Podziękowania

Poniżej zamieszczam podziękowania, jakie wpłynęły na moje ręcę, jako Komendanta Straży Miejskiej w Skierniewicach z Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

Podziękowania Żydowskie

PODSUMOWANIE PRACY STRAŻNIKÓW ZA MIESIĄC LUTY 2017

W miesiącu lutym br. Strażnicy Miejscy wykonali:

 1. Ogólna ilość zarejestrowanych czynności                                       430
 2. Ujawnionych wykroczeń                                                                      211
 3. Wykroczenia drogowe                                                                         115
 4. Pozostałe wykroczenia                                                                          96
 5. Inne interwencje, asysty, zabezpieczenia                                        204
 6. Ukarano mandatami                                                                             18
 7. Udzielono pouczeń                                                                              122
 8. Kontrola zajęcia pasa                                                                             3

Stosunek ujawnionych wykroczeń drogowych do pozostałych wykroczeń tzw. porządkowych stanowi jedynie 54,50% wszystkich ujawnionych wykroczeń. Jest to dowód, że wciąż kładziony jest nacisk na działania eliminujące wykroczenia tzw. porządkowe do których w szczególności należą:

 • zakłócanie spokoju publicznego,
 • naruszenie przepisów porządkowych (naruszenia przepisów zawartych w uchwale o utrzymaniu czystości na terenie gminy itp.),
 • niezachowanie czystości w obrębie nieruchomości,
 • wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej (nieobyczajne wybryki, używanie nieprzyzwoitych słów,
 • wykroczenia przeciwko urządzeniom publicznym (uszkodzenia roślinności, utrudnianie z korzystania z tych urządzeń, zanieczyszczanie miejsc publicznych) i inne.

Ponadto należy zwrócić uwagę, że restrykcyjność w egzekwowaniu wykroczeń, które kończą się mandatem karnym jest na poziomie 8,53% wszystkich ujawnionych wykroczeń. W przybliżeniu to tylko co dziesiąty sprawca wykroczenia karany jest mandatem karnym.

W minionym miesiącu do wyróżniających się funkcjonariuszy należeli:

Więcej…

Ważniejsze wydarzenia w okresie od 26 lutego do 4 marca 2017 r.

W analizowanym okresie, strażnicy podjęli 271 różnego rodzaju interwencji i działań związanych z zapewnieniem ładu i porządku na terenie naszego miasta, z czego:

wszystkich interwencji podjęto – 114,

skontrolowano budynki użyteczności publicznej – 169 (razy),

kontrola nieruchomości, która zakończyła się sporządzeniem protokółu – 2,

przyjęto zgłoszeń od mieszkańców – 73 w tym dotyczących:

 • zakłócania porządku publicznego i spokoju - 10,
 • zagrożeń w ruchu drogowym – 16,
 • ochrony środowiska i gospodarki odpadami – 17,
 • zagrożeń życia i zdrowia – 4,
 • zagrożeń pożarowych (katastrof) – 1,
 • awarie techniczne – 14,
 • dzikie zwierzęta (bezpańskie psy i inne) – 11.

Interwencje własne – 28,

udzielono pouczeń (środki oddziaływania wychowawczego) – 23,

ukarano mandatami karnymi sprawców wykroczeń – 4/350 zł.,

skierowano spraw do sądu – 0,

patrole wspólne z policją – 1 (patrol na targowisku miejskim),

zabezpieczenia (otwieranie urzędu miasta, posterunki stałe w urzędzie miasta i urzędzie stanu cywilnego, kontrola miejsc zagrożonych według Krajowej Mapy Zagrożeń przygotowanej przez Komendę Miejską Policji w Skierniewicach (działania cykliczne), udzielenie pomocy przy uruchomieniu samochodów, stałe posterunki przy przejściach dla pieszych, przejęcie miejsca zdarzenia po działaniach PSP) – 10,

konwój dokumentów, wartości pieniężnych, asysty urzędnikom – 2,

wystawionych wezwań dot. popełnionych wykroczeń – 19,

interwencje z monitoringu/fotopułapki – 1,

przekazano spraw do jednostek współdziałających w zakresie funkcjonowania infrastruktury miejskiej (uszkodzone znaki drogowe; awarie oświetlenia ulicznego, zanieczyszczone chodniki i jezdnie; inne) – 20.

Wybrane interwencje w analizowanym okresie:

Więcej…

Uprawnienia strażników

Uprawnienia Strażnik wykonując zadania ma prawo do:udzielania pouczeń, legitymowania ... WIĘCEJ ...

Kierownictwo

KOMENDANTKomendant - Artur GłuszczDo zadań Komendanta Straży należy planowanie ... WIĘCEJ...

Akty Prawne

aktyprawnePodstawowe akty prawne regulujące działalność straży miejskich... WIĘCEJ...

Informacje podstawowe

InfoStraż Miejska w Skierniewicach pracuje codziennie w godzina 7:00 do 23:00... WIĘCEJ ...