Ważniejsze wydarzenia w okresie od 22 do 28 października 2017 r.

Drukuj
PDF

W analizowanym okresie, strażnicy podjęli 440 różnego rodzaju interwencji i działań związanych z zapewnieniem ładu i porządku na terenie naszego miasta, z czego:

wszystkich interwencji podjęto – 141,

skontrolowano budynki użyteczności publicznej – 296 (razy),

kontrola nieruchomości, która zakończyła się sporządzeniem protokółu – 0,

przyjęto zgłoszeń od mieszkańców – 52 w tym dotyczących:

 • zakłócania porządku publicznego i spokoju - 10,
 • zagrożeń w ruchu drogowym – 27,
 • ochrony środowiska i gospodarki odpadami – 7,
 • zagrożeń życia i zdrowia – 1,
 • zagrożeń pożarowych (katastrof) – 0,
 • awarie techniczne – 4,
 • dzikie zwierzęta (bezpańskie psy i inne) – 3.

Interwencje własne – 89,

udzielono pouczeń (środki oddziaływania wychowawczego) – 47,

ukarano mandatami karnymi sprawców wykroczeń – 11/800 zł.,

skierowano spraw do sądu – 1,

patrole wspólne z policją – 3 (patrole na targowisku, patrole międzyszkolne),

zabezpieczenia (otwieranie urzędu miasta, posterunki stałe w urzędzie miasta i urzędzie stanu cywilnego, kontrola miejsc zagrożonych według Krajowej Mapy Zagrożeń przygotowanej przez Komendę Miejską Policji w Skierniewicach (działania cykliczne), zabezpieczenie przejść dla pieszych, kontrola zajęcia pasa drogowego, pomoc w uruchomieniu pojazdu) – 47,

konwój dokumentów, wartości pieniężnych, asysty urzędnikom – 7,

wystawionych wezwań dot. popełnionych wykroczeń – 51,

interwencje z monitoringu/fotopułapki – 0,

przekazano spraw do jednostek współdziałających w zakresie funkcjonowania infrastruktury miejskiej (uszkodzone znaki drogowe; awarie oświetlenia ulicznego, zanieczyszczone chodniki i jezdnie; inne) – 18.

Wybrane interwencje w analizowanym okresie:

Niedziela 22 października:

 1. Godzina 1200 strażnicy patrolując rejon ulicy Rawskiej/Granicznej zauważyli leżący słupek wraz ze znakiem drogowym „zakaz zatrzymywania się”, który leżał na pobliskiej działce rolniczej. Następnego dnia przekazano informację do Wydział Dróg przy Urzędzie Miasta, którego pracownicy zlecili firmie ustawienie znaku w odpowiednim miejscu.
 2. Godzina 1430 interwencja na ul. Listopadowej, gdzie jeden z właścicieli spalał odpady roślinne na swojej działce. Właściciel działki został zobowiązany do zagaszenia ogniska oraz pouczony o zakazie spalania takich odpadów.

Poniedziałek 23 października:

 1. Godzina 810 interwencja na ul. Konopnickiej, gdzie w odległości mniejszej niż 10 m od przejścia zaparkowane zostało czarne BMW. Sprawcą tego wykroczenia okazał się 25 letni mieszkaniec ul. Granicznej, który w trakcie prowadzonych czynności odmówił przyjęcia mandatu karnego w wysokości 100 zł. W związku z powyższym sprawa zostanie skierowana do Sądu Rejonowego w Skierniewicach.
 2. Godzina 1540 strażnicy interweniują na ul. Warszawskiej, gdzie podczas swojego patrolu ujawnili kilka worków śmieci porzuconych w miejscu publicznym (pobliski las). W toku prowadzonych czynności wyjaśniających na podstawie dokumentów znajdujących się w porzuconych workach, strażnicy ustalili, że sprawcą tego wykroczenia jest mieszkanka ul. Szkolnej w Skierniewicach. Po przybyciu pod wskazany adres sprawczyni przyznała się do zarzucanego jej czynu, za co została ukarana mandatem karnym w wysokości 100 zł.

Wtorek 24 października:

 1. Godzina 950 interwencja na ul. Św. Stanisława, gdzie na chodniku wzdłuż jednej z posesji leżą opadłe liście. Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości na terenie Skierniewic, obowiązek posprzątania opadłych liści z danego chodnika należał do właściciela przyległej posesji, za co został on pouczony przez strażników.
 2. Godzina 1720 zgłoszenie o spalaniu odpadów na jednej z posesji przy ul. Racławickiej. Strażnicy w obecności właściciela skontrolowali palenisko pieca i stwierdzili spalanie jedynie drewna i węgla.

Środa 25 października:

 1. Godzina 810 zgłoszenie o zanieczyszczonej działce przy ul. Cichej wokół kontenerów na odpady selektywne. Strażnicy ustalili osobę odpowiedzialną za porządek w tym rejonie i nakazali uporządkowanie tego terenu, co też zostało wykonane.
 2. Godzina 1045 interwencja na ul. Batorego, gdzie na całej szerokości chodnika został zaparkowany SEAT na numerach powiatu Żyrardowskiego. Sprawcą tego wykroczenia okazał się 23-letni mieszkaniec Żyrardowa, który został ukarany mandatem karnym w wysokości 100 zł.
 3. W godzinach od 1600 do 2000 strażnicy zabezpieczają obiekty należące do miasta, gdzie co środa jest przedłużony czas pracy.

Czwartek 26 października:

 1. Godzina 930 interwencja na ul. Czerwonej, gdzie na pasie zieleni zaparkowane są samochody. Jednym z nich był Opel Corsa na nr rejestracyjnych z powiatu rawskiego. Jak się później okazało sprawczynią tego wykroczenia była 25-letnia mieszkanka Białej Rawskiej pow. Rawski, która została ukarana 50 zł mandatem karnym.
 2. Godzina 1110 na wniosek jednej z mieszkanek ul. Leśnej Polanki, która zgłosiła, że od kilku lat nikt nie zajmuje się pobliską działką przy tej ulicy, a na działce są śmieci i przerosty roślinne. Strażnikom udało się ustalić właścicielkę wskazanej posesji, która na dzień dzisiejszy zamieszkuje na ul. Hallera, która zobowiązała się do 5 listopada br. posprzątać swoją działkę.

Piątek 27 października:

 1. Godzina 850 interwencja na ul. Strykowskiej, gdzie z jednej z tamtejszych posesji wybiega pies i atakuje przechodniów. Strażnicy ustalili właściciela psa, którym okazał się 62-letni właściciel wskazanej nieruchomości, który niestety podczas naszej kontroli był w stanie po spożyciu alkoholu, chwiejąc się na nogach ubliżał strażnikom, dlatego też został on wezwany do złożenia wyjaśnień w późniejszym czasie, jak będzie już trzeźwy. Sprawa jest w toku.
 2. Godzina 1820 zgłoszenie o leżącym mężczyźnie na przystanku autobusowym przy ul. Reymonta. Strażnicy po przybyciu na miejsce potwierdzili zgłoszenie, a następnie na miejsce wezwano zespół ratownictwa medycznego, który mężczyznę zabrał do szpitala, gdzie pozostał na badaniach i obserwacji.

Sobota 28 października:

 1. Godzina 830 interwencja na ul. Armii Krajowej, gdzie na pasie zieleni zaparkowany był samochód marki Mercedes Vito. W związku z tym że w pojeździe nie było kierowcy, strażnicy pozostawili za wycieraczką przedniej szyby tego pojazdu, wezwanie do wstawiennictwa się w naszej jednostce w celu złożenia wyjaśnień przez sprawcę tego wykroczenia. Niestety do dnia dzisiejszego sprawca tego wykroczenia nie wstawił się na pozostawione przez strażników wezwanie, dlatego za pośrednictwem właściciela pojazdu, którym według naszych ustaleń jest 50-letni mieszkaniec jednego z pobliskich bloków. Zgodnie Prawem Ruchu Drogowego, właściciel pojazdu ma obowiązek wskazać, kto w danym dniu był użytkownikiem tego pojazdu, kiedy doszło do ujawnienia w/w wykroczenia. W przypadku nie wskazania przez właściciela, kto był użytkownikiem tego pojazdu, wówczas wobec niego może zostać sporządzony wniosek do Sądu Rejonowego w Skierniewicach o ukaranie lub nałożona grzywna w postaci mandatu karnego w wysokości 300 zł.
 2. Godzina 1400 kolejna interwencja związana z niszczeniem zieleni przez parkujący samochód. Tym razem na ul. Poniatowskiego 66-letni mieszkaniec z ul. Asnyka zaparkował swój pojazd na trawniku wzdłuż ul. Poniatowskiego. Swój samochód pozostawił w tym miejscu, pomimo wolnych miejsc parkingowych w pobliżu, a sam udał się na pobliski cmentarz św. Józefa. Niestety sprawca tego wykroczenia został ukarany mandatem karnym w wysokości 50 zł. Prosimy pamiętać, że za to wykroczenie można zostać ukaranym mandatem karnym do 500 zł., dlatego upominamy, by zwracać uwagę, gdzie parkujemy swoje samochody.

To tylko wybrane interwencję, które wskazują na zakres wykonywanych czynności każdego dnia przez strażników miejskich na terenie Skierniewic.

Uprawnienia strażników

Uprawnienia Strażnik wykonując zadania ma prawo do:udzielania pouczeń, legitymowania ... WIĘCEJ ...

Kierownictwo

KOMENDANTKomendant - Artur GłuszczDo zadań Komendanta Straży należy planowanie ... WIĘCEJ...

Akty Prawne

aktyprawnePodstawowe akty prawne regulujące działalność straży miejskich... WIĘCEJ...

Informacje podstawowe

InfoStraż Miejska w Skierniewicach pracuje codziennie w godzina 7:00 do 23:00... WIĘCEJ ...