Pomoc w uruchomieniu samochodów podczas siarczystych mrozów

Urządzenie rozruchowe 1Ostatnie dni przyniosły w całym kraju falę mrozów, co spowodowało, że strażnicy miejscy ze Skierniewic obok podstawowych zadań, jakie na co dzień wykonują, coraz częściej są wzywani do pomocy przy uruchomieniu samochodów. Nie ma dnia byśmy kilkukrotnie nie musieli wyjeżdżać na prośbę kierowców, którzy mają problem z odpaleniem swoich samochodów.

Urządzenie rozruchowe

Zgłoszeń jest tak wiele, że nasze urządzenie rozruchowe nie było w stanie obsłużyć wszystkich potrzebujących pomocy, dlatego też zakupiliśmy jako Straż Miejska dodatkowe przewody rozruchowe, by dwa patrole jednocześnie mogły udzielać pomocy przy odpalaniu zamarzniętych samochodów mieszkańców naszego miasta i nie tylko.

Odpalanie pojazdów 1Odpalanie pojazdów

Mróz i osoby bezdomne

Poniżej zamieszczamy artykuł na temat między innymi pracy strażników miejskich, którzy podczas ostatnich mrozów kontrolują miejsca przebywania osób bezdomnych, jaki można przeczytać w całosci w ostatnim wydaniu Głosu Skierniewic i Okolic, który został przygotowany przez red. Sławomira Burzyńskiego.

http://www.eglos.pl/co-tam-mrozy-jak-on-ma-pierzyne/0,-50j,1/

Raport tygodniowy za okres od 18 do 24 lutego 2018 r.

W analizowanym okresie, strażnicy podjęli 468 różnego rodzaju interwencji i działań związanych z zapewnieniem ładu i porządku na terenie naszego miasta, z czego:

wszystkich interwencji podjęto – 177,

skontrolowano budynki użyteczności publicznej – 289 (razy),

kontrola nieruchomości, która zakończyła się sporządzeniem protokółu – 4,

przyjęto zgłoszeń od mieszkańców – 57 w tym dotyczących:

  • zakłócania porządku publicznego i spokoju - 8,
  • zagrożeń w ruchu drogowym – 20,
  • ochrony środowiska i gospodarki odpadami – 15,
  • zagrożeń życia i zdrowia – 4,
  • zagrożeń pożarowych (katastrof) – 1,
  • awarie techniczne – 3,
  • dzikie zwierzęta (bezpańskie psy i inne) – 6.

Interwencje własne – 116,

udzielono pouczeń (środki oddziaływania wychowawczego) – 50,

ukarano mandatami karnymi sprawców wykroczeń – 42/4200 zł.,

skierowano spraw do sądu – 3,

patrole wspólne z policją – 2 (patrole na targowisku, patrol szkolny),

zabezpieczenia (otwieranie urzędu miasta, posterunki stałe w urzędzie miasta i urzędzie stanu cywilnego, kontrola miejsc zagrożonych według Krajowej Mapy Zagrożeń przygotowanej przez Komendę Miejską Policji w Skierniewicach (działania cykliczne), pomoc w uruchomieniu samochodu, zabezpieczenie przejść dla pieszych) – 73,

konwój dokumentów, wartości pieniężnych, asysty urzędnikom – 5,

wystawionych wezwań dot. popełnionych wykroczeń – 78,

interwencje z monitoringu/fotopułapki – 0,

przekazano spraw do jednostek współdziałających w zakresie funkcjonowania infrastruktury miejskiej (uszkodzone znaki drogowe; awarie oświetlenia ulicznego, zanieczyszczone chodniki i jezdnie; inne) – 10.

Uprawnienia strażników

Uprawnienia Strażnik wykonując zadania ma prawo do:udzielania pouczeń, legitymowania ... WIĘCEJ ...

Kierownictwo

KOMENDANTKomendant - Artur GłuszczDo zadań Komendanta Straży należy planowanie ... WIĘCEJ...

Akty Prawne

aktyprawnePodstawowe akty prawne regulujące działalność straży miejskich... WIĘCEJ...

Informacje podstawowe

InfoStraż Miejska w Skierniewicach pracuje codziennie w godzina 7:00 do 23:00... WIĘCEJ ...