Raport tygodniowy za okres od 1 do 7 lipca 2018 r.

Drukuj
PDF

W analizowanym okresie, strażnicy podjęli 292 różnego rodzaju interwencji i działań związanych z zapewnieniem ładu i porządku na terenie naszego miasta, z czego:

wszystkich interwencji podjęto – 81,

skontrolowano budynki użyteczności publicznej – 209 (razy),

kontrola nieruchomości, która zakończyła się sporządzeniem protokółu – 0,

przyjęto zgłoszeń od mieszkańców – 51 w tym dotyczących:

  • zakłócania porządku publicznego i spokoju - 6,
  • zagrożeń w ruchu drogowym – 14,
  • ochrony środowiska i gospodarki odpadami – 6,
  • zagrożeń życia i zdrowia – 5,
  • zagrożeń pożarowych (katastrof) – 1,
  • awarie techniczne – 10,
  • dzikie zwierzęta (bezpańskie psy i inne) – 9.

Interwencje własne – 30,

udzielono pouczeń (środki oddziaływania wychowawczego) – 17,

ukarano mandatami karnymi sprawców wykroczeń – 4/400 zł.,

skierowano spraw do sądu – 1,

patrole wspólne z policją – 2 (patrole na targowisku),

zabezpieczenia (otwieranie urzędu miasta, posterunki stałe w urzędzie miasta i urzędzie stanu cywilnego, kontrola miejsc zagrożonych według Krajowej Mapy Zagrożeń przygotowanej przez Komendę Miejską Policji w Skierniewicach (działania cykliczne), pomoc w uruchomieniu samochodu, zabezpieczenie miejsca niebezpiecznego (wysypisko RAWKA), kontrola zajęcia pasa drogowego, odebranie terenu po działaniach Państwowej Straży Pożarnej) – 70,

konwój dokumentów, wartości pieniężnych, asysty urzędnikom – 2,

wystawionych wezwań dot. popełnionych wykroczeń – 7,

interwencje z monitoringu/fotopułapki – 0,

przekazano spraw do jednostek współdziałających w zakresie funkcjonowania infrastruktury miejskiej (uszkodzone znaki drogowe; awarie oświetlenia ulicznego, zanieczyszczone chodniki i jezdnie; inne) – 10.

Uprawnienia strażników

Uprawnienia Strażnik wykonując zadania ma prawo do:udzielania pouczeń, legitymowania ... WIĘCEJ ...

Kierownictwo

KOMENDANTKomendant - Artur GłuszczDo zadań Komendanta Straży należy planowanie ... WIĘCEJ...

Akty Prawne

aktyprawnePodstawowe akty prawne regulujące działalność straży miejskich... WIĘCEJ...

Informacje podstawowe

InfoStraż Miejska w Skierniewicach pracuje codziennie w godzina 7:00 do 23:00... WIĘCEJ ...