Ogłoszenie o wynikach przetargu nieograniczonego

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo Zamówień Publicznych (tekst. jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), Straż Miejska w Skierniewicach informuje, że w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu Miasta Skierniewice - etap I", została wybrana oferta złozona przez firmę:

TM-BUD Zakład Elektroinstalacyjny Sp. z o.o.

Al. Niepodległosci 10

96-100 Skierniewice

pdf-ikonaOgłoszenie o wynikach przetargu nieograniczonego

Ważniejsze wydarzenia w okresie od 27 sierpnia do 2 września 2017 r.

W analizowanym okresie, strażnicy podjęli 478 różnego rodzaju interwencji i działań związanych z zapewnieniem ładu i porządku na terenie naszego miasta, z czego:

wszystkich interwencji podjęto – 152,

skontrolowano budynki użyteczności publicznej – 324 (razy),

kontrola nieruchomości, która zakończyła się sporządzeniem protokółu – 0,

przyjęto zgłoszeń od mieszkańców – 67 w tym dotyczących:

  • zakłócania porządku publicznego i spokoju - 10,
  • zagrożeń w ruchu drogowym – 42,
  • ochrony środowiska i gospodarki odpadami – 6,
  • zagrożeń życia i zdrowia – 2,
  • zagrożeń pożarowych (katastrof) – 2,
  • awarie techniczne – 3,
  • dzikie zwierzęta (bezpańskie psy i inne) – 2.

Interwencje własne – 85,

udzielono pouczeń (środki oddziaływania wychowawczego) – 73,

ukarano mandatami karnymi sprawców wykroczeń – 4/400 zł.,

skierowano spraw do sądu – 0,

patrole wspólne z policją – 2 (patrole na targowisku),

zabezpieczenia (otwieranie urzędu miasta, posterunki stałe w urzędzie miasta i urzędzie stanu cywilnego, kontrola miejsc zagrożonych według Krajowej Mapy Zagrożeń przygotowanej przez Komendę Miejską Policji w Skierniewicach (działania cykliczne), zabezpieczenie rajdu rowerowego „Babie Lato”, znakowanie rowerów, pomoc w uruchomieniu pojazdu kontrola dodatkowa ładu i porządku nad zalewem Zadębie (piątek-niedziela pomiędzy godzinami 2300 - 200, pomoc w uruchomieniu pojazdu)–37,

konwój dokumentów, wartości pieniężnych, asysty urzędnikom – 5,

wystawionych wezwań dot. popełnionych wykroczeń – 24,

interwencje z monitoringu/fotopułapki – 2,

przekazano spraw do jednostek współdziałających w zakresie funkcjonowania infrastruktury miejskiej (uszkodzone znaki drogowe; awarie oświetlenia ulicznego, zanieczyszczone chodniki i jezdnie; inne) – 13.

Wybrane interwencje w analizowanym okresie:

Więcej…

Zapytanie ofertowe

Straż Miejska w Skierniewicach zaprasza do złożenia oferty na sprzedaż i dostawę samochodu patrolowo-operacyjnego przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych. Szczegóły przedmiotowego zamówienia oraz dokumenty związane z nim, znajdziecie Państwo w poniższych załącznikach:

pdf-ikonaZapytanie

pdf-ikonaSpecyfikacja

pdf-ikonaZAŁACZNIK NR 1

pdf-ikonaZAŁĄCZNIK NR 2

pdf-ikonaZAŁĄCZNIK NR 3

pdf-ikonaZAŁĄCZNIK NR 4

Uprawnienia strażników

Uprawnienia Strażnik wykonując zadania ma prawo do:udzielania pouczeń, legitymowania ... WIĘCEJ ...

Kierownictwo

KOMENDANTKomendant - Artur GłuszczDo zadań Komendanta Straży należy planowanie ... WIĘCEJ...

Akty Prawne

aktyprawnePodstawowe akty prawne regulujące działalność straży miejskich... WIĘCEJ...

Informacje podstawowe

InfoStraż Miejska w Skierniewicach pracuje codziennie w godzina 7:00 do 23:00... WIĘCEJ ...