Ważniejsze wydarzenia w okresie od 12 do 18 listopada 2017 r.

W analizowanym okresie, strażnicy podjęli 446 różnego rodzaju interwencji i działań związanych z zapewnieniem ładu i porządku na terenie naszego miasta, z czego:

wszystkich interwencji podjęto – 156,

skontrolowano budynki użyteczności publicznej – 287 (razy),

kontrola nieruchomości, która zakończyła się sporządzeniem protokółu – 0,

przyjęto zgłoszeń od mieszkańców – 58 w tym dotyczących:

 • zakłócania porządku publicznego i spokoju - 3,
 • zagrożeń w ruchu drogowym – 27,
 • ochrony środowiska i gospodarki odpadami – 10,
 • zagrożeń życia i zdrowia – 0,
 • zagrożeń pożarowych (katastrof) – 1,
 • awarie techniczne – 11,
 • dzikie zwierzęta (bezpańskie psy i inne) – 6.

Interwencje własne – 98,

udzielono pouczeń (środki oddziaływania wychowawczego) – 72,

ukarano mandatami karnymi sprawców wykroczeń – 9/750 zł.,

skierowano spraw do sądu – 0,

patrole wspólne z policją – 3 (patrole na targowisku, patrol międzyszkolny),

zabezpieczenia (otwieranie urzędu miasta, posterunki stałe w urzędzie miasta i urzędzie stanu cywilnego, kontrola miejsc zagrożonych według Krajowej Mapy Zagrożeń przygotowanej przez Komendę Miejską Policji w Skierniewicach (działania cykliczne), zabezpieczenie przejść dla pieszych, kontrola zajęcia pasa drogowego) – 51,

konwój dokumentów, wartości pieniężnych, asysty urzędnikom – 3,

wystawionych wezwań dot. popełnionych wykroczeń – 27,

interwencje z monitoringu/fotopułapki – 0,

przekazano spraw do jednostek współdziałających w zakresie funkcjonowania infrastruktury miejskiej (uszkodzone znaki drogowe; awarie oświetlenia ulicznego, zanieczyszczone chodniki i jezdnie; inne) – 20.

Wybrane interwencje w analizowanym okresie:

Więcej…

Zlekceważył Strażników i stracił prawo jazdy …

Na długo pozostanie w pamięci 40-letniego mieszkańca gm. Nieborów wizyta w Skierniewicach, kiedy to w dniu 16 października br. około godziny 1930 na ul. Rynek (przed Ratuszem), kierując samochodem marki Mazda nie zastosował się do zakazu ruchu w obu kierunkach i wjechał w strefę jego obowiązywania. Ponadto w tym samym miejscu i czasie, sprawca w/w wykroczenia nie zastosował się do sygnałów osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego, jakim jest Strażnik Miejski, który lampką koloru czerwonego nakazał mu zatrzymanie pojazdu. Mieszkaniec gminy Nieborów nie zatrzymując się na wezwanie strażnika miejskiego popełnił drugie wykroczenia, dlatego też po przeprowadzeniu czynności wyjaśniających, przeciwko niemu został skierowany wniosek o ukaranie do Sądu Rejonowego w Skierniewicach, w którym zostały postawione mu zarzuty, co do obydwu popełnionych czynów.

W dniu 14 listopada br. Sąd Rejonowy w Skierniewicach wydał Wyrok Nakazowy, w którym uznał za winnego 40-letniego mieszkańca gm. Nieborów, wymierzając mu łączną karę grzywny w wysokości 1000,00 zł oraz zasądził od obwinionego 150 zł. tytułem kosztów postępowania. Ponadto Sąd orzekł wobec obwinionego środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres sześciu miesięcy.

Jak widać nie opłaca się łamać prawo, a przy tym lekceważąco traktować funkcjonariuszy publicznych, którzy zostali powołani do kontroli i egzekwowania ustanowionych przepisów prawnych. Niech ten przykład będzie przestrogą i nauczką dla wszystkich, którzy w przyszłości mogą zapomnieć, że istnieją przepisy prawa, których jesteśmy zobowiązani przestrzegać.

Ważniejsze wydarzenia w okresie od 5 do 11 listopada 2017 r.

W analizowanym okresie, strażnicy podjęli 480 różnego rodzaju interwencji i działań związanych z zapewnieniem ładu i porządku na terenie naszego miasta, z czego:

wszystkich interwencji podjęto – 149,

skontrolowano budynki użyteczności publicznej – 328 (razy),

kontrola nieruchomości, która zakończyła się sporządzeniem protokółu – 1,

przyjęto zgłoszeń od mieszkańców – 41 w tym dotyczących:

 • zakłócania porządku publicznego i spokoju - 5,
 • zagrożeń w ruchu drogowym – 23,
 • ochrony środowiska i gospodarki odpadami – 6,
 • zagrożeń życia i zdrowia – 1,
 • zagrożeń pożarowych (katastrof) – 0,
 • awarie techniczne – 4,
 • dzikie zwierzęta (bezpańskie psy i inne) – 5.

Interwencje własne – 80,

udzielono pouczeń (środki oddziaływania wychowawczego) – 72,

ukarano mandatami karnymi sprawców wykroczeń – 14/1100 zł.,

skierowano spraw do sądu – 7,

patrole wspólne z policją – 3 (patrole na targowisku, patrol międzyszkolny),

zabezpieczenia (zabezpieczenie obchodów Święta Niepodległości, asysta Prezydentowi Miasta podczas składania kwiatów, otwieranie urzędu miasta, posterunki stałe w urzędzie miasta i urzędzie stanu cywilnego, kontrola miejsc zagrożonych według Krajowej Mapy Zagrożeń przygotowanej przez Komendę Miejską Policji w Skierniewicach (działania cykliczne), zabezpieczenie przejść dla pieszych, kontrola zajęcia pasa drogowego) – 56,

konwój dokumentów, wartości pieniężnych, asysty urzędnikom – 2,

wystawionych wezwań dot. popełnionych wykroczeń – 17,

interwencje z monitoringu/fotopułapki – 0,

przekazano spraw do jednostek współdziałających w zakresie funkcjonowania infrastruktury miejskiej (uszkodzone znaki drogowe; awarie oświetlenia ulicznego, zanieczyszczone chodniki i jezdnie; inne) – 6.

Wybrane interwencje w analizowanym okresie:

Więcej…

Uprawnienia strażników

Uprawnienia Strażnik wykonując zadania ma prawo do:udzielania pouczeń, legitymowania ... WIĘCEJ ...

Kierownictwo

KOMENDANTKomendant - Artur GłuszczDo zadań Komendanta Straży należy planowanie ... WIĘCEJ...

Akty Prawne

aktyprawnePodstawowe akty prawne regulujące działalność straży miejskich... WIĘCEJ...

Informacje podstawowe

InfoStraż Miejska w Skierniewicach pracuje codziennie w godzina 7:00 do 23:00... WIĘCEJ ...