Raport tygodniowy za okres od 17 do 23 czerwca 2018 r.

W analizowanym okresie, strażnicy podjęli 440 różnego rodzaju interwencji i działań związanych z zapewnieniem ładu i porządku na terenie naszego miasta, z czego:

wszystkich interwencji podjęto – 153,

skontrolowano budynki użyteczności publicznej – 283 (razy),

kontrola nieruchomości, która zakończyła się sporządzeniem protokółu – 0,

przyjęto zgłoszeń od mieszkańców – 63 w tym dotyczących:

 • zakłócania porządku publicznego i spokoju - 21,
 • zagrożeń w ruchu drogowym – 19,
 • ochrony środowiska i gospodarki odpadami – 8,
 • zagrożeń życia i zdrowia – 1,
 • zagrożeń pożarowych (katastrof) – 2,
 • awarie techniczne – 7,
 • dzikie zwierzęta (bezpańskie psy i inne) – 5.

Interwencje własne – 90,

udzielono pouczeń (środki oddziaływania wychowawczego) – 62,

ukarano mandatami karnymi sprawców wykroczeń – 10/1300 zł.,

skierowano spraw do sądu – 1,

patrole wspólne z policją – 4 (patrole na targowisku, patrol szkolny, akcja NIELAT),

zabezpieczenia (otwieranie urzędu miasta, posterunki stałe w urzędzie miasta i urzędzie stanu cywilnego, kontrola miejsc zagrożonych według Krajowej Mapy Zagrożeń przygotowanej przez Komendę Miejską Policji w Skierniewicach (działania cykliczne), pomoc w uruchomieniu samochodu, zabezpieczenie przejść dla zakończenie roku szkolnego), kontrola zajęcia pasa drogowego, zabezpieczenie imprezy „ZALEWAYA”, znakowanie rowerów, odebranie terenu po działaniach Państwowej Straży Pożarnej) – 68,

konwój dokumentów, wartości pieniężnych, asysty urzędnikom – 6,

wystawionych wezwań dot. popełnionych wykroczeń – 7,

interwencje z monitoringu/fotopułapki – 0,

przekazano spraw do jednostek współdziałających w zakresie funkcjonowania infrastruktury miejskiej (uszkodzone znaki drogowe; awarie oświetlenia ulicznego, zanieczyszczone chodniki i jezdnie; inne) – 12.

Raport tygodniowy za okres od 10 do 16 czerwca 2018 r.

W analizowanym okresie, strażnicy podjęli 521 różnego rodzaju interwencji i działań związanych z zapewnieniem ładu i porządku na terenie naszego miasta, z czego:

wszystkich interwencji podjęto – 166,

skontrolowano budynki użyteczności publicznej – 352 (razy),

kontrola nieruchomości, która zakończyła się sporządzeniem protokółu – 0,

przyjęto zgłoszeń od mieszkańców – 69 w tym dotyczących:

 • zakłócania porządku publicznego i spokoju - 15,
 • zagrożeń w ruchu drogowym – 21,
 • ochrony środowiska i gospodarki odpadami – 13,
 • zagrożeń życia i zdrowia – 2,
 • zagrożeń pożarowych (katastrof) – 0,
 • awarie techniczne – 6,
 • dzikie zwierzęta (bezpańskie psy i inne) – 12.

Interwencje własne – 97,

udzielono pouczeń (środki oddziaływania wychowawczego) – 42,

ukarano mandatami karnymi sprawców wykroczeń – 9/850 zł.,

skierowano spraw do sądu – 1,

patrole wspólne z policją – 3 (patrole na targowisku, patrol szkolny),

zabezpieczenia (otwieranie urzędu miasta, posterunki stałe w urzędzie miasta i urzędzie stanu cywilnego, kontrola miejsc zagrożonych według Krajowej Mapy Zagrożeń przygotowanej przez Komendę Miejską Policji w Skierniewicach (działania cykliczne), pomoc w uruchomieniu samochodu, zabezpieczenie przejść dla pieszych, kontrola zajęcia pasa drogowego, zabezpieczenie „Parowozy Kultury”, zabezpieczenie „HAPPY FESTIVAL”, znakowanie rowerów, odebranie terenu po działaniach Państwowej Straży Pożarnej) – 73,

konwój dokumentów, wartości pieniężnych, asysty urzędnikom – 2,

wystawionych wezwań dot. popełnionych wykroczeń – 25,

interwencje z monitoringu/fotopułapki – 3,

przekazano spraw do jednostek współdziałających w zakresie funkcjonowania infrastruktury miejskiej (uszkodzone znaki drogowe; awarie oświetlenia ulicznego, zanieczyszczone chodniki i jezdnie; inne) – 13.

Raport tygodniowy za okres od 3 do 9 czerwca 2018 r.

W analizowanym okresie, strażnicy podjęli 378 różnego rodzaju interwencji i działań związanych z zapewnieniem ładu i porządku na terenie naszego miasta, z czego:

wszystkich interwencji podjęto – 138,

skontrolowano budynki użyteczności publicznej – 320 (razy),

kontrola nieruchomości, która zakończyła się sporządzeniem protokółu – 1,

przyjęto zgłoszeń od mieszkańców – 59 w tym dotyczących:

 • zakłócania porządku publicznego i spokoju - 20,
 • zagrożeń w ruchu drogowym – 16,
 • ochrony środowiska i gospodarki odpadami – 5,
 • zagrożeń życia i zdrowia – 3,
 • zagrożeń pożarowych (katastrof) – 2,
 • awarie techniczne – 8,
 • dzikie zwierzęta (bezpańskie psy i inne) – 5.

Interwencje własne – 79,

udzielono pouczeń (środki oddziaływania wychowawczego) – 42,

ukarano mandatami karnymi sprawców wykroczeń – 8/900 zł.,

skierowano spraw do sądu – 0,

patrole wspólne z policją – 3 (patrole na targowisku, patrol szkolny),

zabezpieczenia (otwieranie urzędu miasta, posterunki stałe w urzędzie miasta i urzędzie stanu cywilnego, kontrola miejsc zagrożonych według Krajowej Mapy Zagrożeń przygotowanej przez Komendę Miejską Policji w Skierniewicach (działania cykliczne), pomoc w uruchomieniu samochodu, zabezpieczenie przejść dla pieszych, kontrola zajęcia pasa drogowego, zabezpieczenie „Oktawa Bożego Ciała”, zabezpieczenie „Miejski Dzień Dziecka, znakowanie rowerów, asysta Prezydentowi Miasta podczas składania kwiatów, odebranie terenu po działaniach Państwowej Straży Pożarnej) – 64,

konwój dokumentów, wartości pieniężnych, asysty urzędnikom – 6,

wystawionych wezwań dot. popełnionych wykroczeń – 4,

interwencje z monitoringu/fotopułapki – 2,

przekazano spraw do jednostek współdziałających w zakresie funkcjonowania infrastruktury miejskiej (uszkodzone znaki drogowe; awarie oświetlenia ulicznego, zanieczyszczone chodniki i jezdnie; inne) – 13.

Uprawnienia strażników

Uprawnienia Strażnik wykonując zadania ma prawo do:udzielania pouczeń, legitymowania ... WIĘCEJ ...

Kierownictwo

KOMENDANTKomendant - Artur GłuszczDo zadań Komendanta Straży należy planowanie ... WIĘCEJ...

Akty Prawne

aktyprawnePodstawowe akty prawne regulujące działalność straży miejskich... WIĘCEJ...

Informacje podstawowe

InfoStraż Miejska w Skierniewicach pracuje codziennie w godzina 7:00 do 23:00... WIĘCEJ ...