Raport tygodniowy za okres od 13 do 19 stycznia 2019 r.

W analizowanym okresie, strażnicy podjęli 519 różnego rodzaju interwencji i działań związanych z zapewnieniem ładu i porządku na terenie naszego miasta, z czego:

wszystkich interwencji podjęto – 178,

skontrolowano budynki użyteczności publicznej – 338 (razy),

kontrola nieruchomości, która zakończyła się sporządzeniem protokółu – 4,

przyjęto zgłoszeń od mieszkańców – 58 w tym dotyczących:

 • zakłócania porządku publicznego i spokoju - 9,
 • zagrożeń w ruchu drogowym – 28,
 • ochrony środowiska i gospodarki odpadami – 11,
 • zagrożeń życia i zdrowia – 0,
 • zagrożeń pożarowych (katastrof) – 0,
 • awarie techniczne – 0,
 • dzikie zwierzęta (bezpańskie psy i inne) – 6.

Interwencje własne – 120,

udzielono pouczeń (środki oddziaływania wychowawczego) – 65,

ukarano mandatami karnymi sprawców wykroczeń – 7/1000,

skierowano spraw do sądu – 3,

patrole wspólne z policją – 3 (kontrola targowiska, patrole szkolne),

zabezpieczenia (otwieranie urzędu miasta, posterunki stałe w urzędzie miasta i urzędzie stanu cywilnego, kontrola miejsc zagrożonych według Krajowej Mapy Zagrożeń przygotowanej przez Komendę Miejską Policji w Skierniewicach (działania cykliczne), pomoc w uruchomieniu samochodu, kontrola zajęcia pasa drogowego, konwój dokumentów, kontrola miejsc przebywania osób bezdomnych – 51,

konwój dokumentów, wartości pieniężnych, asysty urzędnikom – 3,

wystawionych wezwań dot. popełnionych wykroczeń – 0,

interwencje z monitoringu/fotopułapki – 20,

przekazano spraw do jednostek współdziałających w zakresie funkcjonowania infrastruktury miejskiej (uszkodzone znaki drogowe; awarie oświetlenia ulicznego, zanieczyszczone chodniki i jezdnie; inne) – 24.

Raport tygodniowy za okres od 6 do 12 stycznia 2019 r.

W analizowanym okresie, strażnicy podjęli 521 różnego rodzaju interwencji i działań związanych z zapewnieniem ładu i porządku na terenie naszego miasta, z czego:

wszystkich interwencji podjęto – 208,

skontrolowano budynki użyteczności publicznej – 310 (razy),

kontrola nieruchomości, która zakończyła się sporządzeniem protokółu – 9,

przyjęto zgłoszeń od mieszkańców – 38 w tym dotyczących:

 • zakłócania porządku publicznego i spokoju - 2,
 • zagrożeń w ruchu drogowym – 16,
 • ochrony środowiska i gospodarki odpadami – 14,
 • zagrożeń życia i zdrowia – 1,
 • zagrożeń pożarowych (katastrof) – 0,
 • awarie techniczne – 0,
 • dzikie zwierzęta (bezpańskie psy i inne) – 5.

Interwencje własne – 170,

udzielono pouczeń (środki oddziaływania wychowawczego) – 115,

ukarano mandatami karnymi sprawców wykroczeń – 9/900,

skierowano spraw do sądu – 4,

patrole wspólne z policją – 3 (kontrola targowiska, patrole szkolne),

zabezpieczenia (otwieranie urzędu miasta, posterunki stałe w urzędzie miasta i urzędzie stanu cywilnego, kontrola miejsc zagrożonych według Krajowej Mapy Zagrożeń przygotowanej przez Komendę Miejską Policji w Skierniewicach (działania cykliczne), pomoc w uruchomieniu samochodu, kontrola zajęcia pasa drogowego, konwój dokumentów, kontrola miejsc przebywania osób bezdomnych – 48,

konwój dokumentów, wartości pieniężnych, asysty urzędnikom – 3,

wystawionych wezwań dot. popełnionych wykroczeń – 81,

interwencje z monitoringu/fotopułapki – 22,

przekazano spraw do jednostek współdziałających w zakresie funkcjonowania infrastruktury miejskiej (uszkodzone znaki drogowe; awarie oświetlenia ulicznego, zanieczyszczone chodniki i jezdnie; inne) – 8.

Raport tygodniowy za okres od 30 grudnia 2018 r. do 5 stycznia 2019 r.

W analizowanym okresie, strażnicy podjęli 291 różnego rodzaju interwencji i działań związanych z zapewnieniem ładu i porządku na terenie naszego miasta, z czego:

wszystkich interwencji podjęto – 104,

skontrolowano budynki użyteczności publicznej – 186 (razy),

kontrola nieruchomości, która zakończyła się sporządzeniem protokółu – 3,

przyjęto zgłoszeń od mieszkańców – 39 w tym dotyczących:

 • zakłócania porządku publicznego i spokoju - 10,
 • zagrożeń w ruchu drogowym – 17,
 • ochrony środowiska i gospodarki odpadami – 5,
 • zagrożeń życia i zdrowia – 4,
 • zagrożeń pożarowych (katastrof) – 0,
 • awarie techniczne – 3,
 • dzikie zwierzęta (bezpańskie psy i inne) – 0.

Interwencje własne – 65,

udzielono pouczeń (środki oddziaływania wychowawczego) – 53,

ukarano mandatami karnymi sprawców wykroczeń – 3/300,

skierowano spraw do sądu – 1,

patrole wspólne z policją – 1 (kontrola targowiska, patrole szkolne),

zabezpieczenia (otwieranie urzędu miasta, posterunki stałe w urzędzie miasta i urzędzie stanu cywilnego, stały posterunek w Urzędzie Miasta, kontrola miejsc zagrożonych według Krajowej Mapy Zagrożeń przygotowanej przez Komendę Miejską Policji w Skierniewicach (działania cykliczne), pomoc w uruchomieniu samochodu, kontrola zajęcia pasa drogowego, konwój dokumentów, kontrola miejsc przebywania osób bezdomnych, zabezpieczenie imprezy sylwestrowej na rynku – 38,

konwój dokumentów, wartości pieniężnych, asysty urzędnikom – 2,

wystawionych wezwań dot. popełnionych wykroczeń – 7,

interwencje z monitoringu/fotopułapki – 10,

przekazano spraw do jednostek współdziałających w zakresie funkcjonowania infrastruktury miejskiej (uszkodzone znaki drogowe; awarie oświetlenia ulicznego, zanieczyszczone chodniki i jezdnie; inne) – 6.

Uprawnienia strażników

Uprawnienia Strażnik wykonując zadania ma prawo do:udzielania pouczeń, legitymowania ... WIĘCEJ ...

Kierownictwo

KOMENDANTKomendant - Artur GłuszczDo zadań Komendanta Straży należy planowanie ... WIĘCEJ...

Akty Prawne

aktyprawnePodstawowe akty prawne regulujące działalność straży miejskich... WIĘCEJ...

Informacje podstawowe

InfoStraż Miejska w Skierniewicach pracuje codziennie w godzina 7:00 do 23:00... WIĘCEJ ...