Dyplom i gratulacje dla naszego strażnika

W dniu 28 kwietnia 2017 r. w Ośrodku Szkolenia „GALJAN” w Komornicy koło Legionowa, odbył się egzamin końcowy szkolenia podstawowego dla strażników gminnych/miejskich, które odbyło się w terminie 20.02.2017 r. do 19.03.2017 r. Wśród biorących udział w tym szkoleniu oraz egzaminie, było trzech naszych aplikantów, którzy po ukończeniu szkolenia podstawowego dla strażników, przystąpili do egzaminu przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Komendanta Stołecznego Policji. Jest nam niezmiernie miło poinformować, że nasz pracownik Pan Paweł Grochala został wyróżniony dyplomem za postawę w czasie szkolenia oraz najlepsze oceny uzyskane podczas egzaminu końcowego.

Pawłowi składamy gratulację, przyłączając się do życzeń całej komisji egzaminacyjnej.

Dyplom Grochala

PODSUMOWANIE PRACY STRAŻNIKÓW ZA MIESIĄC KWIECIEŃ 2017

W miesiącu kwietniu br. Strażnicy Miejscy wykonali:

 1. Ogólna ilość zarejestrowanych czynności                                      530
 2. Ujawnionych wykroczeń                                                                 325
 3. Wykroczenia drogowe                                                                     177
 4. Pozostałe wykroczenia                                                                    148
 5. Inne interwencje, asysty, zabezpieczenia                                       202
 6. Ukarano mandatami                                                                            41
 7. Udzielono pouczeń                                                                           168
 8. Kontrola zajęcia pasa                                                                         49

Stosunek ujawnionych wykroczeń drogowych do pozostałych wykroczeń tzw. porządkowych stanowi jedynie 54,46% wszystkich ujawnionych wykroczeń. Jest to dowód, że wciąż kładziony jest nacisk na działania eliminujące wykroczenia tzw. porządkowe do których w szczególności należą:

 • zakłócanie spokoju publicznego,
 • naruszenie przepisów porządkowych (naruszenia przepisów zawartych w uchwale o utrzymaniu czystości na terenie gminy itp.),
 • niezachowanie czystości w obrębie nieruchomości,
 • wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej (nieobyczajne wybryki, używanie nieprzyzwoitych słów,
 • wykroczenia przeciwko urządzeniom publicznym (uszkodzenia roślinności, utrudnianie z korzystania z tych urządzeń, zanieczyszczanie miejsc publicznych) i inne.

Ponadto należy zwrócić uwagę, że restrykcyjność w egzekwowaniu wykroczeń, które kończą się mandatem karnym jest na poziomie 12,60% wszystkich ujawnionych wykroczeń.

W minionym miesiącu do wyróżniających się funkcjonariuszy należeli:

Więcej…

Ważniejsze wydarzenia w okresie od 23 do 29 kwietnia 2017 r.

W analizowanym okresie, strażnicy podjęli 411 różnego rodzaju interwencji i działań związanych z zapewnieniem ładu i porządku na terenie naszego miasta, z czego:

wszystkich interwencji podjęto – 142,

skontrolowano budynki użyteczności publicznej – 267 (razy),

kontrola nieruchomości, która zakończyła się sporządzeniem protokółu – 0,

przyjęto zgłoszeń od mieszkańców – 54 w tym dotyczących:

 • zakłócania porządku publicznego i spokoju - 2,
 • zagrożeń w ruchu drogowym – 18,
 • ochrony środowiska i gospodarki odpadami – 17,
 • zagrożeń życia i zdrowia – 1,
 • zagrożeń pożarowych (katastrof) – 0,
 • awarie techniczne – 6,
 • dzikie zwierzęta (bezpańskie psy i inne) – 10.

Interwencje własne – 88,

udzielono pouczeń (środki oddziaływania wychowawczego) – 46,

ukarano mandatami karnymi sprawców wykroczeń – 19/1650 zł.,

skierowano spraw do sądu – 0,

patrole wspólne z policją – 2 (patrol na targowisku miejskim, patrol szkolny),

zabezpieczenia (otwieranie urzędu miasta, posterunki stałe w urzędzie miasta i urzędzie stanu cywilnego, kontrola miejsc zagrożonych według Krajowej Mapy Zagrożeń przygotowanej przez Komendę Miejską Policji w Skierniewicach (działania cykliczne), zabezpieczenie wizyty Ambasador Węgier, zabezpieczenie gali „Parowozy Kultury”, stałe posterunki przy przejściach dla pieszych, kontrola zajęcia pasa drogowego, weryfikacja deklaracji społecznych opiekunów kotów, znakowanie rowerów, pomoc przy uruchamianiu samochodu) – 72,

konwój dokumentów, wartości pieniężnych, asysty urzędnikom – 8,

wystawionych wezwań dot. popełnionych wykroczeń –51,

interwencje z monitoringu/fotopułapki – 0,

przekazano spraw do jednostek współdziałających w zakresie funkcjonowania infrastruktury miejskiej (uszkodzone znaki drogowe; awarie oświetlenia ulicznego, zanieczyszczone chodniki i jezdnie; inne) – 10.

Wybrane interwencje w analizowanym okresie:

Więcej…

Uprawnienia strażników

Uprawnienia Strażnik wykonując zadania ma prawo do:udzielania pouczeń, legitymowania ... WIĘCEJ ...

Kierownictwo

KOMENDANTKomendant - Artur GłuszczDo zadań Komendanta Straży należy planowanie ... WIĘCEJ...

Akty Prawne

aktyprawnePodstawowe akty prawne regulujące działalność straży miejskich... WIĘCEJ...

Informacje podstawowe

InfoStraż Miejska w Skierniewicach pracuje codziennie w godzina 7:00 do 23:00... WIĘCEJ ...