Ważniejsze wydarzenia w okresie od 2 do 8 lipca 2017 r.

W analizowanym okresie, strażnicy podjęli 313 różnego rodzaju interwencji i działań związanych z zapewnieniem ładu i porządku na terenie naszego miasta, z czego:

wszystkich interwencji podjęto – 91,

skontrolowano budynki użyteczności publicznej – 220 (razy),

kontrola nieruchomości, która zakończyła się sporządzeniem protokółu – 2,

przyjęto zgłoszeń od mieszkańców – 57 w tym dotyczących:

 • zakłócania porządku publicznego i spokoju - 10,
 • zagrożeń w ruchu drogowym – 18,
 • ochrony środowiska i gospodarki odpadami – 8,
 • zagrożeń życia i zdrowia – 6,
 • zagrożeń pożarowych (katastrof) – 2,
 • awarie techniczne – 8,
 • dzikie zwierzęta (bezpańskie psy i inne) – 5.

Interwencje własne – 34,

udzielono pouczeń (środki oddziaływania wychowawczego) – 27,

ukarano mandatami karnymi sprawców wykroczeń – 5/500 zł.,

skierowano spraw do sądu – 2,

patrole wspólne z policją – 2 (patrol na targowisku miejskim),

zabezpieczenia (otwieranie urzędu miasta, posterunki stałe w urzędzie miasta i urzędzie stanu cywilnego, kontrola miejsc zagrożonych według Krajowej Mapy Zagrożeń przygotowanej przez Komendę Miejską Policji w Skierniewicach (działania cykliczne), zabezpieczenie rajdu rowerowego, kontrola zajęcia pasa drogowego, akcja nielat, pomoc w uruchomieniu pojazdu) – 32,

konwój dokumentów, wartości pieniężnych, asysty urzędnikom – 2,

wystawionych wezwań dot. popełnionych wykroczeń – 4,

interwencje z monitoringu/fotopułapki – 4,

przekazano spraw do jednostek współdziałających w zakresie funkcjonowania infrastruktury miejskiej (uszkodzone znaki drogowe; awarie oświetlenia ulicznego, zanieczyszczone chodniki i jezdnie; inne) – 13.

Wybrane interwencje w analizowanym okresie:

Więcej…

Ważniejsze wydarzenia w okresie od 25 czerwca do 1 lipca 2017 r.

W analizowanym okresie, strażnicy podjęli 407 różnego rodzaju interwencji i działań związanych z zapewnieniem ładu i porządku na terenie naszego miasta, z czego:

wszystkich interwencji podjęto – 139,

skontrolowano budynki użyteczności publicznej – 266 (razy),

kontrola nieruchomości, która zakończyła się sporządzeniem protokółu – 0,

przyjęto zgłoszeń od mieszkańców – 72 w tym dotyczących:

 • zakłócania porządku publicznego i spokoju - 8,
 • zagrożeń w ruchu drogowym – 19,
 • ochrony środowiska i gospodarki odpadami – 14,
 • zagrożeń życia i zdrowia – 6,
 • zagrożeń pożarowych (katastrof) – 3,
 • awarie techniczne – 10,
 • dzikie zwierzęta (bezpańskie psy i inne) – 12.

Interwencje własne – 67,

udzielono pouczeń (środki oddziaływania wychowawczego) – 39,

ukarano mandatami karnymi sprawców wykroczeń – 10/1250 zł.,

skierowano spraw do sądu – 0,

patrole wspólne z policją – 2 (patrol na targowisku miejskim, patrole szkolne),

zabezpieczenia (otwieranie urzędu miasta, posterunki stałe w urzędzie miasta i urzędzie stanu cywilnego, kontrola miejsc zagrożonych według Krajowej Mapy Zagrożeń przygotowanej przez Komendę Miejską Policji w Skierniewicach (działania cykliczne), zabezpieczenie nocnego rajdu rowerowego, zabezpieczenie biegu i pikniku w Parafii Niepokalanego Serca najświętszej Maryi Panny, zabezpieczenie koncertu „Głos Skierniewic”, kontrola zajęcia pasa drogowego, przejęcie terenu objętego działaniami ratowniczymi od PSP, pomoc w uruchomieniu pojazdu) – 66,

konwój dokumentów, wartości pieniężnych, asysty urzędnikom – 5,

wystawionych wezwań dot. popełnionych wykroczeń – 27,

interwencje z monitoringu/fotopułapki – 4,

przekazano spraw do jednostek współdziałających w zakresie funkcjonowania infrastruktury miejskiej (uszkodzone znaki drogowe; awarie oświetlenia ulicznego, zanieczyszczone chodniki i jezdnie; inne) – 19.

Wybrane interwencje w analizowanym okresie:

Więcej…

Ważniejsze wydarzenia w okresie od 18 do 24 czerwca 2017 r.

W analizowanym okresie, strażnicy podjęli 412 różnego rodzaju interwencji i działań związanych z zapewnieniem ładu i porządku na terenie naszego miasta, z czego:

wszystkich interwencji podjęto – 153,

skontrolowano budynki użyteczności publicznej – 256 (razy),

kontrola nieruchomości, która zakończyła się sporządzeniem protokółu – 0,

przyjęto zgłoszeń od mieszkańców – 58 w tym dotyczących:

 • zakłócania porządku publicznego i spokoju - 18,
 • zagrożeń w ruchu drogowym – 23,
 • ochrony środowiska i gospodarki odpadami – 14,
 • zagrożeń życia i zdrowia – 5,
 • zagrożeń pożarowych (katastrof) – 0,
 • awarie techniczne – 8,
 • dzikie zwierzęta (bezpańskie psy i inne) – 8.

Interwencje własne – 82,

udzielono pouczeń (środki oddziaływania wychowawczego) – 58,

ukarano mandatami karnymi sprawców wykroczeń – 8/750 zł.,

skierowano spraw do sądu – 0,

patrole wspólne z policją – 3 (patrol na targowisku miejskim, patrole szkolne),

zabezpieczenia (otwieranie urzędu miasta, posterunki stałe w urzędzie miasta i urzędzie stanu cywilnego, kontrola miejsc zagrożonych według Krajowej Mapy Zagrożeń przygotowanej przez Komendę Miejską Policji w Skierniewicach (działania cykliczne), asysta Prezydentowi Miasta podczas składania kwiatów, zabezpieczenie biegów nad zalewem Zadębie, zabezpieczenie imprezy „Zalewaya” nad zalewem, stałe posterunki przy przejściach dla pieszych, kontrola zajęcia pasa drogowego, znakowanie rowerów, zabezpieczenie procesji kościelny w Oktawę Bożego Ciała) – 48,

konwój dokumentów, wartości pieniężnych, asysty urzędnikom – 1,

wystawionych wezwań dot. popełnionych wykroczeń – 5,

interwencje z monitoringu/fotopułapki – 2,

przekazano spraw do jednostek współdziałających w zakresie funkcjonowania infrastruktury miejskiej (uszkodzone znaki drogowe; awarie oświetlenia ulicznego, zanieczyszczone chodniki i jezdnie; inne) – 21.

Wybrane interwencje w analizowanym okresie:

Więcej…

Uprawnienia strażników

Uprawnienia Strażnik wykonując zadania ma prawo do:udzielania pouczeń, legitymowania ... WIĘCEJ ...

Kierownictwo

KOMENDANTKomendant - Artur GłuszczDo zadań Komendanta Straży należy planowanie ... WIĘCEJ...

Akty Prawne

aktyprawnePodstawowe akty prawne regulujące działalność straży miejskich... WIĘCEJ...

Informacje podstawowe

InfoStraż Miejska w Skierniewicach pracuje codziennie w godzina 7:00 do 23:00... WIĘCEJ ...