Ważniejsze wydarzenia w okresie od 17 do 23 grudnia 2017 r.

Drukuj
PDF

W analizowanym okresie, strażnicy podjęli 395 różnego rodzaju interwencji i działań związanych z zapewnieniem ładu i porządku na terenie naszego miasta, z czego:

wszystkich interwencji podjęto – 138,

skontrolowano budynki użyteczności publicznej – 254 (razy),

kontrola nieruchomości, która zakończyła się sporządzeniem protokółu – 3,

przyjęto zgłoszeń od mieszkańców – 74 w tym dotyczących:

 • zakłócania porządku publicznego i spokoju - 7,
 • zagrożeń w ruchu drogowym – 31,
 • ochrony środowiska i gospodarki odpadami – 16,
 • zagrożeń życia i zdrowia – 6,
 • zagrożeń pożarowych (katastrof) – 2,
 • awarie techniczne – 9,
 • dzikie zwierzęta (bezpańskie psy i inne) – 3.

Interwencje własne – 64,

udzielono pouczeń (środki oddziaływania wychowawczego) – 54,

ukarano mandatami karnymi sprawców wykroczeń – 2/200 zł.,

skierowano spraw do sądu – 1,

patrole wspólne z policją – 3 (patrole na targowisku, patrol szkolny, Akcja Nielat),

zabezpieczenia (zabezpieczenie imprezy ul. Rynek „Świąteczne Cuda”, zabezpieczenie Wigilii Miejskiej, otwieranie urzędu miasta, posterunki stałe w urzędzie miasta i urzędzie stanu cywilnego, kontrola miejsc zagrożonych według Krajowej Mapy Zagrożeń przygotowanej przez Komendę Miejską Policji w Skierniewicach (działania cykliczne), zabezpieczenie przejść dla pieszych, pomoc w uruchomieniu samochodu, kontrola zajęcia pasa drogowego) – 73,

konwój dokumentów, wartości pieniężnych, asysty urzędnikom – 1,

wystawionych wezwań dot. popełnionych wykroczeń – 15,

interwencje z monitoringu/fotopułapki – 0,

przekazano spraw do jednostek współdziałających w zakresie funkcjonowania infrastruktury miejskiej (uszkodzone znaki drogowe; awarie oświetlenia ulicznego, zanieczyszczone chodniki i jezdnie; inne) – 16.

Wybrane interwencje w analizowanym okresie:

Niedziela 17 grudnia:

 1. Godzina 715 strażnicy zabezpieczają imprezę pod nazwą „Świąteczne Cuda” odbywającą się na Rynku przy Ratuszu, która została zorganizowana przez Władze Miasta dla mieszkańców Skierniewic.
 2. Godzina 1230 strażnicy interweniują w rejonie ul. Orzeszkowej, gdzie trzech młodych mężczyzn usiłowało spożywać alkohol w miejscu zabronionym. Po ustaleniu danych mężczyzn strażnicy zakończyli interwencję pouczając mężczyzn.
 3. Godzina 1915 na terenie zieleni wzdłuż Pasażu Nurzyńskiego zaparkowane były dwa samochody, których numery rejestracyjne wskazywały, że pochodzą one z powiatu łowickiego. Strażnicy pod nieobecność kierowców wystawili wezwania do wstawienia się do siedziby SM sprawców tego wykroczenia, lecz do dnia dzisiejszego żaden ze sprawców nie zjawił się w naszej siedzibie. Strażnicy ustalą, kto jest właścicielem każdego z tych pojazdów oraz za pośrednictwem właścicieli ustalimy, kto popełnił to wykroczenie. Najprawdopodobniej sprawy trafią do Sądu Rejonowego w Skierniewicach, a sprawcy nie unikną odpowiedzialność za popełnione wykroczenia.

Poniedziałek 18 grudnia:

 1. Godzina 850 dyżurny SM otrzymuje zgłoszenie o leżącym mężczyźnie wzdłuż ulicy Brackiej, który może być pod wpływem alkoholu. Zgłaszający obawia się o jego stan, ponieważ mogło dojść do wychłodzenia organizmu leżącego mężczyzny. Straznicy po przybyciu na miejsce potwierdzili zgłoszenie, a następnie na miejsce wezwali zespół ratownictwa medycznego. Przed przybyciem ratowników strażnikom udało obudzić nietrzeźwego, którym okazał się mężczyzna mieszkający na jednej z posesji przy tej ulicy. Po przebadaniu mężczyzny przez ratowników, którzy nie stwierdzili konieczności hospitalizacji, mężczyzna ten został oddany pod opiekę sąsiada, który zobowiązał się do zaopiekowania się nim do chwili wytrzeźwienia.
 2. Godzina 1700 strażnicy interweniują w rejonie skrzyżowania ulicy Rawskiej z Długą, gdzie dochodzi do notorycznego parkowania samochodów w obrębie skrzyżowania. Dwóch sprawców tego wykroczenia zostało pouczonych przez strażników, choć przypominamy, że wykroczenie to zagrożone jest grzywną w wysokości 300 zł. i 1 punktem karnym (bez widełek!)

Wtorek 19 grudnia:

 1. Godzina 1350 dyżurny SM odbiera telefon od kobiety, która prosi o interwencję ponieważ został zablokowana przez inny pojazd i nie może wyjechać z parkingu przy ul. Mszczonowskiej (Biały Dom). Strażnicy po przybyciu na miejsce nie stwierdzili znamion wykroczenia, a jeden ze strażników wyjechał samochodem kobiety z miejsca parkowania umożliwiając jej dalszą jazdę.
 2. Godzina 1810 zgłoszenie o zaparkowanym samochodzie na drodze pożarowej wzdłuż bloku Pomologiczna 10. Strażnicy po przybyciu na miejsce odnaleźli właściciela pojazdu, który na ich prośbę przestawił swój samochód.

Środa 20 grudnia:

 1. Godzina 800 do 1500 jeden z patroli bierze udział w Akcji Nielat, która została zorganizowana przez Komendę Miejską Policji w Skierniewicach.
 2. Godzina 1345 zgłoszenie o zanieczyszczonej działce u zbiegu ulic Kapitana Hali i 19-go Lutego. Strażnicy ustalili kto jest właścicielem zanieczyszczonej działki i zobowiążą właściciela do jej uporządkowania.

Czwartek 21 grudnia:

 1. Godzina 930 strażnicy kontrolują jedną z posesji przy ul. Polnej pod względem sanitarno-porządkowym oraz czym właściciel pali w swoim piecu. Podczas kontroli strażnicy nie stwierdzili żadnych uchybień, co zostało odnotowane w protokole pokontrolnym.
 2. Godzina 2000 zgłoszenie o pozostawionym pojeździe na parkingu przy ul. Kilińskiego (na wysokości Kościoła Garnizonowego), który jest be kół i stoi na cegłach. Dzięki Policji strażnicy ustalili właściciela pojazdu, który oświadczył, że samochód ten został sprzedany handlarzowi z Miedniewic. Sprawa w toku.

Piątek 22 grudnia:

 1. Godzina 1125 strażnicy patrolując rejon ul. 1-go Maja byli świadkami kolizji drogowej do której doszło na skrzyżowaniu ul. 1-go Maja z ul. Kozietulskiego. W związku z tym, że byli na miejscu zabezpieczali teren oraz kierowali ruchem do czasu przybycia patrolu policji.
 2. Godzina 1720 zgłoszenie o błąkającym się psie w rejonie przedszkola EKOLANDIA przy ul. Skłodowskiej. Strażnikom udało się ustalić właściciela, który został pouczony o obowiązku zabezpieczenia psa na swojej posesji.

Sobota 23 grudnia:

 1. Godzina 1100 zgłoszenie o zanieczyszczeniu rzeki przy ul. Rzecznej na wysokości kościoła. Strażnicy po przybyciu na miejsce nie potwierdzili zgłoszenia, woda była odprowadzana do rzeki z kolektora burzowego.
 2. Godzina 2100 zgłoszenie o dużym zadymieniu na klatce schodowej budynku Rynek 15. Strażnicy po przybyciu na miejsce potwierdzili zgłoszenie, przewietrzono całą klatkę, a osoba odpowiedzialna za zadymienie została poinstruowana o konieczności przewietrzenia również swojego mieszkania i odpowiedniego rozpalania w piecu.

To tylko niektóre wydarzenia, jakimi zajmowali się Strażnicy w minionym tygodniu.

Uprawnienia strażników

Uprawnienia Strażnik wykonując zadania ma prawo do:udzielania pouczeń, legitymowania ... WIĘCEJ ...

Kierownictwo

KOMENDANTKomendant - Artur GłuszczDo zadań Komendanta Straży należy planowanie ... WIĘCEJ...

Akty Prawne

aktyprawnePodstawowe akty prawne regulujące działalność straży miejskich... WIĘCEJ...

Informacje podstawowe

InfoStraż Miejska w Skierniewicach pracuje codziennie w godzina 7:00 do 23:00... WIĘCEJ ...