) – 11.

Interwencje własne – 134,

udzielono pouczeń (środki oddziaływania wychowawczego) – 136,

ukarano mandatami karnymi sprawców wykroczeń – 8/700 zł.,

skierowano spraw do sądu – 1,

patrole wspólne z policją – 2 (patrol na targowisku miejskim),

zabezpieczenia (otwieranie urzędu miasta, posterunki stałe w urzędzie miasta i urzędzie stanu cywilnego, kontrola miejsc zagrożonych według Krajowej Mapy Zagrożeń przygotowanej przez Komendę Miejską Policji w Skierniewicach (działania cykliczne), zabezpieczenie imprezy w Paku Miejskim, kontrola zajęcia pasa drogowego, przejęcie terenu objętego działaniami ratowniczymi PSP, kontrola dodatkowa ładu i porządku nad zalewem Zadębie (piątek-niedziela pomiędzy godzinami 2300 - 200, pomoc w uruchomieniu pojazdu, znakowanie rowerów) – 49,

konwój dokumentów, wartości pieniężnych, asysty urzędnikom – 2,

wystawionych wezwań dot. popełnionych wykroczeń – 16,

interwencje z monitoringu/fotopułapki – 2,

przekazano spraw do jednostek współdziałających w zakresie funkcjonowania infrastruktury miejskiej (uszkodzone znaki drogowe; awarie oświetlenia ulicznego, zanieczyszczone chodniki i jezdnie; inne) – 6.

Wybrane interwencje w analizowanym okresie:

Niedziela 9 lipca:

 1. Godzina 900 jedna z mieszkanek ul. Żwirki zgłosiła, że już od dłuższego czasu do pobliskiego słupa energetycznego przypięty jest rower. Strażnicy próbowali ustalić właściciela, lecz do dnia dzisiejszego nie udało się tego osiągnąć – sprawa w toku.
 2. Godzina 1305 interwencja na ul. Mszczonowskiej, gdzie dwóch mężczyzn spożywało alkohol, jednocześnie zaśmiecało miejsce publiczne – obaj zostali pouczeni przez strażników.
 3. Godzina 1945 przy ul. Pomologicznej leży pijany mężczyzna. Strażnicy po przybyciu na miejsce potwierdzili zgłoszenie, a następnie po ustaleniu jego danych osobowych i miejsca, gdzie może zostać przekazany pod opiekę osoby dorosłej, strażnicy udali się z nim na ul. Północną. Pod wskazanym adresem przez owego mężczyznę zastali jego szwagra, któremu przekazali na podstawie protokółu przekazania osoby nietrzeźwej nietrzeźwego. Ponadto na miejscu wystawiono wezwanie do wstawienia się do Straży Miejskiej w dniu następnym. Niestety pomimo prób doręczenia drugiego wezwania pod adres, gdzie został zawieziony nietrzeźwy nikt nie otwiera drzwi widząc strażników na zewnątrz. Pomimo tego prowadzone są czynności, które doprowadzą do skierowania wniosku do sądu na mężczyznę, który w stanie upojenia alkoholowego dopuścił się nieobyczajnego wybryku.

Poniedziałek 10 lipca:

 1. Godzina 1015 zgłoszenie o padłym kocie przy ul. Jagiellońskiej. Patrol po przybyciu na miejsce zastał już pracowników ZUM, którzy zabrali kota do utylizacji.
 2. Godzina 1205 dyżurny SM odbiera zgłoszenie od jednej z mieszkanek bloku Mszczonowska 41, która skarży się na swojego sąsiada ponieważ posiada on młodego psa, który bardzo często przebywa na balkonie, gdzie przeraźliwie ujada, załatwia swoje potrzeby fizjologiczne, czym sprawia uciążliwość sąsiadom. Strażnicy skontaktowali się około 2000 z właścicielem psa, który obiecał poprawę.
 3. Godzina 1900 interwencja na wniosek mieszkańców w sprawie 5 mężczyzn spożywających alkohol przy stawiku na wysokości ul. Tetmajera. Wszyscy zostali pouczeni przez strażników i natychmiast opuścili to miejsce.

Wtorek 11 lipca:

 1. Godzina 730 dyżurny odebrał zgłoszenie, że na Królowej Bony przebywa bezpański pies. Na miejsce wezwano pracowników ZUM, którzy psa odwieźli do schroniska.
 2. Godzina 1200 strażnicy interweniują na rynku wobec dwóch mężczyzn, którzy używają słów nieprzyzwoitych w obecności nieletnich. Obaj znani strażnikom ze wcześniejszych interwencji (spożywanie alkoholu, nieobyczajne wybryki) mężczyźni zostali pouczeni przez strażników.
 3. Godzina 1900 interwencja na ul. Prusa, gdzie z zaparkowanego dostawczego Mercedesa Vito wydostał się płyn eksploatacyjny. Strażnicy ustalili właściciela pojazdu, który według świadków przebywa na wczasach. Po wystawieniu wezwania do wstawiennictwa się właściciela pojazdu w siedzibie SM, wezwano na miejsce Straż pożarną, która wyciekający płyn zneutralizowała.
 4. Godzina 2015 jeden z mieszkańców bloku przy ul. Asnyka skarży się na bawiące się dzieci na podwórku, które odbijają piłkę o ścianę bloku. Hałas ten uniemożliwia zgłaszającemu uśpienie małego dziecka. Strażnicy po przybyciu na miejsce zastali dziewczynkę i chłopca, którzy odbijali piłkę o ścianę bloku, a następnie poprosili nieletnich by pozwolili uśpić małe dziecko swojemu ojcu, co też uczynili i przeszli w inny rejon.

Środa 12 lipca:

 1. Godzina 1000 zgłoszenie o handlu w miejscu niedozwolonym na ul. Lelewela. Strażnicy po przybyciu na miejsce potwierdzili handel na trawniku oddzielającym chodnik przy ul. Lelewela naprzeciwko TESCO, który prowadziła osoba nieletnia na zlecenie właścicieli pobliskich warzywniaków. Strażnicy pouczyli właścicieli towaru, którzy usunęli skrzynki z miejsca, gdzie prowadzony był nielegalny handel.
 2. Godzina 1240 strażnicy otrzymują zgłoszenie, że na ul. Prusa 6 jest przywiązany do stojaka mały piesek. Strażnicy po przybyciu na miejsce potwierdzili zgłoszenie, a następnie wezwali na miejsce pracowników ZUM, celem zabrania psa do schroniska. W trakcie wykonywania czynności przez strażników związanych z zapewnieniem opieki małemu pieskowi, do funkcjonariuszy SM podszedł nietrzeźwy mężczyzna, który zażądał by strażnicy oddali mu jego psa. Strażnicy poinformowali mężczyznę, że w takim stanie jakim się obecnie znajduje nie mogą mu oddać psa, ponieważ nie zapewnia on bezpieczeństwa i należytej opieki nad zwierzęciem.
 3. Godzina 1720 zgłoszenie o mężczyźnie, który nad zalewem Zadębie poddaje się innym czynnościom seksualnym (masturbacja) na oczach innych osób. Strażnicy po przybyciu na miejsce nie potwierdzili obecności opisywanego mężczyzny.

Czwartek 13 lipca:

 1. Godzina 900 kolejny dzień, kiedy strażnicy prowadzą czynności związane z zaprowadzeniem ładu i porządku na terenie rynku, gdzie kierowcy niestosują się do obowiązujących w tym rejonie przepisów ruchu drogowego. W tym tylko dniu pomiędzy godzinami 900 – 1700 ujawniono blisko 50 kierujących, którzy niestosowali się do zakazu ruchu, jaki usytuowany jest w pobliżu wejścia do Urzędu Miasta oraz kierujących, którzy parkowali w miejscach do tego niewyznaczonych, czym naruszył bezpieczeństwo na drodze. W strefie rynku ustawiony został między innymi znak Strefa zamieszkania, który miedzy innymi wymusza parkowanie samochodów tylko w miejscach do tego wyznaczonych. Niestety od czasu, kiedy w rynku została zniesiona strefa płatnego parkowania, dochodzi do bardzo częstych zdarzeń, kiedy to kierowcy parkują gdzie się tylko da, czym utrudniają płynny przejazd drogami w tym rejonie. Dlatego też podjęto decyzję o częstszym zaglądaniu w ten rejon miasta celem dyscyplinowania kierujących.
 2. Godzina 2105 na ul. Rawskiej zostało ujętych dwóch mężczyzn, którzy zaśmiecali miejsce publiczne. Obaj zostali pouczeni przez strażników.

Piątek 14 lipca:

 1. Godzina 800 interwencja na ul. Sienkiewicza w rejonie czołgu, gdzie zaparkowanych zostało 5 samochodów, które niszczyły zieleń. Samochody te należały do osób, które dojeżdżają do pracy koleją i codziennie pozostawiane są w rejonie dworca PKP. Czterech kierujących z pięciu ujawnionych wykroczeń zostało pouczonych przez strażników, w stosunku do jednego z nich, który do dania dzisiejszego nie zgłosił się na wezwanie strażników wszczęto postępowanie wyjaśniające.
 2. Godzina 940 zgłoszenie o nieporządku w rejonie ulic Ogrodowa/Długa. Sprawa prowadzona przez dzielnicowego SM.
 3. Godzina 1000 zgłoszenie z ul. Skłodowskiej, gdzie zauważony został bezpański pies. Pracownicy ZUM odłowili psa.
 4. Godzina 1020 kolejne działania na terenie rynku związane z zapewnieniem ładu i porządku. Niestety tym razem dwóch z kierując, którzy zaparkowali w miejscach do tego niewyznaczonych zostało ukaranych mandatami karnymi w wysokości po 100 zł.
 5. Godzina 1110 na ul. Mireckiego mieszkaniec Wielunia zaparkował swój pojazd w sposób utrudniający wyjazd z posesji mieszkanki kamienicy. Za to wykroczenie został on ukarany mandatem karnym w wysokości 100 zł.
 6. W godzinach od 2300 – 200 w okresie weekendów został wystawiony dodatkowy patrol SM, którego zadaniem jest prewencyjne oddziaływanie w okresie wakacji na osoby, które mogą zakłócać spokój odpoczywającym mieszkańcom naszego miasta.

Sobota 15 lipca:

 1. Godzina 900 interwencja na ul. Wojska Polskiego, gdzie zaparkowany został samochód za znakiem zakaz zatrzymywania się. Wszystkich sprawców tego wykroczenia pouczono.
 2. Godzina 1645 zgłoszenie o spalaniu nieczystości w piecu jednej z posesji przy ul. Północnej. Strażnicy skontrolowali podejrzewaną posesję, sporządzając protokół z kontroli, podczas, której nie stwierdzono uwag.
 3. Godzina 1940 zgłoszenie o leżącym na chodniku przy ul. jagiellońskiej pijanym mężczyźnie. Mężczyzna ten został zabrany do szpitala przez Zespół Ratownictwa Medycznego.
 4. Godzina 2120 zgłoszenie o spalaniu nieczystości na terenie jednej z działek przy ul. Starbacicha, co powoduje duże zadymienie. Patrol skontrolował cały wskazany rejon i nie stwierdził by dochodziło do spalania jakichkolwiek materiałów, które powodują duże zadymienie.

To tylko wybrane interwencję, które wskazują na zakres wykonywanych czynności każdego dnia przez strażników miejskich na terenie Skierniewic.

Uprawnienia strażników

Uprawnienia Strażnik wykonując zadania ma prawo do:udzielania pouczeń, legitymowania ... WIĘCEJ ...

Kierownictwo

KOMENDANTKomendant - Artur GłuszczDo zadań Komendanta Straży należy planowanie ... WIĘCEJ...

Akty Prawne

aktyprawnePodstawowe akty prawne regulujące działalność straży miejskich... WIĘCEJ...

Informacje podstawowe

InfoStraż Miejska w Skierniewicach pracuje codziennie w godzina 7:00 do 23:00... WIĘCEJ ...