Raport tygodniowy za okres od 24 lutego do 3 marca 2019 r.

W analizowanym okresie, strażnicy podjęli 423 różnego rodzaju interwencji i działań związanych z zapewnieniem ładu i porządku na terenie naszego miasta, z czego:

wszystkich interwencji podjęto – 153,

skontrolowano budynki użyteczności publicznej – 268 (razy),

kontrola nieruchomości, która zakończyła się sporządzeniem protokółu – 7,

przyjęto zgłoszeń od mieszkańców – 49 w tym dotyczących:

 • zakłócania porządku publicznego i spokoju - 11,
 • zagrożeń w ruchu drogowym – 27,
 • ochrony środowiska i gospodarki odpadami – 3,
 • zagrożeń życia i zdrowia – 5,
 • zagrożeń pożarowych (katastrof) – 0,
 • awarie techniczne – 1,
 • dzikie zwierzęta (bezpańskie psy i inne) – 2.

Interwencje własne – 104,

udzielono pouczeń (środki oddziaływania wychowawczego) – 63,

ukarano mandatami karnymi sprawców wykroczeń – 14/1250,

skierowano spraw do sądu – 1,

patrole wspólne z policją – 2 (kontrola targowiska, patrol szkolny),

zabezpieczenia (otwieranie urzędu miasta, posterunki stałe w urzędzie miasta i urzędzie stanu cywilnego, kontrola miejsc zagrożonych według Krajowej Mapy Zagrożeń przygotowanej przez Komendę Miejską Policji w Skierniewicach (działania cykliczne), pomoc w uruchomieniu samochodu, kontrola zajęcia pasa drogowego, konwój dokumentów, kontrola miejsc przebywania osób bezdomnych – 72,

konwój dokumentów, wartości pieniężnych, asysty urzędnikom – 10,

wystawionych wezwań dot. popełnionych wykroczeń – 15,

interwencje z monitoringu/fotopułapki – 10,

przekazano spraw do jednostek współdziałających w zakresie funkcjonowania infrastruktury miejskiej (uszkodzone znaki drogowe; awarie oświetlenia ulicznego, zanieczyszczone chodniki i jezdnie; inne) – 6.

Raport tygodniowy za okres od 17 do 23 lutego 2019 r.

W analizowanym okresie, strażnicy podjęli 290 różnego rodzaju interwencji i działań związanych z zapewnieniem ładu i porządku na terenie naszego miasta, z czego:

wszystkich interwencji podjęto – 125,

skontrolowano budynki użyteczności publicznej – 163 (razy),

kontrola nieruchomości, która zakończyła się sporządzeniem protokółu – 1,

przyjęto zgłoszeń od mieszkańców – 52 w tym dotyczących:

 • zakłócania porządku publicznego i spokoju - 8,
 • zagrożeń w ruchu drogowym – 20,
 • ochrony środowiska i gospodarki odpadami – 8,
 • zagrożeń życia i zdrowia – 3,
 • zagrożeń pożarowych (katastrof) – 0,
 • awarie techniczne – 7,
 • dzikie zwierzęta (bezpańskie psy i inne) – 6.

Interwencje własne – 125,

udzielono pouczeń (środki oddziaływania wychowawczego) – 52,

ukarano mandatami karnymi sprawców wykroczeń – 5/1050,

skierowano spraw do sądu – 0,

patrole wspólne z policją – 2 (kontrola targowiska),

zabezpieczenia (otwieranie urzędu miasta, posterunki stałe w urzędzie miasta i urzędzie stanu cywilnego, kontrola miejsc zagrożonych według Krajowej Mapy Zagrożeń przygotowanej przez Komendę Miejską Policji w Skierniewicach (działania cykliczne), pomoc w uruchomieniu samochodu, kontrola zajęcia pasa drogowego, konwój dokumentów, kontrola miejsc przebywania osób bezdomnych – 68,

konwój dokumentów, wartości pieniężnych, asysty urzędnikom – 2,

wystawionych wezwań dot. popełnionych wykroczeń – 11,

interwencje z monitoringu/fotopułapki – 13,

przekazano spraw do jednostek współdziałających w zakresie funkcjonowania infrastruktury miejskiej (uszkodzone znaki drogowe; awarie oświetlenia ulicznego, zanieczyszczone chodniki i jezdnie; inne) – 16.

Raport tygodniowy za okres od 10 do 16 lutego 2019 r.

W analizowanym okresie, strażnicy podjęli 357 różnego rodzaju interwencji i działań związanych z zapewnieniem ładu i porządku na terenie naszego miasta, z czego:

wszystkich interwencji podjęto – 124,

skontrolowano budynki użyteczności publicznej – 231 (razy),

kontrola nieruchomości, która zakończyła się sporządzeniem protokółu – 5,

przyjęto zgłoszeń od mieszkańców – 56 w tym dotyczących:

 • zakłócania porządku publicznego i spokoju - 9,
 • zagrożeń w ruchu drogowym – 19,
 • ochrony środowiska i gospodarki odpadami – 15,
 • zagrożeń życia i zdrowia – 7,
 • zagrożeń pożarowych (katastrof) – 0,
 • awarie techniczne – 2,
 • dzikie zwierzęta (bezpańskie psy i inne) – 4.

Interwencje własne – 68,

udzielono pouczeń (środki oddziaływania wychowawczego) – 43,

ukarano mandatami karnymi sprawców wykroczeń – 13/1300,

skierowano spraw do sądu – 0,

patrole wspólne z policją – 2 (kontrola targowiska),

zabezpieczenia (otwieranie urzędu miasta, posterunki stałe w urzędzie miasta i urzędzie stanu cywilnego, kontrola miejsc zagrożonych według Krajowej Mapy Zagrożeń przygotowanej przez Komendę Miejską Policji w Skierniewicach (działania cykliczne), pomoc w uruchomieniu samochodu, kontrola zajęcia pasa drogowego, konwój dokumentów, kontrola miejsc przebywania osób bezdomnych – 62,

konwój dokumentów, wartości pieniężnych, asysty urzędnikom – 3,

wystawionych wezwań dot. popełnionych wykroczeń – 6,

interwencje z monitoringu/fotopułapki – 18,

przekazano spraw do jednostek współdziałających w zakresie funkcjonowania infrastruktury miejskiej (uszkodzone znaki drogowe; awarie oświetlenia ulicznego, zanieczyszczone chodniki i jezdnie; inne) – 5.

Uprawnienia strażników

Uprawnienia Strażnik wykonując zadania ma prawo do:udzielania pouczeń, legitymowania ... WIĘCEJ ...

Kierownictwo

KOMENDANTKomendant - Artur GłuszczDo zadań Komendanta Straży należy planowanie ... WIĘCEJ...

Akty Prawne

aktyprawnePodstawowe akty prawne regulujące działalność straży miejskich... WIĘCEJ...

Informacje podstawowe

InfoStraż Miejska w Skierniewicach pracuje codziennie w godzina 7:00 do 23:00... WIĘCEJ ...