Ważniejsze wydarzenia w okresie od 10 do 16 września 2017 r.

W analizowanym okresie, strażnicy podjęli 457 różnego rodzaju interwencji i działań związanych z zapewnieniem ładu i porządku na terenie naszego miasta, z czego:

wszystkich interwencji podjęto – 139,

skontrolowano budynki użyteczności publicznej – 314 (razy),

kontrola nieruchomości, która zakończyła się sporządzeniem protokółu – 2,

przyjęto zgłoszeń od mieszkańców – 55 w tym dotyczących:

 • zakłócania porządku publicznego i spokoju - 3,
 • zagrożeń w ruchu drogowym – 29,
 • ochrony środowiska i gospodarki odpadami – 5,
 • zagrożeń życia i zdrowia – 3,
 • zagrożeń pożarowych (katastrof) – 0,
 • awarie techniczne – 10,
 • dzikie zwierzęta (bezpańskie psy i inne) – 5.

Interwencje własne – 84,

udzielono pouczeń (środki oddziaływania wychowawczego) – 39,

ukarano mandatami karnymi sprawców wykroczeń – 10/1600 zł.,

skierowano spraw do sądu – 0,

patrole wspólne z policją – 4 (patrole na targowisku, patrole międzyszkolne),

zabezpieczenia (otwieranie urzędu miasta, posterunki stałe w urzędzie miasta i urzędzie stanu cywilnego, asysta podczas składania kwiatów przez przedstawicieli miasta, kontrola miejsc zagrożonych według Krajowej Mapy Zagrożeń przygotowanej przez Komendę Miejską Policji w Skierniewicach (działania cykliczne), zabezpieczenie przejść dla pieszych, odbiór terenu po działaniach ratowniczych PSP, zabezpieczenie 40 Skierniewickiego Święta Kwiatów Owoców i Warzyw, zabezpieczenie rajdu rowerowego, znakowanie rowerów, pomoc w uruchomieniu pojazdu, kontrola zajęcia pasa drogowego, pomoc w uruchomieniu pojazdu) – 71,

konwój dokumentów, wartości pieniężnych, asysty urzędnikom – 6,

wystawionych wezwań dot. popełnionych wykroczeń – 34,

interwencje z monitoringu/fotopułapki – 4,

przekazano spraw do jednostek współdziałających w zakresie funkcjonowania infrastruktury miejskiej (uszkodzone znaki drogowe; awarie oświetlenia ulicznego, zanieczyszczone chodniki i jezdnie; inne) – 18.

Wybrane interwencje w analizowanym okresie:

Więcej…

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o wyborze oferty samochód 2017

Ważniejsze wydarzenia w okresie od 3 do 9 września 2017 r.

W analizowanym okresie, strażnicy podjęli 446 różnego rodzaju interwencji i działań związanych z zapewnieniem ładu i porządku na terenie naszego miasta, z czego:

wszystkich interwencji podjęto – 177,

skontrolowano budynki użyteczności publicznej – 258 (razy),

kontrola nieruchomości, która zakończyła się sporządzeniem protokółu – 0,

przyjęto zgłoszeń od mieszkańców – 91 w tym dotyczących:

 • zakłócania porządku publicznego i spokoju - 4,
 • zagrożeń w ruchu drogowym – 53,
 • ochrony środowiska i gospodarki odpadami – 6,
 • zagrożeń życia i zdrowia – 2,
 • zagrożeń pożarowych (katastrof) – 2,
 • awarie techniczne – 17,
 • dzikie zwierzęta (bezpańskie psy i inne) – 7.

Interwencje własne – 86,

udzielono pouczeń (środki oddziaływania wychowawczego) – 68,

ukarano mandatami karnymi sprawców wykroczeń – 9/900 zł.,

skierowano spraw do sądu – 1,

patrole wspólne z policją – 11,

zabezpieczenia (otwieranie urzędu miasta, posterunki stałe w urzędzie miasta i urzędzie stanu cywilnego, kontrola miejsc zagrożonych według Krajowej Mapy Zagrożeń przygotowanej przez Komendę Miejską Policji w Skierniewicach (działania cykliczne), zabezpieczenie koncertu HIP-HOP KING’S, odbiór terenu po działaniach PSP, zabezpieczenie biegu ulicznego im. Edmunda Jaworskiego, asysta Prezydentowi Miasta podczas składania kwiatów, kontrola zajęcia pasa drogowego, zabezpieczenie otwarcia Świetlicy Romskiej, zabezpieczenie przejść dla pieszych w okolicy szkół) – 98,

konwój dokumentów, wartości pieniężnych, asysty urzędnikom – 4,

wystawionych wezwań dot. popełnionych wykroczeń – 58,

interwencje z monitoringu/fotopułapki – 0,

przekazano spraw do jednostek współdziałających w zakresie funkcjonowania infrastruktury miejskiej (uszkodzone znaki drogowe; awarie oświetlenia ulicznego, zanieczyszczone chodniki i jezdnie; inne) – 22.

Wybrane interwencje w analizowanym okresie:

Więcej…

Uprawnienia strażników

Uprawnienia Strażnik wykonując zadania ma prawo do:udzielania pouczeń, legitymowania ... WIĘCEJ ...

Kierownictwo

KOMENDANTKomendant - Artur GłuszczDo zadań Komendanta Straży należy planowanie ... WIĘCEJ...

Akty Prawne

aktyprawnePodstawowe akty prawne regulujące działalność straży miejskich... WIĘCEJ...

Informacje podstawowe

InfoStraż Miejska w Skierniewicach pracuje codziennie w godzina 7:00 do 23:00... WIĘCEJ ...