Ważniejsze wydarzenia w okresie od 3 do 9 grudnia 2017 r.

Drukuj
PDF

W analizowanym okresie, strażnicy podjęli 429 różnego rodzaju interwencji i działań związanych z zapewnieniem ładu i porządku na terenie naszego miasta, z czego:

wszystkich interwencji podjęto – 150,

skontrolowano budynki użyteczności publicznej – 277 (razy),

kontrola nieruchomości, która zakończyła się sporządzeniem protokółu – 9,

przyjęto zgłoszeń od mieszkańców – 68 w tym dotyczących:

 • zakłócania porządku publicznego i spokoju - 5,
 • zagrożeń w ruchu drogowym – 28,
 • ochrony środowiska i gospodarki odpadami – 21,
 • zagrożeń życia i zdrowia – 3,
 • zagrożeń pożarowych (katastrof) – 0,
 • awarie techniczne – 5,
 • dzikie zwierzęta (bezpańskie psy i inne) – 7.

Interwencje własne – 82,

udzielono pouczeń (środki oddziaływania wychowawczego) – 49,

ukarano mandatami karnymi sprawców wykroczeń – 12/1150 zł.,

skierowano spraw do sądu – 1,

patrole wspólne z policją – 2 (patrole na targowisku),

zabezpieczenia (Asysta Prezydentowi Miasta Podczas składania kwiatów, otwieranie urzędu miasta, posterunki stałe w urzędzie miasta i urzędzie stanu cywilnego, kontrola miejsc zagrożonych według Krajowej Mapy Zagrożeń przygotowanej przez Komendę Miejską Policji w Skierniewicach (działania cykliczne), zabezpieczenie przejść dla pieszych, pomoc w uruchomieniu samochodu, kontrola zajęcia pasa drogowego, przejęcie terenu po działaniach ratowniczych Państwowej Straży Pożarnej) – 57,

konwój dokumentów, wartości pieniężnych, asysty urzędnikom – 1,

wystawionych wezwań dot. popełnionych wykroczeń – 16,

interwencje z monitoringu/fotopułapki – 0,

przekazano spraw do jednostek współdziałających w zakresie funkcjonowania infrastruktury miejskiej (uszkodzone znaki drogowe; awarie oświetlenia ulicznego, zanieczyszczone chodniki i jezdnie; inne) – 20.

Wybrane interwencje w analizowanym okresie:

Niedziela 3 grudnia:

 1. Godzina 1050 strażnicy patrolując rejon dworca autobusowego zauważyli porozrzucanie śmieci na terenie należącym do Spółki PKS. W związku z tym, że w niedzielę ni było można skontaktować się z kierownictwem spółki dnia następnego uwagi te przekazano dyspozytorowi.
 2. Godzina 1100 do dyżurnego SM wpływa informacja o leżącym w pobliżu ul. Cichej mężczyźnie. Patrol po przybyciu na miejsce potwierdził zgłoszenie, a następnie po ustaleniu danych mężczyzny, który był pod wpływem alkoholu, przekazał go pod opiekę matki. W dniu 8 grudnia mężczyzna został pouczony przez strażników. Jak wynika z informacji pozyskanych środowisku sprawcy tego wykroczenia 63-letni mężczyzna, zamieszkały na stałe na ul. Mszczonowskiej ma problem z alkoholem i został wyrzucony z domu przez żonę.

Poniedziałek 4 grudnia:

 1. Godzina 810 zgłoszenie o dwóch biegających bezpańskich psach w rejonie ul. Sobieskiego, które według osoby zgłaszającej były już przez nią zgłaszane w miniony piątek. Dyżurny SM skontaktował się z rakarzem (pracownik Spółki ZUM), który oświadczył, że psy, które były zgłoszone w ubiegły piątek były odłowione. W związku z tym przekazano obu stronom kontakty w celu wyjaśnienia niezgodności.
 2. Godzina 1620 zgłoszenie mieszkańca o zaparkowanych samochodach w rejonie skrzyżowania ulicy Wschodnie z Budowlaną. Według zgłaszającego samochody te nie stosują się do znaku zakazu zatrzymywania się. Jednym ze sprawców tego wykroczenia okazał się 31-letni mieszkaniec ul. Buczka, który został ukarany mandatem karnym w wysokości 100 zł. oraz 1 punktem karnym.

Wtorek 5 grudnia:

 1. Godzina 900 strażnicy dokonują kontroli sanitarno-porządkowej na jednej z firm przy ul. Batorego. Kierownik tej firmy, która miedzy innymi zajmuje się odzyskiem metali (złomowisko) przedstawił strażnikom wszystkie niezbędne dokumenty, które potwierdziły wzorową gospodarkę odpadami, jak również stan sanitarno-porządkowy nie budził zastrzeżeń, co zostało udokumentowane w protokole kontrolnym.
 2. Godzina 1215 strażnicy odbierają zgłoszenie o leżącym mężczyźnie przy moście do Parku Miejskiego w rejonie ul. Prymasowskiej. Patrol po przybyciu na miejsce zastał już zespół ratownictwa medycznego, który owego mężczyznę zabrał do szpitala, celem przeprowadzenia dalszej diagnostyki.

Środa 6 grudnia:

 1. Godzina 1115 interwencja na ul. Batorego (róg ul. Mireckiego), gdzie 34-letnia mieszkanka ul. Feliksów zaparkowała swój samochód na chodniku nie pozostawiają obowiązkowego 1,5 m dla pieszych. Za to wykroczenie została ukarana 100 zł. mandatem karnym.
 2. Godzina 1200 strażnicy zostają wezwani przez pracowników Szpitala Wojewódzkiego, którzy proszą o pomoc w zdyscyplinowaniu kierowców, którzy nie respektują znaków zakazu ruchu w obu kierunkach i zakazu zatrzymywania się. Patrol SM, który przybył na miejsce stwierdził aż 10 samochodów, które parkowały w strefie obowiązywania w/w znaków zakazu. Niestety dwóch ze sprawców zostało ukaranych mandatami. Jednym był 32-letni mieszkaniec ul. Prusa, a drugim był 74-letni mieszkaniec Łowicza, którzy za parkowanie w strefie obowiązywania znaku zakazu ruchu w obu kierunkach zostali ukarani mandatami karnymi w wysokości po 50 zł. oraz do ich kont przypisano po 5 pkt. karnych.

Czwartek 7 grudnia:

 1. Godzina 1020 strażnicy interweniują na parkingu przy ul. Mickiewicza, gdzie czterech kierowców zaparkowało swoje samochody na trawnikach, czym je niszczą. Jednym ze sprawców tego wykroczenia był 49-letni mieszkaniec Warszawy, który został ukarany mandatem karnym w wysokości 100 zł.
 2. Godzina 1530 interwencja na ul. Reymonta, gdzie dwóch 18-latków paliło tytoń w miejscu zabronionym. Obaj zostali ukarani mandatami karnymi w wysokości po 100 zł.

Piątek 8 grudnia:

 1. Godzina 1220 strażnicy udzielają pomocy przy uruchomieniu samochodu na ul. Jagiellońskiej.
 2. Około godziny 1700 na trzech posesjach przy ulicy Zielnej i Matejki strażnicy kontrolują miedzy innymi, czy ich właściciele palą w piecach – bez uwag.

Sobota 9 grudnia:

 1. Godzina 1200 mieszkaniec zgłasza, że w rowie za stadionem OSiR, obok kortów tenisowych pojawiła się "betonowy kolor" wody, która zanieczyściła strumyk. Podejrzenie padło na pobliską firmę. Strażnicy udali się na teren tej firmy, gdzie zostali wpuszczeni przez pracownika ochrony, lecz w wyniku przeprowadzonych oględzin nic nie stwierdzono – patrol rejonowy przeprowadzi wnikliwą kontrolę skąd może przedostawać się zanieczyszczenie.
 2. Godzina 2045 interwencja w rejonie ul. Wańkowicza, gdzie dwóch młodych mężczyzn w wieku 21 i 23 lata spożywało alkohol w miejscu zabronionym. Obaj mężczyźni zostają pouczeni przez strażników.

To tylko niektóre wydarzenia, jakimi zajmowali się Strażnicy w minionym tygodniu.

Uprawnienia strażników

Uprawnienia Strażnik wykonując zadania ma prawo do:udzielania pouczeń, legitymowania ... WIĘCEJ ...

Kierownictwo

KOMENDANTKomendant - Artur GłuszczDo zadań Komendanta Straży należy planowanie ... WIĘCEJ...

Akty Prawne

aktyprawnePodstawowe akty prawne regulujące działalność straży miejskich... WIĘCEJ...

Informacje podstawowe

InfoStraż Miejska w Skierniewicach pracuje codziennie w godzina 7:00 do 23:00... WIĘCEJ ...