Raport tygodniowy za okres od 21 kwietnia do 27 kwietnia 2019 r.

Drukuj

W analizowanym okresie, strażnicy podjęli 411 różnego rodzaju interwencji i działań związanych z zapewnieniem ładu i porządku na terenie naszego miasta, z czego:

wszystkich interwencji podjęto – 118,

skontrolowano budynki użyteczności publicznej – 292 (razy),

kontrola nieruchomości, która zakończyła się sporządzeniem protokółu – 0,

przyjęto zgłoszeń od mieszkańców – 41 w tym dotyczących:

Interwencje własne – 76,

udzielono pouczeń (środki oddziaływania wychowawczego) – 54,

ukarano mandatami karnymi sprawców wykroczeń – 7/900,

skierowano spraw do sądu – 0,

patrole wspólne z policją – 2 (kontrola targowiska),

zabezpieczenia (asysta Prezydentowi Miasta, otwieranie urzędu miasta, posterunki stałe w urzędzie miasta i urzędzie stanu cywilnego, kontrola miejsc zagrożonych według Krajowej Mapy Zagrożeń przygotowanej przez Komendę Miejską Policji w Skierniewicach (działania cykliczne), pomoc w uruchomieniu samochodu, kontrola zajęcia pasa drogowego, konwój dokumentów, znakowanie rowerów, przejęcie terenu objętego działaniami ratowniczymi, zabezpieczenie terenu akcji ratowniczej, kontrola deklaracji opiekunów społecznych kotów, znakowanie rowerów – 81,

konwój dokumentów, wartości pieniężnych, asysty urzędnikom – 4,

wystawionych wezwań dot. popełnionych wykroczeń – 28,

interwencje z monitoringu/fotopułapki – 8,

przekazano spraw do jednostek współdziałających w zakresie funkcjonowania infrastruktury miejskiej (uszkodzone znaki drogowe; awarie oświetlenia ulicznego, zanieczyszczone chodniki i jezdnie; inne) – 8.