Podziękowania Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Skierniewicach

Podziękowania Polskiego Zwiąku Łowieckiego Okręg w Skierniewica

PODZIEKOWANIA DLA STRAŻNIKÓW

Podziękowania Szkoła 2

Zawsze nam jest bardzo miło, kiedy możemy brać udział w projektach, które organizowane są na potrzeby naszej społeczności lokalnej, które promują różne pozytywne zachowania społeczne.

Jak już informowaliśmy w ubiegłym tygodniu tj. 21 kwietnia w godzinach od 1000 do 1300 na płycie Rynku przed Ratuszem, odbył się happening ekologiczny pod nazwą „My, skierniewiczanie, walczymy o przekonanie”, który zorganizowany został przez uczniów Szkoły podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Skierniewicach. W happeningu promującym ekologię na co dzień, brały dziesiątki uczniów naszych szkół, którzy barwnie przybyli na płytę naszego rynku.

W związku z tym, że cel tego projektu był szczytny i społecznie pożyteczny, na wniosek organizatorów, przez cały czas odbywania się tej imprezy, funkcjonariusze Straży Miejskiej w Skierniewicach zabezpieczali miejsce, gdzie odbywał się happening, by bez przeszkód jego organizatorzy i uczestnicy mogli promować zachowania proekologiczne wśród każdego z nas.

Miło nam jest poinformować, że w dniu dzisiejszym na ręce Komendanta Straży Miejskiej w Skierniewicach, wpłynęły podziękowania za pomoc przy organizacji Happeningu, jakie składają Dyrekcja i uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Skierniewicach, którzy zorganizowali całą imprezę ekologiczną.

Chcielibyśmy w tym miejscu bardzo serdecznie podziękować organizatorom, że my jako formacja, której zadania w dużym stopniu są ukierunkowane na zapewnieniu czystości i porządku na terenie miasta, gdzie bardzo często spotykamy się z problemami z dziedziny ekologii, mogliśmy choć tak w niewielkim stopniu wesprzeć tak szczytny cel. Dziękujemy!!!

Ważniejsze wydarzenia w okresie od 16 do 22 kwietnia 2017 r.

W analizowanym okresie, strażnicy podjęli 372 różnego rodzaju interwencji i działań związanych z zapewnieniem ładu i porządku na terenie naszego miasta, z czego:

wszystkich interwencji podjęto – 108,

skontrolowano budynki użyteczności publicznej – 260 (razy),

kontrola nieruchomości, która zakończyła się sporządzeniem protokółu – 0,

przyjęto zgłoszeń od mieszkańców – 33 w tym dotyczących:

  • zakłócania porządku publicznego i spokoju - 2,
  • zagrożeń w ruchu drogowym – 15,
  • ochrony środowiska i gospodarki odpadami – 10,
  • zagrożeń życia i zdrowia – 1,
  • zagrożeń pożarowych (katastrof) – 0,
  • awarie techniczne – 4,
  • dzikie zwierzęta (bezpańskie psy i inne) – 3.

Interwencje własne – 75,

udzielono pouczeń (środki oddziaływania wychowawczego) – 37,

ukarano mandatami karnymi sprawców wykroczeń – 6/350 zł.,

skierowano spraw do sądu – 0,

patrole wspólne z policją – 2 (patrol na targowisku miejskim, patrol szkolny),

zabezpieczenia (otwieranie urzędu miasta, posterunki stałe w urzędzie miasta i urzędzie stanu cywilnego, kontrola miejsc zagrożonych według Krajowej Mapy Zagrożeń przygotowanej przez Komendę Miejską Policji w Skierniewicach (działania cykliczne), zabezpieczenie procesji rezurekcyjnej, stałe posterunki przy przejściach dla pieszych, kontrola zajęcia pasa drogowego, weryfikacja deklaracji społecznych opiekunów kotów, zabezpieczenie happeningu ekologicznego, zabezpieczenie uroczystości pogrzebowych) – 92,

konwój dokumentów, wartości pieniężnych, asysty urzędnikom – 6,

wystawionych wezwań dot. popełnionych wykroczeń –29,

interwencje z monitoringu/fotopułapki – 0,

przekazano spraw do jednostek współdziałających w zakresie funkcjonowania infrastruktury miejskiej (uszkodzone znaki drogowe; awarie oświetlenia ulicznego, zanieczyszczone chodniki i jezdnie; inne) – 9.

Wybrane interwencje w analizowanym okresie:

Więcej…

Uprawnienia strażników

Uprawnienia Strażnik wykonując zadania ma prawo do:udzielania pouczeń, legitymowania ... WIĘCEJ ...

Kierownictwo

KOMENDANTKomendant - Artur GłuszczDo zadań Komendanta Straży należy planowanie ... WIĘCEJ...

Akty Prawne

aktyprawnePodstawowe akty prawne regulujące działalność straży miejskich... WIĘCEJ...

Informacje podstawowe

InfoStraż Miejska w Skierniewicach pracuje codziennie w godzina 7:00 do 23:00... WIĘCEJ ...