STRAŻ MIEJSKA ZBADA TWOJĄ TRZEŹWOŚĆ

Straż miejska zaprasza na darmowe badania alkomatem

Straż Miejska w Skierniewicach wychodząc naprzeciw oczekiwaniom kierowców, zakupiła profesjonalny alkomat iBlow10.

ALKOMAT

Według opinii jest to idealne narzędzie do ultra-szybkiego badania grup ludzi oraz sytuacji wymagających natychmiastowej interwencji. Dzięki zastosowaniu niezwykle szybkiego, nowoczesnego sensora elektrochemicznego pomiar trwa zaledwie 4 sek. Cechą szczególnie istotną jest funkcja pracy w trybie pasywnym, dzięki której można wykonać test na obecność alkoholu w pojemnikach z płynami oraz przebadać osoby niewspółpracujące przy badaniu.

O orientacyjnym stężeniu alkoholu w wydychanym powietrzu informuje czytelny wyświetlacz LCD oraz wbudowana lampa sygnałowa LED (zielona/czerwona).

Kierowcy, którzy wcześniej spożywali alkohol i nie są pewni co do jego zawartości w wydychanym powietrzu przed wyjechaniem w trasę, od dnia dzisiejszego tj. 14.01.2020 r. każdego dnia tygodnia od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 7:00 do 23:00, będą teraz mogli całkowicie darmowo sprawdzić się u dyżurnego Straży Miejskiej w Skierniewicach. Przed przystąpieniem do badania należy dyżurnemu SM okazać dokument tożsamości i nie chodzi tu o ewentualne prowadzenie dalszych czynności w stosunku do danej osoby, u której np. urządzenie wskazywałoby duży pomiar, a jedynie o dane statystyczne i nie będą przetwarzane do innych celów jak cele ustawowe Straży Miejskiej.

Wynik przeprowadzonego badania alkomatem to wiedza tylko dla osoby badanej, bowiem dyżurny Straży Miejskiej nie wydaję żadnych zaświadczeń.

OGŁOSZENIE

Komendant Straży Miejskiej w Skierniewicach ogłasza przedłużenie terminu składania aplikacji na 1 wolne stanowisko Aplikanta. Czas przedłużony zostaje do dnia 24 stycznia 2020 r., a termin zatrudnienia to 3 lutego 2020 r..

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZACA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Poniżej została zamieszczona Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowychw Straży Miejskiej w Skierniewicach w trybie Ustawy z dnia 14 grudnia 2018 roku o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości  (Dz.U. z 2019 r. poz. 125).

pdf-ikonaKLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Uprawnienia strażników

Uprawnienia Strażnik wykonując zadania ma prawo do:udzielania pouczeń, legitymowania ... WIĘCEJ ...

Kierownictwo

KOMENDANTKomendant - Artur GłuszczDo zadań Komendanta Straży należy planowanie ... WIĘCEJ...

Akty Prawne

aktyprawnePodstawowe akty prawne regulujące działalność straży miejskich... WIĘCEJ...

Informacje podstawowe

InfoStraż Miejska w Skierniewicach pracuje codziennie w godzina 7:00 do 23:00... WIĘCEJ ...