Ważniejsze wydarzenia w okresie od 24 do 30 września 2017 r.

W analizowanym okresie, strażnicy podjęli 401 różnego rodzaju interwencji i działań związanych z zapewnieniem ładu i porządku na terenie naszego miasta, z czego:

wszystkich interwencji podjęto – 123,

skontrolowano budynki użyteczności publicznej – 276 (razy),

kontrola nieruchomości, która zakończyła się sporządzeniem protokółu – 0,

przyjęto zgłoszeń od mieszkańców – 45 w tym dotyczących:

  • zakłócania porządku publicznego i spokoju - 8,
  • zagrożeń w ruchu drogowym – 10,
  • ochrony środowiska i gospodarki odpadami – 5,
  • zagrożeń życia i zdrowia – 3,
  • zagrożeń pożarowych (katastrof) – 3,
  • awarie techniczne – 8,
  • dzikie zwierzęta (bezpańskie psy i inne) – 8.

Interwencje własne – 78,

udzielono pouczeń (środki oddziaływania wychowawczego) – 29,

ukarano mandatami karnymi sprawców wykroczeń – 3/300 zł.,

skierowano spraw do sądu – 1,

patrole wspólne z policją – 2 (patrole na targowisku, patrole międzyszkolne),

zabezpieczenia (otwieranie urzędu miasta, posterunki stałe w urzędzie miasta i urzędzie stanu cywilnego, kontrola miejsc zagrożonych według Krajowej Mapy Zagrożeń przygotowanej przez Komendę Miejską Policji w Skierniewicach (działania cykliczne), zabezpieczenie przejść dla pieszych, odbiór terenu po działaniach ratowniczych PSP, zabezpieczenie rajdu rowerowego, zabezpieczenie wypadku drogowego, poszukiwanie zaginionej osoby, zajęcia edukacyjne w przedszkolach, znakowanie rowerów, pomoc w uruchomieniu pojazdu, kontrola zajęcia pasa drogowego) – 76,

konwój dokumentów, wartości pieniężnych, asysty urzędnikom – 3,

wystawionych wezwań dot. popełnionych wykroczeń – 7,

interwencje z monitoringu/fotopułapki – 0,

przekazano spraw do jednostek współdziałających w zakresie funkcjonowania infrastruktury miejskiej (uszkodzone znaki drogowe; awarie oświetlenia ulicznego, zanieczyszczone chodniki i jezdnie; inne) – 19.

Wybrane interwencje w analizowanym okresie:

Więcej…

Podziękowania od Polskiego Związku Wędkarskiego w Skierniewicach

Podziękowania PZW w Skierniewicach

STRAŻNICY SPOTKALI SIĘ Z PRZEDSZKOLAKAMI

25.09.2017 001


Jednym z naszych zadań jest profilaktyka wśród dzieci i młodzieży naszego miasta. Niedawno pisaliśmy o spotkaniu naszego funkcjonariusza i funkcjonariusza Policji z dziećmi i młodzieżą ze Szkoły Podstawowej nr 9 w Skierniewicach. Tym razem przyszła kolej na spotkanie z przedszkolakami, na które zostaliśmy zaproszeni przez Dyrekcję i pedagogów z przedszkola nr 5. Nasi strażnicy st. insp. Leszek Krzyżanowski i st. insp. Krzysztof Michalak spotkali się z dziećmi w wieku od 3-6 lat, w placówkach na ul. Czystej i Domarasiewicza. Tematem spotkania było przekazanie dzieciakom, jak bezpiecznie mogą dotrzeć do swojego przedszkola, jak również omówione zostały zasady bezpiecznego poruszania się po drodze. Oprócz praktycznych informacji i nauki bezpiecznego zachowania się na drodze nie obyło się bez wspólnej zabawy i śpiewów piosenek. Przedszkolaki wraz ze swoimi opiekunami podziękowali strażnikom za przybycie, a my ze swej strony podziękowaliśmy najmłodszym za możliwość spotkania się z nimi.

25.09.2017 00225.09.2017 02125.09.2017 016

Jeszcze raz pozdrawiamy przedszkolaków z „PIĄTKI” i życzymy i radosnego, a przede wszystkim bezpiecznego roku i do następnego spotkania.

Podziękowania Przedszkole nr 5.jpg1

Podziękowania Przedszkole nr 5

Uprawnienia strażników

Uprawnienia Strażnik wykonując zadania ma prawo do:udzielania pouczeń, legitymowania ... WIĘCEJ ...

Kierownictwo

KOMENDANTKomendant - Artur GłuszczDo zadań Komendanta Straży należy planowanie ... WIĘCEJ...

Akty Prawne

aktyprawnePodstawowe akty prawne regulujące działalność straży miejskich... WIĘCEJ...

Informacje podstawowe

InfoStraż Miejska w Skierniewicach pracuje codziennie w godzina 7:00 do 23:00... WIĘCEJ ...