Ważniejsze wydarzenia w okresie od 23 do 29 lipca 2017 r.

Drukuj
PDF

W analizowanym okresie, strażnicy podjęli 378 różnego rodzaju interwencji i działań związanych z zapewnieniem ładu i porządku na terenie naszego miasta, z czego:

wszystkich interwencji podjęto – 135,

skontrolowano budynki użyteczności publicznej – 242 (razy),

kontrola nieruchomości, która zakończyła się sporządzeniem protokółu – 0,

przyjęto zgłoszeń od mieszkańców – 59 w tym dotyczących:

 • zakłócania porządku publicznego i spokoju - 9,
 • zagrożeń w ruchu drogowym – 15,
 • ochrony środowiska i gospodarki odpadami – 11,
 • zagrożeń życia i zdrowia – 6,
 • zagrożeń pożarowych (katastrof) – 0,
 • awarie techniczne – 7,
 • dzikie zwierzęta (bezpańskie psy i inne) – 11.

Interwencje własne – 76,

udzielono pouczeń (środki oddziaływania wychowawczego) – 32,

ukarano mandatami karnymi sprawców wykroczeń – 6/550 zł.,

skierowano spraw do sądu – 2,

patrole wspólne z policją – 1 (patrol na targowisku miejskim),

zabezpieczenia (otwieranie urzędu miasta, posterunki stałe w urzędzie miasta i urzędzie stanu cywilnego, kontrola miejsc zagrożonych według Krajowej Mapy Zagrożeń przygotowanej przez Komendę Miejską Policji w Skierniewicach (działania cykliczne), zabezpieczenie pikniku nad zalewem i Skier-con, kontrola zajęcia pasa drogowego, przejęcie terenu objętego działaniami ratowniczymi PSP, kontrola dodatkowa ładu i porządku nad zalewem Zadębie (piątek-niedziela pomiędzy godzinami 2300 - 200, znakowanie rowerów)–63,

konwój dokumentów, wartości pieniężnych, asysty urzędnikom – 7,

wystawionych wezwań dot. popełnionych wykroczeń – 1,

interwencje z monitoringu/fotopułapki – 0,

przekazano spraw do jednostek współdziałających w zakresie funkcjonowania infrastruktury miejskiej (uszkodzone znaki drogowe; awarie oświetlenia ulicznego, zanieczyszczone chodniki i jezdnie; inne) – 22.

Wybrane interwencje w analizowanym okresie:

Niedziela 23 lipca:

 1. Godzina 900 na ulicy Jagiellońskiej przy budce z hot dogami śpi pijany mężczyzna. Strażnicy po przybyciu na miejsce zastali śpiącego na ławce mężczyznę, którym po obudzeniu okazał się znany już strażnikom z wcześniejszych interwencji związanych z nieobyczajnymi wybrykami. Mężczyzna nie poturbował pomocy medycznej w związku z tym został jedynie pouczony przez strażników.
 2. Godzina 1500 zgłoszenie z ul. Rawskiej, że na wysokości posesji nr 28 biega mały wychudzony pies, który łapie przechodniów za nogi. Strażnicy potwierdzili zgłoszenie, a następnie na miejsce wezwali pracowników ZUM, którzy psa odłowili.

Poniedziałek 24 lipca:

 1. Godzina 1205 interwencja na prośbę pracowników SSM w Skierniewicach, gdzie przy ul. Szarych Szeregów na terenie należącym do w/w spółdzielni handluje osoba bez posiadanego zezwolenia administratora terenu. Strażnicy po przybyciu na miejsce dowiedzieli się od zgłaszającego, że handlujący przed kilkoma minutami opuścił teren.
 2. Godzina 1540 zgłoszenie od osoby (zastrzegła sobie anonimowość), że na jednej z posesji przy ul. Łódzkiej trzymane jest ptactwo domowe. Zgłaszający powołał się na osobę z Urzędu Miasta, która poinformowała go, że na terenie miasta, gdzie jest zabudowa zwarta jest bezwzględny zakaz hodowli ptactwa domowego. Istotnie zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie miasta wprowadzony jest bezwzględny zakaz hodowli zwierząt gospodarskich miedzy innymi na obszarach o zwartej zabudowie. Właściciel zwierząt został zobowiązany do wypełnienia obowiązku wynikającego z w/w aktu prawa miejscowego.

Wtorek 25 lipca:

 1. Godzina 1000 ochrona Lidla prosi o zdyscyplinowanie kierowców, którzy omijają zapory przed wjazdem na parking dyskontu, gdzie prowadzone są roboty budowlane. Patrol po przybyciu na miejsce stwierdził nie właściwe ustawienie zapór o czym poinformował kierownictwo sklepu. Podczas wykonywanych czynności żaden samochód nie ominął zapór.
 2. Godzina 1820 interwencja na ul. Mszczonowskiej, gdzie według osoby zgłaszającej mężczyzna prowadzący psa nie posprzątał po swoim pupilu, a na zwróconą uwagę ubliżał zgłaszającemu. Strażnicy ustalili właściciela psa, który podczas wykonywania czynności służbowych przez strażników używał słów nieprzyzwoitych za co został ukarany mandatem karnym w wysokości 100 zł.

Środa 26 lipca:

 1. Godzina 845 w rejonie ul. Konstytucji 3-go Maja ujęto kobietę, która przyklejała plakaty w miejscach do tego niedozwolonych. Kobieta została ukarana 100 zł. mandatem karnym.
 2. Godzina 2055 w rejonie ul. Sucharskiego został ujęty mężczyzna spożywający alkohol w postaci piwa w miejscu do tego zabronionym – mężczyzna został pouczony

Czwartek 27 lipca:

 1. Godzina 1115 zgłoszenie z ul. Przemysłowej o potrąconej sarnie. Strażnicy powiadomili jednego z lekarzy weterynarii, który zabrał sarnę do dalszego leczenia w azylu dla dzikich zwierząt.
 2. Godzina 1700 zgłoszenie od ochrony Parku Miejskiego o tym że kilka osób mówiło mu o mężczyźnie w wieku ok. 40 lat wzroście ok. 170 cm, ubranym w białą koszulkę, czarne spodnie, nieogolonym który prawdopodobnie obnaża się przy moście kolejowym. Skontrolowano wskazany teren - nie stwierdzono obecności osoby o rysopisie podobnym do przedstawionego przez zgłaszającego. Przeprowadzono rozmowę również ze zgłaszającym który oświadczył że prawdopodobnie sprawca uciekł jak zobaczył jak zgłaszający szedł w kierunku mostu.

Piątek 28 lipca:

 1. W godzinach od 800 do 2200 wspólnie z policją prowadzona jest akcja „Nielat”.
 2. Godzina 1245 zgłoszenie o nieświecących lampach przed blokiem przy Iwaszkiewicza 5. Pomimo kilku prób skontaktowania się z konserwatorem dopiero w dniu następnym awaria ta została zgłoszona do konserwatora.
 3. 3.Strażnicy w blisko 20 miejsca byli zmuszeni do kontroli zgodności decyzji o zajęciu pasa drogowego. Ponad 15 zostało już zakończonych pozostałe będą jeszcze nadzorowane przez strażników.

Sobota 29 lipca:

 1. Godzina 1130 zgłoszenie o głośno zachowujących się mężczyznach na szczycie bloku Sucharskiego 1, którzy najprawdopodobniej spożywają alkohol. Strażnicy po przybyciu na miejsce nie stwierdzili spożywania alkoholu, ale pouczyli mężczyzn, że ich zachowanie przeszkadza innym osobom – mężczyźni opuścili ten teren.
 2. Godzina 1900 interwencja na ul. Traugutta, gdzie właściciel jednej z posesji porządkując ogród rozpalił ognisko i spalał nieczystość – mężczyzna został pouczony.
 3. Godzina 2100 na ul. Rawskiej zostaje zatrzymanych 3 mężczyzn prowadzący rowery bez wymaganego oświetlenia – wszyscy zostali pouczeni przez strazników.

To tylko wybrane interwencję, które wskazują na zakres wykonywanych czynności każdego dnia przez strażników miejskich na terenie Skierniewic.

Uprawnienia strażników

Uprawnienia Strażnik wykonując zadania ma prawo do:udzielania pouczeń, legitymowania ... WIĘCEJ ...

Kierownictwo

KOMENDANTKomendant - Artur GłuszczDo zadań Komendanta Straży należy planowanie ... WIĘCEJ...

Akty Prawne

aktyprawnePodstawowe akty prawne regulujące działalność straży miejskich... WIĘCEJ...

Informacje podstawowe

InfoStraż Miejska w Skierniewicach pracuje codziennie w godzina 7:00 do 23:00... WIĘCEJ ...