Ważniejsze wydarzenia w okresie od 4 do 10 czerwca 2017 r.

W analizowanym okresie, strażnicy podjęli 387 różnego rodzaju interwencji i działań związanych z zapewnieniem ładu i porządku na terenie naszego miasta, z czego:

wszystkich interwencji podjęto – 107,

skontrolowano budynki użyteczności publicznej – 277 (razy),

kontrola nieruchomości, która zakończyła się sporządzeniem protokółu – 0,

przyjęto zgłoszeń od mieszkańców – 55 w tym dotyczących:

 • zakłócania porządku publicznego i spokoju - 9,
 • zagrożeń w ruchu drogowym – 14,
 • ochrony środowiska i gospodarki odpadami – 11,
 • zagrożeń życia i zdrowia – 2,
 • zagrożeń pożarowych (katastrof) – 3,
 • awarie techniczne – 12,
 • dzikie zwierzęta (bezpańskie psy i inne) – 4.

Interwencje własne – 52,

udzielono pouczeń (środki oddziaływania wychowawczego) – 33,

ukarano mandatami karnymi sprawców wykroczeń – 10/800 zł.,

skierowano spraw do sądu – 2,

patrole wspólne z policją – 3 (patrol na targowisku miejskim, patrole szkolne),

zabezpieczenia (otwieranie urzędu miasta, posterunki stałe w urzędzie miasta i urzędzie stanu cywilnego, kontrola miejsc zagrożonych według Krajowej Mapy Zagrożeń przygotowanej przez Komendę Miejską Policji w Skierniewicach (działania cykliczne), zabezpieczenie obchodów Dnia Dziecka na ul. Konwaliowej, asysta Prezydentowi Miasta podczas składania kwiatów, zabezpieczenie piątego „Czwóreczkowego Rodzinnego Rajdu Rowerowego, odebranie terenu od PSP po ich działaniach ratowniczych, stałe posterunki przy przejściach dla pieszych, kontrola zajęcia pasa drogowego, znakowanie rowerów, pomoc przy uruchamianiu samochodu) – 69,

konwój dokumentów, wartości pieniężnych, asysty urzędnikom – 2,

wystawionych wezwań dot. popełnionych wykroczeń – 8,

interwencje z monitoringu/fotopułapki – 0,

przekazano spraw do jednostek współdziałających w zakresie funkcjonowania infrastruktury miejskiej (uszkodzone znaki drogowe; awarie oświetlenia ulicznego, zanieczyszczone chodniki i jezdnie; inne) – 18.

Wybrane interwencje w analizowanym okresie:

Więcej…

Ważniejsze wydarzenia w okresie od 28 maja do 3 czerwca 2017 r.

W analizowanym okresie, strażnicy podjęli 363 różnego rodzaju interwencji i działań związanych z zapewnieniem ładu i porządku na terenie naszego miasta, z czego:

wszystkich interwencji podjęto – 117,

skontrolowano budynki użyteczności publicznej – 244 (razy),

kontrola nieruchomości, która zakończyła się sporządzeniem protokółu – 0,

przyjęto zgłoszeń od mieszkańców – 55 w tym dotyczących:

 • zakłócania porządku publicznego i spokoju - 11,
 • zagrożeń w ruchu drogowym – 24,
 • ochrony środowiska i gospodarki odpadami – 6,
 • zagrożeń życia i zdrowia – 0,
 • zagrożeń pożarowych (katastrof) – 2,
 • awarie techniczne – 4,
 • dzikie zwierzęta (bezpańskie psy i inne) – 8.

Interwencje własne – 62,

udzielono pouczeń (środki oddziaływania wychowawczego) – 43,

ukarano mandatami karnymi sprawców wykroczeń – 9/750 zł.,

skierowano spraw do sądu – 1,

patrole wspólne z policją – 2 (patrol na targowisku miejskim),

zabezpieczenia (otwieranie urzędu miasta, posterunki stałe w urzędzie miasta i urzędzie stanu cywilnego, kontrola miejsc zagrożonych według Krajowej Mapy Zagrożeń przygotowanej przez Komendę Miejską Policji w Skierniewicach (działania cykliczne), zabezpieczenie obchodów Dnia Dziecka na os. Widok i na ul. Rynek, zabezpieczenie obchodów 95 rocznicy powstania ZSZ Nr 1, zabezpieczenie Pikniku Rodzinnego na terenie PWSZ, zabezpieczenie „Marszu dla Życia”, stałe posterunki przy przejściach dla pieszych, kontrola zajęcia pasa drogowego, znakowanie rowerów, pomoc przy uruchamianiu samochodu) – 82,

konwój dokumentów, wartości pieniężnych, asysty urzędnikom – 2,

wystawionych wezwań dot. popełnionych wykroczeń – 19,

interwencje z monitoringu/fotopułapki – 4,

przekazano spraw do jednostek współdziałających w zakresie funkcjonowania infrastruktury miejskiej (uszkodzone znaki drogowe; awarie oświetlenia ulicznego, zanieczyszczone chodniki i jezdnie; inne) – 9.

Wybrane interwencje w analizowanym okresie:

Więcej…

Ważniejsze wydarzenia w okresie od 21 do 27 maja 2017 r.

W analizowanym okresie, strażnicy podjęli 403 różnego rodzaju interwencji i działań związanych z zapewnieniem ładu i porządku na terenie naszego miasta, z czego:

wszystkich interwencji podjęto – 168,

skontrolowano budynki użyteczności publicznej – 234 (razy),

kontrola nieruchomości, która zakończyła się sporządzeniem protokółu – 2,

przyjęto zgłoszeń od mieszkańców – 41 w tym dotyczących:

 • zakłócania porządku publicznego i spokoju - 8,
 • zagrożeń w ruchu drogowym – 12,
 • ochrony środowiska i gospodarki odpadami – 6,
 • zagrożeń życia i zdrowia – 0,
 • zagrożeń pożarowych (katastrof) – 0,
 • awarie techniczne – 8,
 • dzikie zwierzęta (bezpańskie psy i inne) – 7.

Interwencje własne – 127,

udzielono pouczeń (środki oddziaływania wychowawczego) – 60,

ukarano mandatami karnymi sprawców wykroczeń – 14/1300 zł.,

skierowano spraw do sądu – 0,

patrole wspólne z policją – 1 (patrol na targowisku miejskim),

zabezpieczenia (otwieranie urzędu miasta, posterunki stałe w urzędzie miasta i urzędzie stanu cywilnego, kontrola miejsc zagrożonych według Krajowej Mapy Zagrożeń przygotowanej przez Komendę Miejską Policji w Skierniewicach (działania cykliczne), zabezpieczenie uroczystości pogrzebowych, stałe posterunki przy przejściach dla pieszych, kontrola zajęcia pasa drogowego, znakowanie rowerów, pomoc przy uruchamianiu samochodu, zabezpieczenie imprezy MAJ SYTY FEST) – 87,

konwój dokumentów, wartości pieniężnych, asysty urzędnikom – 5,

wystawionych wezwań dot. popełnionych wykroczeń – 54,

interwencje z monitoringu/fotopułapki – 4,

przekazano spraw do jednostek współdziałających w zakresie funkcjonowania infrastruktury miejskiej (uszkodzone znaki drogowe; awarie oświetlenia ulicznego, zanieczyszczone chodniki i jezdnie; inne) – 12.

Wybrane interwencje w analizowanym okresie:

Więcej…

Uprawnienia strażników

Uprawnienia Strażnik wykonując zadania ma prawo do:udzielania pouczeń, legitymowania ... WIĘCEJ ...

Kierownictwo

KOMENDANTKomendant - Artur GłuszczDo zadań Komendanta Straży należy planowanie ... WIĘCEJ...

Akty Prawne

aktyprawnePodstawowe akty prawne regulujące działalność straży miejskich... WIĘCEJ...

Informacje podstawowe

InfoStraż Miejska w Skierniewicach pracuje codziennie w godzina 7:00 do 23:00... WIĘCEJ ...