Raport tygodniowy za okres od 14 kwietnia do 20 kwietnia 2019 r.

W analizowanym okresie, strażnicy podjęli 453 różnego rodzaju interwencji i działań związanych z zapewnieniem ładu i porządku na terenie naszego miasta, z czego:

wszystkich interwencji podjęto – 199,

skontrolowano budynki użyteczności publicznej – 251 (razy),

kontrola nieruchomości, która zakończyła się sporządzeniem protokółu – 0,

przyjęto zgłoszeń od mieszkańców – 78 w tym dotyczących:

 • zakłócania porządku publicznego i spokoju - 16,
 • zagrożeń w ruchu drogowym – 38,
 • ochrony środowiska i gospodarki odpadami – 10,
 • zagrożeń życia i zdrowia – 4,
 • zagrożeń pożarowych (katastrof) – 1,
 • awarie techniczne – 2,
 • dzikie zwierzęta (bezpańskie psy i inne) – 7.

Interwencje własne – 121,

udzielono pouczeń (środki oddziaływania wychowawczego) – 89,

ukarano mandatami karnymi sprawców wykroczeń – 6/700,

skierowano spraw do sądu – 1,

patrole wspólne z policją – 3 (kontrola targowiska, patrol szkolny),

zabezpieczenia (otwieranie urzędu miasta, posterunki stałe w urzędzie miasta i urzędzie stanu cywilnego, kontrola miejsc zagrożonych według Krajowej Mapy Zagrożeń przygotowanej przez Komendę Miejską Policji w Skierniewicach (działania cykliczne), pomoc w uruchomieniu samochodu, kontrola zajęcia pasa drogowego, konwój dokumentów, znakowanie rowerów, przejęcie terenu objętego działaniami ratowniczymi, zabezpieczenie terenu akcji ratowniczej, zabezpieczenie „WielkaMoc” Jarmark Wielkanocny, kontrola deklaracji opiekunów społecznych kotów, asysta pracownikowi SANEPIDU – 81,

konwój dokumentów, wartości pieniężnych, asysty urzędnikom – 4,

wystawionych wezwań dot. popełnionych wykroczeń – 64,

interwencje z monitoringu/fotopułapki – 43,

przekazano spraw do jednostek współdziałających w zakresie funkcjonowania infrastruktury miejskiej (uszkodzone znaki drogowe; awarie oświetlenia ulicznego, zanieczyszczone chodniki i jezdnie; inne) – 7.

Raport tygodniowy za okres od 7 kwietnia do 13 kwietnia 2019 r.

W analizowanym okresie, strażnicy podjęli 412 różnego rodzaju interwencji i działań związanych z zapewnieniem ładu i porządku na terenie naszego miasta, z czego:

wszystkich interwencji podjęto – 178,

skontrolowano budynki użyteczności publicznej – 232 (razy),

kontrola nieruchomości, która zakończyła się sporządzeniem protokółu – 0,

przyjęto zgłoszeń od mieszkańców – 60 w tym dotyczących:

 • zakłócania porządku publicznego i spokoju - 27,
 • zagrożeń w ruchu drogowym – 16,
 • ochrony środowiska i gospodarki odpadami – 4,
 • zagrożeń życia i zdrowia – 1,
 • zagrożeń pożarowych (katastrof) – 0,
 • awarie techniczne – 2,
 • dzikie zwierzęta (bezpańskie psy i inne) – 10.

Interwencje własne – 118,

udzielono pouczeń (środki oddziaływania wychowawczego) – 75,

ukarano mandatami karnymi sprawców wykroczeń – 14/1350,

skierowano spraw do sądu – 2,

patrole wspólne z policją – 2 (kontrola targowiska, patrol szkolny),

zabezpieczenia (otwieranie urzędu miasta, posterunki stałe w urzędzie miasta i urzędzie stanu cywilnego, kontrola miejsc zagrożonych według Krajowej Mapy Zagrożeń przygotowanej przez Komendę Miejską Policji w Skierniewicach (działania cykliczne), pomoc w uruchomieniu samochodu, kontrola zajęcia pasa drogowego, konwój dokumentów, znakowanie rowerów, przejęcie terenu objętego działaniami ratowniczymi, zabezpieczenie terenu akcji ratowniczej, zabezpieczenie Dróg Krzyżowych na terenie miasta – 78,

konwój dokumentów, wartości pieniężnych, asysty urzędnikom – 2,

wystawionych wezwań dot. popełnionych wykroczeń – 35,

interwencje z monitoringu/fotopułapki – 42,

przekazano spraw do jednostek współdziałających w zakresie funkcjonowania infrastruktury miejskiej (uszkodzone znaki drogowe; awarie oświetlenia ulicznego, zanieczyszczone chodniki i jezdnie; inne) – 10.

Raport tygodniowy za okres od 31 marca do 6 kwietnia 2019 r.

W analizowanym okresie, strażnicy podjęli 466 różnego rodzaju interwencji i działań związanych z zapewnieniem ładu i porządku na terenie naszego miasta, z czego:

wszystkich interwencji podjęto – 202,

skontrolowano budynki użyteczności publicznej – 261 (razy),

kontrola nieruchomości, która zakończyła się sporządzeniem protokółu – 1,

przyjęto zgłoszeń od mieszkańców – 64 w tym dotyczących:

 • zakłócania porządku publicznego i spokoju - 12,
 • zagrożeń w ruchu drogowym – 29,
 • ochrony środowiska i gospodarki odpadami – 7,
 • zagrożeń życia i zdrowia – 3,
 • zagrożeń pożarowych (katastrof) – 2,
 • awarie techniczne – 7,
 • dzikie zwierzęta (bezpańskie psy i inne) – 4.

Interwencje własne – 138,

udzielono pouczeń (środki oddziaływania wychowawczego) – 86,

ukarano mandatami karnymi sprawców wykroczeń – 14/2100,

skierowano spraw do sądu – 2,

patrole wspólne z policją – 3 (kontrola targowiska, patrol szkolny),

zabezpieczenia (otwieranie urzędu miasta, posterunki stałe w urzędzie miasta i urzędzie stanu cywilnego, kontrola miejsc zagrożonych według Krajowej Mapy Zagrożeń przygotowanej przez Komendę Miejską Policji w Skierniewicach (działania cykliczne), pomoc w uruchomieniu samochodu, kontrola zajęcia pasa drogowego, konwój dokumentów, kontrola miejsc przebywania osób bezdomnych, znakowanie rowerów, przejęcie terenu objętego działaniami ratowniczymi, zabezpieczenie terenu akcji ratowniczej – 81,

konwój dokumentów, wartości pieniężnych, asysty urzędnikom – 2,

wystawionych wezwań dot. popełnionych wykroczeń – 64,

interwencje z monitoringu/fotopułapki – 22,

przekazano spraw do jednostek współdziałających w zakresie funkcjonowania infrastruktury miejskiej (uszkodzone znaki drogowe; awarie oświetlenia ulicznego, zanieczyszczone chodniki i jezdnie; inne) – 14.

Uprawnienia strażników

Uprawnienia Strażnik wykonując zadania ma prawo do:udzielania pouczeń, legitymowania ... WIĘCEJ ...

Kierownictwo

KOMENDANTKomendant - Artur GłuszczDo zadań Komendanta Straży należy planowanie ... WIĘCEJ...

Akty Prawne

aktyprawnePodstawowe akty prawne regulujące działalność straży miejskich... WIĘCEJ...

Informacje podstawowe

InfoStraż Miejska w Skierniewicach pracuje codziennie w godzina 7:00 do 23:00... WIĘCEJ ...