Raport tygodniowy za okres od 11 do 17 listopada 2018 r.

Drukuj
PDF

W analizowanym okresie, strażnicy podjęli 437 różnego rodzaju interwencji i działań związanych z zapewnieniem ładu i porządku na terenie naszego miasta, z czego:

wszystkich interwencji podjęto – 173,

skontrolowano budynki użyteczności publicznej – 261 (razy),

kontrola nieruchomości, która zakończyła się sporządzeniem protokółu – 0,

przyjęto zgłoszeń od mieszkańców – 73 w tym dotyczących:

  • zakłócania porządku publicznego i spokoju - 15,
  • zagrożeń w ruchu drogowym – 31,
  • ochrony środowiska i gospodarki odpadami – 7,
  • zagrożeń życia i zdrowia – 9,
  • zagrożeń pożarowych (katastrof) – 2,
  • awarie techniczne – 4,
  • dzikie zwierzęta (bezpańskie psy i inne) – 7.

Interwencje własne – 100,

udzielono pouczeń (środki oddziaływania wychowawczego) – 82,

ukarano mandatami karnymi sprawców wykroczeń – 3/300,

skierowano spraw do sądu – 4,

patrole wspólne z policją – 3 (kontrola targowiska, patrole szkolne),

zabezpieczenia (otwieranie urzędu miasta, posterunki stałe w urzędzie miasta i urzędzie stanu cywilnego, stały posterunek w Urzędzie Miasta, kontrola miejsc zagrożonych według Krajowej Mapy Zagrożeń przygotowanej przez Komendę Miejską Policji w Skierniewicach (działania cykliczne), pomoc w uruchomieniu samochodu, zabezpieczenie przejść dla pieszych, gdzie przechodzi młodzież do szkół, kontrola zajęcia pasa drogowego, konwój dokumentów, zabezpieczenie terenu działań PSP, zabezpieczenie Święta Niepodległosci – 38,

konwój dokumentów, wartości pieniężnych, asysty urzędnikom – 4,

wystawionych wezwań dot. popełnionych wykroczeń – 28,

interwencje z monitoringu/fotopułapki – 11,

przekazano spraw do jednostek współdziałających w zakresie funkcjonowania infrastruktury miejskiej (uszkodzone znaki drogowe; awarie oświetlenia ulicznego, zanieczyszczone chodniki i jezdnie; inne) – 13.

Uprawnienia strażników

Uprawnienia Strażnik wykonując zadania ma prawo do:udzielania pouczeń, legitymowania ... WIĘCEJ ...

Kierownictwo

KOMENDANTKomendant - Artur GłuszczDo zadań Komendanta Straży należy planowanie ... WIĘCEJ...

Akty Prawne

aktyprawnePodstawowe akty prawne regulujące działalność straży miejskich... WIĘCEJ...

Informacje podstawowe

InfoStraż Miejska w Skierniewicach pracuje codziennie w godzina 7:00 do 23:00... WIĘCEJ ...