Ważniejsze wydarzenia w okresie od 14 do 20 stycznia 2018 r.

W analizowanym okresie, strażnicy podjęli 433 różnego rodzaju interwencji i działań związanych z zapewnieniem ładu i porządku na terenie naszego miasta, z czego:

wszystkich interwencji podjęto – 126,

skontrolowano budynki użyteczności publicznej – 304 (razy),

kontrola nieruchomości, która zakończyła się sporządzeniem protokółu – 1,

przyjęto zgłoszeń od mieszkańców – 59 w tym dotyczących:

 • zakłócania porządku publicznego i spokoju - 8,
 • zagrożeń w ruchu drogowym – 26,
 • ochrony środowiska i gospodarki odpadami – 6,
 • zagrożeń życia i zdrowia – 2,
 • zagrożeń pożarowych (katastrof) – 0,
 • awarie techniczne – 6,
 • dzikie zwierzęta (bezpańskie psy i inne) – 11.

Interwencje własne – 67,

udzielono pouczeń (środki oddziaływania wychowawczego) – 51,

ukarano mandatami karnymi sprawców wykroczeń – 5/500 zł.,

skierowano spraw do sądu – 6,

patrole wspólne z policją – 3 (patrole na targowisku, patrol szkolny, Akcja Nielat),

zabezpieczenia (zabezpieczenie 26 Finału WOŚP, otwieranie urzędu miasta, posterunki stałe w urzędzie miasta i urzędzie stanu cywilnego, kontrola miejsc zagrożonych według Krajowej Mapy Zagrożeń przygotowanej przez Komendę Miejską Policji w Skierniewicach (działania cykliczne), zabezpieczenie przejść dla pieszych, pomoc w uruchomieniu samochodu, kontrola zajęcia pasa drogowego) – 71,

konwój dokumentów, wartości pieniężnych, asysty urzędnikom – 2,

wystawionych wezwań dot. popełnionych wykroczeń – 25,

interwencje z monitoringu/fotopułapki – 0,

przekazano spraw do jednostek współdziałających w zakresie funkcjonowania infrastruktury miejskiej (uszkodzone znaki drogowe; awarie oświetlenia ulicznego, zanieczyszczone chodniki i jezdnie; inne) – 13.

Wybrane interwencje w analizowanym okresie:

Więcej…

Zmiana miejsca dyżurnego Straży Miejskiej

Szanowni Państwo, w związku z rozpoczętym remontem holu w Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach, Straż Miejska zmieniła swoje miejsce urzędowania i siedzibę dyżurnego Straży Miejskiej. Od dnia dzisiejszego tj. 20 stycznia br. wszystkie sprawy będziecie Państwo mogli załatwić w pokoju nr 010, parter budynku Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach przy ul. Reymonta 33. Najprawdopodobniej od 22 stycznia br. (poniedziałek) również w związku z prowadzonym remontem zostanie zamknięte główne wejście do budynku CKiS, a na ten czas zostanie uruchomione wejście awaryjne od strony południowej budynku. Administrator obiektu zamieści stosowne informację, które pozwolą Państwu znaleźć interesujące Państwa pomieszczenia, dlatego też zachęcam do czytania zamieszczonych ogłoszeń.

Jeżeli będą jakiekolwiek trudność ze znalezieniem pomieszczeń Straży Miejskiej, zawsze możecie Państwo zadzwonić na numer alarmowy 986 (darmowy telefon) i strażnicy pomogą Państwu w pokierowaniu Was do naszej siedziby.

Za trudności serdecznie przepraszamy.

Ważniejsze wydarzenia w okresie od 7 do 13 stycznia 2018 r.

W analizowanym okresie, strażnicy podjęli 451 różnego rodzaju interwencji i działań związanych z zapewnieniem ładu i porządku na terenie naszego miasta, z czego:

wszystkich interwencji podjęto – 149,

skontrolowano budynki użyteczności publicznej – 299 (razy),

kontrola nieruchomości, która zakończyła się sporządzeniem protokółu – 6,

przyjęto zgłoszeń od mieszkańców – 55 w tym dotyczących:

 • zakłócania porządku publicznego i spokoju - 2,
 • zagrożeń w ruchu drogowym – 30,
 • ochrony środowiska i gospodarki odpadami – 11,
 • zagrożeń życia i zdrowia – 4,
 • zagrożeń pożarowych (katastrof) – 3,
 • awarie techniczne – 4,
 • dzikie zwierzęta (bezpańskie psy i inne) – 1.

Interwencje własne – 94,

udzielono pouczeń (środki oddziaływania wychowawczego) – 71,

ukarano mandatami karnymi sprawców wykroczeń – 10/850 zł.,

skierowano spraw do sądu – 6,

patrole wspólne z policją – 3 (patrole na targowisku, patrol szkolny),

zabezpieczenia (zabezpieczenie Balu Noworocznego, zabezpieczenie wystawy „Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego”, otwieranie urzędu miasta, posterunki stałe w urzędzie miasta i urzędzie stanu cywilnego, kontrola miejsc zagrożonych według Krajowej Mapy Zagrożeń przygotowanej przez Komendę Miejską Policji w Skierniewicach (działania cykliczne), zabezpieczenie przejść dla pieszych, pomoc w uruchomieniu samochodu, kontrola zajęcia pasa drogowego, poszukiwanie osoby zaginionej) – 58,

konwój dokumentów, wartości pieniężnych, asysty urzędnikom – 4,

wystawionych wezwań dot. popełnionych wykroczeń – 7,

interwencje z monitoringu/fotopułapki – 0,

przekazano spraw do jednostek współdziałających w zakresie funkcjonowania infrastruktury miejskiej (uszkodzone znaki drogowe; awarie oświetlenia ulicznego, zanieczyszczone chodniki i jezdnie; inne) – 10.

Wybrane interwencje w analizowanym okresie:

Więcej…

Uprawnienia strażników

Uprawnienia Strażnik wykonując zadania ma prawo do:udzielania pouczeń, legitymowania ... WIĘCEJ ...

Kierownictwo

KOMENDANTKomendant - Artur GłuszczDo zadań Komendanta Straży należy planowanie ... WIĘCEJ...

Akty Prawne

aktyprawnePodstawowe akty prawne regulujące działalność straży miejskich... WIĘCEJ...

Informacje podstawowe

InfoStraż Miejska w Skierniewicach pracuje codziennie w godzina 7:00 do 23:00... WIĘCEJ ...