Raport tygodniowy za okres od 5 do 11 maja 2019 r.

W analizowanym okresie, strażnicy podjęli 379 różnego rodzaju interwencji i działań związanych z zapewnieniem ładu i porządku na terenie naszego miasta, z czego:

wszystkich interwencji podjęto – 145,

skontrolowano budynki użyteczności publicznej – 231 (razy),

kontrola nieruchomości, która zakończyła się sporządzeniem protokółu – 1,

przyjęto zgłoszeń od mieszkańców – 54 w tym dotyczących:

 • zakłócania porządku publicznego i spokoju - 9,
 • zagrożeń w ruchu drogowym – 17,
 • ochrony środowiska i gospodarki odpadami – 14,
 • zagrożeń życia i zdrowia – 3,
 • zagrożeń pożarowych (katastrof) – 1,
 • awarie techniczne – 4,
 • dzikie zwierzęta (bezpańskie psy i inne) – 6.

Interwencje własne – 91,

udzielono pouczeń (środki oddziaływania wychowawczego) – 68,

ukarano mandatami karnymi sprawców wykroczeń – 3/300,

skierowano spraw do sądu – 0,

patrole wspólne z policją – 3 (kontrola targowiska, patrol szkolny),

zabezpieczenia (zabezpieczenie „ROCK MAY FESTIVAL”, zabezpieczenie „Mariańskiej Pieszej Pielgrzymki do Lichenia”, zabezpieczenie wiosennego biegu o zdrowie, otwieranie urzędu miasta, posterunki stałe w urzędzie miasta i urzędzie stanu cywilnego, kontrola miejsc zagrożonych według Krajowej Mapy Zagrożeń przygotowanej przez Komendę Miejską Policji w Skierniewicach (działania cykliczne), pomoc w uruchomieniu samochodu, kontrola zajęcia pasa drogowego, konwój dokumentów, znakowanie rowerów, przejęcie terenu objętego działaniami ratowniczymi, zabezpieczenie terenu akcji ratowniczej, kontrola deklaracji opiekunów społecznych kotów, kontrola parku miejskiego, kontrola targowiska z Inspektorem Inspekcji Weterynaryjnej – 98,

konwój dokumentów, wartości pieniężnych, asysty urzędnikom – 5,

wystawionych wezwań dot. popełnionych wykroczeń – 31,

interwencje z monitoringu/fotopułapki – 10,

przekazano spraw do jednostek współdziałających w zakresie funkcjonowania infrastruktury miejskiej (uszkodzone znaki drogowe; awarie oświetlenia ulicznego, zanieczyszczone chodniki i jezdnie; inne) – 7.

 

Raport tygodniowy za okres od 28 kwietnia do 4 maja 2019 r.

W analizowanym okresie, strażnicy podjęli 350 różnego rodzaju interwencji i działań związanych z zapewnieniem ładu i porządku na terenie naszego miasta, z czego:

wszystkich interwencji podjęto – 121,

skontrolowano budynki użyteczności publicznej – 227 (razy),

kontrola nieruchomości, która zakończyła się sporządzeniem protokółu – 0,

przyjęto zgłoszeń od mieszkańców – 57 w tym dotyczących:

 • zakłócania porządku publicznego i spokoju - 14,
 • zagrożeń w ruchu drogowym – 22,
 • ochrony środowiska i gospodarki odpadami – 7,
 • zagrożeń życia i zdrowia – 3,
 • zagrożeń pożarowych (katastrof) – 2,
 • awarie techniczne – 4,
 • dzikie zwierzęta (bezpańskie psy i inne) – 5.

Interwencje własne – 76,

udzielono pouczeń (środki oddziaływania wychowawczego) – 50,

ukarano mandatami karnymi sprawców wykroczeń – 9/900,

skierowano spraw do sądu – 3,

patrole wspólne z policją – 2 (kontrola targowiska),

zabezpieczenia (asysta Prezydentowi Miasta, otwieranie urzędu miasta, posterunki stałe w urzędzie miasta i urzędzie stanu cywilnego, kontrola miejsc zagrożonych według Krajowej Mapy Zagrożeń przygotowanej przez Komendę Miejską Policji w Skierniewicach (działania cykliczne), pomoc w uruchomieniu samochodu, kontrola zajęcia pasa drogowego, konwój dokumentów, znakowanie rowerów, przejęcie terenu objętego działaniami ratowniczymi, zabezpieczenie terenu akcji ratowniczej, kontrola deklaracji opiekunów społecznych kotów, zabezpieczenie przejazdu kibiców, zabezpieczenie DNIA FLAGI, kontrola parku miejskiego, kontrola targowiska z Inspektorem Inspekcji Weterynaryjnej – 97,

konwój dokumentów, wartości pieniężnych, asysty urzędnikom – 4,

wystawionych wezwań dot. popełnionych wykroczeń – 25,

interwencje z monitoringu/fotopułapki – 10,

przekazano spraw do jednostek współdziałających w zakresie funkcjonowania infrastruktury miejskiej (uszkodzone znaki drogowe; awarie oświetlenia ulicznego, zanieczyszczone chodniki i jezdnie; inne) – 7.

Raport tygodniowy za okres od 21 kwietnia do 27 kwietnia 2019 r.

W analizowanym okresie, strażnicy podjęli 411 różnego rodzaju interwencji i działań związanych z zapewnieniem ładu i porządku na terenie naszego miasta, z czego:

wszystkich interwencji podjęto – 118,

skontrolowano budynki użyteczności publicznej – 292 (razy),

kontrola nieruchomości, która zakończyła się sporządzeniem protokółu – 0,

przyjęto zgłoszeń od mieszkańców – 41 w tym dotyczących:

 • zakłócania porządku publicznego i spokoju - 8,
 • zagrożeń w ruchu drogowym – 14,
 • ochrony środowiska i gospodarki odpadami – 4,
 • zagrożeń życia i zdrowia – 6,
 • zagrożeń pożarowych (katastrof) – 1,
 • awarie techniczne – 4,
 • dzikie zwierzęta (bezpańskie psy i inne) – 5.

Interwencje własne – 76,

udzielono pouczeń (środki oddziaływania wychowawczego) – 54,

ukarano mandatami karnymi sprawców wykroczeń – 7/900,

skierowano spraw do sądu – 0,

patrole wspólne z policją – 2 (kontrola targowiska),

zabezpieczenia (asysta Prezydentowi Miasta, otwieranie urzędu miasta, posterunki stałe w urzędzie miasta i urzędzie stanu cywilnego, kontrola miejsc zagrożonych według Krajowej Mapy Zagrożeń przygotowanej przez Komendę Miejską Policji w Skierniewicach (działania cykliczne), pomoc w uruchomieniu samochodu, kontrola zajęcia pasa drogowego, konwój dokumentów, znakowanie rowerów, przejęcie terenu objętego działaniami ratowniczymi, zabezpieczenie terenu akcji ratowniczej, kontrola deklaracji opiekunów społecznych kotów, znakowanie rowerów – 81,

konwój dokumentów, wartości pieniężnych, asysty urzędnikom – 4,

wystawionych wezwań dot. popełnionych wykroczeń – 28,

interwencje z monitoringu/fotopułapki – 8,

przekazano spraw do jednostek współdziałających w zakresie funkcjonowania infrastruktury miejskiej (uszkodzone znaki drogowe; awarie oświetlenia ulicznego, zanieczyszczone chodniki i jezdnie; inne) – 8.

Uprawnienia strażników

Uprawnienia Strażnik wykonując zadania ma prawo do:udzielania pouczeń, legitymowania ... WIĘCEJ ...

Kierownictwo

KOMENDANTKomendant - Artur GłuszczDo zadań Komendanta Straży należy planowanie ... WIĘCEJ...

Akty Prawne

aktyprawnePodstawowe akty prawne regulujące działalność straży miejskich... WIĘCEJ...

Informacje podstawowe

InfoStraż Miejska w Skierniewicach pracuje codziennie w godzina 7:00 do 23:00... WIĘCEJ ...