TRAWNIK TO NIE PARKING

Zieleń 61Z perspektywy minionych lat można zauważyć, że w wielu miejscach Skierniewic kierowcy trawniki zamienili w parkingi i nie bacząc na to, że jest to nasze dobro wspólne niszczą je pozostawiając często koleiny, błoto, nie dając szansy by na tura mogła się sama odbudować. W związku z postępującą degradacją trawników i barku reakcji ze strony części kierowców podjęliśmy decyzję o zaostrzeniu działań również w tym obszarze. Bardzo rygorystycznie będziemy podchodzić do kierowców, którzy będą łamać przepis art. 144 §1 Kodeksu Wykroczeń, który mówi: „Kto na terenach przeznaczonych do użytku publicznego niszczy lub uszkadza roślinność lub też dopuszcza do niszczenia roślinności przez zwierzęta znajdujące się pod jego nadzorem albo na terenach przeznaczonych do użytku publicznego depcze trawnik lub zieleniec w miejscach innych niż wyznaczone dla celów rekreacji przez właściwego zarządcę terenu, podlega karze grzywny do 1000 zł lub karze nagany”. Strażnicy mogą ukarać sprawcę takiego czynu mandatem karnym do 500 zł. Strażnicy będą częściej kontrolowali miejsca, gdzie kierowcy notorycznie pozostawiają samochody na trawnikach, ale również czynności będą podejmowane wobec tych kierujących, którzy swoje pojazdy pozostawiają na tzw. klepiskach.

Zieleń 158Zieleń 27

Dlatego apelujemy do wszystkich kierowców by zwracali uwagę, gdzie pozostawiają swój samochód, czy przypadkiem miejsce to nie jest przeznaczone pod zieleń.

Jako dowód, że parkowanie na terenach zielonych w naszym mieście jest problemem dużym, zachęcam wszystkich do odwiedzenia naszej zakładki GALERIA, gdzie umieściliśmy blisko 170 zdjęć, które dokumentują ten proceder.

Zabłąkana sarna

13.03.2017 007W dniu wczorajszym tj. 13.03.2017 r. dziennikarka lokalnego tygodnika ITS poinformowała strażników, że na polach przy ulicy Myśliwskiej w Skierniewicach znajduje się najprawdopodobniej chora sarna. Jak wynikało z relacji Pani Redaktor pobliscy mieszkańcy zaniepokojeni losem dzikiego zwierzęcia poinformowali lekarza weterynarii, który zbadał zwierzę oraz podał lekki, które miały wzmocnić sarnę. Dziennikarka wraz ze świadkami zdarzenia zwróciła się o pomoc do strażników, ponieważ sami nie wiedzieli, jaka jest dalsza procedura postępowania, jeżeli dzikie zwierzę nie ma siły by oddalić się do miejsca, w którym będzie bezpieczne. Strażnicy natychmiast udali się na miejsce i ustalili, że miejscowi lekarze weterynarii, którzy posiadają umowę z miastem na opiekę nad zwierzętami pojawiającymi się na terenie miasta, ustalili, że jeżeli sarna w przeciągu czterech godzin od podania leków nie będzie w stanie sama opuścić to miejsce i udać się do pobliskiego lasu to zostanie ona przewieziona przez lekarzy do azylu dla zwierzą w okolicach Piotrkowa Trybunalskiego. Strażnicy porozumieli się z mieszkańcami, którzy powiadomili służby o zabłąkanej sarnie, że cyklicznie będą odwiedzać to miejsce i w trosce o życie i zdrowie sarny monitorować jej stan. Około godziny 1400 okazało się, że sarna wydobrzała i o własnych siłach powróciła do swojego naturalnego środowiska.

Niestety w dniu dzisiejszym tj. 14.03.2017 r. około godziny 800 dyżurny SM odebrał informację o pojawieniu się sarny na polach zalanych wodą w okolicy ul. Trzcińskiej. Strażnicy po przybyciu na miejsce potwierdzili zgłoszenie, a następnie na miejsce wezwano lekarza weterynarii oraz strażaków ponieważ sarna utknęła w grząskim polu i nie mogła sama się wydostać. Dzięki staraniom strażaków i lekarza weterynarii sarnę udało się wydostać z podmokłego terenu, a następnie przewieziono do pobliskiego lasu.

14.03.2017 00114.03.2017 018

14.03.2017 01414.03.2017 025

Mamy nadzieję, że sarna już więcej nie będzie w takich opałach. Napawa nas optymizmem zachowanie świadków tego zdarzenia tj. mieszkańców, którzy zaalarmowali służby, że nie przeszli obok potrzebującej żywej istoty, która mogłaby kończyć swoje życie w cierpieniu.

Ważniejsze wydarzenia w okresie od 5 do 11 marca 2017 r.

W analizowanym okresie, strażnicy podjęli 307 różnego rodzaju interwencji i działań związanych z zapewnieniem ładu i porządku na terenie naszego miasta, z czego:

wszystkich interwencji podjęto – 125,

skontrolowano budynki użyteczności publicznej – 217 (razy),

kontrola nieruchomości, która zakończyła się sporządzeniem protokółu – 0,

przyjęto zgłoszeń od mieszkańców – 61 w tym dotyczących:

  • zakłócania porządku publicznego i spokoju - 10,
  • zagrożeń w ruchu drogowym – 11,
  • ochrony środowiska i gospodarki odpadami – 18,
  • zagrożeń życia i zdrowia – 1,
  • zagrożeń pożarowych (katastrof) – 0,
  • awarie techniczne – 9,
  • dzikie zwierzęta (bezpańskie psy i inne) – 9.

Interwencje własne – 25,

udzielono pouczeń (środki oddziaływania wychowawczego) – 47,

ukarano mandatami karnymi sprawców wykroczeń – 5/450 zł.,

skierowano spraw do sądu – 1,

patrole wspólne z policją – 4 (patrol na targowisku miejskim, patrol międzyszkolny, akcja nielat),

zabezpieczenia (otwieranie urzędu miasta, posterunki stałe w urzędzie miasta i urzędzie stanu cywilnego, kontrola miejsc zagrożonych według Krajowej Mapy Zagrożeń przygotowanej przez Komendę Miejską Policji w Skierniewicach (działania cykliczne), udzielenie pomocy przy uruchomieniu samochodów, stałe posterunki przy przejściach dla pieszych, kontrola zajęcia pasa drogowego, zabezpieczenie postoju ambulansu Fundacji Ronalda McDonalda) – 53,

konwój dokumentów, wartości pieniężnych, asysty urzędnikom – 5,

wystawionych wezwań dot. popełnionych wykroczeń – 5,

interwencje z monitoringu/fotopułapki – 0,

przekazano spraw do jednostek współdziałających w zakresie funkcjonowania infrastruktury miejskiej (uszkodzone znaki drogowe; awarie oświetlenia ulicznego, zanieczyszczone chodniki i jezdnie; inne) – 14.

Wybrane interwencje w analizowanym okresie:

Więcej…

Uprawnienia strażników

Uprawnienia Strażnik wykonując zadania ma prawo do:udzielania pouczeń, legitymowania ... WIĘCEJ ...

Kierownictwo

KOMENDANTKomendant - Artur GłuszczDo zadań Komendanta Straży należy planowanie ... WIĘCEJ...

Akty Prawne

aktyprawnePodstawowe akty prawne regulujące działalność straży miejskich... WIĘCEJ...

Informacje podstawowe

InfoStraż Miejska w Skierniewicach pracuje codziennie w godzina 7:00 do 23:00... WIĘCEJ ...