UPOJENIE ALKOHOLOWE

Reymonta 22 leżakAlkohol jest dla ludzi, ale zawsze z umiarem. Niestety zapomniał o tym jeden z mieszkańców bloku przy ul. Reymonta, którego Strażnicy Miejscy odnaleźli leżącego na wycieraczce przed swoim lokalem mieszkalnym. Do zdarzenia doszło w dniu 8 grudnia br., kiedy to około godziny 18:10, strażnicy zostali powiadomieni przez mieszkańców bloku, że na jednej z klatek bloku nr 22 leży jakiś mężczyzna, który może być pod wpływem alkoholu. Natychmiast został wysłany pod wskazany adres patrol Straży Miejskiej, który na miejscu zastał leżącego mężczyznę, który leżał w swoich wymiocinach i, jak się okazało był w stanie upojenia alkoholowego. Z informacji uzyskanych od mieszkańców ów mężczyzna jest lokatorem mieszkania przed, którym leżał nietrzeźwy. Pomimo próby powiadomienia lokatorów lokalu, to nikt nie otwierał drzwi, a biorąc pod uwagę, że z mężczyzną nie było żadnego kontaktu to na miejsce został wezwany Zespół Ratownictwa Medycznego. Ratownicy zabrali mężczyznę do Szpitala.

Nie jest to pierwszy przypadek, kiedy Strażnicy są wzywani do podobnych sytuacji i muszą nieść pomoc osobom, które przesadzają z napojami wyskokowymi!

CZUJNE OKO OPERATORA MONITORINGU

Kamery Miasto Sucharskiego 20181203191038 7299822W dniu 3 grudnia 2018 r. około godziny 1910, operator monitoringu zauważył na kamerze umieszczonej w rejonie ul. Sucharskiego leżącego mężczyznę. Dyżurny Straży Miejskiej natychmiast skierował w ten rejon patrol interwencyjny. Strażnicy po przybyciu na miejsce obudzili pijanego mężczyznę, którym okazał się jeden z mieszkańców pobliskich bloków mieszkalnych. Strażnicy po ustaleniu tożsamości mężczyzny, adresu zamieszkania oraz ocenili, że mężczyzna ten nie potrzebuje pomocy medycznej, oddali nietrzeźwego pod opiekę żony.

Kamery Miasto Sucharskiego 20181203191101 7144045Kamery Miasto Sucharskiego 20181203191537 7123223

Pomimo tego, że wczorajszy dzień był cieplejszy od kilku poprzednich to jednak dzięki kamerze i prowadzonej obserwacji, mężczyzna ten może zawdzięczać wiele, szybkiej interwencji Strażników Miejskich.


Raport tygodniowy za okres od 25 listopada do 1 grudnia 2018 r.

W analizowanym okresie, strażnicy podjęli 450 różnego rodzaju interwencji i działań związanych z zapewnieniem ładu i porządku na terenie naszego miasta, z czego:

wszystkich interwencji podjęto – 191,

skontrolowano budynki użyteczności publicznej – 256 (razy),

kontrola nieruchomości, która zakończyła się sporządzeniem protokółu – 0,

przyjęto zgłoszeń od mieszkańców – 77 w tym dotyczących:

  • zakłócania porządku publicznego i spokoju - 21,
  • zagrożeń w ruchu drogowym – 36,
  • ochrony środowiska i gospodarki odpadami – 5,
  • zagrożeń życia i zdrowia – 4,
  • zagrożeń pożarowych (katastrof) – 1,
  • awarie techniczne – 5,
  • dzikie zwierzęta (bezpańskie psy i inne) – 5.

Interwencje własne – 114,

udzielono pouczeń (środki oddziaływania wychowawczego) – 69,

ukarano mandatami karnymi sprawców wykroczeń – 3/300,

skierowano spraw do sądu – 1,

patrole wspólne z policją – 3 (kontrola targowiska, patrole szkolne),

zabezpieczenia (otwieranie urzędu miasta, posterunki stałe w urzędzie miasta i urzędzie stanu cywilnego, stały posterunek w Urzędzie Miasta, kontrola miejsc zagrożonych według Krajowej Mapy Zagrożeń przygotowanej przez Komendę Miejską Policji w Skierniewicach (działania cykliczne), pomoc w uruchomieniu samochodu, zabezpieczenie przejść dla pieszych, gdzie przechodzi młodzież do szkół, kontrola zajęcia pasa drogowego, konwój dokumentów, kontrola miejsc przebywania osób bezdomnych – 63,

konwój dokumentów, wartości pieniężnych, asysty urzędnikom – 3,

wystawionych wezwań dot. popełnionych wykroczeń – 23,

interwencje z monitoringu/fotopułapki – 11,

przekazano spraw do jednostek współdziałających w zakresie funkcjonowania infrastruktury miejskiej (uszkodzone znaki drogowe; awarie oświetlenia ulicznego, zanieczyszczone chodniki i jezdnie; inne) – 16.

Uprawnienia strażników

Uprawnienia Strażnik wykonując zadania ma prawo do:udzielania pouczeń, legitymowania ... WIĘCEJ ...

Kierownictwo

KOMENDANTKomendant - Artur GłuszczDo zadań Komendanta Straży należy planowanie ... WIĘCEJ...

Akty Prawne

aktyprawnePodstawowe akty prawne regulujące działalność straży miejskich... WIĘCEJ...

Informacje podstawowe

InfoStraż Miejska w Skierniewicach pracuje codziennie w godzina 7:00 do 23:00... WIĘCEJ ...