Ważniejsze wydarzenia w okresie od 26 listopada do 2 grudnia 2017 r.

Drukuj
PDF

W analizowanym okresie, strażnicy podjęli 479 różnego rodzaju interwencji i działań związanych z zapewnieniem ładu i porządku na terenie naszego miasta, z czego:

wszystkich interwencji podjęto – 152,

skontrolowano budynki użyteczności publicznej – 323 (razy),

kontrola nieruchomości, która zakończyła się sporządzeniem protokółu – 12,

przyjęto zgłoszeń od mieszkańców – 50 w tym dotyczących:

 • zakłócania porządku publicznego i spokoju - 4,
 • zagrożeń w ruchu drogowym – 21,
 • ochrony środowiska i gospodarki odpadami – 9,
 • zagrożeń życia i zdrowia – 3,
 • zagrożeń pożarowych (katastrof) – 4,
 • awarie techniczne – 6,
 • dzikie zwierzęta (bezpańskie psy i inne) – 4.

Interwencje własne – 102,

udzielono pouczeń (środki oddziaływania wychowawczego) – 48

ukarano mandatami karnymi sprawców wykroczeń – 11/950 zł.,

skierowano spraw do sądu – 4,

patrole wspólne z policją – 4 (patrole na targowisku, patrol międzyszkolny),

zabezpieczenia (Asysta Prezydentowi Miasta Podczas składania kwiatów w rocznice Powstania Listopadowego, otwieranie urzędu miasta, posterunki stałe w urzędzie miasta i urzędzie stanu cywilnego, kontrola miejsc zagrożonych według Krajowej Mapy Zagrożeń przygotowanej przez Komendę Miejską Policji w Skierniewicach (działania cykliczne), zabezpieczenie przejść dla pieszych, zabezpieczenie dyskotek Andrzejowych w szkołach, pomoc w uruchomieniu samochodu, kontrola zajęcia pasa drogowego, przejęcie terenu po działaniach ratowniczych Państwowej Straży Pożarnej) – 61,

konwój dokumentów, wartości pieniężnych, asysty urzędnikom – 5,

wystawionych wezwań dot. popełnionych wykroczeń – 19,

interwencje z monitoringu/fotopułapki – 0,

przekazano spraw do jednostek współdziałających w zakresie funkcjonowania infrastruktury miejskiej (uszkodzone znaki drogowe; awarie oświetlenia ulicznego, zanieczyszczone chodniki i jezdnie; inne) – 14.

Wybrane interwencje w analizowanym okresie:

Niedziela 26 listopada:

 1. Godzina 1120 zgłoszenie o spalaniu odpadów na terenie ogródków działkowych przy ul. Strobowskiej. Strażnicy weszli na teren ogródków, skontrolowali cały teren lecz nie potwierdzili spalania odpadów, jak również jakiegokolwiek paleniska.
 2. Godzina 1615 mieszkaniec zgłasza zastawienie bramy wjazdowej na własna posesję przy ul. Strzeleckiej przez samochód ciężarowy. Strażnicy poprosili mężczyznę o podanie swoich danych - mężczyzna odmówił. Po około 5 minutach zadzwonił jeszcze raz ten sam mężczyzna i twierdzi, że jego sąsiad jest kierowcą samochodu ciężarowego, który parkuje przy ulicy, gdzie jest zakaz postoju takich pojazdów, a poza tym codziennie o godz. 5 rano budzi go i jego dzieci czym narusza spokój. Na miejscu patrol zauważył samochód ciężarowy, ale nie przekracza on 12m. Była to ciężarówka tzw. solówka bez przyczepy. Patrol SM zauważył ponadto, że na w/w ulicy są braki w oznakowaniu. Od strony ul. 1-go Maja stoi znak zakaz wjazdu samochodów. ciężar. a od strony Stal-Caru nie ma takiego znaku. Patrol udał się do zgłaszającego wytłumaczyć problem oraz poinformować, że SM nie posiada uprawnień do egzekwowania wykroczeń za ten znak. Polecił zgłaszającemu aby wystąpił do Wydz. Dróg o umieszczenie odpowiedniego znaków, a odnośnie zastawienia bramy, nie ma wykroczenia ponieważ brama nie jest używana od kilku lat i fizycznie nikt nie wjeżdżał, ani nie wyjeżdżał, bo nie ma takiej możliwości. Na tym

Poniedziałek 27 listopada:

 1. Godzina 1030 interwencja na ul. Reymonta, gdzie 49-letni mieszkaniec ul. Mszczonowskiej spożywał alkohol w postaci piwa w miejscu do tego zabronionym – mężczyzna ten został pouczony przez strażników.
 2. Godzina 1530 strażnicy interweniują na ul. Gałeckiego, gdzie zaparkowany jest samochód marki ford w strefie obowiązywania znaku zakaz zatrzymywania się. Sprawcą tego wykroczenia okazała się 34-letnia mieszkanka Skierniewic, która została ukarana mandatem karnym w wysokości 100 zł. oraz 1 punktem karnym.

Wtorek 28 listopada:

 1. Godzina 920 interwencja na placu Dworcowym, gdzie leżał nietrzeźwy mężczyzna. Owym mężczyzną okazał się 57-letni mieszkaniec z ul. Armii Krajowej, który został obudzony przez strażników, a następnie po ustaleniu, że nie potrzebuje on żadnej pomocy oddalił się z miejsca zdarzenia.
 2. Godzina 1010 interwencja na ul. Kaczyńskiego, gdzie kierowcy parkują w strefie obowiązywania znaku zakaz zatrzymywania się. Jednym ze sprawców tego wykroczenia okazała się 45-letna mieszkanka Głowna powiat zgierski, która oprócz mandatu za parkowanie za znakiem zakazu zatrzymywania się, została również ukarana za brak przy sobie prawa jazdy. Łącznie kobieta musi zapłacić grzywnę za dwa mandaty karne w wysokości 150 zł.

Środa 29 listopada:

 1. Godzina 810 interwencja na ul. Jaworskiego, naprzeciwko DEKADY na całej szerokości chodnika zaparkowany był samochód marki Opel, na numerach rejestracyjnych z powiatu łowickiego. Sprawcą tego wykroczenia okazał się 19-letni mieszkaniec Bobrowa gm. Łyszkowice, który został ukarany mandatem karnym w wysokości 100 zł.
 2. W godzinach 1400 do 1440 strażnicy prowadzą kontrolę ruchu drogowego na płycie Rynku przed Ratuszem Miasta. Strażnicy w tym okresie zatrzymują 10 kierujących, którzy nie stosują się do znaku zakazu ruchu w obu kierunkach. Wszyscy sprawcy tego wykroczenia zostają pouczeni przez strażników.

Czwartek 30 listopada:

 1. Godzina 1000 strażnicy otrzymują zgłoszenie, że na jednej z posesji przy ul. Matejki właściciel spala odpady meblowe w sowim piecu. Kontrola zostanie przeprowadzona w kolejnych dniach z uwagi na brak mieszkańców w tym dniu.
 2. Strażnicy w godzinach od 1700 do 1830 w pięciu miejscach między innymi na ul. Jasnej, Orzeszkowej, Szarych Szeregów, przeprowadzają kontrolę posesji, między innymi pod kątem czym mieszkańcy palą w swoich piecach. Podczas tych kontroli strażnicy nie stwierdzili uwag co do jakości paliwa spalanego w piecach, natomiast w dwóch przypadkach stwierdzono brak numerów porządkowych na skontrolowanych posesjach. Właścicielom posesji, gdzie stwierdzono brak numerów porządkowych wyznaczono termin do usunięcia niedociągnięć.

Piątek 1 grudnia:

 1. Godzina 820 dyżurny SM otrzymuje zgłoszenie o oblodzonym chodniku wzdłuż ul. Westerplatte. Strażnicy udali się pod wskazany adres, a następnie po potwierdzeniu zgłoszenia zobowiązali właścicieli pobliskich posesji o posypanie chodnika piaskiem wzdłuż swoich nieruchomości.
 2. Godzina 1015 kolejne zgłoszenie dotyczące nieodśnieżonego chodnika wzdłuż ul. Kozietulskiego na odcinku od ul. 1-go Maja do ul. Poniatowskiego. Patrol SM po przybyciu na miejsce ustalił, że obowiązek odśnieżenia chodnika i jego posypania należy do Urzędu Miasta, co natychmiast zostało przekazane do odpowiedniego wydziału UM. Odcinki chodnika, które były bezpośrednio przy posesjach osób prywatnych był odśnieżone i posypane piaskiem!
 3. Godzina 1720 strażnicy kontrolują dwie posesji na ul. Zwierzynieckiej pod kątem czym jest palone w piecach przez ich właścicieli. Co do spalania nie było uwag, natomiast w obu przypadkach strażnicy stwierdzili brak numerów porządkowych na kontrolowanych posesjach. Także w tym przypadku mieszkańcy otrzymali termin na uzupełnienie brakujących numerów porządkowych.

Sobota 2 grudnia:

 1. Godzina 1100 zgłoszenie o leżącym mężczyźnie na chodniku przy ul. Cichej. Strażnicy po przybyciu na miejsce zastali opisywany fakt, po obudzeniu mężczyzny ustalono, że 54-letni mieszkaniec naszego miasta zameldowany jest na ul. Mszczonowskiej, gdzie po odwiezieniu go pod wskazany adres oddano go pod opiekę matki. Mężczyźnie wystawiono wezwanie do wstawienia się do SM, lecz do dnia dzisiejszego się nie zgłosił dlatego też skierowany zostanie przeciwko niemu wniosek o ukaranie za nieobyczajny wybryk do Sądu Rejonowego w Skierniewicach.
 2. Godzina 1850 jedna z mieszkanek osiedla widok zgłasza strażnikom, że na jednej z posesji przy ul. Łowickiej z komina wydobywa się śmierdzący duszący dym. Patrol SM, który przybył na miejsce potwierdził zgłoszenie dotyczące wydobywającego się dymu z komina wskazanej w zgłoszeniu posesji, który według strazników, nie był gryzący i duszący, był koloru białego. Strażnicy próbowali dostać się na wskazaną posesję, ale nikt im nie otworzył. Dopiero około godziny 1930 jeden z patroli skontrolował podejrzewaną posesję nie stwierdzając uchybień i uwag, co zostało udokumentowane w spisanym protokole kontroli posesji.

W związku z rozpoczętym sezonem grzewczym, coraz więcej zgłoszeń mieszkańców, jakie wpływają do Straży Miejskiej dotyczą podejrzewania spalania odpadów w przydomowych piecach. Dlatego też coraz częściej strażnicy odwiedzają mieszkańców i podczas tych wizyt kontrolują między innymi: rodzaj opału używanego do ogrzewania budynków, czystość i porządek na terenie tych nieruchomości, stan chodników wzdłuż tych nieruchomości (czy są posprzątane, odśnieżone i posypane piachem), sprawdzają czy nieruchomość posiada numer porządkowy, podłączenie nieruchomości doi sieci wodno-kanalizacyjnej (jeżeli jest taka możliwość) oraz kontrolują umowy i dokumenty potwierdzające wywóz nieczystości, jak również czy właściciele złożyli deklaracje odbioru odpadów. Wszystkie te działania są udokumentowane na protokole z kontroli nieruchomości, gdzie jeden z egzemplarzy trafia do podmiotu/osoby kontrolowanej, a druki do archiwum SM.

W analizowanym okresie tj, od 26 listopada do 2 grudnia br. strażnicy przeprowadzili blisko 20 kontroli posesji, które zakończone zostały sporządzeniem protokołu, natomiast blisko 10 razy interweniowali w związku ze zgłoszeniem podejrzenia spalania odpadów.

Kontrole te będą prowadzone przez cały okres sezonu grzewczego, które mają na celu ograniczenie spalania odpadów na terenie naszego miasta.

 

To tylko niektóre wydarzenia, jakimi zajmowali się Strażnicy w minionym tygodniu.

Uprawnienia strażników

Uprawnienia Strażnik wykonując zadania ma prawo do:udzielania pouczeń, legitymowania ... WIĘCEJ ...

Kierownictwo

KOMENDANTKomendant - Artur GłuszczDo zadań Komendanta Straży należy planowanie ... WIĘCEJ...

Akty Prawne

aktyprawnePodstawowe akty prawne regulujące działalność straży miejskich... WIĘCEJ...

Informacje podstawowe

InfoStraż Miejska w Skierniewicach pracuje codziennie w godzina 7:00 do 23:00... WIĘCEJ ...