Ważniejsze wydarzenia w okresie od 19 do 25 listopada 2017 r.

Drukuj
PDF

W analizowanym okresie, strażnicy podjęli 497 różnego rodzaju interwencji i działań związanych z zapewnieniem ładu i porządku na terenie naszego miasta, z czego:

wszystkich interwencji podjęto – 144,

skontrolowano budynki użyteczności publicznej – 350 (razy),

kontrola nieruchomości, która zakończyła się sporządzeniem protokółu – 7,

przyjęto zgłoszeń od mieszkańców – 46 w tym dotyczących:

 • zakłócania porządku publicznego i spokoju - 6,
 • zagrożeń w ruchu drogowym – 15,
 • ochrony środowiska i gospodarki odpadami – 10,
 • zagrożeń życia i zdrowia – 1,
 • zagrożeń pożarowych (katastrof) – 1,
 • awarie techniczne – 9,
 • dzikie zwierzęta (bezpańskie psy i inne) – 4.

Interwencje własne – 98,

udzielono pouczeń (środki oddziaływania wychowawczego) – 64

ukarano mandatami karnymi sprawców wykroczeń – 5/600 zł.,

skierowano spraw do sądu – 2,

patrole wspólne z policją – 3 (patrole na targowisku, patrol międzyszkolny),

zabezpieczenia (otwieranie urzędu miasta, posterunki stałe w urzędzie miasta i urzędzie stanu cywilnego, kontrola miejsc zagrożonych według Krajowej Mapy Zagrożeń przygotowanej przez Komendę Miejską Policji w Skierniewicach (działania cykliczne), zabezpieczenie przejść dla pieszych) – 61,

konwój dokumentów, wartości pieniężnych, asysty urzędnikom – 5,

wystawionych wezwań dot. popełnionych wykroczeń – 19,

interwencje z monitoringu/fotopułapki – 0,

przekazano spraw do jednostek współdziałających w zakresie funkcjonowania infrastruktury miejskiej (uszkodzone znaki drogowe; awarie oświetlenia ulicznego, zanieczyszczone chodniki i jezdnie; inne) – 14.

Wybrane interwencje w analizowanym okresie:

Niedziela 19 listopada:

 1. Godzina 1200 jeden z właścicieli posesji przy ul. Waryńskiego zgłosił, że na terenie jego nieruchomości znajduje się sarna. Zwierze nie może wydostać się na zewnątrz. Strażnicy wspólnie z właścicielem uwolnili sarnę.
 2. Godzina 1500 strażnicy interweniują na ul. Króla Maciusia, gdzie na jednej z tamtejszych posesji właścicielka spala odpady roślinne. Sprawczyni tego wykroczenia została pouczona o zakazie spalania odpadów poza spalarniami.

Poniedziałek 20 listopada:

 1. Godzina 730 interwencja na ul. Konopnickiej, gdzie 37-letni mieszkaniec ul. Prusa zaparkował swój samochód dostawczy w strefie obowiązywania znaku zakaz zatrzymywania się. Sprawca tego wykroczenia został ukarany mandatem karnym w wysokości 100 zł.
 2. Godzina 1720 zgłoszenie o niszczeniu koszy w obrębie siłowni plenerowej przy ul. Rzecznej. Patrol SM, który został wysłany pod wskazany adres nie stwierdził osób, które jakoby niszczą mienie komunalne, a kosze znajdowały się na swoim miejscu.

Wtorek 21 listopada:

 1. Godzina 920 zgłoszenie o uwięzionej sarnie w ogrodzeniu boiska szkolnego przy ul. Nowobielańskiej. Patrol SM po przybyciu na miejsce stwierdził uwięzioną sarnę pomiędzy szczeblami ogrodzenia metalowego. Na miejsce wezwano lekarza weterynarii oraz jednostkę Straży pożarnej. Pomimo starań wszystkich wymienionych służb, podaniu środka uspakajającego i uwolnieniu zwierzęcia niestety sarna padła. Na miejsce wezwano pracowników ZUM, którzy sarnę zabrali do utylizacji.
 2. Godzina 2000 interwencja na ul. Sienkiewicza, gdzie 35-letni mieszkaniec z ul. Sobieskiego poruszał się rowerem bez wymaganego oświetlenia. Strażnicy ukarali sprawcę tego wykroczenia 100 zł. mandatem karnym.

Środa 22 listopada:

 1. Godzina 1200 interwencja na ul. Mickiewicza, gdzie na terenie jednej z firm spalany są odpady. Strażnicy po przybyciu na miejsce potwierdzili to zgłoszenia, a sprawcę tego wykroczenia 49-letniego mieszkańca z ul. Domarasiewicza ukarali mandatem karnym w wysokości 200 zł.
 2. Godzina 1450 strażnicy zostają wezwani do bloku nr 9 przy ul. Norwida, gdzie na ostatnim piętrze tego bloku młodzi ludzie spożywają alkohol. Po przybyciu na miejsce strażnicy zastali czterech mężczyzn w wieku od 20 do 27 lat. Dwóch z nich spożywało alkohol w postaci piwa, natomiast dwóch pozostałych dopuścili się zaśmiecania i używania słów nieprzyzwoitych. Wszyscy zostali wylegitymowani przez strażników a wykroczenia zakończono pouczeniami – sprawcy opuścili blok.

Czwartek 23 listopada:

 1. Godzina 1000 interwencja na ul. Kopernika, gdzie dwóch kierujących jechało wzdłuż chodnika – obaj zostali pouczeni przez patrol SM.
 2. Godzina 1910 interwencja na ul. Pasaż Nurzyńskiego, gdzie 20-letni mieszkaniec miejscowości Bełchów, nie zastosował się do znaku zakaz ruchu w obu kierunkach – sprawca został pouczony przez strażników.
 3. Godzina 2000 strażnicy stwierdzili awarię oświetlenia ulicznego przy ul. Hallera – awaria została przekazana do konserwatora.

Piątek 24 listopada:

 1. Godzina 1045 strażnicy otrzymują zgłoszenie o podejrzeniu spalania odpadów na terenie jednej z firm przy ul. 26 Dywizjonu Piechoty. Według zgłaszające dochodzi do notorycznego spalania odpadów, które sprawiają duże zadymienie oraz nieprzyjemny zapach. W trakcie kontroli nie stwierdzono uwag, ale patrol z rejonu weźmie pod „lupę” wskazaną firmę i przeprowadzi kolejne kontrole.
 2. Godzina 1600 interwencja na ul. Sportowej, gdzie dwóch kierujących nie stosuje się do znaku zakaz postoju. Obu sprawców tego wykroczenia zostało pouczonych przez strażników.

Sobota 25 listopada:

 1. Godzina 1545 strażnicy interweniują na ul. Olszewskiej, gdzie według zgłaszającego młody mężczyzna wyprowadza swoje psy bez smyczy, które to zwierzęta atakują przechodniów. Po przybyciu na miejsce zastano opisywaną sytuację i po wylegitymowaniu właściciela psów i zebraniu dowodów, 20 – letni mieszkaniec tejże ulicy został ukarany mandatem karnym w wysokości 100 zł.
 2. Godzina 1700 strażnicy patrolując targowisko zauważyli, że jakiś mężczyzna wrzucał worki ze śmieciami do kontenerów należących do Zakładu Utrzymania Miasta. W wyniku przeprowadzonych czynności wyjaśniających ustalono, że mężczyzna ten jest mieszkańcem jednej z posesji przy ul. Kilińskiego, a ponadto ustalono, że nie złożył deklaracji o wywozie odpadów i nie posiada pojemników na odpady na terenie swojej nieruchomości. Mężczyzna został ukarany mandatem karnym w wysokości 100 zł. oraz poinformowano Wydział Finansowy Urzędu Miasta o braku złożenia deklaracji przez owego mężczyznę.

To tylko niektóre wydarzenia, jakimi zajmowali się Strażnicy w minionym tygodniu.

Uprawnienia strażników

Uprawnienia Strażnik wykonując zadania ma prawo do:udzielania pouczeń, legitymowania ... WIĘCEJ ...

Kierownictwo

KOMENDANTKomendant - Artur GłuszczDo zadań Komendanta Straży należy planowanie ... WIĘCEJ...

Akty Prawne

aktyprawnePodstawowe akty prawne regulujące działalność straży miejskich... WIĘCEJ...

Informacje podstawowe

InfoStraż Miejska w Skierniewicach pracuje codziennie w godzina 7:00 do 23:00... WIĘCEJ ...