Ważniejsze wydarzenia w okresie od 3 do 9 września 2017 r.

Drukuj
PDF

W analizowanym okresie, strażnicy podjęli 446 różnego rodzaju interwencji i działań związanych z zapewnieniem ładu i porządku na terenie naszego miasta, z czego:

wszystkich interwencji podjęto – 177,

skontrolowano budynki użyteczności publicznej – 258 (razy),

kontrola nieruchomości, która zakończyła się sporządzeniem protokółu – 0,

przyjęto zgłoszeń od mieszkańców – 91 w tym dotyczących:

 • zakłócania porządku publicznego i spokoju - 4,
 • zagrożeń w ruchu drogowym – 53,
 • ochrony środowiska i gospodarki odpadami – 6,
 • zagrożeń życia i zdrowia – 2,
 • zagrożeń pożarowych (katastrof) – 2,
 • awarie techniczne – 17,
 • dzikie zwierzęta (bezpańskie psy i inne) – 7.

Interwencje własne – 86,

udzielono pouczeń (środki oddziaływania wychowawczego) – 68,

ukarano mandatami karnymi sprawców wykroczeń – 9/900 zł.,

skierowano spraw do sądu – 1,

patrole wspólne z policją – 11,

zabezpieczenia (otwieranie urzędu miasta, posterunki stałe w urzędzie miasta i urzędzie stanu cywilnego, kontrola miejsc zagrożonych według Krajowej Mapy Zagrożeń przygotowanej przez Komendę Miejską Policji w Skierniewicach (działania cykliczne), zabezpieczenie koncertu HIP-HOP KING’S, odbiór terenu po działaniach PSP, zabezpieczenie biegu ulicznego im. Edmunda Jaworskiego, asysta Prezydentowi Miasta podczas składania kwiatów, kontrola zajęcia pasa drogowego, zabezpieczenie otwarcia Świetlicy Romskiej, zabezpieczenie przejść dla pieszych w okolicy szkół) – 98,

konwój dokumentów, wartości pieniężnych, asysty urzędnikom – 4,

wystawionych wezwań dot. popełnionych wykroczeń – 58,

interwencje z monitoringu/fotopułapki – 0,

przekazano spraw do jednostek współdziałających w zakresie funkcjonowania infrastruktury miejskiej (uszkodzone znaki drogowe; awarie oświetlenia ulicznego, zanieczyszczone chodniki i jezdnie; inne) – 22.

Wybrane interwencje w analizowanym okresie:

Niedziela 3 września:

 1. W godzinach od 700 do 1500 aż 10 strażników zabezpiecza II Bieg im. Edmunda Jaworskiego, który organizowany jest na terenie miasta przez Urząd Miasta przy udziale między innymi OSiR Skierniewice, wolontariuszy i służby, które zapewniają bezpieczeństwo uczestnikom oraz kibicom i mieszkańcom.
 2. Godzina 1725 zgłoszenie o atakujących psach na ul. Podleśnej, które wybiegają z jednej z tamtejszych posesji. Strażnicy po przybyciu na miejsce zastali zwierzęta zabezpieczone na terenie posesji, wskazanej przez zgłaszającego interwencję. Strażnicy w kolejnych dniach będą kontrolować ten rejon czy nie dochodzi do sytuacji, wybiegania psów z tejże posesji.

Poniedziałek 4 września:

 1. W godzinach od 830 do godziny 1030 strażnicy zabezpieczają przejścia dla pieszych, którymi mogą przechodzić uczniowie szkół podstawowych przy ul. Kilińskiego, M. Konopnickiej i Jasnej. Jest to dzień, kiedy rozpoczyna się akcja „Bezpieczna droga do szkoły”, którą realizujemy przez cały rok szkolny.
 2. Godzina 1425 strażnicy podejmują interwencję na ul. Sportowej, gdzie około 20 kierowców zaparkowało swoje pojazdy w strefie obowiązywania znaku zakaz zatrzymywania się. Interwencja ta była na wniosek przechodniów, którzy mieli uwagi do kierowców, którzy tam zaparkowali.
 3. Godzina 1930 interwencja na wniosek mieszkańca ul. Skłodowskiej, który skarży się na hałas jaki wydobywa się z pobliskiej siłowni (hałas sztang, muzyka itp.) – przeprowadzono rozmowę z obsługą siłowni, która przyciszyła muzykę.

Wtorek 5 września:

 1. Godzina 850 zgłoszenie z ul. Budowlanej, gdzie według zgłaszającego źle zaparkowane są samochody w okolicach bloków 5 i 7. Jest to znany nam problem, ponieważ już wielokrotnie zwracano uwagę zarządcy osiedla o nie właściwym oznakowaniu terenu, co uniemożliwia strażnikom skuteczną interwencję.
 2. Około dwudziestu decyzji dotyczących zgody na zajęcia pasa drogowego wpłynęło do SM, celem skontrolowania tych miejsc, czy podmioty, które zwróciły się do zarządcy drogi o zajęcie pasa drogowego wywiązują się z przyjętych w tych dokumentach zapisów.

Środa 6 września:

 1. Godzina 720 jeden z pracowników firmy MIRBUD zgłosił problem zanieczyszczania ul. Unii Europejskiej przez maszyny, które zbierają fasolę na pobliskich polach. W związku z tym, że wszystkie patrole SM były skierowane na przejścia dla pieszych w okolicach szkół, dyżurny SM poprosił zgłaszającego o przekazanie tej sprawy na Policję.
 2. Godzina 1020 interwencja na ul. Czerwonej, gdzie czterech kierowców zaparkowało swoje samochody na zieleni. Wszyscy zostali ukarani mandatami karnymi od 50 do 100 zł.
 3. Godzina 2120 interwencja na ul. Lipowej, gdzie rowerzysta porusza się jednośladem be wymaganego oświetlenia. Sprawca tego wykroczenia został pouczony przez strażników.

Czwartek 7 września:

 1. Godzina 1345 interwencja przy poczcie na ul. Mickiewicza, gdzie kierowcy nie stosują się do znaku Parking do 15 min. Czterech sprawców tego wykroczenia zostało pouczonych przez strażników.
 2. Godzina 1745 interwencja na ul. Konarskiego, gdzie dwóch kierowców nie stosuje się do zakazu zatrzymywania się. Jeden z sprawców tego wykroczenia został pouczony, natomiast drugi nie zgłosił się na wezwanie, dlatego też ustalamy poprzez właściciela pojazdu, kto był sprawcą tego wykroczenia.

Piątek 8 września:

 1. Godzina 1120 do siedziby SM zgłosił się mężczyzna, który okazał się sprawcą wykroczenia „tamowanie ruchu”, jakie miało miejsce na ul. Kościelnej. Sprawca tego wykroczenia pozostawił swojego uszkodzonego opla na ulicy w sposób utrudniający ruch innym przejeżdżającym pojazdom. Mieszkaniec Godzianowa został ukarany mandatem karnym w wysokości 100 zł.
 2. Godzina 2040 zgłoszenie o zabitym kocie na ul. Sobieskiego. Na miejsce zostali wezwani pracownicy ZUM, którzy zabrali kota do utylizacji.

Sobota 9 września:

 1. Godzina 1015 zgłoszenie o zastawieniu pojazdu przez inny pojazd, co uniemożliwia zgłaszającemu wyjazd z pod sklepu przy ul. Jagiellońskiej 4. Strażnicy po przybyciu na miejsce i po ustaleniu, że tern jest prywatny, a brak jest oznakowania umożliwiającego strażnikom podjęcie działań poinformowano zgłaszającego o odstąpieniu od dalszych czynności.
 2. Godzina 1340 interwencja na ul. Rzecznej, gdzie przy jednej z ławek śpi na trawie mężczyzna. Osoba ta została obudzona przez strażników i po ustaleniu jego danych i oświadczeniu, że nie potrzebuje on żadnej pomocy o własnych siłach oddalił się do miejsca zamieszkania.
 3. Godzina 1905 wpłynęło zgłoszenie, że do znaku drogowego przy ul. Armii Krajowej ktoś przywiązał psa. W trakcie dojazdu strażników pod wskazany adres zgłaszający odwołał interwencję ponieważ, ktoś psa zabrał.

 To tylko wybrane interwencję, które wskazują na zakres wykonywanych czynności każdego dnia przez strażników miejskich na terenie Skierniewic.

Uprawnienia strażników

Uprawnienia Strażnik wykonując zadania ma prawo do:udzielania pouczeń, legitymowania ... WIĘCEJ ...

Kierownictwo

KOMENDANTKomendant - Artur GłuszczDo zadań Komendanta Straży należy planowanie ... WIĘCEJ...

Akty Prawne

aktyprawnePodstawowe akty prawne regulujące działalność straży miejskich... WIĘCEJ...

Informacje podstawowe

InfoStraż Miejska w Skierniewicach pracuje codziennie w godzina 7:00 do 23:00... WIĘCEJ ...