Ważniejsze wydarzenia w okresie od 19 do 25 lutego 2017 r.

W analizowanym okresie, strażnicy podjęli 323 różnego rodzaju interwencji i działań związanych z zapewnieniem ładu i porządku na terenie naszego miasta, z czego:

wszystkich interwencji podjęto – 108,

skontrolowano budynki użyteczności publicznej – 212 (razy),

kontrola nieruchomości, która zakończyła się sporządzeniem protokółu – 0,

przyjęto zgłoszeń od mieszkańców – 52 w tym dotyczących:

 • zakłócania porządku publicznego i spokoju - 7,
 • zagrożeń w ruchu drogowym – 24,
 • ochrony środowiska i gospodarki odpadami – 6,
 • zagrożeń życia i zdrowia – 1,
 • zagrożeń pożarowych (katastrof) – 1,
 • awarie techniczne – 8,
 • dzikie zwierzęta (bezpańskie psy) – 5.

Interwencje własne – 56,

udzielono pouczeń (środki oddziaływania wychowawczego) – 33,

ukarano mandatami karnymi sprawców wykroczeń – 7/600 zł.,

skierowano spraw do sądu – 0,

patrole wspólne z policją – 3 (patrol na targowisku miejskim, patrole szkolne),

zabezpieczenia (otwieranie urzędu miasta, posterunki stałe w urzędzie miasta i urzędzie stanu cywilnego, kontrola miejsc przebywania osób bezdomnych(działania cykliczne), kontrola miejsc zagrożonych według Krajowej Mapy Zagrożeń przygotowanej przez Komendę Miejską Policji w Skierniewicach (działania cykliczne), udzielenie pomocy przy uruchomieniu samochodów, stałe posterunki przy przejściach dla pieszych, przekazanie rzeczy znalezionej, przejęcie miejsca zdarzenia po działaniach PSP) – 10,

konwój dokumentów, wartości pieniężnych, asysty urzędnikom – 5,

wystawionych wezwań dot. popełnionych wykroczeń – 14,

interwencje z monitoringu/fotopułapki – 0,

przekazano spraw do jednostek współdziałających w zakresie funkcjonowania infrastruktury miejskiej (uszkodzone znaki drogowe; awarie oświetlenia ulicznego, zanieczyszczone chodniki i jezdnie; inne) – 22.

Wybrane interwencje w analizowanym okresie:

Więcej…

Ważniejsze wydarzenia w okresie od 12 do 18 lutego 2017 r.

W analizowanym okresie, strażnicy podjęli 374 różnego rodzaju interwencji i działań związanych z zapewnieniem ładu i porządku na terenie naszego miasta, z czego:

wszystkich interwencji podjęto – 99,

skontrolowano budynki użyteczności publicznej – 163 (razy),

kontrola nieruchomości, która zakończyła się sporządzeniem protokółu – 1,

przyjęto zgłoszeń od mieszkańców – 51 w tym dotyczących:

 • zakłócania porządku publicznego i spokoju - 8,
 • zagrożeń w ruchu drogowym – 16,
 • ochrony środowiska i gospodarki odpadami – 5,
 • zagrożeń życia i zdrowia – 3,
 • zagrożeń pożarowych (katastrof) – 1,
 • awarie techniczne – 10,
 • dzikie zwierzęta (bezpańskie psy) – 8.

Interwencje własne - 48

udzielono pouczeń (środki oddziaływania wychowawczego) – 21,

ukarano mandatami karnymi sprawców wykroczeń – 5/450 zł.,

skierowano spraw do sądu – 0,

patrole wspólne z policją – 3 (patrol na targowisku miejskim, patrole szkolne),

zabezpieczenia (otwieranie urzędu miasta, posterunki stałe w urzędzie miasta i urzędzie stanu cywilnego, kontrola miejsc przebywania osób bezdomnych(działania cykliczne), kontrola miejsc zagrożonych według Krajowej Mapy Zagrożeń przygotowanej przez Komendę Miejską Policji w Skierniewicach (działania cykliczne), udzielenie pomocy przy uruchomieniu samochodów, stałe posterunki przy przejściach dla pieszych) – 10,

konwój dokumentów, wartości pieniężnych, asysty urzędnikom – 7,

wystawionych wezwań dot. popełnionych wykroczeń – 5,

interwencje z monitoringu/fotopułapki – 1,

przekazano spraw do jednostek współdziałających w zakresie funkcjonowania infrastruktury miejskiej (uszkodzone znaki drogowe; awarie oświetlenia ulicznego, zanieczyszczone chodniki i jezdnie; inne) – 15.

Wybrane interwencje w analizowanym okresie:

Więcej…

Ważniejsze wydarzenia w okresie od 5 do 11 lutego 2017 r.

W analizowanym okresie, strażnicy podjęli 544 różnego rodzaju interwencji i działań związanych z zapewnieniem ładu i porządku na terenie naszego miasta, z czego:

wszystkich interwencji podjęto – 116,

skontrolowano budynki użyteczności publicznej – 197 (razy),

kontrola nieruchomości, która zakończyła się sporządzeniem protokółu – 1,

przyjęto zgłoszeń od mieszkańców – 63 ( w tym 10 dotyczące bezpańskich i dzikich zwierząt),

udzielono pouczeń (środki oddziaływania wychowawczego) – 39,

ukarano mandatami karnymi sprawców wykroczeń – 2/200 zł.,

skierowano spraw do sądu – 1,

patrole wspólne z policją – 3 (patrol na targowisku miejskim, patrole szkolne),

zabezpieczenia (otwieranie urzędu miasta, posterunki stałe w urzędzie miasta i urzędzie stanu cywilnego, kontrola miejsc przebywania osób bezdomnych(działania cykliczne), kontrola miejsc zagrożonych według Krajowej Mapy Zagrożeń przygotowanej przez Komendę Miejską Policji w Skierniewicach (działania cykliczne), udzielenie pomocy przy uruchomieniu samochodów, stałe posterunki przy przejściach dla pieszych) – 14,

konwój dokumentów, wartości pieniężnych, asysty urzędnikom – 2,

wystawionych wezwań dot. popełnionych wykroczeń – 13,

interwencje z monitoringu/fotopułapki – 0,

przekazano spraw do jednostek współdziałających w zakresie funkcjonowania infrastruktury miejskiej (uszkodzone znaki drogowe; awarie oświetlenia ulicznego, zanieczyszczone chodniki i jezdnie; inne) – 15.

Wybrane interwencje w analizowanym okresie:

Więcej…

Uprawnienia strażników

Uprawnienia Strażnik wykonując zadania ma prawo do:udzielania pouczeń, legitymowania ... WIĘCEJ ...

Kierownictwo

KOMENDANTKomendant - Artur GłuszczDo zadań Komendanta Straży należy planowanie ... WIĘCEJ...

Akty Prawne

aktyprawnePodstawowe akty prawne regulujące działalność straży miejskich... WIĘCEJ...

Informacje podstawowe

InfoStraż Miejska w Skierniewicach pracuje codziennie w godzina 7:00 do 23:00... WIĘCEJ ...