Ważniejsze wydarzenia w okresie od 10 do 16 grudnia 2017 r.

Drukuj
PDF

W analizowanym okresie, strażnicy podjęli 436 różnego rodzaju interwencji i działań związanych z zapewnieniem ładu i porządku na terenie naszego miasta, z czego:

wszystkich interwencji podjęto – 176,

skontrolowano budynki użyteczności publicznej – 257 (razy),

kontrola nieruchomości, która zakończyła się sporządzeniem protokółu – 21,

przyjęto zgłoszeń od mieszkańców – 70 w tym dotyczących:

 • zakłócania porządku publicznego i spokoju - 8,
 • zagrożeń w ruchu drogowym – 27,
 • ochrony środowiska i gospodarki odpadami – 19,
 • zagrożeń życia i zdrowia – 6,
 • zagrożeń pożarowych (katastrof) – 0,
 • awarie techniczne – 3,
 • dzikie zwierzęta (bezpańskie psy i inne) – 7.

Interwencje własne – 106,

udzielono pouczeń (środki oddziaływania wychowawczego) – 67,

ukarano mandatami karnymi sprawców wykroczeń – 14/1350 zł.,

skierowano spraw do sądu – 2,

patrole wspólne z policją – 3 (patrole na targowisku, patrol szkolny),

zabezpieczenia (Asysta Prezydentowi Miasta Podczas składania kwiatów, otwieranie urzędu miasta, posterunki stałe w urzędzie miasta i urzędzie stanu cywilnego, kontrola miejsc zagrożonych według Krajowej Mapy Zagrożeń przygotowanej przez Komendę Miejską Policji w Skierniewicach (działania cykliczne), zabezpieczenie przejść dla pieszych, pomoc w uruchomieniu samochodu, kontrola zajęcia pasa drogowego, przejęcie terenu po działaniach ratowniczych Państwowej Straży Pożarnej, zabezpieczenie konwoju ciężarówki „COCA-COLA”) – 70,

konwój dokumentów, wartości pieniężnych, asysty urzędnikom – 3,

wystawionych wezwań dot. popełnionych wykroczeń – 48,

interwencje z monitoringu/fotopułapki – 0,

przekazano spraw do jednostek współdziałających w zakresie funkcjonowania infrastruktury miejskiej (uszkodzone znaki drogowe; awarie oświetlenia ulicznego, zanieczyszczone chodniki i jezdnie; inne) – 9.

Wybrane interwencje w analizowanym okresie:

Niedziela 10 grudnia:

 1. Godzina 935 strażnicy interweniują na ul. Sucharskiego, gdzie na trawniku zaparkowany był samochód na numerach zaczynających się od liter EBR. Jak się okazało sprawcą tego wykroczenia okazał się 21-letni mieszkaniec miejscowości Kobylin gm. Rogów, który za to wykroczenie został ukarany mandatem karnym w wysokości 50 zł.
 2. Godzina 1725 strażnicy otrzymują zgłoszenie, że w rejonie ul. Króla Maciusia biega czarny duży pies, który ma na sobie obrożę. Strażnicy po przybyciu na miejsce dokładnie skontrolowali cały rejon, ale opisywanego psa nie odnaleźli.

Poniedziałek 11 grudnia:

 1. Godzina 1010 strażnicy podejmują działania w rejonie ulic Czerwonej/Kaczyńskiego, gdzie zauważono spróchniałe drzewo rosnące obok chodnika w tym rejonie. Na miejsce wezwano Państwową Straż Pożarną, który zastęp usunął spróchniałe konary, jakie mogłyby spaść na przechodniów.
 2. Godzina 1100 strażnicy w asyście naczelnika Wydziału Komunalnej i Ochrony Środowiska udali się w rejon cmentarza „Strzelba”, gdzie już od kilku tygodni strażnicy dozorują ten rejon w związku z odkryciem niezabezpieczonej studzienki. Pomimo kilku zgłoszeń o powyższej awarii, do dnia dzisiejszego studzienka jest jedynie zabezpieczona taśmami koloru biało czerwonego, ograniczające dostęp i zwracające uwagę na niebezpieczeństwo.

Wtorek 12 grudnia:

 1. Godzina 720 wpływa zgłoszenie o rannej sarnie, która leży w rowie przy ul. Zadębie na granicach. Podczas dojazdu do wskazywanego miejsca przez patrol SM, ponownie zadzwonił mężczyzna, który oświadczył, że sarna leży około 400 m za granicami miasta. W związku z powyższym czynności te zostały przejęte przez jeden z patroli Policji.
 2. Godzina 845 dyżurny SM otrzymuje informację o samochodach wyjeżdżających z budowy przy ul. Mszczonowskiej, które brudzą błotem jezdnie. Strażnicy po przybyciu na miejsce zastali sprzątających ulicę pracowników wykonawcy robót.
 3. Godzina 1620 sprzedawczyni cukierni przy ul. Jagiellońskiej poinformowała strażników o mężczyźnie, który potrzebuje pomocy w umieszczeniu go w noclegowni. Mężczyzna ten wyszedł ze szpitala i jest osobą bezdomną, bez miejsca pobytu. Strażnicy zabrali mężczyznę i umieścili go w ośrodku AMETYST przy ul. Kozietulskiego.

Środa 13 grudnia:

 1. Godzina 830 strażnicy patrolując osiedla mieszkaniowe przy ul. Rawskiej zauważyli zanieczyszczony teren wzdłuż żywopłotu przy chodniku prowadzącym do jednego z bloków. Ustalili, że teren ten należy do miasta i obowiązek utrzymania czystości spoczywa na mieście. Sprawa trafiła do Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, który to wydział zleca wykonania prac Zakładowi Utrzymania Miasta.
 2. Godzina 1710 strażnicy na jednej z posesji przy ul. Traugutta przeprowadzili kontrolę między innymi czym jest palone w piecu przez właściciela przedmiotowej posesji. Na tę okoliczność strażnicy sporządzili protokół, w którym nie odnotowano uwag.

Czwartek 14 grudnia:

 1. Godzina 930 sekretariat urzędu miasta przekazał zgłoszenie jednej z mieszkanek bloku przy ul. Iwaszkiewicza, że samochody wyjeżdżające z budowy prowadzonej za stacją benzynową ORLEN na swoich kołach wywożą błoto i ziemię, która zanieczyszcza ulicę, jak również samochody te niszczą krawężniki i studzienki kanalizacyjne. Na miejsce skierowany został patrol SM, który nie potwierdził przekazanych informacji, ulica była czysta, teren wokół wjazdu na budowę był w należytym stanie.
 2. Godzina 1740 strażnicy otrzymują zgłoszenie o leżącym pijanym mężczyźnie przy ul. Bielańskiej. Strażnicy po przybyciu na miejsce potwierdzili zgłoszenie, i jak się okazało mężczyzną tym był znany strażnikom bezdomny, który już od ponad roku mieszka w szałasie postawionym nieopodal tej ulicy. Mężczyzna ten został przewieziony do izby zatrzymań w Komendzie Miejskiej Policji w Skierniewicach, gdzie pozostał do wytrzeźwienia.

Piątek 15 grudnia:

 1. Około godziny 900 strażnicy kontrolują stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym na ul. Rawskiej. Około godz. 905 w rejonie skrzyżowania ulic Rawskiej/Długa strażnicy podjęli czynność w stosunku do czterech nie prawidło zaparkowanych samochodów. Pojazdy te zaparkowane były w samym obrębie skrzyżowania, nie zachowując minimalnej odległości 10 m od skrzyżowania, jak również parkowały wzdłuż linii ciągłej. Strażnicy po wykonaniu czynności wystawili wezwania dla kierujących, na które zgłosiło się dwóch sprawców wykroczenia, za co zostali pouczeni natomiast wobec dwóch, którzy nie przyszli na wezwanie zostanie skierowany wniosek do sądu. Miejsce to jest punktem, gdzie notorycznie dochodzi do łamania przepisów prawa ruchu drogowego, dlatego też coraz częściej będzie można spotkać tam strażników, którzy będą czuwać nad porządkiem, a kierowcy nie przestrzegający przepisów ruchu drogowego mogą liczyć się z grzywną w postaci mandatu karnego.Przypominamy, że za zatrzymanie pojazdu na skrzyżowaniu oraz w odległości mniejszej niż 10 m od skrzyżowania grozi grzywna (brak widełek) 300 zł. oraz 1 punkt karny.
 2. Godzina 1510 strażnicy patrolując ul. Jaworskiego zauważyli mężczyznę, który spacerując ze swoim psem naruszał swój obowiązek prowadzenia psa na smyczy. Mężczyzna, który okazał się 58-letni mieszkaniec pobliskiego bloku został pouczony przez strażników.

Sobota 16 grudnia:

 1. Godzina 1200 strażnicy interweniują na wniosek pracowników Urzędu Miasta, którzy zgłosili, że handlujący na płycie Rynku przed Ratuszem rozstawili swoje stragany w miejscach innych niż im to wyznaczono. Po interwencji strażników handlujący zastosowali się do poleceń organizatorów kiermaszu.
 2. Godzina 1210 jeden z patroli SM został wezwany na ul. Mszczonowską, gdzie na klatce jednego z tamtejszych bloków śpi pijany mężczyzna. Strażnicy po przybyciu na miejsce zastali znanego im z wcześniejszych interwencji bezdomnego, który rzeczywiści był pod wpływem alkoholu. Na miejsce został wezwany zespół ratowników Medycznych, który ocenił stan bezdomnego, który według nich pozwala na osadzenie go w izbie zatrzymań Komendy Miejskiej Policji w Skierniewicach. Po wydaniu opinii przez Ratowników strażnicy przewieźli mężczyznę na KMP, gdzie został on osadzony w izbie zatrzymań. Około godziny 2220 dyżurny SM otrzymał informację od Dyżurnego Komendy Miejskiej Policji, że bezdomny został zabrany przez Ratowników Medycznych do szpital, ponieważ wystąpiły u niego objawy epilepsji alkoholowej.

To tylko niektóre wydarzenia, jakimi zajmowali się Strażnicy w minionym tygodniu.

Uprawnienia strażników

Uprawnienia Strażnik wykonując zadania ma prawo do:udzielania pouczeń, legitymowania ... WIĘCEJ ...

Kierownictwo

KOMENDANTKomendant - Artur GłuszczDo zadań Komendanta Straży należy planowanie ... WIĘCEJ...

Akty Prawne

aktyprawnePodstawowe akty prawne regulujące działalność straży miejskich... WIĘCEJ...

Informacje podstawowe

InfoStraż Miejska w Skierniewicach pracuje codziennie w godzina 7:00 do 23:00... WIĘCEJ ...