Raport tygodniowy za okres od 14 do 20 października 2018 r.

Drukuj
PDF

W analizowanym okresie, strażnicy podjęli 351 różnego rodzaju interwencji i działań związanych z zapewnieniem ładu i porządku na terenie naszego miasta, z czego:

wszystkich interwencji podjęto – 136,

skontrolowano budynki użyteczności publicznej – 213 (razy),

kontrola nieruchomości, która zakończyła się sporządzeniem protokółu – 0,

przyjęto zgłoszeń od mieszkańców – 57 w tym dotyczących:

  • zakłócania porządku publicznego i spokoju - 17,
  • zagrożeń w ruchu drogowym – 23,
  • ochrony środowiska i gospodarki odpadami – 10,
  • zagrożeń życia i zdrowia – 2,
  • zagrożeń pożarowych (katastrof) – 0,
  • awarie techniczne – 2,
  • dzikie zwierzęta (bezpańskie psy i inne) – 3.

Interwencje własne – 78,

udzielono pouczeń (środki oddziaływania wychowawczego) – 56,

ukarano mandatami karnymi sprawców wykroczeń – 0.,

skierowano spraw do sądu – 0,

patrole wspólne z policją (targowisko, patrol szkolny) – 2,

zabezpieczenia (otwieranie urzędu miasta, posterunki stałe w urzędzie miasta i urzędzie stanu cywilnego, kontrola miejsc zagrożonych według Krajowej Mapy Zagrożeń przygotowanej przez Komendę Miejską Policji w Skierniewicach (działania cykliczne), pomoc w uruchomieniu samochodu, zabezpieczenie przejść dla pieszych, gdzie przechodzi młodzież do szkół, kontrola zajęcia pasa drogowego, znakowanie rowerów, konwój dokumentów, kontrola targowiska z Inspektorem Weterynarii, stałe posterunki przy zabezpieczeniu kart do głosowania, zabezpieczenie marszu młodzieży – 69,

konwój dokumentów, wartości pieniężnych, asysty urzędnikom – 6,

wystawionych wezwań dot. popełnionych wykroczeń – 5,

interwencje z monitoringu/fotopułapki – 0,

przekazano spraw do jednostek współdziałających w zakresie funkcjonowania infrastruktury miejskiej (uszkodzone znaki drogowe; awarie oświetlenia ulicznego, zanieczyszczone chodniki i jezdnie; inne) – 5.

Uprawnienia strażników

Uprawnienia Strażnik wykonując zadania ma prawo do:udzielania pouczeń, legitymowania ... WIĘCEJ ...

Kierownictwo

KOMENDANTKomendant - Artur GłuszczDo zadań Komendanta Straży należy planowanie ... WIĘCEJ...

Akty Prawne

aktyprawnePodstawowe akty prawne regulujące działalność straży miejskich... WIĘCEJ...

Informacje podstawowe

InfoStraż Miejska w Skierniewicach pracuje codziennie w godzina 7:00 do 23:00... WIĘCEJ ...