Raport tygodniowy za okres od 13 do 19 maja 2018 r.

W analizowanym okresie, strażnicy podjęli 403 różnego rodzaju interwencji i działań związanych z zapewnieniem ładu i porządku na terenie naszego miasta, z czego:

wszystkich interwencji podjęto – 160,

skontrolowano budynki użyteczności publicznej – 240 (razy),

kontrola nieruchomości, która zakończyła się sporządzeniem protokółu – 0,

przyjęto zgłoszeń od mieszkańców – 64 w tym dotyczących:

 • zakłócania porządku publicznego i spokoju - 9,
 • zagrożeń w ruchu drogowym – 27,
 • ochrony środowiska i gospodarki odpadami – 6,
 • zagrożeń życia i zdrowia – 4,
 • zagrożeń pożarowych (katastrof) – 1,
 • awarie techniczne – 9,
 • dzikie zwierzęta (bezpańskie psy i inne) – 8.

Interwencje własne – 96,

udzielono pouczeń (środki oddziaływania wychowawczego) – 52,

ukarano mandatami karnymi sprawców wykroczeń – 6/500 zł.,

skierowano spraw do sądu – 2,

patrole wspólne z policją – 3 (patrole na targowisku, patrol szkolny),

zabezpieczenia (otwieranie urzędu miasta, posterunki stałe w urzędzie miasta i urzędzie stanu cywilnego, kontrola miejsc zagrożonych według Krajowej Mapy Zagrożeń przygotowanej przez Komendę Miejską Policji w Skierniewicach (działania cykliczne), pomoc w uruchomieniu samochodu, zabezpieczenie przejść dla pieszych, kontrola zajęcia pasa drogowego, zabezpieczenie zlotu starych samochodów, zabezpieczenie „Noc Muzeów”, zabezpieczenie „Koncertu Uwielbienia”, zabezpieczenie Skierniewickiego Road Race, zabezpieczenie „Warsztatów Terapii Zajęciowej”) – 76,

konwój dokumentów, wartości pieniężnych, asysty urzędnikom – 1,

wystawionych wezwań dot. popełnionych wykroczeń – 35,

interwencje z monitoringu/fotopułapki – 1,

przekazano spraw do jednostek współdziałających w zakresie funkcjonowania infrastruktury miejskiej (uszkodzone znaki drogowe; awarie oświetlenia ulicznego, zanieczyszczone chodniki i jezdnie; inne) – 16.

Wizyta w Straży Miejskiej we Włodawie

DSC00459

W dniach 9-11 maja 2018 r. czterech funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Skierniewicach na czele z Komendantem, wzięła udział w szkoleniu dotyczącym roli Straży Miejskich/Gminnych w służbie społeczności lokalnych, które zostało zorganizowane przez Straż Miejską we Włodawie pod patronatem Burmistrza Włodawy Pana Wiesława Muszyńskiego. Należy w tym miejscu wspomnieć, że było to kolejne doroczne szkolenie zorganizowane przez Straż Miejską we Włodawie, jakie co roku odbywa się ku pamięci poprzedniego Komendanta miejscowej Straży Miejskiej śp. Dariusza Kazuro.

DSC00476DSC00479


DSC00533DSC00535

W tym roku obok stałych punktów szkoleniowych oraz zawodów strzeleckich im. Dariusza Kazuro, które zawsze kończą szkolenia we Włodawie, to również byliśmy uczestnikami wspaniałej uroczystości obchodów 25-lecia powołania Straży Miejskiej we Włodawie. Podczas uroczystości wielu przedstawicieli Straży Gminnych/Miejskich z całej Polski, składało na ręce Komendanta Straży Miejskiej we Włodawie Panu Sławomirowi Borkowskiemu, słowa uznania za pracę wszystkich strażników włodawskich (byłych i obecnych), życząc satysfakcji z pracy na rzecz mieszkańców Włodawy.

DSC00553DSC00564DSC00600DSC00645

W imieniu swoim i pozostałych uczestników tej konferencji, jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję organizatorom za bardzo miłe przyjęcie oraz przygotowanie konferencji na tak wysokim poziomie merytorycznym i organizacyjnym. Mamy nadzieję, że będziemy mogli również w przyszłym roku być uczestnikami tak dobrze przygotowanego szkolenia.

 

PS. Pragniemy poinformować, że podczas zawodów strzeleckich Straży Gminnych i Miejskich imenia śp. Dariusza Kazuro o puchar Burmistrza Włodawy, strażnicy miejscy ze Skierniewic zajęli drużynowo IV miejsce, a w kategorii komendantów komendant ze Skierniewic był trzeci.

DSC01712DSC01698DSC01712

Gratulujemy zwycięzcom poszczególnych kategorii.

Raport tygodniowy za okres od 6 do 12 maja 2018 r.

W analizowanym okresie, strażnicy podjęli 353 różnego rodzaju interwencji i działań związanych z zapewnieniem ładu i porządku na terenie naszego miasta, z czego:

wszystkich interwencji podjęto – 119,

skontrolowano budynki użyteczności publicznej – 231 (razy),

kontrola nieruchomości, która zakończyła się sporządzeniem protokółu – 0,

przyjęto zgłoszeń od mieszkańców – 45 w tym dotyczących:

 • zakłócania porządku publicznego i spokoju - 5,
 • zagrożeń w ruchu drogowym – 22,
 • ochrony środowiska i gospodarki odpadami – 12,
 • zagrożeń życia i zdrowia – 0,
 • zagrożeń pożarowych (katastrof) – 0,
 • awarie techniczne – 9,
 • dzikie zwierzęta (bezpańskie psy i inne) – 7.

Interwencje własne – 74,

udzielono pouczeń (środki oddziaływania wychowawczego) – 44,

ukarano mandatami karnymi sprawców wykroczeń – 5/450 zł.,

skierowano spraw do sądu – 2,

patrole wspólne z policją – 3 (patrole na targowisku, patrol szkolny),

zabezpieczenia (otwieranie urzędu miasta, posterunki stałe w urzędzie miasta i urzędzie stanu cywilnego, kontrola miejsc zagrożonych według Krajowej Mapy Zagrożeń przygotowanej przez Komendę Miejską Policji w Skierniewicach (działania cykliczne), pomoc w uruchomieniu samochodu, zabezpieczenie przejść dla pieszych, zabezpieczenie Dni Otwartych Funduszy Europejskich, zabezpieczenie Rock May Festival, zabezpieczenie Skierniewickiego Road Race) – 67,

konwój dokumentów, wartości pieniężnych, asysty urzędnikom – 1,

wystawionych wezwań dot. popełnionych wykroczeń – 16,

interwencje z monitoringu/fotopułapki – 0,

przekazano spraw do jednostek współdziałających w zakresie funkcjonowania infrastruktury miejskiej (uszkodzone znaki drogowe; awarie oświetlenia ulicznego, zanieczyszczone chodniki i jezdnie; inne) – 15.

Uprawnienia strażników

Uprawnienia Strażnik wykonując zadania ma prawo do:udzielania pouczeń, legitymowania ... WIĘCEJ ...

Kierownictwo

KOMENDANTKomendant - Artur GłuszczDo zadań Komendanta Straży należy planowanie ... WIĘCEJ...

Akty Prawne

aktyprawnePodstawowe akty prawne regulujące działalność straży miejskich... WIĘCEJ...

Informacje podstawowe

InfoStraż Miejska w Skierniewicach pracuje codziennie w godzina 7:00 do 23:00... WIĘCEJ ...