Raport tygodniowy za okres od 7 do 13 lipca 2019 r.

W analizowanym okresie, strażnicy podjęli 410 różnego rodzaju interwencji i działań związanych z zapewnieniem ładu i porządku na terenie naszego miasta, z czego:

wszystkich interwencji podjęto – 149,

skontrolowano budynki użyteczności publicznej – 260 (razy),

kontrola nieruchomości, która zakończyła się sporządzeniem protokółu – 0,

przyjęto zgłoszeń od mieszkańców – 45 w tym dotyczących:

 • zakłócania porządku publicznego i spokoju - 13,
 • zagrożeń w ruchu drogowym – 17,
 • ochrony środowiska i gospodarki odpadami – 6,
 • zagrożeń życia i zdrowia – 1,
 • zagrożeń pożarowych (katastrof) – 0,
 • awarie techniczne – 4,
 • dzikie zwierzęta (bezpańskie psy i inne) – 4.

Interwencje własne – 104,

udzielono pouczeń (środki oddziaływania wychowawczego) – 73,

ukarano mandatami karnymi sprawców wykroczeń – 10/1000,

skierowano spraw do sądu – 4,

patrole wspólne z policją – 1 (kontrola targowiska),

zabezpieczenia (Asysta Prezydentowi Miasta podczas składania kwiatów, otwieranie urzędu miasta, posterunki stałe w urzędzie miasta i urzędzie stanu cywilnego, kontrola miejsc zagrożonych według Krajowej Mapy Zagrożeń przygotowanej przez Komendę Miejską Policji w Skierniewicach (działania cykliczne), kontrola zajęcia pasa drogowego, konwój dokumentów, znakowanie rowerów, kontrola targowiska z Inspektorem Inspekcji Weterynaryjne, kontrola Parku Miejskiego, zabezpieczenie koncertu „Muzyczne śniadanie na trawie”, kontrola strefy płatnego parkowania, pomoc w uruchomieniu samochodu, znakowanie rowerów) – 68,

konwój dokumentów, wartości pieniężnych, asysty urzędnikom – 3,

wystawionych wezwań dot. popełnionych wykroczeń – 58,

interwencje z monitoringu/fotopułapki – 13,

przekazano spraw do jednostek współdziałających w zakresie funkcjonowania infrastruktury miejskiej:

1.ul. Prusa – zapadnięty chodnik – przekazano do Wydziału Dróg i komunikacji w dniu 15.07.2019 r.,

2.ul. Cicha/Szenwalda – uszkodzony znak drogowy – przekazano do Wydziału Dróg i komunikacji w dniu 08.07.2019 r.,

3.ul. Rataja – złamany znak drogowy – przekazano do Wydziału Dróg dniu 10.07.2019 r.,

4.ul. Budowlana – nieporządek wokół pojemnika na odzież używaną – powiadomiono firmę zarządzającą w dniu 13.07.2019 r.,

5.ul. Maksymiliana Kolbe – wyrwany znak drogowy – przekazano do Wydziału Dróg w dniu 03.07.2019 r.,

6.ul. Łowicka – martwy lis – przekazano do ZUM w dniu 07.07.2019 r.,

7.Dworzec kolejowy – pomoc kobiecie zatrzaśniętej w toalecie – przekazano funkcjonariuszom Straży Ochrony Kolei w dniu 08.07.2019 r.,

8.ul. Rawska – bezpański pies – do Zakładu Utrzymania Miasta w dniu 08.07.2019 r.,

9.ul. Waryńskiego – zerwany kabel telefoniczny – przekazano do ORANGE w dniu 09.07.2019 r..

Raport tygodniowy za okres od 30 czerwca do 6 lipca 2019 r.

W analizowanym okresie, strażnicy podjęli 291 różnego rodzaju interwencji i działań związanych z zapewnieniem ładu i porządku na terenie naszego miasta, z czego:

wszystkich interwencji podjęto – 120,

skontrolowano budynki użyteczności publicznej – 169 (razy),

kontrola nieruchomości, która zakończyła się sporządzeniem protokółu – 1,

przyjęto zgłoszeń od mieszkańców – 77 w tym dotyczących:

 • zakłócania porządku publicznego i spokoju - 12,
 • zagrożeń w ruchu drogowym – 12,
 • ochrony środowiska i gospodarki odpadami – 8,
 • zagrożeń życia i zdrowia – 6,
 • zagrożeń pożarowych (katastrof) – 1,
 • awarie techniczne – 4,
 • dzikie zwierzęta (bezpańskie psy i inne) – 11.

Interwencje własne – 66,

udzielono pouczeń (środki oddziaływania wychowawczego) – 41,

ukarano mandatami karnymi sprawców wykroczeń – 6/800,

skierowano spraw do sądu – 3,

patrole wspólne z policją – 2 (kontrola targowiska),

zabezpieczenia (Asysta Prezydentowi Miasta podczas składania kwiatów, otwieranie urzędu miasta, posterunki stałe w urzędzie miasta i urzędzie stanu cywilnego, kontrola miejsc zagrożonych według Krajowej Mapy Zagrożeń przygotowanej przez Komendę Miejską Policji w Skierniewicach (działania cykliczne), kontrola zajęcia pasa drogowego, konwój dokumentów, znakowanie rowerów, kontrola targowiska z Inspektorem Inspekcji Weterynaryjne, kontrola Parku Miejskiego, przejęcie terenu objętego działaniem ratowniczym, kontrola strefy płatnego parkowania) – 77,

konwój dokumentów, wartości pieniężnych, asysty urzędnikom – 3,

wystawionych wezwań dot. popełnionych wykroczeń – 28,

interwencje z monitoringu/fotopułapki – 11,

przekazano spraw do jednostek współdziałających w zakresie funkcjonowania infrastruktury miejskiej:

1.ul. Mszczonowska/Kopernika – brak sygnalizacji dźwiękowej na przejściu dla pieszych – przekazano do konserwatora w dniu 02.07.2019 r.,

2.ul. Dworcowa – złamany znak drogowy – przekazano do Wydziału Dróg I komunikacji w dniu 02.07.2019 r.,

3.ul. Mszczonowska/Jagiellońska – reklama w pasie drogowym zasłaniająca widoczność – przekazano do Wydziału Dróg dniu 02.07.2019 r.,

4.ul. Lelewela – skrzywiony znak drogowy – przekazano do Wydziału Dróg w dniu 03.07.2019 r.,

5.ul. Nowomiejska – wyrwany znak drogowy – przekazano do Wydziału Dróg w dniu 03.07.2019 r.,

6.ul. Kilińskiego/Tuwima – gałęzie zasłaniające lustro – przekazano do Wydziału Dróg w dniu 04.07.2019 r.

7.ul. Mickiewicza – bezpański pies – przekazano do ZUM w dniu 01.07.2019 r.,

8.ul. Sikorskiego – bezpański pies – do Zakładu Utrzymania Miasta w dniu 02.07.2019 r.,

9.ul. Nowomiejska – martwe zwierzę – przekazano do ZUM w dniu 03.07.2019 r.,

10.Zalew Zadębie – bezpański pies – przekazano do ZUM w dniu 03.07.2019 r.,

11.ul. Mickiewicza – bezpański pies – przekazano do Zakładu Utrzymania Miasta i lekarza weterynarii w dniu 03.07.2019 r.,

12.ul. Sikorskiego – bezpański pies – przekazano do ZUM w dniu 04.07.2019 r.,

13.ul. Łowicka – bezpański pies – przekazano do ZUM w dniu 04.07.2019 r.,

14.ul. Anieli Krzywoń – bezpański pies – przekazano do ZUM w dniu 05.07.2019 r.,

15.Park Miejski – zatrzaśnięta osoba w toalecie – przekazano do ochrony Parku w dniu 03.07.2019 r.,

16.ul. Łuczyńskiego – zaskroniec pomiędzy budynkami – przewieziony i wypuszczony w lesie w dniu 02.07.2019 r.

Raport tygodniowy za okres od 23 do 29 czerwca 2019 r.

W analizowanym okresie, strażnicy podjęli 311 różnego rodzaju interwencji i działań związanych z zapewnieniem ładu i porządku na terenie naszego miasta, z czego:

wszystkich interwencji podjęto – 132,

skontrolowano budynki użyteczności publicznej – 177 (razy),

kontrola nieruchomości, która zakończyła się sporządzeniem protokółu – 1,

przyjęto zgłoszeń od mieszkańców – 71 w tym dotyczących:

 • zakłócania porządku publicznego i spokoju - 19,
 • zagrożeń w ruchu drogowym – 24,
 • ochrony środowiska i gospodarki odpadami – 10,
 • zagrożeń życia i zdrowia – 5,
 • zagrożeń pożarowych (katastrof) – 0,
 • awarie techniczne – 3,
 • dzikie zwierzęta (bezpańskie psy i inne) – 10.

Interwencje własne – 93,

udzielono pouczeń (środki oddziaływania wychowawczego) – 64,

ukarano mandatami karnymi sprawców wykroczeń – 11/1100,

skierowano spraw do sądu – 2,

patrole wspólne z policją – 2 (kontrola targowiska),

zabezpieczenia (zabezpieczenie „Nocnego Rajdu Rowerowego”, zabezpieczenie uroczystości kościelny Oktawy Bożego Ciała, otwieranie urzędu miasta, posterunki stałe w urzędzie miasta i urzędzie stanu cywilnego, kontrola miejsc zagrożonych według Krajowej Mapy Zagrożeń przygotowanej przez Komendę Miejską Policji w Skierniewicach (działania cykliczne), kontrola zajęcia pasa drogowego, konwój dokumentów, znakowanie rowerów, kontrola targowiska z Inspektorem Inspekcji Weterynaryjne, kontrola Parku Miejskiego) – 71,

konwój dokumentów, wartości pieniężnych, asysty urzędnikom – 4,

wystawionych wezwań dot. popełnionych wykroczeń – 40,

interwencje z monitoringu/fotopułapki – 11,

przekazano spraw do jednostek współdziałających w zakresie funkcjonowania infrastruktury miejskiej:

1.ul. Rawska – uszkodzona kostka brukowa w chodniku – przekazano kierownikowi robót prowadzonych na wysokości uszkodzonego chodnika i powiadomiono Wydział Dróg i Komunikacji UM w dniu 24.06.2019 r.,

2.ul. Cicha – skrzywiony znak drogowy – przekazano do Wydziału Dróg I komunikacji w dniu 26.06.2019 r.,

3.ul. Strobowska – awaria oświetlenia ulicznego nad Zalewem – przekazano do konserwatora dniu 23.06.2019 r.,

4.ul. Pomologiczna – brak pokrywy studzienki – przekazano do ORANGE w dniu 26.06.2019 r.,

5.ul. Zwierzyniecka – pogryziona sarna – przekazano do Zakładu Utrzymania Miasta i lekarza weterynarii w dniu 23.06.2019 r.,

6.ul. Gajowa – bezpański pies – przekazano do Zakładu Utrzymania Miasta w dniu 24.06.2019 r.,

7.ul. Trzcińska – bezpański pies – do Zakładu Utrzymania Miasta w dniu 25.06.2019 r.,

8.ul. Rawska – bezpański pies – do Zakładu Utrzymania Miasta w dniu 25.06.2019 r.,

9.ul. Jaworskiego – uszkodzone ogrodzenie pomiędzy Sądem Rejonowym a parkingiem – przekazano pracownikowi ochrony w dniu 25.06.2019 r.,

10.ul. Kasztanowa – ranny bocian – przekazano do Zakładu Utrzymania Miasta i lekarza weterynarii w dniu 26.06.2019 r.,

11.ul. Sułkowskiego – bezpański pies – przekazano do ZUM w dniu 26.06.2019 r.,

12.ul. Zadębie – zwisający konar drzewa – przekazano do ZUM w dniu 27.06.2019 r.,

13.ul. Rybickiego – bezpański pies – przekazano do ZUM w dniu 28.06.2019 r.,

Uprawnienia strażników

Uprawnienia Strażnik wykonując zadania ma prawo do:udzielania pouczeń, legitymowania ... WIĘCEJ ...

Kierownictwo

KOMENDANTKomendant - Artur GłuszczDo zadań Komendanta Straży należy planowanie ... WIĘCEJ...

Akty Prawne

aktyprawnePodstawowe akty prawne regulujące działalność straży miejskich... WIĘCEJ...

Informacje podstawowe

InfoStraż Miejska w Skierniewicach pracuje codziennie w godzina 7:00 do 23:00... WIĘCEJ ...