Ważniejsze wydarzenia w okresie od 11 do 17 czerwca 2017 r.

W analizowanym okresie, strażnicy podjęli 326 różnego rodzaju interwencji i działań związanych z zapewnieniem ładu i porządku na terenie naszego miasta, z czego:

wszystkich interwencji podjęto – 118,

skontrolowano budynki użyteczności publicznej – 205 (razy),

kontrola nieruchomości, która zakończyła się sporządzeniem protokółu – 0,

przyjęto zgłoszeń od mieszkańców – 54 w tym dotyczących:

  • zakłócania porządku publicznego i spokoju - 19,
  • zagrożeń w ruchu drogowym – 12,
  • ochrony środowiska i gospodarki odpadami – 7,
  • zagrożeń życia i zdrowia – 1,
  • zagrożeń pożarowych (katastrof) – 0,
  • awarie techniczne – 10,
  • dzikie zwierzęta (bezpańskie psy i inne) – 5.

Interwencje własne – 64,

udzielono pouczeń (środki oddziaływania wychowawczego) – 47,

ukarano mandatami karnymi sprawców wykroczeń – 3/250 zł.,

skierowano spraw do sądu – 0,

patrole wspólne z policją – 3 (patrol na targowisku miejskim, patrole szkolne),

zabezpieczenia (otwieranie urzędu miasta, posterunki stałe w urzędzie miasta i urzędzie stanu cywilnego, kontrola miejsc zagrożonych według Krajowej Mapy Zagrożeń przygotowanej przez Komendę Miejską Policji w Skierniewicach (działania cykliczne), zabezpieczenie Procesji Bożego Ciała, asysta Prezydentowi Miasta podczas składania kwiatów, zabezpieczenie biegów nad zalewem Zadębie, zabezpieczenie imprezy Happy Festival nad zalewem, zabezpieczenie dyskoteki szkolnej, stałe posterunki przy przejściach dla pieszych, kontrola zajęcia pasa drogowego, znakowanie rowerów) – 69,

konwój dokumentów, wartości pieniężnych, asysty urzędnikom – 1,

wystawionych wezwań dot. popełnionych wykroczeń – 5,

interwencje z monitoringu/fotopułapki – 0,

przekazano spraw do jednostek współdziałających w zakresie funkcjonowania infrastruktury miejskiej (uszkodzone znaki drogowe; awarie oświetlenia ulicznego, zanieczyszczone chodniki i jezdnie; inne) – 5.

Wybrane interwencje w analizowanym okresie:

Więcej…

PODZIĘKOWANIA OD PWSZ W SKIERNIEWICACH

Podziękowania PWSZ w Skierniewicach

OGŁOSZENIE SPRZEDAŻY SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO

STRAŻ MIEJSKA W SKIERNIEWICACH

ul. Wł. St. Reymonta 33

96-100 Skierniewice

OGŁASZA

PRZETARG NIEOGRANICZONY

na sprzedaż

samochodu marki PEUGEOT PARTNER II 1.6 HDI, o nr rejestracyjnym ES 19099, rok produkcji 2007.

 Cena wywoławcza 3.400 zł (brutto)

Załączniki:

pdf-ikonaOGŁOSZENIE

pdf-ikonaZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTOWY

pdf-ikonaZAŁĄCZNIK NR 2 WZÓR UMOWY

 28.06.2017 01528.06.2017 01628.06.2017 01828.06.2017 02328.06.2017 02428.06.2017 026

Komendant Straży Miejskiej w Skierniewicach

Artur Głuszcz


Uprawnienia strażników

Uprawnienia Strażnik wykonując zadania ma prawo do:udzielania pouczeń, legitymowania ... WIĘCEJ ...

Kierownictwo

KOMENDANTKomendant - Artur GłuszczDo zadań Komendanta Straży należy planowanie ... WIĘCEJ...

Akty Prawne

aktyprawnePodstawowe akty prawne regulujące działalność straży miejskich... WIĘCEJ...

Informacje podstawowe

InfoStraż Miejska w Skierniewicach pracuje codziennie w godzina 7:00 do 23:00... WIĘCEJ ...