ZANIECZYŚCILI TEREN-NIE UNIKNĄ KARY

W dniu wczorajszym około godziny 9:00, dyżurny Straży Miejskiej w Skierniewicach odebrał zgłoszenie o porzuconych śmieciach w rejonie firmy STAL-CAR przy ul. 26 Dywizji Piechoty. Patrol po przybyciu na miejsce potwierdził zgłoszenie i po dokumentach znalezionych w wyrzuconych śmieciach ustalił wstępnie domniemanego sprawcę tego wykroczenia. Mając takie dowody to myślę, że w niedługim okresie czasu sprawca ten posprząta po sobie i zostanie ukarany za popełnione wykroczenie, a grozi mu grzywna w postaci mandatu karnego w wysokości do 500 zł.

Zanieczyszczenie1Zanieczyszczenie2Zanieczyszczenie3

ALARM SMOGOWY-BŁAGANIE O INTERWENCJE

Jeżeli chodzi o nasze statystyki dotyczące wyników kontroli w domach naszych mieszkańców, które są prowadzone pod kątem jakości spalanego paliwa w piecach nie wskazuje, że jest to duży problem, to jednak należy wspomnieć o pewnych obowiązkach, które spoczywają na właścicielu każdej z posesji, gdzie mieszkania nie są podłączone do ogrzewania miejskiego.

Więcej…

Raport tygodniowy za okres od 20 do 26 stycznia 2019 r.

W analizowanym okresie, strażnicy podjęli 500 różnego rodzaju interwencji i działań związanych z zapewnieniem ładu i porządku na terenie naszego miasta, z czego:

wszystkich interwencji podjęto – 200,

skontrolowano budynki użyteczności publicznej – 300 (razy),

kontrola nieruchomości, która zakończyła się sporządzeniem protokółu – 6,

przyjęto zgłoszeń od mieszkańców – 68 w tym dotyczących:

  • zakłócania porządku publicznego i spokoju - 7,
  • zagrożeń w ruchu drogowym – 32,
  • ochrony środowiska i gospodarki odpadami – 18,
  • zagrożeń życia i zdrowia – 4,
  • zagrożeń pożarowych (katastrof) – 1,
  • awarie techniczne – 4,
  • dzikie zwierzęta (bezpańskie psy i inne) – 2.

Interwencje własne – 132,

udzielono pouczeń (środki oddziaływania wychowawczego) – 84,

ukarano mandatami karnymi sprawców wykroczeń – 21/3250,

skierowano spraw do sądu – 7

patrole wspólne z policją – 0 (kontrola targowiska, patrole szkolne),

zabezpieczenia (Asysta Prezydentowi Miasta podczas składania kwiatów, otwieranie urzędu miasta, posterunki stałe w urzędzie miasta i urzędzie stanu cywilnego, kontrola miejsc zagrożonych według Krajowej Mapy Zagrożeń przygotowanej przez Komendę Miejską Policji w Skierniewicach (działania cykliczne), pomoc w uruchomieniu samochodu, kontrola zajęcia pasa drogowego, konwój dokumentów, kontrola miejsc przebywania osób bezdomnych – 54,

konwój dokumentów, wartości pieniężnych, asysty urzędnikom – 3,

wystawionych wezwań dot. popełnionych wykroczeń – 32,

interwencje z monitoringu/fotopułapki – 34,

przekazano spraw do jednostek współdziałających w zakresie funkcjonowania infrastruktury miejskiej (uszkodzone znaki drogowe; awarie oświetlenia ulicznego, zanieczyszczone chodniki i jezdnie; inne) – 6.

Uprawnienia strażników

Uprawnienia Strażnik wykonując zadania ma prawo do:udzielania pouczeń, legitymowania ... WIĘCEJ ...

Kierownictwo

KOMENDANTKomendant - Artur GłuszczDo zadań Komendanta Straży należy planowanie ... WIĘCEJ...

Akty Prawne

aktyprawnePodstawowe akty prawne regulujące działalność straży miejskich... WIĘCEJ...

Informacje podstawowe

InfoStraż Miejska w Skierniewicach pracuje codziennie w godzina 7:00 do 23:00... WIĘCEJ ...