Ważniejsze wydarzenia w okresie od 10 do 16 września 2017 r.

Drukuj
PDF

W analizowanym okresie, strażnicy podjęli 457 różnego rodzaju interwencji i działań związanych z zapewnieniem ładu i porządku na terenie naszego miasta, z czego:

wszystkich interwencji podjęto – 139,

skontrolowano budynki użyteczności publicznej – 314 (razy),

kontrola nieruchomości, która zakończyła się sporządzeniem protokółu – 2,

przyjęto zgłoszeń od mieszkańców – 55 w tym dotyczących:

 • zakłócania porządku publicznego i spokoju - 3,
 • zagrożeń w ruchu drogowym – 29,
 • ochrony środowiska i gospodarki odpadami – 5,
 • zagrożeń życia i zdrowia – 3,
 • zagrożeń pożarowych (katastrof) – 0,
 • awarie techniczne – 10,
 • dzikie zwierzęta (bezpańskie psy i inne) – 5.

Interwencje własne – 84,

udzielono pouczeń (środki oddziaływania wychowawczego) – 39,

ukarano mandatami karnymi sprawców wykroczeń – 10/1600 zł.,

skierowano spraw do sądu – 0,

patrole wspólne z policją – 4 (patrole na targowisku, patrole międzyszkolne),

zabezpieczenia (otwieranie urzędu miasta, posterunki stałe w urzędzie miasta i urzędzie stanu cywilnego, asysta podczas składania kwiatów przez przedstawicieli miasta, kontrola miejsc zagrożonych według Krajowej Mapy Zagrożeń przygotowanej przez Komendę Miejską Policji w Skierniewicach (działania cykliczne), zabezpieczenie przejść dla pieszych, odbiór terenu po działaniach ratowniczych PSP, zabezpieczenie 40 Skierniewickiego Święta Kwiatów Owoców i Warzyw, zabezpieczenie rajdu rowerowego, znakowanie rowerów, pomoc w uruchomieniu pojazdu, kontrola zajęcia pasa drogowego, pomoc w uruchomieniu pojazdu) – 71,

konwój dokumentów, wartości pieniężnych, asysty urzędnikom – 6,

wystawionych wezwań dot. popełnionych wykroczeń – 34,

interwencje z monitoringu/fotopułapki – 4,

przekazano spraw do jednostek współdziałających w zakresie funkcjonowania infrastruktury miejskiej (uszkodzone znaki drogowe; awarie oświetlenia ulicznego, zanieczyszczone chodniki i jezdnie; inne) – 18.

Wybrane interwencje w analizowanym okresie:

Niedziela 10 września:

 1. W godzinach od 900 do 1230 strażnicy zabezpieczają Śniadaniowy Rajd Rowerowy, który organizowany został przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Skierniewicach. Zadaniem strażników jest zapewnienie bezpieczeństwa uczestników rajdu podczas przejazdu po ulicach miasta.
 2. Godzina 1415 interwencja na ul. Listopadowej, gdzie jedna z mieszkanek spalała odpady roślinne za co została pouczona przez strażników.

Poniedziałek 11 września:

 1. Godzina 1110 strażnicy podejmują czynności wyjaśniające na wniosek jednego z mieszkańców, który drogą elektroniczną zgłosił nieporządek na jednej z działek przy ul. Tuwima. Ustalono właściciela działki, która należy do jednego z banków, a dalsze czynności poprowadzi patrol z danego rejonu.
 2. Około godziny 1500 dyżurny SM odbiera zgłoszenie, że na ul. Armii Krajowej znajduje się człowiek, którego zachowanie może wskazywać, że się zagubił. Patrol SM po przybyciu na miejsce zastał osobę zgłaszającą, która wskazała mężczyznę, który rzeczywiście miał problemy z określeniem swojego miejsca zamieszkania. Strażnicy, którzy mają doświadczenie w podobnych sprawach ustalili miejsce pobytu, którym okazała się pobliska nieruchomość. Mężczyzna ten został oddany pod opiekę krewnych.

Wtorek 12 września:

 1. Godzina 1000 kobieta skarży się, że mieszkańcy jednego z bloków przy ul. Jagiellońskiej nieustannie zwracają jej uwagę, że nie powinna parkować na terenie ich podwórka, gdyż jest tam znak, który zakazuje wjazdu samochodów innych oprócz mieszkańców tego bloku. Kobieta upiera się, że oznakowanie jest niewłaściwe i nie zgadza się z interpretacją mieszkańców tego bloku. Strażnicy po przybyciu na miejsce ocenili oznakowanie za prawidłowe o czym poinformowali zgłaszającą, która przyjęła do wiadomości, że powinna parkować swój pojazd w innym miejscu.
 2. Godzina 1705 jedna z mieszkanek bloku nr 12 przy ul. Iwaszkiewicza zgłosiła zamkniętego psa w samochodzie zaparkowanym na pobliskim parkingu. Patrol po przybyciu na miejsce i skontrolowaniu wskazanego pojazdu nie potwierdził zgłoszenia. Strażnicy skontaktowali się telefonicznie ze zgłaszając osobą, która poinformowała ich, że przed przybyciem strażników właściciel zabrał psa.

Środa 13 września:

 1. Godzina 920 interwencja na ul. Aleja Niepodległości, gdzie na pasie zieleni zaparkowany jest Volkswagen na numerach Powiatu Skierniewickiego. Sprawcą tego wykroczenia okazał się 19-letni mieszkaniec Makowa, który został ukarany za popełnienie tego wykroczenia mandatem karnym w wysokości 100 zł.
 2. Godzina 1530 interwencja na ul. Łuczyńskiego, gdzie na miejscu dla osoby niepełnosprawnej zaparkowany został Opel Zafira na numerach miasta Skierniewice. Jak się okazało sprawca tego wykroczenia była osoba, która posługiwała się kartą bez uprawnień i jednocześnie zajmowała miejsce dla osób niepełnosprawnych. Za te dwa wykroczenia 25-letni mieszkaniec ulicy Łowickiej w Skierniewicach został ukarany mandatem karnym w wysokości 800 zł.

Czwartek 14 września:

 1. Godzina 920 interwencja na ul. Rataja, gdzie było zgłoszenie o przerostach roślinnych wychodzących na chodnik wzdłuż ogrodzenia Szpitala wojewódzkiego. Strażnicy przeprowadzili rozmowę z osobą odpowiedzialną z ramienia szpitala, która to zobowiązała się do usunięcia tych przerostów.
 2. Około godziny 1100 znajdujący się na ul Batorego Zespół Ratownictwa Medycznego, który udzielał pomocy medycznej nietrzeźwemu mężczyźnie, zwrócił się z prośbą o przewiezienie mężczyzny do miejsca zamieszkania. Na pytanie dyżurnego dlaczego sami tego nie zrobią ratownicy stwierdzili, że oni nie wożą do domu osób nietrzeźwych. Jest to kolejny przykład kiedy to strażników traktuje się, jak formację, która załatwi za innych problemy, które ich przerastają, tak jak w tym przypadku Ratowników Medycznych. Patrol SM, który przybył na miejsce ustalił osoby, które będą mogły zająć się nietrzeźwym mężczyzną, który jednak cały czas uskarżał się na bóle w okolicach kręgosłupa i przekazali go pod opiekę osób dorosłych.
 3. Godzina 1330 dyżurny SM odbiera zgłoszenie, że przy skrzyżowaniu ulic Zadębie i Górna leży człowiek. Na wskazane miejsce natychmiast skierowany został jeden z patroli strażników miejskich, którzy odnaleźli leżącego na trawie mężczyznę. Po wstępnych oględzinach strażnicy ustalili, że mężczyzna jest w takim stanie upojenia alkoholowego, że sam nie może ustać na nogach. Patrol powiadomił Zespół Ratownictwa Medycznego, który odmówił strażnikom przyjazdu do mężczyzny, który mógł potrzebować pomocy medycznej. W związku z odmową ratowników, na miejsce wezwano patrol policji, który wspólnie ze strażnikami ustalili miejsce zamieszkania mężczyzny, lecz matka odmówił przyjęcia syna do swojego domu i zaopiekowania się nim. W związku z tym strażnicy udali się na SOR w Szpitalu Wojewódzkim, w celu przebadania mężczyzny na potrzeby ustalenia czy nie ma przeciwwskazań do osadzenia go w izbie zatrzymań na Komendzie Miejskiej Policji w Skierniewicach. Po wydaniu opinii przez lekarza dyżurnego mężczyzna o godzinie 1700 został umieszczony w izbie zatrzymań do wytrzeźwienia. Jak widać tylko jedna interwencja z osobą nietrzeźwą może absorbować strażników przez ponad 3 godziny. Mężczyzna dnia następnego, kiedy już wytrzeźwiał został ukarany mandatem karnym w wysokości 100 zł.

Piątek 15 września:

 1. Godzina 1100 zgłoszenie, że przy ul. Mszczonowskiej przy wyjeździe z miasta do drzewa został przywiązany pies. Natychmiast tą sprawę przekazano do pracowników ZUM. Niestety ZUM pomimo objazdu całego rejonu psa nie odnalazł.
 2. Godzina 2000 zgłoszenie od mieszkańca bloku Żwirki 7 o braku oświetlenia na latarniach pomiędzy blokiem 5 a 7. Próbowano dodzwonić się do konserwatora oświetlenia ulicznego lecz ten wyłączył telefon. Dyżurny zadecydował ponownie dzwonić rano kiedy będzie zmiana poranna. Następnego dnia dwukrotnie dyżurny SM dzwonił do konserwatora na prośbę zgłaszającego, który był już drugi raz w naszej siedzibie. O godzinie około 900 udało się przekazać tą awarie.

Sobota 16 września:

 1. Sobota to pierwszy dzień 40 Skierniewickiego Święta Owoców i Warzyw. Pierwsze patrole SM rozpoczęły swoją pracę już od godziny 500 kiedy to objęli swoje posterunki w miejsca, które powinny być drożne podczas uroczystej Parady przemierzającej ulice naszego miasta, która co roku rozpoczyna w/w święto. Posterunki te do czasu wyruszenia Parady tj. o godzinie 1130 zabezpieczane były przez około 10 strażników, którzy zostali oddelegowani do tych zadań.
 2. Przez okres całego święta, do najczęstszych interwencji, jakie miały miejsce na terenie miasta, to były interwencję z osobami nietrzeźwymi, który albo doznawały jakiś obrażeń w wyniku upadku lub leżały w różnych miejscach w stanie upojenia alkoholowego. Ponadto strażnicy byli wzywani do interweniowania w sprawie zastawienia wjazdów i wyjazdów z posesji, garaży, które były zastawiane przez pojazdy zaparkowane przez uczestników święta.

 To tylko wybrane interwencję, które wskazują na zakres wykonywanych czynności każdego dnia przez strażników miejskich na terenie Skierniewic.


Uprawnienia strażników

Uprawnienia Strażnik wykonując zadania ma prawo do:udzielania pouczeń, legitymowania ... WIĘCEJ ...

Kierownictwo

KOMENDANTKomendant - Artur GłuszczDo zadań Komendanta Straży należy planowanie ... WIĘCEJ...

Akty Prawne

aktyprawnePodstawowe akty prawne regulujące działalność straży miejskich... WIĘCEJ...

Informacje podstawowe

InfoStraż Miejska w Skierniewicach pracuje codziennie w godzina 7:00 do 23:00... WIĘCEJ ...