Akcja Święto Zmarłych

znicz„O czwartku 30.10.2014 r. Straż Miejska w Skierniewicach rozpoczyna swoją akcję związaną ze zbliżającym się Świętem Zmarłych. Akcja ta ma na celu zapobieganie dewastowaniu grobów, kradzieży zniczy i wiązanek oraz handlowaniu nimi pod cmentarzami oraz zapewnienie bezpieczeństwa odwiedzających groby najbliższych.

Więcej…

Śnieg na chodnikach

foto68Straż Miejska w Skierniewicach przypomina właścicielom i użytkownikom nieruchomości o obowiązku utrzymania czystości i porządku na chodnikach położonych wzdłuż ich nieruchomości.

Więcej…

POMOC OSOBOM BEZDOMNYM I WYKLUCZONYM!

foto67Od początku okresu zimowego Straż Miejska w Skierniewicach prowadzi zintensyfikowane kontrole miejsc przebywania osób bezdomnych oraz osób, które mogą potrzebować pomocy.

Więcej…

Uprawnienia strażników

Uprawnienia Strażnik wykonując zadania ma prawo do:udzielania pouczeń, legitymowania ... WIĘCEJ ...

Kierownictwo

KOMENDANTKomendant - Artur GłuszczDo zadań Komendanta Straży należy planowanie ... WIĘCEJ...

Akty Prawne

aktyprawnePodstawowe akty prawne regulujące działalność straży miejskich... WIĘCEJ...

Informacje podstawowe

InfoStraż Miejska w Skierniewicach pracuje codziennie w godzina 7:00 do 23:00... WIĘCEJ ...