Ważniejsze wydarzenia w okresie od 14 do 20 stycznia 2018 r.

Drukuj
PDF

W analizowanym okresie, strażnicy podjęli 433 różnego rodzaju interwencji i działań związanych z zapewnieniem ładu i porządku na terenie naszego miasta, z czego:

wszystkich interwencji podjęto – 126,

skontrolowano budynki użyteczności publicznej – 304 (razy),

kontrola nieruchomości, która zakończyła się sporządzeniem protokółu – 1,

przyjęto zgłoszeń od mieszkańców – 59 w tym dotyczących:

 • zakłócania porządku publicznego i spokoju - 8,
 • zagrożeń w ruchu drogowym – 26,
 • ochrony środowiska i gospodarki odpadami – 6,
 • zagrożeń życia i zdrowia – 2,
 • zagrożeń pożarowych (katastrof) – 0,
 • awarie techniczne – 6,
 • dzikie zwierzęta (bezpańskie psy i inne) – 11.

Interwencje własne – 67,

udzielono pouczeń (środki oddziaływania wychowawczego) – 51,

ukarano mandatami karnymi sprawców wykroczeń – 5/500 zł.,

skierowano spraw do sądu – 6,

patrole wspólne z policją – 3 (patrole na targowisku, patrol szkolny, Akcja Nielat),

zabezpieczenia (zabezpieczenie 26 Finału WOŚP, otwieranie urzędu miasta, posterunki stałe w urzędzie miasta i urzędzie stanu cywilnego, kontrola miejsc zagrożonych według Krajowej Mapy Zagrożeń przygotowanej przez Komendę Miejską Policji w Skierniewicach (działania cykliczne), zabezpieczenie przejść dla pieszych, pomoc w uruchomieniu samochodu, kontrola zajęcia pasa drogowego) – 71,

konwój dokumentów, wartości pieniężnych, asysty urzędnikom – 2,

wystawionych wezwań dot. popełnionych wykroczeń – 25,

interwencje z monitoringu/fotopułapki – 0,

przekazano spraw do jednostek współdziałających w zakresie funkcjonowania infrastruktury miejskiej (uszkodzone znaki drogowe; awarie oświetlenia ulicznego, zanieczyszczone chodniki i jezdnie; inne) – 13.

Wybrane interwencje w analizowanym okresie:

Niedziela 14 stycznia 2018 r.:

 1. Godzina 915 strażnicy otrzymują zgłoszenie, że na jednym z osiedli zamkniętych przy ul. Rawskiej kierowcy nie stosują się do obowiązujących w tym rejonie znaków zakazu zatrzymywania się. Jednym z tych kierowców okazał się 45 – letni mieszkaniec tego osiedla, który swoją służbową skodę zaparkował w strefie obowiązywania w/w znaku. Sprawca tego wykroczenia zgłosił się około godziny 2000 do strażników, a sprawa zakończyła się pouczeniem.
 2. W związku z odbywającym się 26 finałem WOŚP, jeden z patroli cały czas zabezpieczał miasto w związku z prowadzoną zbiórką pieniędzy. Strażnicy nie odnotowali żadnych incydentów, które mogły zakłócić 26 finał.

Poniedziałek 15 stycznia 2018 r.:

 1. Godzina 1030 strażnicy otrzymują zgłoszenie, że w rejonie ul. Rybickiego biega czarny bezdomny pies. Po potwierdzeniu zgłoszenia sprawa została przekazana pracownikom ZUM, którzy psa odłowili i zabrali do schroniska.
 2. Godzina 1210 strażnicy podejmują interwencję przed szpitalem wojewódzkim, przy ul. Sobieskiego, gdzie notorycznie dochodzi do łamania przepisów prawa poprzez niestosowanie się kierowców do obowiązujących w tym rejonie znaków drogowych. Tym razem na podjeździe dla karetek, gdzie obowiązuje znak zakaz ruchu w obu kierunkach (nie dotyczy karetek pogotowia) zaparkowany został samochód marki SEAT, którego numer rejestracyjny zaczynał się literami EZG. Ponieważ w pojeździe nie zastano kierowcy, strażnicy wystawili mu wezwanie do wstawienia się w naszej siedzibie, lecz do dnia dzisiejszego sprawca tego wykroczenia nie pojawił się w naszej jednostce, a ni też nie zainteresował się, co było przyczyną wystawionego wezwania. Sprawca tego wykroczenia i tak nie uniknie odpowiedzialności, strażnicy ustalają kto w danym dniu i czasie kiedy doszło do przedmiotowego wykroczenia był użytkownikiem pojazdu.

Wtorek 16 stycznia 2018 r.:

 1. Godzina 920 dyżurny SM otrzymuje zgłoszenie o biegającym psie w rejonie ulicy Mszczonowskiej i Unii Europejskiej. Jeden z patroli SM udał się we wskazany rejon i potwierdził psa, który biegał po terenie należącym do gminy Skierniewice. W związku z tym, że teren ten jest poza strefą, gdzie strażnicy miejscy ze Skierniewic mogą prowadzić czynności, sprawa został przekazana policjantom, którzy zajęli się problemem.
 2. Godzina 1615 jedna z mieszkanek bloku nr 7 przy ul. Żwirki zgłasza zakłócanie jej spokoju przez jedną z jej sąsiadek. Niestety zgłaszająca nie chciała podać swoich danych osobowych, co w znacznym stopniu utrudnia wyegzekwowanie tego typu wykroczenia, ponieważ nie mamy tu osoby pokrzywdzonej (zgłoszenie anonimowe) a jest ona niezbędna jeżeli byśmy musieli kierować sprawę do sądu. Dlatego też prosimy, by osoby zgłaszające wykroczenia nie bały się, że mogą wyciec ich dane, ponieważ Straż Miejska ma obowiązek zachowania poufności i zabezpieczać dane wszystkich osób, jakie są wprowadzane do naszych systemów. Strażnicy po przybyciu pod wskazany adres mieszkania, skąd dochodziły hałasy zastali 25-letnią kobietę, którą pouczono o zachowaniu się w stopniu jak najmniej uciążliwym dla sąsiadów, co też zostało zrobione.

Środa 17 stycznia 2018 r.:

 1. Godzina 910 jeden z patroli SM patrolując ul. Szkolną, zauważył zaparkowany na całej szerokości chodnika, samochód marki renault na numerach rejestracyjnych zaczynających się literami ESK. Strażnicy wystawili wezwanie do wstawienia się do siedziby SM, sprawcy tego wykroczenia, niestety ani w dniu ujawnienia wykroczenia, jak i w późniejszym terminie kierowca nie pojawił się u strażników. Również i w tym przypadku poprzez właściciela pojazdu ustalimy kto w tym dniu i o czasie kiedy doszło do ujawnionego wykroczenia był użytkownikiem pojazdu, a następnie osoba ta zostanie pociągnięta do odpowiedzialności za popełnione wykroczenie.
 2. Godzina 1330 strażnicy otrzymują zgłoszenie, że na X piętrze bloku przy ul. Norwida grupa osób spożywa alkohol. Strażnicy po przybyciu na miejsce potwierdzili zgłoszenie i na miejscu zastali grupę 5 mężczyzn spożywających alkohol w wieku od 30 – 50 lat, którzy są mieszkańcami pobliskich bloków. Czterech z nich zostało pouczonych za spożywanie, a jeden z nich za zaśmiecanie ponieważ porzucił butelki po piwie.

Czwartek 18 stycznia 2018 r.:

 1. Godzina 1015 interwencja na prośbę pracowników Rejonowego Urzędu Pracy w Skierniewicach, gdzie w pobliżu ich budynku dochodzi do notorycznego łamania przepisów ruchu drogowego. Kierowcy, którzy parkują przed budynkiem RUP nie stosują się do znaku zakazu zatrzymywania się, jak również bardzo często parkują na kopercie dla osoby niepełnosprawnej bez stosownych uprawnień. Tym razem strażnicy zastali cztery pojazdy, których kierowcy popełniali między innymi w/w wykroczenia. Wszyscy sprawcy tych wykroczeń zostali pouczeni przez strażników.
 2. Godzina 1300 dyżurny otrzymał telefoniczne zgłoszenie o zanieczyszczonej działce przy ul. Młynarskiej. Z naszych ustaleń wynika, że działka na której leżą pozostałości po usunięciu krzewów, opadłe liście oraz pozostałości po koszeniu traw należy do miasta, w związku z powyższym o uprzątnięcie tego terenu będziemy upominać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – sprawa w toku.

Piątek 19 stycznia 2018 r.:

 1. Godzina 740 strażnicy, którzy objęli swój codzienny poranny posterunek przy przejściu dla pieszych przy Al. Niepodległości zauważyli, że przejście to nie jest odśnieżone i może to być niebezpieczne dla dzieci i młodzieży, która o tej porze przechodzi tą drogą do pobliskiej szkoły. Natychmiast na miejsce zostały wezwane służby miejskie, które zaradził temu problemowi.
 2. Godzina 1340 kolejne zgłoszenie o konieczności odśnieżenia tym razem chodnika wzdłuż ulicy Sulińskiego. Strażnicy ustalili, że obowiązek odśnieżenia tego odcinka chodnika spoczywa na urzędzie miasta, dlatego też sprawa ta trafiła do ZUM.
 3. Godzina 1750 wpływa zgłoszenie do dyżurnego SM, że w pobliżu wiaduktu leży jakiś mężczyzna. W związku z tym, że dwa patrole SM były w trakcie zleconych wcześniej interwencji dlatego też sprawa ta została przekazana policji, która również otrzymała to zgłoszenia i na miejsce już został wysłany patrol.

Sobota 20 stycznia 2018 r.:

 1. Godzina 1045 strażnicy otrzymują zgłoszenie, że w pobliżu ulicy Nowomiejskiej leży martwa sarna. Po przybyciu na miejsce patrol SM potwierdził zgłoszenie, a następnie na miejsce wezwano pracowników ZUM, którzy martwe zwierze zabrali do utylizacji.
 2. Godzina 1550 zgłoszenie o bezpańskim psie podobnym do rasy hasky, który biega w rejonie ul. Iwaszkiewicza. Po potwierdzeniu zgłoszenia na miejsce wezwano pracowników ZUM, którzy psa odłowili.

To tylko niektóre wydarzenia, jakimi zajmowali się Strażnicy w minionym tygodniu.

 

Uprawnienia strażników

Uprawnienia Strażnik wykonując zadania ma prawo do:udzielania pouczeń, legitymowania ... WIĘCEJ ...

Kierownictwo

KOMENDANTKomendant - Artur GłuszczDo zadań Komendanta Straży należy planowanie ... WIĘCEJ...

Akty Prawne

aktyprawnePodstawowe akty prawne regulujące działalność straży miejskich... WIĘCEJ...

Informacje podstawowe

InfoStraż Miejska w Skierniewicach pracuje codziennie w godzina 7:00 do 23:00... WIĘCEJ ...