OGŁOSZENIE

Komendant Straży Miejskiej w Skierniewicach ogłasza nabór na 1 wolne stanowisko pracy "STRAŻNIK MIEJSKI".

Wszelkie informację i dokumenty niezbędne do własciwego aplikowania na w/w stanowisko, wszyscy chętni znajdą w poniższych załącznikach:

Załaczniki:

pdf-ikonaOGŁOSZENIE

pdf-ikonaKWESTIONARIUSZ KANDYDATA C.V_do pobrania

Raport tygodniowy za okres od 4 do 10 marca 2018 r.

W analizowanym okresie, strażnicy podjęli 482 różnego rodzaju interwencji i działań związanych z zapewnieniem ładu i porządku na terenie naszego miasta, z czego:

wszystkich interwencji podjęto – 159,

skontrolowano budynki użyteczności publicznej – 320 (razy),

kontrola nieruchomości, która zakończyła się sporządzeniem protokółu – 5,

przyjęto zgłoszeń od mieszkańców – 59 w tym dotyczących:

 • zakłócania porządku publicznego i spokoju - 1,
 • zagrożeń w ruchu drogowym – 31,
 • ochrony środowiska i gospodarki odpadami – 40,
 • zagrożeń życia i zdrowia – 3,
 • zagrożeń pożarowych (katastrof) – 0,
 • awarie techniczne – 2,
 • dzikie zwierzęta (bezpańskie psy i inne) – 11.

Interwencje własne – 100,

udzielono pouczeń (środki oddziaływania wychowawczego) – 47,

ukarano mandatami karnymi sprawców wykroczeń – 27/2300 zł.,

skierowano spraw do sądu – 0,

patrole wspólne z policją – 3 (patrole na targowisku, patrol szkolny),

zabezpieczenia (otwieranie urzędu miasta, posterunki stałe w urzędzie miasta i urzędzie stanu cywilnego, kontrola miejsc zagrożonych według Krajowej Mapy Zagrożeń przygotowanej przez Komendę Miejską Policji w Skierniewicach (działania cykliczne), pomoc w uruchomieniu samochodu, zabezpieczenie przejść dla pieszych, kontrola miejsc przebywania osób bezdomnych) – 58,

konwój dokumentów, wartości pieniężnych, asysty urzędnikom – 3,

wystawionych wezwań dot. popełnionych wykroczeń – 54,

interwencje z monitoringu/fotopułapki – 0,

przekazano spraw do jednostek współdziałających w zakresie funkcjonowania infrastruktury miejskiej (uszkodzone znaki drogowe; awarie oświetlenia ulicznego, zanieczyszczone chodniki i jezdnie; inne) – 9.

Raport tygodniowy za okres od 25 lutego do 3 marca 2018 r.

W analizowanym okresie, strażnicy podjęli 481 różnego rodzaju interwencji i działań związanych z zapewnieniem ładu i porządku na terenie naszego miasta, z czego:

wszystkich interwencji podjęto – 192,

skontrolowano budynki użyteczności publicznej – 286 (razy),

kontrola nieruchomości, która zakończyła się sporządzeniem protokółu – 14,

przyjęto zgłoszeń od mieszkańców – 102 w tym dotyczących:

 • zakłócania porządku publicznego i spokoju - 1,
 • zagrożeń w ruchu drogowym – 41,
 • ochrony środowiska i gospodarki odpadami – 40,
 • zagrożeń życia i zdrowia – 6,
 • zagrożeń pożarowych (katastrof) – 2,
 • awarie techniczne – 7,
 • dzikie zwierzęta (bezpańskie psy i inne) – 5.

Interwencje własne – 90,

udzielono pouczeń (środki oddziaływania wychowawczego) – 51,

ukarano mandatami karnymi sprawców wykroczeń – 13/1250 zł.,

skierowano spraw do sądu – 0,

patrole wspólne z policją – 3 (patrole na targowisku, patrol szkolny),

zabezpieczenia (otwieranie urzędu miasta, posterunki stałe w urzędzie miasta i urzędzie stanu cywilnego, kontrola miejsc zagrożonych według Krajowej Mapy Zagrożeń przygotowanej przez Komendę Miejską Policji w Skierniewicach (działania cykliczne), pomoc w uruchomieniu samochodu, zabezpieczenie przejść dla pieszych, kontrola miejsc przebywania osób bezdomnych) – 95,

konwój dokumentów, wartości pieniężnych, asysty urzędnikom – 1,

wystawionych wezwań dot. popełnionych wykroczeń – 51,

interwencje z monitoringu/fotopułapki – 0,

przekazano spraw do jednostek współdziałających w zakresie funkcjonowania infrastruktury miejskiej (uszkodzone znaki drogowe; awarie oświetlenia ulicznego, zanieczyszczone chodniki i jezdnie; inne) – 16.

Uprawnienia strażników

Uprawnienia Strażnik wykonując zadania ma prawo do:udzielania pouczeń, legitymowania ... WIĘCEJ ...

Kierownictwo

KOMENDANTKomendant - Artur GłuszczDo zadań Komendanta Straży należy planowanie ... WIĘCEJ...

Akty Prawne

aktyprawnePodstawowe akty prawne regulujące działalność straży miejskich... WIĘCEJ...

Informacje podstawowe

InfoStraż Miejska w Skierniewicach pracuje codziennie w godzina 7:00 do 23:00... WIĘCEJ ...