Raport tygodniowy za okres od 21 do 27 lipca 2019 r.

W analizowanym okresie, strażnicy podjęli 333 różnego rodzaju interwencji i działań związanych z zapewnieniem ładu i porządku na terenie naszego miasta, z czego:

wszystkich interwencji podjęto – 129,

skontrolowano budynki użyteczności publicznej – 202 (razy),

kontrola nieruchomości, która zakończyła się sporządzeniem protokółu – 1,

przyjęto zgłoszeń od mieszkańców – 49 w tym dotyczących:

 • zakłócania porządku publicznego i spokoju - 17,
 • zagrożeń w ruchu drogowym – 12,
 • ochrony środowiska i gospodarki odpadami – 6,
 • zagrożeń życia i zdrowia – 3,
 • zagrożeń pożarowych (katastrof) – 0,
 • awarie techniczne – 11,
 • dzikie zwierzęta (bezpańskie psy i inne) – 7.

Interwencje własne – 80,

udzielono pouczeń (środki oddziaływania wychowawczego) – 43,

ukarano mandatami karnymi sprawców wykroczeń – 7/700,

skierowano spraw do sądu – 0,

patrole wspólne z policją – 2 (kontrola targowiska),

zabezpieczenia (otwieranie urzędu miasta, posterunki stałe w urzędzie miasta i urzędzie stanu cywilnego, kontrola miejsc zagrożonych według Krajowej Mapy Zagrożeń przygotowanej przez Komendę Miejską Policji w Skierniewicach (działania cykliczne), kontrola zajęcia pasa drogowego, konwój dokumentów, znakowanie rowerów, kontrola targowiska z Inspektorem Inspekcji Weterynaryjne, kontrola Parku Miejskiego, kontrola i obsługa strefy płatnego parkowania, pomoc w uruchomieniu samochodu) – 79,

konwój dokumentów, wartości pieniężnych, asysty urzędnikom – 3,

wystawionych wezwań dot. popełnionych wykroczeń – 43,

interwencje z monitoringu/fotopułapki – 13,

przekazano spraw do jednostek współdziałających w zakresie funkcjonowania infrastruktury Miejskiej i inne:

1.ul. Północna – ubytki w jezdni – przekazano do Wydziału Dróg i Komunikacji w UM Skierniewice w dniu 22.07.2019 r.,

2.ul. Wyszyńskiego/Widok – brak sygnalizacji świetlnej – przekazano do Wydziału Dróg i Komunikacji w UM Skierniewice w dniu 24.07.2019 r.,

3.ul. Prymasowska – zaśmiecona działka należąca do Urzędu Miasta – przekazano do Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony środowiska w dniu 23.07.2019 r.,

4.ul. Fabryczna – martwy kot – przekazano do ZUM Sp. z o.o. w dniu 21.07.2019 r.,

5.ul. Feliksów/Młynarska – potrącony pies – przekazano do ZUM Sp. z o.o. w dniu 21.07.2019 r.,

6.ul. Mszczonowska – bezpański pies - przekazano do ZUM Sp. z o.o. w dniu 22.07.2019 r.,

7.ul. Miedniewicka – martwy pies - przekazano do ZUM Sp. z o.o. w dniu 22.07.2019 r.,

8.ul. 1-go Maja – zanieczyszczona rzeka odpadami komunalnymi – przekazano do Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony środowiska oraz Spółki WOD-KAN w dniu 23.07.2019 r.,

9.ul. Sobieskiego – człowiek potrzebujący pomocy – przekazano do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w dniu 22.07.2019 r.,

10.ul. Skłodowskiej – ranny gołąb – przekazano do lekarza weterynarii w dniu 27.07.2019 r.,

11.ul. Łowicka – martwy sarna – przekazano do Zakładu Utrzymania Miasta w dniu 27.07.2019 r.,

12.ul. Kolbego – martwy jeż – przekazano do Zakładu Utrzymania Miasta w dniu 27.07.2019 r.

SPRAWOZDANIE ZA I PÓŁROCZE 2019

pdf-ikonaSPRAWOZDANIE ZA I PÓŁROCZE 2019

Raport tygodniowy za okres od 14 do 20 lipca 2019 r.

W analizowanym okresie, strażnicy podjęli 361 różnego rodzaju interwencji i działań związanych z zapewnieniem ładu i porządku na terenie naszego miasta, z czego:

wszystkich interwencji podjęto – 151,

skontrolowano budynki użyteczności publicznej – 208 (razy),

kontrola nieruchomości, która zakończyła się sporządzeniem protokółu – 0,

przyjęto zgłoszeń od mieszkańców – 54 w tym dotyczących:

 • zakłócania porządku publicznego i spokoju - 7,
 • zagrożeń w ruchu drogowym – 15,
 • ochrony środowiska i gospodarki odpadami – 11,
 • zagrożeń życia i zdrowia – 8,
 • zagrożeń pożarowych (katastrof) – 1,
 • awarie techniczne – 5,
 • dzikie zwierzęta (bezpańskie psy i inne) – 7.

Interwencje własne – 97,

udzielono pouczeń (środki oddziaływania wychowawczego) – 48,

ukarano mandatami karnymi sprawców wykroczeń – 7/950,

skierowano spraw do sądu – 1,

patrole wspólne z policją – 2 (kontrola targowiska),

zabezpieczenia ( otwieranie urzędu miasta, posterunki stałe w urzędzie miasta i urzędzie stanu cywilnego, kontrola miejsc zagrożonych według Krajowej Mapy Zagrożeń przygotowanej przez Komendę Miejską Policji w Skierniewicach (działania cykliczne), kontrola zajęcia pasa drogowego, konwój dokumentów, znakowanie rowerów, kontrola targowiska z Inspektorem Inspekcji Weterynaryjne, kontrola Parku Miejskiego, zabezpieczenie imprezy „Biesiada Skierniewicka”, kontrola strefy płatnego parkowania, pomoc w uruchomieniu samochodu, znakowanie rowerów) – 76,

konwój dokumentów, wartości pieniężnych, asysty urzędnikom – 3,

wystawionych wezwań dot. popełnionych wykroczeń – 38,

interwencje z monitoringu/fotopułapki – 0,

przekazano spraw do jednostek współdziałających w zakresie funkcjonowania infrastruktury Miejskiej i inne:

1.ul. Nowobielańska/Widok – brak sygnałów dźwiękowych na przejściu dla pieszych – przekazano konserwatorowi w dniu 18.07.2019 r.,

2.ul. Chroboczka – uszkodzony znak drogowy – przekazano do Wydziału Dróg i komunikacji w dniu 15.07.2019 r.,

3.ul. Rawska – uszkodzony znak drogowy – przekazano do Wydziału Dróg dniu 15.07.2019 r.,

4.ul. Prymasowska – umieszczone reklamy pod znakami drogowymi – przekazano do Wydziału Dróg i Komunikacji w dniu 17.07.2019 r.,

5.ul. Zadębie – umieszczone reklamy pod znakami drogowymi – przekazano do Wydziału Dróg w dniu 17.07.2019 r.,

6.ul. Łowicka/kładka – worki ze śmieciami w korycie rzeki – przekazano do Wydziału Gospodarki Komunalnej w dniu 18.07.2019 r.,

7.ul. Skłodowska – zaśmiecony rów odpadami komunalnymi – przekazano do Wydziału Gospodarki Komunalnej w dniu 19.07.2019 r.,

8.ul. Łowicka – bezpański pies – przekazano do Zakładu Utrzymania Miasta w dniu 14.07.2019 r.,

9.ul. Strobowska – bezpański pies – przekazano do Zakładu Utrzymania Miasta w dniu 14.07.2019 r.,

10.ul. Mszczonowska – bezpański pies – przekazano do Zakładu Utrzymania Miasta w dniu 15.07.2019 r.,

11.ul. Żwirki – martwy gołąb - bezpański pies – przekazano do Zakładu Utrzymania Miasta w dniu 15.07.2019 r.,

12.ul. Sobieskiego - bezpański pies – przekazano do Zakładu Utrzymania Miasta w dniu 18.07.2019 r.,

13.ul. Fabryczna - bezpański pies – przekazano do Zakładu Utrzymania Miasta w dniu 18.07.2019 r.,

14.ul. Zadębie – martwy kot - przekazano do Zakładu Utrzymania Miasta w dniu 20.07.2019 r.,

15.ul. Reymonta - bezpański pies – przekazano do Zakładu Utrzymania Miasta w dniu 18.07.2019 r..

Uprawnienia strażników

Uprawnienia Strażnik wykonując zadania ma prawo do:udzielania pouczeń, legitymowania ... WIĘCEJ ...

Kierownictwo

KOMENDANTKomendant - Artur GłuszczDo zadań Komendanta Straży należy planowanie ... WIĘCEJ...

Akty Prawne

aktyprawnePodstawowe akty prawne regulujące działalność straży miejskich... WIĘCEJ...

Informacje podstawowe

InfoStraż Miejska w Skierniewicach pracuje codziennie w godzina 7:00 do 23:00... WIĘCEJ ...