Ważniejsze wydarzenia w okresie od 24 do 30 września 2017 r.

Drukuj
PDF

W analizowanym okresie, strażnicy podjęli 401 różnego rodzaju interwencji i działań związanych z zapewnieniem ładu i porządku na terenie naszego miasta, z czego:

wszystkich interwencji podjęto – 123,

skontrolowano budynki użyteczności publicznej – 276 (razy),

kontrola nieruchomości, która zakończyła się sporządzeniem protokółu – 0,

przyjęto zgłoszeń od mieszkańców – 45 w tym dotyczących:

 • zakłócania porządku publicznego i spokoju - 8,
 • zagrożeń w ruchu drogowym – 10,
 • ochrony środowiska i gospodarki odpadami – 5,
 • zagrożeń życia i zdrowia – 3,
 • zagrożeń pożarowych (katastrof) – 3,
 • awarie techniczne – 8,
 • dzikie zwierzęta (bezpańskie psy i inne) – 8.

Interwencje własne – 78,

udzielono pouczeń (środki oddziaływania wychowawczego) – 29,

ukarano mandatami karnymi sprawców wykroczeń – 3/300 zł.,

skierowano spraw do sądu – 1,

patrole wspólne z policją – 2 (patrole na targowisku, patrole międzyszkolne),

zabezpieczenia (otwieranie urzędu miasta, posterunki stałe w urzędzie miasta i urzędzie stanu cywilnego, kontrola miejsc zagrożonych według Krajowej Mapy Zagrożeń przygotowanej przez Komendę Miejską Policji w Skierniewicach (działania cykliczne), zabezpieczenie przejść dla pieszych, odbiór terenu po działaniach ratowniczych PSP, zabezpieczenie rajdu rowerowego, zabezpieczenie wypadku drogowego, poszukiwanie zaginionej osoby, zajęcia edukacyjne w przedszkolach, znakowanie rowerów, pomoc w uruchomieniu pojazdu, kontrola zajęcia pasa drogowego) – 76,

konwój dokumentów, wartości pieniężnych, asysty urzędnikom – 3,

wystawionych wezwań dot. popełnionych wykroczeń – 7,

interwencje z monitoringu/fotopułapki – 0,

przekazano spraw do jednostek współdziałających w zakresie funkcjonowania infrastruktury miejskiej (uszkodzone znaki drogowe; awarie oświetlenia ulicznego, zanieczyszczone chodniki i jezdnie; inne) – 19.

Wybrane interwencje w analizowanym okresie:

 Niedziela 24 września:

 1. Godzina 1230 interwencja na ul. Szarych Szeregów, gdzie doszło do spożywania alkoholu w miejscu zabronionym. Sprawca tego wykroczenia 52-letni mieszkaniec z ul. Matejki, podczas interwencji strażników zachowywał się wobec nich agresywnie, używał słów wulgarnych oraz odmówił strażnikom podania swoich danych personalnych. W związku z tym na miejsce został wezwany patrol policji, który wylegitymował sprawcę tego wykroczenia, a strażnicy ukarali go mandatem karnym w wysokości 100 zł.
 2. O godzinie 2010 na skrzyżowaniu ulic Reymonta i Rybickiego doszło do wypadku drogowego. Strażnicy po udzieleniu pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w wypadku zabezpieczali teren zdarzenia do czasu przybycia pozostałych służb niezbędnych do oceny zaistniałej sytuacji oraz udzielenia pomocy medycznej osobom poszkodowanym.

Poniedziałek 25 września:

 1. Godzina 950 interwencja na ul. Warszawskiej, gdzie według zgłaszającego na jednej z tamtejszych posesji przebywa pies, którego warunki bytowania są złe oraz jego stan sierści jest fatalny. Strażnicy po przybyciu pod wskazany adres potwierdzili to zgłoszenie, a następnie na miejsce wezwali lekarza weterynarii i patrol policji. Lekarz weterynarii ocenił kondycje zwierzęcia, jako zadawalającą, jedynie wskazał na konieczność ostrzyżenia psa. W związku z tym, że pies nie posiadał aktualnych szczepień na właściciela została nałożona przez funkcjonariuszy policji grzywna w postaci mandatu karnego. Strażnicy w godzinach popołudniowych ponownie skontrolowali tą posesję i wszystkie zalecenia, jakie zostały wydane właścicielowi psa, dotyczące warunków jego bytowania zostały spełnione.
 2. Godzina 1320 interwencja na ul. Wańkowicza, gdzie według osoby zgłaszającej jeden z parkujących tam samochodów parkuje na kopercie dla osoby niepełnosprawnej bez wymaganego pozwolenia. Strażnicy po przybyciu na miejsce ustalili, że brak podstaw do interwencji ponieważ oznakowanie terenu jest niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

Wtorek 26 września:

 1. Od godziny 700 do godziny 900 strażnicy biorą udział w poszukiwaniach zaginionej w dniu poprzednim jednej z mieszkanek naszego miasta. Według ustaleń Policj 86-letnia kobieta wyszła do lasu na grzyby i najprawdopodobniej zabłądziła. Udało się odnaleźć kobietę około godziny 900, która została znaleziona w pobliży jednej z leśniczówek.
 2. Godzina 1350 strażnicy otrzymują zgłoszenie o zanieczyszczonym odcinku ulicy Batorego. W związku z tym, że zanieczyszczenia nie wskazywały jednoznacznie, kto mógł dopuścić się zanieczyszczenia tego odcinka ulicy, na miejsce wezwano pracowników ZUM, którzy uprzątnęli ten odcinek ulicy Batorego.

Środa 27 września:

 1. Godzina 750 zgłoszenie o kilku psa wałęsających się w rejonie ulicy Poniatowskiego i Kozietulskiego. Strażnicy po przybyciu na miejsce zastali pięć psów, które bez opieki chodziły w tym rejonie. Natychmiast na miejsce zostali wezwani pracownicy ZUM, którym niestety nie udało się wyłapać zwierząt.
 2. Godzina 1600 zgłoszenie, że w rejonie ulic Rataja i Mazowieckiej działkowicz spala odpady roślinne. Strażnicy po przybyciu pod wskazany adres nie potwierdzili żadnego spalania.

Czwartek 28 września:

 1. Godzina 920 jeden z mieszkańców ulicy Łowickiej zgłosił strażnikom, że przed jego bramą leży zabity lis. Strażnicy po potwierdzeniu tego zgłoszenia na miejsce wezwali pracowników ZUM, którzy zwierze zabrali do utylizacji.
 2. Godzina 1850 interwencja na ul. Mszczonowskiej, gdzie na przystanku autobusów miejskich zaparkowany został samochód marki audi na numerach rejestracyjnych z powiatu rawskiego. Sprawcą tego wykroczenia okazała się 29-letnia mieszkanka Białej Rawskiej, która została ukarana mandatem karnym w wysokości 100 zł.

Piątek 29 września:

 1. Godzina 845 zgłoszenie z ul. Sucharskiego, że przy drzewie obok sklepu spożywczego przywiązany jest mały pies rasy York. Pies znajduje się w tym miejscu już od blisko 2 godziny. Na miejsce wezwano pracowników ZUM, którzy psa zabrali do schroniska. Około 930 do dyżurnego SM zadzwoniła kobieta, która oświadczyła, że jest właścicielem psa, a przez roztargnienie zapomniała go zabrać, gdyż otrzymała pilny telefon ze szkoły swojej córki. Kobieta została poinformowana, że pies znajduje się w schronisku.
 2. Godzina 2200 interwencja na ulicy Iwaszkiewicza, gdzie jeden z mężczyzn usiłował spożywać alkohol w miejscu zabronionym – mężczyzna został pouczony przez strażników.

Sobota 30 września:

 1. Godzina 1030 interwencja na ul. Długiej, gdzie jeden z właścicieli pobliskich działek spalał odpady roślinne – strażnicy pouczyli mężczyznę.
 2. Godzina 1715 interwencja na ul. Nowobielańskiej, gdzie cztery 19-letnie kobiety, usiłowały spożywać alkohol i zaśmiecały miejsce publiczne – wobec tych kobiet strażnicy zastosowali pouczenia

To tylko wybrane interwencję, które wskazują na zakres wykonywanych czynności każdego dnia przez strażników miejskich na terenie Skierniewic.

Uprawnienia strażników

Uprawnienia Strażnik wykonując zadania ma prawo do:udzielania pouczeń, legitymowania ... WIĘCEJ ...

Kierownictwo

KOMENDANTKomendant - Artur GłuszczDo zadań Komendanta Straży należy planowanie ... WIĘCEJ...

Akty Prawne

aktyprawnePodstawowe akty prawne regulujące działalność straży miejskich... WIĘCEJ...

Informacje podstawowe

InfoStraż Miejska w Skierniewicach pracuje codziennie w godzina 7:00 do 23:00... WIĘCEJ ...