Raport tygodniowy za okres od 17 do 23 marca 2019 r.

Drukuj
PDF

W analizowanym okresie, strażnicy podjęli 521 różnego rodzaju interwencji i działań związanych z zapewnieniem ładu i porządku na terenie naszego miasta, z czego:

wszystkich interwencji podjęto – 222,

skontrolowano budynki użyteczności publicznej – 298 (razy),

kontrola nieruchomości, która zakończyła się sporządzeniem protokółu – 13,

przyjęto zgłoszeń od mieszkańców – 67 w tym dotyczących:

  • zakłócania porządku publicznego i spokoju - 13,
  • zagrożeń w ruchu drogowym – 23,
  • ochrony środowiska i gospodarki odpadami – 13,
  • zagrożeń życia i zdrowia – 3,
  • zagrożeń pożarowych (katastrof) – 0,
  • awarie techniczne – 7,
  • dzikie zwierzęta (bezpańskie psy i inne) – 8.

Interwencje własne – 154,

udzielono pouczeń (środki oddziaływania wychowawczego) – 92,

ukarano mandatami karnymi sprawców wykroczeń – 12/1200,

skierowano spraw do sądu – 1,

patrole wspólne z policją – 2 (kontrola targowiska, patrol szkolny),

zabezpieczenia (otwieranie urzędu miasta, posterunki stałe w urzędzie miasta i urzędzie stanu cywilnego, kontrola miejsc zagrożonych według Krajowej Mapy Zagrożeń przygotowanej przez Komendę Miejską Policji w Skierniewicach (działania cykliczne), pomoc w uruchomieniu samochodu, kontrola zajęcia pasa drogowego, konwój dokumentów, kontrola miejsc przebywania osób bezdomnych – 83,

konwój dokumentów, wartości pieniężnych, asysty urzędnikom – 1,

wystawionych wezwań dot. popełnionych wykroczeń – 10,

interwencje z monitoringu/fotopułapki – 65,

przekazano spraw do jednostek współdziałających w zakresie funkcjonowania infrastruktury miejskiej (uszkodzone znaki drogowe; awarie oświetlenia ulicznego, zanieczyszczone chodniki i jezdnie; inne) – 20.

Uprawnienia strażników

Uprawnienia Strażnik wykonując zadania ma prawo do:udzielania pouczeń, legitymowania ... WIĘCEJ ...

Kierownictwo

KOMENDANTKomendant - Artur GłuszczDo zadań Komendanta Straży należy planowanie ... WIĘCEJ...

Akty Prawne

aktyprawnePodstawowe akty prawne regulujące działalność straży miejskich... WIĘCEJ...

Informacje podstawowe

InfoStraż Miejska w Skierniewicach pracuje codziennie w godzina 7:00 do 23:00... WIĘCEJ ...