Ważniejsze wydarzenia w okresie od 29 października do 4 listopada 2017 r.

W analizowanym okresie, strażnicy podjęli 386 różnego rodzaju interwencji i działań związanych z zapewnieniem ładu i porządku na terenie naszego miasta, z czego:

wszystkich interwencji podjęto – 115,

skontrolowano budynki użyteczności publicznej – 268 (razy),

kontrola nieruchomości, która zakończyła się sporządzeniem protokółu – 0,

przyjęto zgłoszeń od mieszkańców – 36 w tym dotyczących:

 • zakłócania porządku publicznego i spokoju - 2,
 • zagrożeń w ruchu drogowym – 14,
 • ochrony środowiska i gospodarki odpadami – 2,
 • zagrożeń życia i zdrowia – 0,
 • zagrożeń pożarowych (katastrof) – 1,
 • awarie techniczne – 12,
 • dzikie zwierzęta (bezpańskie psy i inne) – 5.

Interwencje własne – 80,

udzielono pouczeń (środki oddziaływania wychowawczego) – 36,

ukarano mandatami karnymi sprawców wykroczeń – 9/950 zł.,

skierowano spraw do sądu – 0,

patrole wspólne z policją – 2 (patrole na targowisku),

zabezpieczenia (otwieranie urzędu miasta, posterunki stałe w urzędzie miasta i urzędzie stanu cywilnego, kontrola miejsc zagrożonych według Krajowej Mapy Zagrożeń przygotowanej przez Komendę Miejską Policji w Skierniewicach (działania cykliczne), zabezpieczenie przejść dla pieszych, kontrola zajęcia pasa drogowego, pomoc w uruchomieniu pojazdu, zabezpieczenie Święta Wszystkich Świętych i procesji na cmentarzu, zabezpieczenie „Skierniewice Dance Festival”) – 53,

konwój dokumentów, wartości pieniężnych, asysty urzędnikom – 1,

wystawionych wezwań dot. popełnionych wykroczeń – 39,

interwencje z monitoringu/fotopułapki – 1,

przekazano spraw do jednostek współdziałających w zakresie funkcjonowania infrastruktury miejskiej (uszkodzone znaki drogowe; awarie oświetlenia ulicznego, zanieczyszczone chodniki i jezdnie; inne) – 18.

Wybrane interwencje w analizowanym okresie:

Więcej…

Ważniejsze wydarzenia w okresie od 22 do 28 października 2017 r.

W analizowanym okresie, strażnicy podjęli 440 różnego rodzaju interwencji i działań związanych z zapewnieniem ładu i porządku na terenie naszego miasta, z czego:

wszystkich interwencji podjęto – 141,

skontrolowano budynki użyteczności publicznej – 296 (razy),

kontrola nieruchomości, która zakończyła się sporządzeniem protokółu – 0,

przyjęto zgłoszeń od mieszkańców – 52 w tym dotyczących:

 • zakłócania porządku publicznego i spokoju - 10,
 • zagrożeń w ruchu drogowym – 27,
 • ochrony środowiska i gospodarki odpadami – 7,
 • zagrożeń życia i zdrowia – 1,
 • zagrożeń pożarowych (katastrof) – 0,
 • awarie techniczne – 4,
 • dzikie zwierzęta (bezpańskie psy i inne) – 3.

Interwencje własne – 89,

udzielono pouczeń (środki oddziaływania wychowawczego) – 47,

ukarano mandatami karnymi sprawców wykroczeń – 11/800 zł.,

skierowano spraw do sądu – 1,

patrole wspólne z policją – 3 (patrole na targowisku, patrole międzyszkolne),

zabezpieczenia (otwieranie urzędu miasta, posterunki stałe w urzędzie miasta i urzędzie stanu cywilnego, kontrola miejsc zagrożonych według Krajowej Mapy Zagrożeń przygotowanej przez Komendę Miejską Policji w Skierniewicach (działania cykliczne), zabezpieczenie przejść dla pieszych, kontrola zajęcia pasa drogowego, pomoc w uruchomieniu pojazdu) – 47,

konwój dokumentów, wartości pieniężnych, asysty urzędnikom – 7,

wystawionych wezwań dot. popełnionych wykroczeń – 51,

interwencje z monitoringu/fotopułapki – 0,

przekazano spraw do jednostek współdziałających w zakresie funkcjonowania infrastruktury miejskiej (uszkodzone znaki drogowe; awarie oświetlenia ulicznego, zanieczyszczone chodniki i jezdnie; inne) – 18.

Wybrane interwencje w analizowanym okresie:

Więcej…

Ważniejsze wydarzenia w okresie od 15 do 21 października 2017 r.

W analizowanym okresie, strażnicy podjęli 433 różnego rodzaju interwencji i działań związanych z zapewnieniem ładu i porządku na terenie naszego miasta, z czego:

wszystkich interwencji podjęto – 182,

skontrolowano budynki użyteczności publicznej – 248 (razy),

kontrola nieruchomości, która zakończyła się sporządzeniem protokółu – 0,

przyjęto zgłoszeń od mieszkańców – 46 w tym dotyczących:

 • zakłócania porządku publicznego i spokoju - 5,
 • zagrożeń w ruchu drogowym – 23,
 • ochrony środowiska i gospodarki odpadami – 6,
 • zagrożeń życia i zdrowia – 4,
 • zagrożeń pożarowych (katastrof) – 1,
 • awarie techniczne – 6,
 • dzikie zwierzęta (bezpańskie psy i inne) – 1.

Interwencje własne – 136,

udzielono pouczeń (środki oddziaływania wychowawczego) – 69,

ukarano mandatami karnymi sprawców wykroczeń – 12/1450 zł.,

skierowano spraw do sądu – 1,

patrole wspólne z policją – 3 (patrole na targowisku, patrole międzyszkolne),

zabezpieczenia (otwieranie urzędu miasta, posterunki stałe w urzędzie miasta i urzędzie stanu cywilnego, asysta Prezydentowi Miasta podczas zamknięcia kapsuły czasu, kontrola miejsc zagrożonych według Krajowej Mapy Zagrożeń przygotowanej przez Komendę Miejską Policji w Skierniewicach (działania cykliczne), zabezpieczenie przejść dla pieszych, kontrola zajęcia pasa drogowego, pomoc w uruchomieniu pojazdu) – 56,

konwój dokumentów, wartości pieniężnych, asysty urzędnikom – 5,

wystawionych wezwań dot. popełnionych wykroczeń – 50,

interwencje z monitoringu/fotopułapki – 0,

przekazano spraw do jednostek współdziałających w zakresie funkcjonowania infrastruktury miejskiej (uszkodzone znaki drogowe; awarie oświetlenia ulicznego, zanieczyszczone chodniki i jezdnie; inne) – 23.

Wybrane interwencje w analizowanym okresie:

Więcej…

Uprawnienia strażników

Uprawnienia Strażnik wykonując zadania ma prawo do:udzielania pouczeń, legitymowania ... WIĘCEJ ...

Kierownictwo

KOMENDANTKomendant - Artur GłuszczDo zadań Komendanta Straży należy planowanie ... WIĘCEJ...

Akty Prawne

aktyprawnePodstawowe akty prawne regulujące działalność straży miejskich... WIĘCEJ...

Informacje podstawowe

InfoStraż Miejska w Skierniewicach pracuje codziennie w godzina 7:00 do 23:00... WIĘCEJ ...