Raport tygodniowy za okres od 7 kwietnia do 13 kwietnia 2019 r.

W analizowanym okresie, strażnicy podjęli 412 różnego rodzaju interwencji i działań związanych z zapewnieniem ładu i porządku na terenie naszego miasta, z czego:

wszystkich interwencji podjęto – 178,

skontrolowano budynki użyteczności publicznej – 232 (razy),

kontrola nieruchomości, która zakończyła się sporządzeniem protokółu – 0,

przyjęto zgłoszeń od mieszkańców – 60 w tym dotyczących:

 • zakłócania porządku publicznego i spokoju - 27,
 • zagrożeń w ruchu drogowym – 16,
 • ochrony środowiska i gospodarki odpadami – 4,
 • zagrożeń życia i zdrowia – 1,
 • zagrożeń pożarowych (katastrof) – 0,
 • awarie techniczne – 2,
 • dzikie zwierzęta (bezpańskie psy i inne) – 10.

Interwencje własne – 118,

udzielono pouczeń (środki oddziaływania wychowawczego) – 75,

ukarano mandatami karnymi sprawców wykroczeń – 14/1350,

skierowano spraw do sądu – 2,

patrole wspólne z policją – 2 (kontrola targowiska, patrol szkolny),

zabezpieczenia (otwieranie urzędu miasta, posterunki stałe w urzędzie miasta i urzędzie stanu cywilnego, kontrola miejsc zagrożonych według Krajowej Mapy Zagrożeń przygotowanej przez Komendę Miejską Policji w Skierniewicach (działania cykliczne), pomoc w uruchomieniu samochodu, kontrola zajęcia pasa drogowego, konwój dokumentów, znakowanie rowerów, przejęcie terenu objętego działaniami ratowniczymi, zabezpieczenie terenu akcji ratowniczej, zabezpieczenie Dróg Krzyżowych na terenie miasta – 78,

konwój dokumentów, wartości pieniężnych, asysty urzędnikom – 2,

wystawionych wezwań dot. popełnionych wykroczeń – 35,

interwencje z monitoringu/fotopułapki – 42,

przekazano spraw do jednostek współdziałających w zakresie funkcjonowania infrastruktury miejskiej (uszkodzone znaki drogowe; awarie oświetlenia ulicznego, zanieczyszczone chodniki i jezdnie; inne) – 10.

Raport tygodniowy za okres od 31 marca do 6 kwietnia 2019 r.

W analizowanym okresie, strażnicy podjęli 466 różnego rodzaju interwencji i działań związanych z zapewnieniem ładu i porządku na terenie naszego miasta, z czego:

wszystkich interwencji podjęto – 202,

skontrolowano budynki użyteczności publicznej – 261 (razy),

kontrola nieruchomości, która zakończyła się sporządzeniem protokółu – 1,

przyjęto zgłoszeń od mieszkańców – 64 w tym dotyczących:

 • zakłócania porządku publicznego i spokoju - 12,
 • zagrożeń w ruchu drogowym – 29,
 • ochrony środowiska i gospodarki odpadami – 7,
 • zagrożeń życia i zdrowia – 3,
 • zagrożeń pożarowych (katastrof) – 2,
 • awarie techniczne – 7,
 • dzikie zwierzęta (bezpańskie psy i inne) – 4.

Interwencje własne – 138,

udzielono pouczeń (środki oddziaływania wychowawczego) – 86,

ukarano mandatami karnymi sprawców wykroczeń – 14/2100,

skierowano spraw do sądu – 2,

patrole wspólne z policją – 3 (kontrola targowiska, patrol szkolny),

zabezpieczenia (otwieranie urzędu miasta, posterunki stałe w urzędzie miasta i urzędzie stanu cywilnego, kontrola miejsc zagrożonych według Krajowej Mapy Zagrożeń przygotowanej przez Komendę Miejską Policji w Skierniewicach (działania cykliczne), pomoc w uruchomieniu samochodu, kontrola zajęcia pasa drogowego, konwój dokumentów, kontrola miejsc przebywania osób bezdomnych, znakowanie rowerów, przejęcie terenu objętego działaniami ratowniczymi, zabezpieczenie terenu akcji ratowniczej – 81,

konwój dokumentów, wartości pieniężnych, asysty urzędnikom – 2,

wystawionych wezwań dot. popełnionych wykroczeń – 64,

interwencje z monitoringu/fotopułapki – 22,

przekazano spraw do jednostek współdziałających w zakresie funkcjonowania infrastruktury miejskiej (uszkodzone znaki drogowe; awarie oświetlenia ulicznego, zanieczyszczone chodniki i jezdnie; inne) – 14.

PARKOWANIE W RYNKU

Jak wiadomo na ostatniej Sesji Rady Miasta Skierniewice, Radni obecnej kadencji na wniosek Prezydenta Miasta przegłosowali uchwałę wprowadzającą Strefę Płatnego Parkowania w rejonie Rynku i na przyległych do niego niektórych ulicach. O zasadności tej decyzji niech świadczy to, że my jako Straż Miejska tylko od początku br. roku 2019, strażnicy blisko 500 razy byli zmuszeni do podejmowania działań związanych z niewłaściwym parkowaniem pojazdów, tzn. nie stosowania się w tym rejonie przez kierujących do przepisów ruchu drogowego. Strażnicy 415 razy pouczyli sprawców wykroczeń, w stosunku do 49 zostało zastosowane postępowanie mandatowe, natomiast w stosunku do jednego z kierujących skierowano sprawę o ukaranie do Sądu Rejonowego w Skierniewicach.

Mamy ogromną nadzieję, że wraz z wejściem obowiązywania Strefy Płatnego parkowania w Centrum, co wymusi rotację parkujących pojazdów, zniknie problem zaparkowanych pojazdów w miejscach do tego niedozwolonych.

Uprawnienia strażników

Uprawnienia Strażnik wykonując zadania ma prawo do:udzielania pouczeń, legitymowania ... WIĘCEJ ...

Kierownictwo

KOMENDANTKomendant - Artur GłuszczDo zadań Komendanta Straży należy planowanie ... WIĘCEJ...

Akty Prawne

aktyprawnePodstawowe akty prawne regulujące działalność straży miejskich... WIĘCEJ...

Informacje podstawowe

InfoStraż Miejska w Skierniewicach pracuje codziennie w godzina 7:00 do 23:00... WIĘCEJ ...