Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert na roboty budowlane pod tytułem "Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu Miasta Skierniewice - etap I".

pdf-ikonaOgłoszenie z otwarcia oferty

Ważniejsze wydarzenia w okresie od 13 do 19 sierpnia 2017 r.

W analizowanym okresie, strażnicy podjęli 376 różnego rodzaju interwencji i działań związanych z zapewnieniem ładu i porządku na terenie naszego miasta, z czego:

wszystkich interwencji podjęto – 122,

skontrolowano budynki użyteczności publicznej – 250 (razy),

kontrola nieruchomości, która zakończyła się sporządzeniem protokółu – 0,

przyjęto zgłoszeń od mieszkańców – 40 w tym dotyczących:

 • zakłócania porządku publicznego i spokoju - 7,
 • zagrożeń w ruchu drogowym – 11,
 • ochrony środowiska i gospodarki odpadami – 6,
 • zagrożeń życia i zdrowia – 7,
 • zagrożeń pożarowych (katastrof) – 0,
 • awarie techniczne – 4,
 • dzikie zwierzęta (bezpańskie psy i inne) – 5.

Interwencje własne – 82,

udzielono pouczeń (środki oddziaływania wychowawczego) – 39,

ukarano mandatami karnymi sprawców wykroczeń – 9/800 zł.,

skierowano spraw do sądu – 0,

patrole wspólne z policją – 4 (patrol na targowisku miejskim, akcja nielat),

zabezpieczenia (otwieranie urzędu miasta, posterunki stałe w urzędzie miasta i urzędzie stanu cywilnego, kontrola miejsc zagrożonych według Krajowej Mapy Zagrożeń przygotowanej przez Komendę Miejską Policji w Skierniewicach (działania cykliczne), asysta Prezydentowi Miasta podczas składania kwiatów, znakowanie rowerów, pomoc w uruchomieniu pojazdu kontrola dodatkowa ładu i porządku nad zalewem Zadębie (piątek-niedziela pomiędzy godzinami 2300 - 200, pomoc w uruchomieniu pojazdu)–45,

konwój dokumentów, wartości pieniężnych, asysty urzędnikom – 3,

wystawionych wezwań dot. popełnionych wykroczeń – 9,

interwencje z monitoringu/fotopułapki – 2,

przekazano spraw do jednostek współdziałających w zakresie funkcjonowania infrastruktury miejskiej (uszkodzone znaki drogowe; awarie oświetlenia ulicznego, zanieczyszczone chodniki i jezdnie; inne) – 20.

Wybrane interwencje w analizowanym okresie:

Więcej…

Ważniejsze wydarzenia w okresie od 6 do 12 sierpnia 2017 r.

W analizowanym okresie, strażnicy podjęli 292 różnego rodzaju interwencji i działań związanych z zapewnieniem ładu i porządku na terenie naszego miasta, z czego:

wszystkich interwencji podjęto – 71,

skontrolowano budynki użyteczności publicznej – 219 (razy),

kontrola nieruchomości, która zakończyła się sporządzeniem protokółu – 0,

przyjęto zgłoszeń od mieszkańców – 41 w tym dotyczących:

 • zakłócania porządku publicznego i spokoju - 10,
 • zagrożeń w ruchu drogowym – 5,
 • ochrony środowiska i gospodarki odpadami – 7,
 • zagrożeń życia i zdrowia – 2,
 • zagrożeń pożarowych (katastrof) – 0,
 • awarie techniczne – 9,
 • dzikie zwierzęta (bezpańskie psy i inne) – 9.

Interwencje własne – 27,

udzielono pouczeń (środki oddziaływania wychowawczego) – 21,

ukarano mandatami karnymi sprawców wykroczeń – 8/1000 zł.,

skierowano spraw do sądu – 0,

patrole wspólne z policją – 2 (patrol na targowisku miejskim),

zabezpieczenia (otwieranie urzędu miasta, posterunki stałe w urzędzie miasta i urzędzie stanu cywilnego, kontrola miejsc zagrożonych według Krajowej Mapy Zagrożeń przygotowanej przez Komendę Miejską Policji w Skierniewicach (działania cykliczne), asysta Prezydentowi Miasta podczas składania kwiatów, kontrola dodatkowa ładu i porządku nad zalewem Zadębie (piątek-niedziela pomiędzy godzinami 2300 - 200, pomoc w uruchomieniu pojazdu)–45,

konwój dokumentów, wartości pieniężnych, asysty urzędnikom – 4,

wystawionych wezwań dot. popełnionych wykroczeń – 7,

interwencje z monitoringu/fotopułapki – 0,

przekazano spraw do jednostek współdziałających w zakresie funkcjonowania infrastruktury miejskiej (uszkodzone znaki drogowe; awarie oświetlenia ulicznego, zanieczyszczone chodniki i jezdnie; inne) – 11.

Wybrane interwencje w analizowanym okresie:

Więcej…

Uprawnienia strażników

Uprawnienia Strażnik wykonując zadania ma prawo do:udzielania pouczeń, legitymowania ... WIĘCEJ ...

Kierownictwo

KOMENDANTKomendant - Artur GłuszczDo zadań Komendanta Straży należy planowanie ... WIĘCEJ...

Akty Prawne

aktyprawnePodstawowe akty prawne regulujące działalność straży miejskich... WIĘCEJ...

Informacje podstawowe

InfoStraż Miejska w Skierniewicach pracuje codziennie w godzina 7:00 do 23:00... WIĘCEJ ...