Ważniejsze wydarzenia w okresie od 31 grudnia 2017 r. do 6 stycznia 2018 r.

W analizowanym okresie, strażnicy podjęli 461 różnego rodzaju interwencji i działań związanych z zapewnieniem ładu i porządku na terenie naszego miasta, z czego:

wszystkich interwencji podjęto – 109,

skontrolowano budynki użyteczności publicznej – 350 (razy),

kontrola nieruchomości, która zakończyła się sporządzeniem protokółu – 2,

przyjęto zgłoszeń od mieszkańców – 44 w tym dotyczących:

 • zakłócania porządku publicznego i spokoju - 3,
 • zagrożeń w ruchu drogowym – 16,
 • ochrony środowiska i gospodarki odpadami – 10,
 • zagrożeń życia i zdrowia – 4,
 • zagrożeń pożarowych (katastrof) – 2,
 • awarie techniczne – 2,
 • dzikie zwierzęta (bezpańskie psy i inne) – 7.

Interwencje własne – 65,

udzielono pouczeń (środki oddziaływania wychowawczego) – 42,

ukarano mandatami karnymi sprawców wykroczeń – 2/200 zł.,

skierowano spraw do sądu – 0,

patrole wspólne z policją – 3 (patrole na targowisku, patrol szkolny, Akcja Nielat),

zabezpieczenia (zabezpieczenie imprezy Sylwester 2017/2018, zabezpieczenie wystawy „Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego”, otwieranie urzędu miasta, posterunki stałe w urzędzie miasta i urzędzie stanu cywilnego, kontrola miejsc zagrożonych według Krajowej Mapy Zagrożeń przygotowanej przez Komendę Miejską Policji w Skierniewicach (działania cykliczne), zabezpieczenie przejść dla pieszych, pomoc w uruchomieniu samochodu, kontrola zajęcia pasa drogowego) – 52,

konwój dokumentów, wartości pieniężnych, asysty urzędnikom – 1,

wystawionych wezwań dot. popełnionych wykroczeń – 27,

interwencje z monitoringu/fotopułapki – 0,

przekazano spraw do jednostek współdziałających w zakresie funkcjonowania infrastruktury miejskiej (uszkodzone znaki drogowe; awarie oświetlenia ulicznego, zanieczyszczone chodniki i jezdnie; inne) – 9.

Wybrane interwencje w analizowanym okresie:

Więcej…

SYLWESTER W SKIERNIEWICACH

Dzień 31 grudnia zawsze sprawia, że służby odpowiedzialne za porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli, mobilizuję swoje siły by zapewnić mieszkańcom odpowiedni komfort świętowania nadejścia Nowego Roku. Również oficjalne przywitanie 2018 roku, które co roku odbywa się na Rynku przed Ratuszem Miasta zmobilizowało nas do wystawienia dodatkowych 7 strażników, którzy mieli za zadanie zapewnienie poczucia bezpieczeństwa uczestników imprezy organizowanej przez Prezydenta Miasta Skierniewice dla ich mieszkańców. Możemy się tylko cieszyć, że już od kilku lat, kiedy to Prezydent Miasta wspólnie z jego mieszkańcami wita Nowy Rok, zarówno przed nadejściem godziny 24, jak również po, nie dochodzi do zdarzeń, które mogłyby nas zaniepokoić. Co prawda zdarzają się drobne incydenty, jak to miało miejsce ostatniego wieczora przed przyjściem Nowego Roku, kiedy to straznicy około godziny 2200 zostali poinformowaniu przez ochronę imprezy przed Ratuszem Miasta, że jeden z mężczyzn zakłóca spokój pozostałym uczestnikom. Strażnicy ujęli pijanego mężczyznę, który miał zadrapany naskórek na twarzy, a następnie 54-latka odwieziono do matki, której przekazano go pod jej opiekę. Strażnicy wystawili dla mężczyzny wezwanie, który najprawdopodobniej zostanie ukarany mandatem karnym.

Jak już wspomniałem nawet taki drobny incydent nie zakłócił radosnego przywitania Nowego Roku przez naszych mieszkańców.

Ważniejsze wydarzenia w okresie od 24 do 30 grudnia 2017 r.

W analizowanym okresie, strażnicy podjęli 340 różnego rodzaju interwencji i działań związanych z zapewnieniem ładu i porządku na terenie naszego miasta, z czego:

wszystkich interwencji podjęto – 72,

skontrolowano budynki użyteczności publicznej – 266 (razy),

kontrola nieruchomości, która zakończyła się sporządzeniem protokółu – 1,

przyjęto zgłoszeń od mieszkańców – 39 w tym dotyczących:

 • zakłócania porządku publicznego i spokoju - 3,
 • zagrożeń w ruchu drogowym – 9,
 • ochrony środowiska i gospodarki odpadami – 13,
 • zagrożeń życia i zdrowia – 2,
 • zagrożeń pożarowych (katastrof) – 0,
 • awarie techniczne – 9,
 • dzikie zwierzęta (bezpańskie psy i inne) – 3.

Interwencje własne – 33,

udzielono pouczeń (środki oddziaływania wychowawczego) – 32,

ukarano mandatami karnymi sprawców wykroczeń – 0,

skierowano spraw do sądu – 0,

patrole wspólne z policją – 2 (patrole na targowisku, patrol szkolny),

zabezpieczenia (otwieranie urzędu miasta, posterunki stałe w urzędzie miasta i urzędzie stanu cywilnego, kontrola miejsc zagrożonych według Krajowej Mapy Zagrożeń przygotowanej przez Komendę Miejską Policji w Skierniewicach (działania cykliczne), zabezpieczenie przejść dla pieszych, odebranie terenu po działaniach ratowniczych PSP, kontrola zajęcia pasa drogowego) – 38,

konwój dokumentów, wartości pieniężnych, asysty urzędnikom – 1,

wystawionych wezwań dot. popełnionych wykroczeń – 15,

interwencje z monitoringu/fotopułapki – 0,

przekazano spraw do jednostek współdziałających w zakresie funkcjonowania infrastruktury miejskiej (uszkodzone znaki drogowe; awarie oświetlenia ulicznego, zanieczyszczone chodniki i jezdnie; inne) – 17.

Wybrane interwencje w analizowanym okresie:

Więcej…

Uprawnienia strażników

Uprawnienia Strażnik wykonując zadania ma prawo do:udzielania pouczeń, legitymowania ... WIĘCEJ ...

Kierownictwo

KOMENDANTKomendant - Artur GłuszczDo zadań Komendanta Straży należy planowanie ... WIĘCEJ...

Akty Prawne

aktyprawnePodstawowe akty prawne regulujące działalność straży miejskich... WIĘCEJ...

Informacje podstawowe

InfoStraż Miejska w Skierniewicach pracuje codziennie w godzina 7:00 do 23:00... WIĘCEJ ...