Podziękowania dla strażników miejskich

Podziękowania AutyzmW dniu 2 kwietna 2017 r. w Skierniewicach odbyła się kolejna odsłona ogólnopolskiej kampanii społecznej Fundacji JiM „Polska Na Niebiesko”, która w tym roku odbywała się pod hasłem „Chcemy być sobą”. Tegoroczna odsłona obchodów Światowego Dnia Świadomości Autyzmu, jaka obchodzona jest co roku 2 kwietnia, poświecona została dorosłym ze spektrum autyzmu, tj. ich alienacji i stygmatyzacji. W trakcie togo wydarzenia w dniach od 2 do 3 kwietnia br. można było skorzystać z bezpłatnych porad i konsultacji specjalistów zajmujących się autyzmem. Strażnicy miejscy ze Skierniewic czynnie wspierali organizatorów tego wydarzenia, za co zostali uhonorowani przez Fundację JiM „Polska Na Niebiesko” listem, w którym skierowano podziękowania za udział w tak szczytnym celu.

Straż Miejska w Skierniewicach nie pierwszy raz udziela pomocy organizatorom różnych projektów prospołecznych przygotowywanych na terenie naszego miasta. Zawsze jesteśmy otwarci na współprace i udział w podobnych przedsięwzięciach.

Spalali plastik na budowie

Rawska meblowyW miniony piątek tj. 5 maja około godziny 1700 jeden z mieszkańców poinformował strażników, że na placu budowy pawilonu handlowego, jaki powstaje przy ul. Rawskiej (rejon ronda im. Lecha Kaczyńskiego) pracownicy spalają odpady w tym plastiki. Strażnicy po przybyciu na miejsce nie zastali osoby, która rozpaliła ognisko, ale udało ustalić się dane kontaktowe inwestora projektu. Na miejscu ujawniono ponadto ogólny bałagan oraz leżącą w zaroślach tablicę informacyjną, która zgodnie z prawem budowlanym powinna znajdować się na zewnętrznej stronie ogrodzenia budowy – poinformowano o tym Nadzór Budowlany.Funkcjonariusze wykonujący na miejscu czynności skontaktowali się telefonicznie z inwestorem, z którym ustalono, że w dniu następnym zgłosi się do siedziby Straży Miejskiej, celem złożenia stosownych wyjaśnień. W sobotę 6 maja około godziny 1500 zgłosił się mężczyzna, który przyznał się, że on jest sprawcą tego wykroczenia, za co został ukarany mandatem karnym w wysokości 200 zł.

Rawska meblowy1Rawska meblowy2

Ważniejsze wydarzenia w okresie od 30 kwietnia do 6 maja 2017 r.

W analizowanym okresie, strażnicy podjęli 229 różnego rodzaju interwencji i działań związanych z zapewnieniem ładu i porządku na terenie naszego miasta, z czego:

wszystkich interwencji podjęto – 77,

skontrolowano budynki użyteczności publicznej – 149 (razy),

kontrola nieruchomości, która zakończyła się sporządzeniem protokółu – 0,

przyjęto zgłoszeń od mieszkańców – 54 w tym dotyczących:

  • zakłócania porządku publicznego i spokoju - 3,
  • zagrożeń w ruchu drogowym – 21,
  • ochrony środowiska i gospodarki odpadami – 8,
  • zagrożeń życia i zdrowia – 2,
  • zagrożeń pożarowych (katastrof) – 0,
  • awarie techniczne – 7,
  • dzikie zwierzęta (bezpańskie psy i inne) – 10.

Interwencje własne – 23,

udzielono pouczeń (środki oddziaływania wychowawczego) – 16,

ukarano mandatami karnymi sprawców wykroczeń – 4/450 zł.,

skierowano spraw do sądu – 0,

patrole wspólne z policją – 3 (patrol na targowisku miejskim, patrol szkolny),

zabezpieczenia (otwieranie urzędu miasta, posterunki stałe w urzędzie miasta i urzędzie stanu cywilnego, kontrola miejsc zagrożonych według Krajowej Mapy Zagrożeń przygotowanej przez Komendę Miejską Policji w Skierniewicach (działania cykliczne), zabezpieczenie obchodów Konstytucji 3-go Maja, stałe posterunki przy przejściach dla pieszych, kontrola zajęcia pasa drogowego, weryfikacja deklaracji społecznych opiekunów kotów, znakowanie rowerów, pomoc przy uruchamianiu samochodu) – 14,

konwój dokumentów, wartości pieniężnych, asysty urzędnikom – 3,

wystawionych wezwań dot. popełnionych wykroczeń –4,

interwencje z monitoringu/fotopułapki – 0,

przekazano spraw do jednostek współdziałających w zakresie funkcjonowania infrastruktury miejskiej (uszkodzone znaki drogowe; awarie oświetlenia ulicznego, zanieczyszczone chodniki i jezdnie; inne) – 10.

Wybrane interwencje w analizowanym okresie:

Więcej…

Uprawnienia strażników

Uprawnienia Strażnik wykonując zadania ma prawo do:udzielania pouczeń, legitymowania ... WIĘCEJ ...

Kierownictwo

KOMENDANTKomendant - Artur GłuszczDo zadań Komendanta Straży należy planowanie ... WIĘCEJ...

Akty Prawne

aktyprawnePodstawowe akty prawne regulujące działalność straży miejskich... WIĘCEJ...

Informacje podstawowe

InfoStraż Miejska w Skierniewicach pracuje codziennie w godzina 7:00 do 23:00... WIĘCEJ ...