Ważniejsze wydarzenia w okresie od 18 do 24 czerwca 2017 r.

W analizowanym okresie, strażnicy podjęli 412 różnego rodzaju interwencji i działań związanych z zapewnieniem ładu i porządku na terenie naszego miasta, z czego:

wszystkich interwencji podjęto – 153,

skontrolowano budynki użyteczności publicznej – 256 (razy),

kontrola nieruchomości, która zakończyła się sporządzeniem protokółu – 0,

przyjęto zgłoszeń od mieszkańców – 58 w tym dotyczących:

  • zakłócania porządku publicznego i spokoju - 18,
  • zagrożeń w ruchu drogowym – 23,
  • ochrony środowiska i gospodarki odpadami – 14,
  • zagrożeń życia i zdrowia – 5,
  • zagrożeń pożarowych (katastrof) – 0,
  • awarie techniczne – 8,
  • dzikie zwierzęta (bezpańskie psy i inne) – 8.

Interwencje własne – 82,

udzielono pouczeń (środki oddziaływania wychowawczego) – 58,

ukarano mandatami karnymi sprawców wykroczeń – 8/750 zł.,

skierowano spraw do sądu – 0,

patrole wspólne z policją – 3 (patrol na targowisku miejskim, patrole szkolne),

zabezpieczenia (otwieranie urzędu miasta, posterunki stałe w urzędzie miasta i urzędzie stanu cywilnego, kontrola miejsc zagrożonych według Krajowej Mapy Zagrożeń przygotowanej przez Komendę Miejską Policji w Skierniewicach (działania cykliczne), asysta Prezydentowi Miasta podczas składania kwiatów, zabezpieczenie biegów nad zalewem Zadębie, zabezpieczenie imprezy „Zalewaya” nad zalewem, stałe posterunki przy przejściach dla pieszych, kontrola zajęcia pasa drogowego, znakowanie rowerów, zabezpieczenie procesji kościelny w Oktawę Bożego Ciała) – 48,

konwój dokumentów, wartości pieniężnych, asysty urzędnikom – 1,

wystawionych wezwań dot. popełnionych wykroczeń – 5,

interwencje z monitoringu/fotopułapki – 2,

przekazano spraw do jednostek współdziałających w zakresie funkcjonowania infrastruktury miejskiej (uszkodzone znaki drogowe; awarie oświetlenia ulicznego, zanieczyszczone chodniki i jezdnie; inne) – 21.

Wybrane interwencje w analizowanym okresie:

Więcej…

Na kłopoty Straż Miejska…

Do niecodziennego zdarzenia doszło w dniu dzisiejszym, kiedy to około godziny 1200 dyżurny Straży Miejskiej w Skierniewicach odebrał telefon od zrozpaczonej kobiety, która błagała o pomoc ponieważ nie może wyjechać swoim samochodem z parkingu w rejonie ulicy Jagiellońskiej. Dyżurny SM natychmiast skierował na miejsce jeden z patroli, który po przybyciu w ten rejon stwierdził, że kobieta zawisła podwoziem swojego Matiza na korzeniach drzewa.

Matiz1

Nie takie problemy strażnicy rozwiązywali, również i tym razem przy użyciu linki holowniczej udało się samochód uwolnić, co spotkało się z wielką radością jego właścicielki, która nawet próbowała płacić strażnikom za udzieloną jej pomoc.

Matiz

Oczywiście strażnicy wyjaśnili kobiecie, że nasza formacja nie pobiera opłat za niesienie pomocy osobom, które jej potrzebują. Na pożegnanie ze słowami dziękuję, z uśmiechami na twarzach zakończono kolejną czynność, których w codziennej służbie nie brakuje.

Ocalili kaczkę

Około godziny 900 dyżurny Straży Miejskiej w Skierniewicach odebrał zgłoszenie o kaczce, która spaceruje po ulicy w rejonie ronda przy ul. Wyszyńskiego na wysokości pobliskiego Kościoła. Kaczka swoją obecnością stwarzała zagrożenie dla siebie i uczestników ruchu w tym rejonie miasta. Na miejsce został wysłany jeden z patroli Straży Miejskiej, który po przybyciu na miejsce zastał spacerującą kaczkę hodowlaną, która najprawdopodobniej wypadła z transportu, który mógł przewozić tego rodzaju ptactwo hodowlane. Strażnicy zabezpieczyli kaczkę, którą przewieźli do jednego z gospodarstw na terenie naszego miasta.

20170621 090111

Mężczyzna, który zgłosił ten problem, drogą elektroniczną podziękował strażnikom za tak załatwioną sprawę, a my chcemy podziękować Panu Krystianowi, dzięki któremu mogliśmy tak skutecznie interweniować.

Uprawnienia strażników

Uprawnienia Strażnik wykonując zadania ma prawo do:udzielania pouczeń, legitymowania ... WIĘCEJ ...

Kierownictwo

KOMENDANTKomendant - Artur GłuszczDo zadań Komendanta Straży należy planowanie ... WIĘCEJ...

Akty Prawne

aktyprawnePodstawowe akty prawne regulujące działalność straży miejskich... WIĘCEJ...

Informacje podstawowe

InfoStraż Miejska w Skierniewicach pracuje codziennie w godzina 7:00 do 23:00... WIĘCEJ ...