STRAŻNICY SPOTKALI SIĘ Z PRZEDSZKOLAKAMI

25.09.2017 001


Jednym z naszych zadań jest profilaktyka wśród dzieci i młodzieży naszego miasta. Niedawno pisaliśmy o spotkaniu naszego funkcjonariusza i funkcjonariusza Policji z dziećmi i młodzieżą ze Szkoły Podstawowej nr 9 w Skierniewicach. Tym razem przyszła kolej na spotkanie z przedszkolakami, na które zostaliśmy zaproszeni przez Dyrekcję i pedagogów z przedszkola nr 5. Nasi strażnicy st. insp. Leszek Krzyżanowski i st. insp. Krzysztof Michalak spotkali się z dziećmi w wieku od 3-6 lat, w placówkach na ul. Czystej i Domarasiewicza. Tematem spotkania było przekazanie dzieciakom, jak bezpiecznie mogą dotrzeć do swojego przedszkola, jak również omówione zostały zasady bezpiecznego poruszania się po drodze. Oprócz praktycznych informacji i nauki bezpiecznego zachowania się na drodze nie obyło się bez wspólnej zabawy i śpiewów piosenek. Przedszkolaki wraz ze swoimi opiekunami podziękowali strażnikom za przybycie, a my ze swej strony podziękowaliśmy najmłodszym za możliwość spotkania się z nimi.

25.09.2017 00225.09.2017 02125.09.2017 016

Jeszcze raz pozdrawiamy przedszkolaków z „PIĄTKI” i życzymy i radosnego, a przede wszystkim bezpiecznego roku i do następnego spotkania.

Podziękowania Przedszkole nr 5.jpg1

Podziękowania Przedszkole nr 5

Ważniejsze wydarzenia w okresie od 17 do 23 września 2017 r.

W analizowanym okresie, strażnicy podjęli 365 różnego rodzaju interwencji i działań związanych z zapewnieniem ładu i porządku na terenie naszego miasta, z czego:

wszystkich interwencji podjęto – 119,

skontrolowano budynki użyteczności publicznej – 242 (razy),

kontrola nieruchomości, która zakończyła się sporządzeniem protokółu – 0,

przyjęto zgłoszeń od mieszkańców – 69 w tym dotyczących:

  • zakłócania porządku publicznego i spokoju - 13,
  • zagrożeń w ruchu drogowym – 36,
  • ochrony środowiska i gospodarki odpadami – 4,
  • zagrożeń życia i zdrowia – 7,
  • zagrożeń pożarowych (katastrof) – 1,
  • awarie techniczne – 5,
  • dzikie zwierzęta (bezpańskie psy i inne) – 3.

Interwencje własne – 50,

udzielono pouczeń (środki oddziaływania wychowawczego) – 32,

ukarano mandatami karnymi sprawców wykroczeń – 4/300 zł.,

skierowano spraw do sądu – 2,

patrole wspólne z policją – 4 (patrole na targowisku, patrole międzyszkolne),

zabezpieczenia (otwieranie urzędu miasta, posterunki stałe w urzędzie miasta i urzędzie stanu cywilnego, zabezpieczenie 40-stego Skierniewickiego Święta Kwiatów Owoców i Warzyw, asysta podczas składania kwiatów przez przedstawicieli miasta, kontrola miejsc zagrożonych według Krajowej Mapy Zagrożeń przygotowanej przez Komendę Miejską Policji w Skierniewicach (działania cykliczne), zabezpieczenie przejść dla pieszych, odbiór terenu po działaniach ratowniczych PSP, zabezpieczenie rajdu rowerowego, znakowanie rowerów, pomoc w uruchomieniu pojazdu, kontrola zajęcia pasa drogowego, pomoc w uruchomieniu pojazdu) – 59,

konwój dokumentów, wartości pieniężnych, asysty urzędnikom – 3,

wystawionych wezwań dot. popełnionych wykroczeń – 3,

interwencje z monitoringu/fotopułapki – 0,

przekazano spraw do jednostek współdziałających w zakresie funkcjonowania infrastruktury miejskiej (uszkodzone znaki drogowe; awarie oświetlenia ulicznego, zanieczyszczone chodniki i jezdnie; inne) – 15.

Wybrane interwencje w analizowanym okresie:

Więcej…

PATROL SZKOLNY

Jak już wcześniej informowaliśmy wraz z rozpoczęciem roku szkolnego 2017/2018, zarówno funkcjonariusze Policji, jak strażnicy miejscy ze Skierniewic, prowadzą cykliczne działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa uczniów lokalnych szkół podstawowych i średnich. Jednym z elementów mających naszym zdaniem ogromny wpływ na bezpieczeństwo na terenach i wokół tych placówek oświatowych, jest tzw. „Patrol Szkolny”, kiedy to Policjant wraz ze Strażnikiem Miejskim kontrolują wybrane placówki szkolne, zwracając uwagę na zachowanie nieletnich i tych bardziej starszych uczniów, a niekiedy już osób dorosłych eliminując czynniki niebezpieczne, jakie by mogły się pojawić.

20.09.2017 01720.09.2017 02020.09.2017 024

W środę 20 września br. odbył się kolejny Patrol Szkolny, który realizowany był przez Panią sierżant Edytę Mądrzycką z Komendy Miejskiej Policji w Skierniewicach oraz specjalistę Krzysztofa Krawczyka ze Straży Miejskiej w Skierniewicach. Tym razem wymienieni funkcjonariusze mieli za zadanie przeprowadzić zajęcia profilaktyczne w szkole podstawowej nr 9, mieszczącej się przy ul. Tetmajera 7 w Skierniewicach. Funkcjonariusze przygotowali zajęcia profilaktyczne w zakresie między innymi przygotowania dzieci i młodzieży do bezpiecznego kontaktu z psem, jak również zwrócili uwagę, jak dzieci powinny reagować przy agresywnym zachowaniu się zwierząt.

20.09.2017 01920.09.2017 02120.09.2017 022

Na koniec spotkania funkcjonariusze obdarowali drobnymi, a jednocześnie praktycznymi prezentami między innymi w postaci odblasków, długopisów i notatników, jak również każdy z uczestników poczęstowany został niezdrowym smakołykiem w postaci cukierka „Krówki”. Te drobne prezenty były ufundowane przez Miasto Skierniewice.

20.09.2017 00120.09.2017 02820.09.2017 027

Uprawnienia strażników

Uprawnienia Strażnik wykonując zadania ma prawo do:udzielania pouczeń, legitymowania ... WIĘCEJ ...

Kierownictwo

KOMENDANTKomendant - Artur GłuszczDo zadań Komendanta Straży należy planowanie ... WIĘCEJ...

Akty Prawne

aktyprawnePodstawowe akty prawne regulujące działalność straży miejskich... WIĘCEJ...

Informacje podstawowe

InfoStraż Miejska w Skierniewicach pracuje codziennie w godzina 7:00 do 23:00... WIĘCEJ ...