Ważniejsze wydarzenia w okresie od 15 do 21 października 2017 r.

Drukuj
PDF

W analizowanym okresie, strażnicy podjęli 433 różnego rodzaju interwencji i działań związanych z zapewnieniem ładu i porządku na terenie naszego miasta, z czego:

wszystkich interwencji podjęto – 182,

skontrolowano budynki użyteczności publicznej – 248 (razy),

kontrola nieruchomości, która zakończyła się sporządzeniem protokółu – 0,

przyjęto zgłoszeń od mieszkańców – 46 w tym dotyczących:

 • zakłócania porządku publicznego i spokoju - 5,
 • zagrożeń w ruchu drogowym – 23,
 • ochrony środowiska i gospodarki odpadami – 6,
 • zagrożeń życia i zdrowia – 4,
 • zagrożeń pożarowych (katastrof) – 1,
 • awarie techniczne – 6,
 • dzikie zwierzęta (bezpańskie psy i inne) – 1.

Interwencje własne – 136,

udzielono pouczeń (środki oddziaływania wychowawczego) – 69,

ukarano mandatami karnymi sprawców wykroczeń – 12/1450 zł.,

skierowano spraw do sądu – 1,

patrole wspólne z policją – 3 (patrole na targowisku, patrole międzyszkolne),

zabezpieczenia (otwieranie urzędu miasta, posterunki stałe w urzędzie miasta i urzędzie stanu cywilnego, asysta Prezydentowi Miasta podczas zamknięcia kapsuły czasu, kontrola miejsc zagrożonych według Krajowej Mapy Zagrożeń przygotowanej przez Komendę Miejską Policji w Skierniewicach (działania cykliczne), zabezpieczenie przejść dla pieszych, kontrola zajęcia pasa drogowego, pomoc w uruchomieniu pojazdu) – 56,

konwój dokumentów, wartości pieniężnych, asysty urzędnikom – 5,

wystawionych wezwań dot. popełnionych wykroczeń – 50,

interwencje z monitoringu/fotopułapki – 0,

przekazano spraw do jednostek współdziałających w zakresie funkcjonowania infrastruktury miejskiej (uszkodzone znaki drogowe; awarie oświetlenia ulicznego, zanieczyszczone chodniki i jezdnie; inne) – 23.

Wybrane interwencje w analizowanym okresie:

Niedziela 15 października:

 1. Godzina 1100 strażnicy otwierają Urząd Miasta przy ul. Senatorskiej na prośbę pracownika Wydziału Promocji Miasta. Do godziny 1600 teren ten jest dozorowany przez strażników.
 2. Godzina 1850 strażnicy otrzymują zgłoszenie o uwięzionym dużym psie w ogrodzeniu jednej z posesji przy ul. Skłodowskiej. Po przybyciu na miejsce strażnicy potwierdzili zgłoszenie i z uwagi na brak możliwości udzielenia pomocy zwierzęciu ze strony funkcjonariuszy, strażnicy wezwali na miejsce strażaków, którzy odcięli jeden z prętów ogrodzenia i psa uwolnili.

Poniedziałek 16 października:

 1. Godzina 1000 interwencja na ul. Senatorskiej, gdzie dwóch kierowców niestosuje się do znaku zakazu zatrzymywania się. Obu sprawców tego wykroczenia strażnicy ukarali mandatami karnymi w wysokości po 100 zł.
 2. Godzina 1850 dyżurny SM przyjmuje zgłoszenie o mężczyźnie leżącym przy jezdni na wysokości skrzyżowania ul. Zadębie i Feliksów. Patrol na miejscu odnalazł mężczyznę. Mężczyzna leżał na pasie zieleni przy jezdni. W trakcie interwencji na miejsce przyjechał zespól ratownictwa medycznego, mężczyzna odmówił przeprowadzenia badań przez ratowników. W miejscu zamieszkania zastano teściową mężczyzny która odmówiła jego przyjęcia. Z uwagi na to, że mężczyzna był w stanie upojenia alkoholowego został przewieziony przez patrol do SOR a następnie osadzony w PDOZ KMP Sk-ce celem wytrzeźwienia. Następnego dnia jak mężczyzna opuścił PDOZ KMP Sk-ce, został on ukarany mandatem karnym w wysokości 100 zł.

Wtorek 17 października:

 1. Godzina 920 jeden z patroli SM patrolując teren osiedla Widok został poinformowany, że w jednym z samochodów zaparkowanych przy ul. Szarych Szeregów, od dłuższego już czasu są zamknięte dwa psy, które nie są wypuszczane przez ich właściciela. Strażnicy po przybyciu na miejsce potwierdzili, trzymanie zwierząt w złych warunkach, bez możliwości wyjścia na zewnątrz oraz jak można było się domyślać psy były głodne ponieważ zjadały swoje odchody. Po ustaleniu właściciela psów, na miejsce zostali wezwani policjanci i lekarz weterynarii. Policjanci będę prowadzić czynności w kierunku podejrzenia popełnienia przestępstwa w stosunku do zwierząt, a strażnicy za niewłaściwe warunki trzymania zwierząt ukarali ich właściciela mandatem karnym w wysokości 500 zł.

Środa 18 października:

 1. Godzina 1100 interwencja na ul. Kapitana Hali, gdzie przy pojemnikach na odpady wtórne leżą różnego rodzaju śmieci. O wszystkim powiadomiono EKO-REGION, który odpowiada za porządek przy tych pojemnikach.
 2. Godzina 1605 interwencja przy ul. Waryńskiego, gdzie na jednej z tamtejszych posesji doszło do spalania odpadów roślinnych. Sprawca tego wykroczenia, którym był właściciel tej posesji został pouczony przez strażników.
 3. Strażnicy otrzymali blisko 25 decyzji zezwalających na zajęcie pasa drogowego. Wszystkie te 25 miejsc muszą zostać skontrolowane przez strażników, czy wnioskodawcy wywiązują się z czasu zajęcia pasa drogowego, jaki został określony w decyzjach

Czwartek 19 października:

 1. Godzina 750 strażnicy otrzymują informację, że w pasie drogowym przy ul. Łowickiej pozostawiony został samochód po kolizji – wrak. Strażnicy ustalili osoby odpowiedzialne za pozostawienie tego pojazdu, którzy zobowiązali się do jego usunięcia do dnia 23 października br.
 2. Godzina 1110 interwencja na PL. Dąbrowskiego, gdzie 39-letni mieszkaniec Władysławowa, powiat Puck, handlował bez wymaganego zezwolenia na działalność gospodarczą – mężczyzna ten został pouczony przez strażników.
 3. Godzina 1715 głoszenie o dwóch mężczyznach leżących przy bocznym wejściu na cmentarz komunalny przy ul. Strobowskiej. Na miejscu patrol zastał już tylko jednego mężczyznę i wezwał ratownictwo medyczne, ale mężczyzna po przebadaniu odmówił zabrania go do szpitala. W związku z tym mężczyznę przewieziono do miejsca zamieszkania - odebrała go żona. W dniu następnym mężczyzna został ukarany mandatem karnym w wysokości 100 zł.

Piątek 20 października:

 1. Godzina 950 patrol z rejonu zgłosił dyżurnemu, zanieczyszczony plac zabaw przy ul. Jodłowej. O zanieczyszczony placu zabaw został powiadomiony zarządca terenu jakim jest spółka Miejska OSiR.
 2. Godzina 1320 pracownice MOPR proszą o pomoc, ponieważ jeden z petentów jest agresywny i się awanturuje. Po przybyciu na miejsce strażnicy wezwali na miejsce policjantów, ponieważ mężczyzna ten kierował wobec urzędnika groźby karalne – sprawa trafiła na Policję.

Sobota 21 października:

 1. Godzina 840 zgłoszenie o bezpańskim psie błąkającym sie po ul. Chabrowej, przed sklepem Żabka i ul. 500-lecia, rasy wilczur. Na miejsce wysłano patrol SM, który śledził psa i po przybyciu pracowników ZUM przekazano psa, który trafił do schroniska.
 2. Godzina 2140 strażnicy otrzymują zgłoszenie, że przy jednym z osiedli przy ul. Trzcińskiej parkują samochodu na pasach zieleni. Po przybyciu na miejsce strażnicy potwierdzili cztery zaparkowane samochody na trawnikach. Dwóch sprawców tego wykroczenia wstawiło się na wezwania strażników i za czyn ten zostali pouczeni. Natomiast dwóch sprawców do tej pory nie przybyło na wezwanie, dlatego są prowadzone czynności w celu ustalenia, kto był sprawcą tego wykroczenia. Jeżeli w najbliższych dniach osoby te nie wstawią się na wezwania, zostanie skierowany wniosek do sądu o ukaranie sprawców tego wykroczenia.

To tylko wybrane interwencję, które wskazują na zakres wykonywanych czynności każdego dnia przez strażników miejskich na terenie Skierniewic.

Uprawnienia strażników

Uprawnienia Strażnik wykonując zadania ma prawo do:udzielania pouczeń, legitymowania ... WIĘCEJ ...

Kierownictwo

KOMENDANTKomendant - Artur GłuszczDo zadań Komendanta Straży należy planowanie ... WIĘCEJ...

Akty Prawne

aktyprawnePodstawowe akty prawne regulujące działalność straży miejskich... WIĘCEJ...

Informacje podstawowe

InfoStraż Miejska w Skierniewicach pracuje codziennie w godzina 7:00 do 23:00... WIĘCEJ ...