Strażnicy skontrolują nieruchomości

Drukuj
PDF

Z dniem dzisiejszym tj. 20 listopada 2017 r. strażnicy miejscy ze Skierniewic rozpoczynają wnikliwe kontrole nieruchomości, jakie znajdują się na terenie naszego miasta. Kontrole będę miały na celu sprawdzenie, czy właściciele nieruchomości wywiązują się z obowiązków, jakie nakłada na nich obowiązujący stan Prawny.

Podczas takich wizyt, strażnicy skontrolują:

  1. Czystość i porządek na terenie nieruchomości,
  2. Dokumenty związane z odbiorem odpadów (umowy, deklaracje, dokumenty potwierdzające wywóz nieczystości stałych i płynnych),
  3. Czy dana nieruchomość podłączona jest do sieci wodno-kanalizacyjnej (jeżeli jest taka możliwość),
  4. Czystość chodników położonych wzdłuż nieruchomości,
  5. Wyposażenie nieruchomości w numer porządkowy.

W związku z rozpoczętym sezonem grzewczym, szczególny nacisk zostanie położony na kontrolę czym palimy w naszych piecach grzewczych i paleniskach.

Pragniemy przypomnieć, że spalanie odpadów jest nielegalne i co najważniejsze szkodliwe dla naszego zdrowia. Osoby, które dopuszczają się spalania odpadów w myśl Ustawy o odpadach popełniają wykroczenie zagrożone karą aresztu lub grzywny. Właściciele nieruchomości, którzy w swoich piecach i paleniskach spalają np. stare meble, opakowania z tworzyw sztucznych, butelki plastikowe, kartony i folie, oprócz tego, że niszczą swoje urządzenia grzewcze (piece, kuchnie), trują siebie i innych to również narażają się na mandat karny w wysokości do 500 zł., który może nałożyć Strażnik Miejski przeprowadzający kontrolę nieruchomości w zakresie spalania w piecach.

Pragniemy poinformować, że Strażnicy miejscy na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta Skierniewice w oparciu o art. 379 ustawy Prawo ochrony środowiska uprawnieni są do: wstępu na teren nieruchomości, obiektu lub ich części w godzinach 6 do 22; przeprowadzania badań lub wykonywania innych niezbędnych czynności kontrolnych żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego; żądanie okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mających związek z problematyką kontroli. Jednocześnie uniemożliwianie lub utrudnianie kontroli w zakresie ochrony środowiska osobom uprawnionym lub im pomagającym - zgodnie z art. 225 par. 1 Kodeksu karnego - jest zagrożone karą do trzech lat więzienia. Straż Miejska zwraca się również z prośbą do mieszkańców Skierniewic o zgłaszanie pod nr alarmowy 986 przypadków spalania odpadów. Wobec każdego zgłoszonego przypadku zostanie przeprowadzona interwencja funkcjonariuszy Straży Miejskiej.

Uprawnienia strażników

Uprawnienia Strażnik wykonując zadania ma prawo do:udzielania pouczeń, legitymowania ... WIĘCEJ ...

Kierownictwo

KOMENDANTKomendant - Artur GłuszczDo zadań Komendanta Straży należy planowanie ... WIĘCEJ...

Akty Prawne

aktyprawnePodstawowe akty prawne regulujące działalność straży miejskich... WIĘCEJ...

Informacje podstawowe

InfoStraż Miejska w Skierniewicach pracuje codziennie w godzina 7:00 do 23:00... WIĘCEJ ...