Ważniejsze wydarzenia w okresie od 5 do 11 listopada 2017 r.

Drukuj
PDF

W analizowanym okresie, strażnicy podjęli 480 różnego rodzaju interwencji i działań związanych z zapewnieniem ładu i porządku na terenie naszego miasta, z czego:

wszystkich interwencji podjęto – 149,

skontrolowano budynki użyteczności publicznej – 328 (razy),

kontrola nieruchomości, która zakończyła się sporządzeniem protokółu – 1,

przyjęto zgłoszeń od mieszkańców – 41 w tym dotyczących:

 • zakłócania porządku publicznego i spokoju - 5,
 • zagrożeń w ruchu drogowym – 23,
 • ochrony środowiska i gospodarki odpadami – 6,
 • zagrożeń życia i zdrowia – 1,
 • zagrożeń pożarowych (katastrof) – 0,
 • awarie techniczne – 4,
 • dzikie zwierzęta (bezpańskie psy i inne) – 5.

Interwencje własne – 80,

udzielono pouczeń (środki oddziaływania wychowawczego) – 72,

ukarano mandatami karnymi sprawców wykroczeń – 14/1100 zł.,

skierowano spraw do sądu – 7,

patrole wspólne z policją – 3 (patrole na targowisku, patrol międzyszkolny),

zabezpieczenia (zabezpieczenie obchodów Święta Niepodległości, asysta Prezydentowi Miasta podczas składania kwiatów, otwieranie urzędu miasta, posterunki stałe w urzędzie miasta i urzędzie stanu cywilnego, kontrola miejsc zagrożonych według Krajowej Mapy Zagrożeń przygotowanej przez Komendę Miejską Policji w Skierniewicach (działania cykliczne), zabezpieczenie przejść dla pieszych, kontrola zajęcia pasa drogowego) – 56,

konwój dokumentów, wartości pieniężnych, asysty urzędnikom – 2,

wystawionych wezwań dot. popełnionych wykroczeń – 17,

interwencje z monitoringu/fotopułapki – 0,

przekazano spraw do jednostek współdziałających w zakresie funkcjonowania infrastruktury miejskiej (uszkodzone znaki drogowe; awarie oświetlenia ulicznego, zanieczyszczone chodniki i jezdnie; inne) – 6.

Wybrane interwencje w analizowanym okresie:

Niedziela 5 listopada:

 1. Godzina 930 do dyżurnego SM wpływa zgłoszenie podejrzenia spalania odpadów w piecu przez właścicielkę jednej z posesji przy ul. Wyspiańskiego. Strażnicy przeprowadzili kontrolę czym jest palone w palenisku podejrzewanej posesji i nie stwierdzili uwag, co do paliwa, jakie stosowane jest w ogrzewaniu domu. Z kontroli został sporządzony protokół.
 2. Godzina 2000 prośba o interwencję w rejonie ul. Reymonta w stosunku do osób, które zakłócają zgłaszającemu spokój poprzez odpalanie rac i rzucanie petard. Sprawca pouczony.

Poniedziałek 6 listopada:

 1. Godzina 930 interwencja na ul. Mickiewicza, gdzie w rejonie pobliskiego parkingu zaparkowany jest na zieleni Seat Leon. Sprawca tego wykroczenia, którym okazał się 25-letni mieszkaniec naszego miasta z ul. Kwiatowej, został ukarany mandatem karnym w wysokości 50 zł.
 2. W godzinach od 2100 do 2130 zatrzymano trzech rowerzystów, którzy poruszali się jednośladami bez wymaganego oświetlenia. Około 2100 pierwszy rowerzysta został zatrzymany w rejonie ul. Sienkiewicza, a dwóch pozostałych po pół godzinie strażnicy zatrzymali w rejonie ul. Makowska. Wszyscy zostali pouczeni przez strażników.

Wtorek 7 listopada:

 1. Godzina 815 dyżurny SM otrzymuje informację, że przy wejściu do Biedronki przy ul. Reymonta/Mszczonowska, jakiś mężczyzna zakłóca spokój poprzez zaczepianie przechodniów. Patrol po przybyciu na miejsce zastał osobę bezdomną, która próbował namówić przechodniów do przekazania mu pieniędzy. Mężczyzna pouczony przez strażników oddalił się z miejsca.
 2. Godzina 1615 zgłoszenie o zanieczyszczonej działce przy ul. Jasnej. Strażnicy w toku czynności ustalili, że działka ma dwóch współwłaścicieli, do których już zostało wysłane pismo o uporządkowanie działki.

Środa 8 listopada:

 1. Godzina 905 interwencja na ul. Czerwonej, gdzie trzech kierowców zaparkowało swoje samochody na trawniku. Wszyscy trzej zostają ukarani mandatami karnymi w wysokości po 50 zł.
 2. Godzina 1800 strażnicy zostają wezwani na ul. M. Konopnickiej, gdzie zgłaszająca osoba uskarża się na wycie i szczekanie psa należącego do sąsiadów. W toku czynności ustalono, że właścicielka psa wraca po 2100. Strażnicy skontaktowali się z właścicielką psa, którą poinformowano o wpłynięciu do SM skargi na jej psa, na co osoba ta zobowiązała się, że następnego dnia pies zostanie przewieziony do jej córki.

Czwartek 9 listopada:

 1. Godzina 1040 interwencja na ul. Senatorskiej, gdzie na klatce kamienicy nr 27 śpi nietrzeźwy mężczyzna. Strażnicy obudzili mężczyznę, który nie potrzebował żadnej pomocy i o własnych siłach oddalił się do swojego miejsca zamieszkania.
 2. Godzina 1635 zgłoszenie o zaparkowanych 6 samochodach na podjeździe dla karetek przy Szpitalu Wojewódzkim. Samochody te nie stosują się do obowiązujących w tym miejscu znaków zakaz ruchu w obu kierunkach, oraz zakaz zatrzymywania się. Pięciu sprawców tego wykroczenia, którzy zgłosili się na wezwania zostało pouczonych, natomiast jeden nie zgłosił się do dnia dzisiejszego. Ustalono już kto jest właścicielem pojazdu i za pośrednictwem właściciela ustalimy, kto w danym dniu był jego użytkownikiem, jak również, kto popełnił to wykroczenie. Wobec sprawcy najprawdopodobniej zostanie sporządzony wniosek do Sądu Rejonowego w Skierniewicach o jego ukaranie.

Piątek 10 listopada:

 1. Godzina 1110 zgłoszenie taksówkarzy, którzy skarżą się, że w Rynku na strefie przeznaczonej dla taxi parkują inne samochody. Strażnicy po przybyciu na miejsce potwierdzili ośmiu kierujących, którzy zaparkowali w strefie dla taxi. Wszyscy zostają pouczeni przez strażników.
 2. Godzina 2040 strażnicy interweniują w rejonie Pasażu Nurzyńskiego, gdzie na trawnikach zaparkowanych jest 6 samochodów. Dwóch sprawców zostaje ukaranych mandatami karnymi w wysokości po 100 zł., trzech zostaje pouczonych, natomiast wobec jednego ze sprawców zostanie sporządzony wniosek do sądu o jego ukaranie.

Sobota 11 listopada:

 1. Godzina 830 zgłoszenie o śpiącym mężczyźnie w jednej z klatek bloku nr 7 przy ul. Norwida. Po przybyciu na miejsce strażnicy potwierdzili zgłoszenie. Mężczyzną okazał się znany im ze wcześniejszych interwencji mężczyzna nadużywający alkoholu, który mieszka na osiedlu Widok. Mężczyzna został obudzony przez strażników i po ustaleniu, że nie potrzebuje on żadnej pomocy oddalił się w kierunku swojego miejsca zamieszkania.
 2. W godzinach od 900 do 1400 jeden z patroli SM zabezpiecza Bieg Niepodległości, który odbywa się w Parku Miejskim.
 3. Godzina 930 interwencja na wniosek mieszkańców bloku nr 11 przy ul. Pomologicznej, którzy zgłaszają zaparkowane samochody za znakiem zakaz zatrzymywania się z tabliczką „nie dotyczy mieszkańców”, jaki obowiązuje wzdłuż całego bloku. Strażnicy po przybyciu na miejsce zastali sześć samochodów zaparkowanych w strefie obowiązywania w/w znaku. Czterech ze sprawców, którzy zgłosili się na wezwanie zostało pouczonych, natomiast ustalamy dwóch pozostałych sprawców tego wykroczenia.
 4. W godzinach od 1100 do 1500 jeden z patroli zabezpiecza obchody Święta Niepodległości, które odbywają się w Kościele Garnizonowym.

To tylko niektóre wydarzenia, jakimi zajmowali się Strażnicy w minionym tygodniu.

Uprawnienia strażników

Uprawnienia Strażnik wykonując zadania ma prawo do:udzielania pouczeń, legitymowania ... WIĘCEJ ...

Kierownictwo

KOMENDANTKomendant - Artur GłuszczDo zadań Komendanta Straży należy planowanie ... WIĘCEJ...

Akty Prawne

aktyprawnePodstawowe akty prawne regulujące działalność straży miejskich... WIĘCEJ...

Informacje podstawowe

InfoStraż Miejska w Skierniewicach pracuje codziennie w godzina 7:00 do 23:00... WIĘCEJ ...