Ważniejsze wydarzenia w okresie od 19 do 25 marca 2017 r.

W analizowanym okresie, strażnicy podjęli 349 różnego rodzaju interwencji i działań związanych z zapewnieniem ładu i porządku na terenie naszego miasta, z czego:

wszystkich interwencji podjęto – 164,

skontrolowano budynki użyteczności publicznej – 231 (razy),

kontrola nieruchomości, która zakończyła się sporządzeniem protokółu – 0,

przyjęto zgłoszeń od mieszkańców – 61 w tym dotyczących:

 • zakłócania porządku publicznego i spokoju - 14,
 • zagrożeń w ruchu drogowym – 24,
 • ochrony środowiska i gospodarki odpadami – 7,
 • zagrożeń życia i zdrowia – 2,
 • zagrożeń pożarowych (katastrof) – 1,
 • awarie techniczne – 10,
 • dzikie zwierzęta (bezpańskie psy i inne) – 3.

Interwencje własne – 54,

udzielono pouczeń (środki oddziaływania wychowawczego) – 48,

ukarano mandatami karnymi sprawców wykroczeń – 18/1550 zł.,

skierowano spraw do sądu – 0,

patrole wspólne z policją – 3 (patrol na targowisku miejskim),

zabezpieczenia (otwieranie urzędu miasta, posterunki stałe w urzędzie miasta i urzędzie stanu cywilnego, kontrola miejsc zagrożonych według Krajowej Mapy Zagrożeń przygotowanej przez Komendę Miejską Policji w Skierniewicach (działania cykliczne), udzielenie pomocy przy uruchomieniu samochodów, stałe posterunki przy przejściach dla pieszych, kontrola zajęcia pasa drogowego, przejęcie terenu po działaniach PSP, ustalanie miejsca pobytu osób nie zgłaszających się na kwalifikację wojskową, znakowanie rowerów) – 61,

konwój dokumentów, wartości pieniężnych, asysty urzędnikom – 2,

wystawionych wezwań dot. popełnionych wykroczeń –37,

interwencje z monitoringu/fotopułapki – 9,

przekazano spraw do jednostek współdziałających w zakresie funkcjonowania infrastruktury miejskiej (uszkodzone znaki drogowe; awarie oświetlenia ulicznego, zanieczyszczone chodniki i jezdnie; inne) – 16.

Wybrane interwencje w analizowanym okresie:

Więcej…

CAŁY JEGO DOBYTEK ZNAJDOWAŁ SIĘ W DWÓCH WORKACH

W dniu wczorajszym tj. 22 marca około godziny 1725 patrol interwencyjny patrolując ul. Batorego na wysokości budynku nr 54, strażnicy zauważyli siedzącego na chodniku mężczyznę, a obok niego stały dwa foliowe worki, jak się później okazało w workach znajdowały się ubrania należące do mężczyzny. Wygląd owego mężczyzny wskazywał, że może być osobą bezdomną, która może potrzebować pomocy. Strażnicy jak to zawsze nie wahając się podjęli czynności zmierzające do ustalenia przyczyn takiego zachowania się tego człowieka. Mężczyzna ten nie posiadał przy sobie dokumentów, dlatego też na miejsce wezwano patrol policji, dzięki czemu policjanci ustalili tożsamość mężczyzny, którym okazał się 41 letni mieszkaniec naszego miasta, a ponadto ustalono, że ów mężczyzna ostatnio tj. w roku 2013, był zameldowany na ul. Zawadzkiego w Skierniewicach. Z uwagi na to, że mężczyzna ten wyraził chęć udania się do schroniska dla bezdomnych strażnicy powiadomili o tym dyrektor MOPR w Skierniewicach, która poinformowała strażników, że mężczyzna ten będzie mógł przenocować od godziny 2000 w noclegowni na ul. Kozietulskiego w Skierniewicach. Strażnicy podczas rozmowy z mężczyzną zauważyli, że ma on widoczne obrażenia tj. rozcięty łuk brwiowy oraz podbite prawe oko, dlatego też zabrali mężczyznę na SOR w szpitalu w Skierniewicach, gdzie lekarze zaopatrzyli rany i przebadali mężczyznę, a następnie z wydanym zaświadczeniem o stanie zdrowia mężczyzny, został on przewieziony do noclegowni na ul. Kozietulskiego. Dalsze czynności pomocowe prowadzić będzie MOPR, gdzie na pewno mężczyzna będzie mógł liczyć na miejsce w schronisku, ciepły posiłek, czyste ubranie, jak również skorzysta z prysznica.

Wciąż apelujemy do naszych mieszkańców by informowali nas o osobach, które mogą potrzebować pomocy instytucji, które zajmują się pomocą społeczną, pomocom osobom samotnym, wykluczonym, czy osobą nie radzącym sobie w życiu borykające się z różnymi problemami. Może właśnie taki sygnał pozwoli na skuteczną pomoc tym osobom.

Ważniejsze wydarzenia w okresie od 12 do 18 marca 2017 r.

W analizowanym okresie, strażnicy podjęli 323 różnego rodzaju interwencji i działań związanych z zapewnieniem ładu i porządku na terenie naszego miasta, z czego:

wszystkich interwencji podjęto – 124,

skontrolowano budynki użyteczności publicznej – 237 (razy),

kontrola nieruchomości, która zakończyła się sporządzeniem protokółu – 2,

przyjęto zgłoszeń od mieszkańców – 53 w tym dotyczących:

 • zakłócania porządku publicznego i spokoju - 10,
 • zagrożeń w ruchu drogowym – 22,
 • ochrony środowiska i gospodarki odpadami – 8,
 • zagrożeń życia i zdrowia – 0,
 • zagrożeń pożarowych (katastrof) – 0,
 • awarie techniczne – 3,
 • dzikie zwierzęta (bezpańskie psy i inne) – 10.

Interwencje własne – 32,

udzielono pouczeń (środki oddziaływania wychowawczego) – 40,

ukarano mandatami karnymi sprawców wykroczeń – 8/750 zł.,

skierowano spraw do sądu – 0,

patrole wspólne z policją – 1 (patrol na targowisku miejskim),

zabezpieczenia (otwieranie urzędu miasta, posterunki stałe w urzędzie miasta i urzędzie stanu cywilnego, kontrola miejsc zagrożonych według Krajowej Mapy Zagrożeń przygotowanej przez Komendę Miejską Policji w Skierniewicach (działania cykliczne), udzielenie pomocy przy uruchomieniu samochodów, stałe posterunki przy przejściach dla pieszych, kontrola zajęcia pasa drogowego, przejęcie terenu po działaniach PSP, ustalanie miejsca pobytu osób nie zgłaszających się na kwalifikację wojskową) – 76,

konwój dokumentów, wartości pieniężnych, asysty urzędnikom – 6,

wystawionych wezwań dot. popełnionych wykroczeń – 21,

interwencje z monitoringu/fotopułapki – 1,

przekazano spraw do jednostek współdziałających w zakresie funkcjonowania infrastruktury miejskiej (uszkodzone znaki drogowe; awarie oświetlenia ulicznego, zanieczyszczone chodniki i jezdnie; inne) – 8.

Wybrane interwencje w analizowanym okresie:

Więcej…

Uprawnienia strażników

Uprawnienia Strażnik wykonując zadania ma prawo do:udzielania pouczeń, legitymowania ... WIĘCEJ ...

Kierownictwo

KOMENDANTKomendant - Artur GłuszczDo zadań Komendanta Straży należy planowanie ... WIĘCEJ...

Akty Prawne

aktyprawnePodstawowe akty prawne regulujące działalność straży miejskich... WIĘCEJ...

Informacje podstawowe

InfoStraż Miejska w Skierniewicach pracuje codziennie w godzina 7:00 do 23:00... WIĘCEJ ...