Ważniejsze wydarzenia w okresie od 27 sierpnia do 2 września 2017 r.

W analizowanym okresie, strażnicy podjęli 478 różnego rodzaju interwencji i działań związanych z zapewnieniem ładu i porządku na terenie naszego miasta, z czego:

wszystkich interwencji podjęto – 152,

skontrolowano budynki użyteczności publicznej – 324 (razy),

kontrola nieruchomości, która zakończyła się sporządzeniem protokółu – 0,

przyjęto zgłoszeń od mieszkańców – 67 w tym dotyczących:

 • zakłócania porządku publicznego i spokoju - 10,
 • zagrożeń w ruchu drogowym – 42,
 • ochrony środowiska i gospodarki odpadami – 6,
 • zagrożeń życia i zdrowia – 2,
 • zagrożeń pożarowych (katastrof) – 2,
 • awarie techniczne – 3,
 • dzikie zwierzęta (bezpańskie psy i inne) – 2.

Interwencje własne – 85,

udzielono pouczeń (środki oddziaływania wychowawczego) – 73,

ukarano mandatami karnymi sprawców wykroczeń – 4/400 zł.,

skierowano spraw do sądu – 0,

patrole wspólne z policją – 2 (patrole na targowisku),

zabezpieczenia (otwieranie urzędu miasta, posterunki stałe w urzędzie miasta i urzędzie stanu cywilnego, kontrola miejsc zagrożonych według Krajowej Mapy Zagrożeń przygotowanej przez Komendę Miejską Policji w Skierniewicach (działania cykliczne), zabezpieczenie rajdu rowerowego „Babie Lato”, znakowanie rowerów, pomoc w uruchomieniu pojazdu kontrola dodatkowa ładu i porządku nad zalewem Zadębie (piątek-niedziela pomiędzy godzinami 2300 - 200, pomoc w uruchomieniu pojazdu)–37,

konwój dokumentów, wartości pieniężnych, asysty urzędnikom – 5,

wystawionych wezwań dot. popełnionych wykroczeń – 24,

interwencje z monitoringu/fotopułapki – 2,

przekazano spraw do jednostek współdziałających w zakresie funkcjonowania infrastruktury miejskiej (uszkodzone znaki drogowe; awarie oświetlenia ulicznego, zanieczyszczone chodniki i jezdnie; inne) – 13.

Wybrane interwencje w analizowanym okresie:

Więcej…

Zapytanie ofertowe

Straż Miejska w Skierniewicach zaprasza do złożenia oferty na sprzedaż i dostawę samochodu patrolowo-operacyjnego przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych. Szczegóły przedmiotowego zamówienia oraz dokumenty związane z nim, znajdziecie Państwo w poniższych załącznikach:

pdf-ikonaZapytanie

pdf-ikonaSpecyfikacja

pdf-ikonaZAŁACZNIK NR 1

pdf-ikonaZAŁĄCZNIK NR 2

pdf-ikonaZAŁĄCZNIK NR 3

pdf-ikonaZAŁĄCZNIK NR 4

Ważniejsze wydarzenia w okresie od 20 do 26 sierpnia 2017 r.

W analizowanym okresie, strażnicy podjęli 438 różnego rodzaju interwencji i działań związanych z zapewnieniem ładu i porządku na terenie naszego miasta, z czego:

wszystkich interwencji podjęto – 143,

skontrolowano budynki użyteczności publicznej – 295 (razy),

kontrola nieruchomości, która zakończyła się sporządzeniem protokółu – 0,

przyjęto zgłoszeń od mieszkańców – 62 w tym dotyczących:

 • zakłócania porządku publicznego i spokoju - 11,
 • zagrożeń w ruchu drogowym – 32,
 • ochrony środowiska i gospodarki odpadami – 7,
 • zagrożeń życia i zdrowia – 4,
 • zagrożeń pożarowych (katastrof) – 1,
 • awarie techniczne – 4,
 • dzikie zwierzęta (bezpańskie psy i inne) – 5.

Interwencje własne – 81,

udzielono pouczeń (środki oddziaływania wychowawczego) – 56,

ukarano mandatami karnymi sprawców wykroczeń – 9/750 zł.,

skierowano spraw do sądu – 2,

patrole wspólne z policją – 0,

zabezpieczenia (otwieranie urzędu miasta, posterunki stałe w urzędzie miasta i urzędzie stanu cywilnego, kontrola miejsc zagrożonych według Krajowej Mapy Zagrożeń przygotowanej przez Komendę Miejską Policji w Skierniewicach (działania cykliczne), zabezpieczenie rajdu rowerowego i inscenizacji historycznej, znakowanie rowerów, pomoc w uruchomieniu pojazdu kontrola dodatkowa ładu i porządku nad zalewem Zadębie (piątek-niedziela pomiędzy godzinami 2300 - 200, pomoc w uruchomieniu pojazdu)–25,

konwój dokumentów, wartości pieniężnych, asysty urzędnikom – 7,

wystawionych wezwań dot. popełnionych wykroczeń – 7,

interwencje z monitoringu/fotopułapki – 2,

przekazano spraw do jednostek współdziałających w zakresie funkcjonowania infrastruktury miejskiej (uszkodzone znaki drogowe; awarie oświetlenia ulicznego, zanieczyszczone chodniki i jezdnie; inne) – 30.

Wybrane interwencje w analizowanym okresie:

Więcej…

Uprawnienia strażników

Uprawnienia Strażnik wykonując zadania ma prawo do:udzielania pouczeń, legitymowania ... WIĘCEJ ...

Kierownictwo

KOMENDANTKomendant - Artur GłuszczDo zadań Komendanta Straży należy planowanie ... WIĘCEJ...

Akty Prawne

aktyprawnePodstawowe akty prawne regulujące działalność straży miejskich... WIĘCEJ...

Informacje podstawowe

InfoStraż Miejska w Skierniewicach pracuje codziennie w godzina 7:00 do 23:00... WIĘCEJ ...