Ważniejsze wydarzenia w okresie od 16 do 22 lipca 2017 r.

W analizowanym okresie, strażnicy podjęli 459 różnego rodzaju interwencji i działań związanych z zapewnieniem ładu i porządku na terenie naszego miasta, z czego:

wszystkich interwencji podjęto – 180,

skontrolowano budynki użyteczności publicznej – 278 (razy),

kontrola nieruchomości, która zakończyła się sporządzeniem protokółu – 0,

przyjęto zgłoszeń od mieszkańców – 71 w tym dotyczących:

 • zakłócania porządku publicznego i spokoju - 8,
 • zagrożeń w ruchu drogowym – 5,
 • ochrony środowiska i gospodarki odpadami – 16,
 • zagrożeń życia i zdrowia – 3,
 • zagrożeń pożarowych (katastrof) – 0,
 • awarie techniczne – 21,
 • dzikie zwierzęta (bezpańskie psy i inne) – 18.

Interwencje własne – 109,

udzielono pouczeń (środki oddziaływania wychowawczego) – 88,

ukarano mandatami karnymi sprawców wykroczeń – 10/1000 zł.,

skierowano spraw do sądu – 1,

patrole wspólne z policją – 1 (patrol na targowisku miejskim),

zabezpieczenia (otwieranie urzędu miasta, posterunki stałe w urzędzie miasta i urzędzie stanu cywilnego, kontrola miejsc zagrożonych według Krajowej Mapy Zagrożeń przygotowanej przez Komendę Miejską Policji w Skierniewicach (działania cykliczne), zabezpieczenie imprezy na ul. Konwaliowej, kontrola zajęcia pasa drogowego, przejęcie terenu objętego działaniami ratowniczymi PSP, kontrola dodatkowa ładu i porządku nad zalewem Zadębie (piątek-niedziela pomiędzy godzinami 2300 - 200, pojazdu, znakowanie rowerów) – 70,

konwój dokumentów, wartości pieniężnych, asysty urzędnikom – 4,

wystawionych wezwań dot. popełnionych wykroczeń – 46,

interwencje z monitoringu/fotopułapki – 0,

przekazano spraw do jednostek współdziałających w zakresie funkcjonowania infrastruktury miejskiej (uszkodzone znaki drogowe; awarie oświetlenia ulicznego, zanieczyszczone chodniki i jezdnie; inne) – 26.

Wybrane interwencje w analizowanym okresie:

Więcej…

Znaleziono rower

Straż Miejska w Skierniewicach informuje, że w dniu 19 lipca 2017 r., przy sklepie ogólnospożywczym przy ul. Sucharskiego 3 został znaleziony rower.

Około godziny 1000 dyżurny Straży Miejskiej w Skierniewicach odebrał zgłoszenie od właściciela sklepu ogólnospożywczego przy ul. Sucharskiego 3, który poinformował nas, że od dłuższego już czasu stoi oparty o ścianę jego sklepu rower. Zgłaszając nie miał wiedzy do kogo może on należeć, dlatego poprosił strażników o pomoc w jego zidentyfikowaniu. Strażnicy po przybyciu na miejsce przeprowadzili oględziny znalezionego roweru, ustalili że rower o nazwie SING D2, nie widnieje w naszej bazie rowerów oznakowanych, co mogłoby pozwolić na identyfikację właściciela jednośladu, oraz ustalili na Komendzie Miejskiej Policji, że nikt nie zgłaszał zaginięcia podobnego roweru. W związku z tym, że brak było danych właściciela jednośladu, strażnicy przewieźli rower do Biura Rzeczy Znalezionych w Urzędzie Miasta w Skierniewicach na ul. Rynek 1.

Pragniemy poinformować, że na ramie roweru widoczny jest numer ramy, który jest elementem identyfikacyjnym, dlatego też nie podajemy tych danych, by mogły one posłużyć, jako element weryfikacji osób, które ewentualnie mogą się zgłosić po odebranie znalezionego roweru.

Ważniejsze wydarzenia w okresie od 9 do 15 lipca 2017 r.

W analizowanym okresie, strażnicy podjęli 510 różnego rodzaju interwencji i działań związanych z zapewnieniem ładu i porządku na terenie naszego miasta, z czego:

wszystkich interwencji podjęto – 231,

skontrolowano budynki użyteczności publicznej – 277 (razy),

kontrola nieruchomości, która zakończyła się sporządzeniem protokółu – 1,

przyjęto zgłoszeń od mieszkańców – 97 w tym dotyczących:

 • zakłócania porządku publicznego i spokoju - 23,
 • zagrożeń w ruchu drogowym – 29,
 • ochrony środowiska i gospodarki odpadami – 6,
 • zagrożeń życia i zdrowia – 10,
 • zagrożeń pożarowych (katastrof) – 2,
 • awarie techniczne – 16,
 • dzikie zwierzęta (bezpańskie psy i inne) – 11.

Interwencje własne – 134,

udzielono pouczeń (środki oddziaływania wychowawczego) – 136,

ukarano mandatami karnymi sprawców wykroczeń – 8/700 zł.,

skierowano spraw do sądu – 1,

patrole wspólne z policją – 2 (patrol na targowisku miejskim),

zabezpieczenia (otwieranie urzędu miasta, posterunki stałe w urzędzie miasta i urzędzie stanu cywilnego, kontrola miejsc zagrożonych według Krajowej Mapy Zagrożeń przygotowanej przez Komendę Miejską Policji w Skierniewicach (działania cykliczne), zabezpieczenie imprezy w Paku Miejskim, kontrola zajęcia pasa drogowego, przejęcie terenu objętego działaniami ratowniczymi PSP, kontrola dodatkowa ładu i porządku nad zalewem Zadębie (piątek-niedziela pomiędzy godzinami 2300 - 200, pomoc w uruchomieniu pojazdu, znakowanie rowerów) – 49,

konwój dokumentów, wartości pieniężnych, asysty urzędnikom – 2,

wystawionych wezwań dot. popełnionych wykroczeń – 16,

interwencje z monitoringu/fotopułapki – 2,

przekazano spraw do jednostek współdziałających w zakresie funkcjonowania infrastruktury miejskiej (uszkodzone znaki drogowe; awarie oświetlenia ulicznego, zanieczyszczone chodniki i jezdnie; inne) – 6.

Wybrane interwencje w analizowanym okresie:

Więcej…

Uprawnienia strażników

Uprawnienia Strażnik wykonując zadania ma prawo do:udzielania pouczeń, legitymowania ... WIĘCEJ ...

Kierownictwo

KOMENDANTKomendant - Artur GłuszczDo zadań Komendanta Straży należy planowanie ... WIĘCEJ...

Akty Prawne

aktyprawnePodstawowe akty prawne regulujące działalność straży miejskich... WIĘCEJ...

Informacje podstawowe

InfoStraż Miejska w Skierniewicach pracuje codziennie w godzina 7:00 do 23:00... WIĘCEJ ...