Ważniejsze wydarzenia w okresie od 26 listopada do 2 grudnia 2017 r.

W analizowanym okresie, strażnicy podjęli 479 różnego rodzaju interwencji i działań związanych z zapewnieniem ładu i porządku na terenie naszego miasta, z czego:

wszystkich interwencji podjęto – 152,

skontrolowano budynki użyteczności publicznej – 323 (razy),

kontrola nieruchomości, która zakończyła się sporządzeniem protokółu – 12,

przyjęto zgłoszeń od mieszkańców – 50 w tym dotyczących:

 • zakłócania porządku publicznego i spokoju - 4,
 • zagrożeń w ruchu drogowym – 21,
 • ochrony środowiska i gospodarki odpadami – 9,
 • zagrożeń życia i zdrowia – 3,
 • zagrożeń pożarowych (katastrof) – 4,
 • awarie techniczne – 6,
 • dzikie zwierzęta (bezpańskie psy i inne) – 4.

Interwencje własne – 102,

udzielono pouczeń (środki oddziaływania wychowawczego) – 48

ukarano mandatami karnymi sprawców wykroczeń – 11/950 zł.,

skierowano spraw do sądu – 4,

patrole wspólne z policją – 4 (patrole na targowisku, patrol międzyszkolny),

zabezpieczenia (Asysta Prezydentowi Miasta Podczas składania kwiatów w rocznice Powstania Listopadowego, otwieranie urzędu miasta, posterunki stałe w urzędzie miasta i urzędzie stanu cywilnego, kontrola miejsc zagrożonych według Krajowej Mapy Zagrożeń przygotowanej przez Komendę Miejską Policji w Skierniewicach (działania cykliczne), zabezpieczenie przejść dla pieszych, zabezpieczenie dyskotek Andrzejowych w szkołach, pomoc w uruchomieniu samochodu, kontrola zajęcia pasa drogowego, przejęcie terenu po działaniach ratowniczych Państwowej Straży Pożarnej) – 61,

konwój dokumentów, wartości pieniężnych, asysty urzędnikom – 5,

wystawionych wezwań dot. popełnionych wykroczeń – 19,

interwencje z monitoringu/fotopułapki – 0,

przekazano spraw do jednostek współdziałających w zakresie funkcjonowania infrastruktury miejskiej (uszkodzone znaki drogowe; awarie oświetlenia ulicznego, zanieczyszczone chodniki i jezdnie; inne) – 14.

Wybrane interwencje w analizowanym okresie:

Więcej…

Ważniejsze wydarzenia w okresie od 19 do 25 listopada 2017 r.

W analizowanym okresie, strażnicy podjęli 497 różnego rodzaju interwencji i działań związanych z zapewnieniem ładu i porządku na terenie naszego miasta, z czego:

wszystkich interwencji podjęto – 144,

skontrolowano budynki użyteczności publicznej – 350 (razy),

kontrola nieruchomości, która zakończyła się sporządzeniem protokółu – 7,

przyjęto zgłoszeń od mieszkańców – 46 w tym dotyczących:

 • zakłócania porządku publicznego i spokoju - 6,
 • zagrożeń w ruchu drogowym – 15,
 • ochrony środowiska i gospodarki odpadami – 10,
 • zagrożeń życia i zdrowia – 1,
 • zagrożeń pożarowych (katastrof) – 1,
 • awarie techniczne – 9,
 • dzikie zwierzęta (bezpańskie psy i inne) – 4.

Interwencje własne – 98,

udzielono pouczeń (środki oddziaływania wychowawczego) – 64

ukarano mandatami karnymi sprawców wykroczeń – 5/600 zł.,

skierowano spraw do sądu – 2,

patrole wspólne z policją – 3 (patrole na targowisku, patrol międzyszkolny),

zabezpieczenia (otwieranie urzędu miasta, posterunki stałe w urzędzie miasta i urzędzie stanu cywilnego, kontrola miejsc zagrożonych według Krajowej Mapy Zagrożeń przygotowanej przez Komendę Miejską Policji w Skierniewicach (działania cykliczne), zabezpieczenie przejść dla pieszych) – 61,

konwój dokumentów, wartości pieniężnych, asysty urzędnikom – 5,

wystawionych wezwań dot. popełnionych wykroczeń – 19,

interwencje z monitoringu/fotopułapki – 0,

przekazano spraw do jednostek współdziałających w zakresie funkcjonowania infrastruktury miejskiej (uszkodzone znaki drogowe; awarie oświetlenia ulicznego, zanieczyszczone chodniki i jezdnie; inne) – 14.

Wybrane interwencje w analizowanym okresie:

Więcej…

Strażnicy skontrolują nieruchomości

Z dniem dzisiejszym tj. 20 listopada 2017 r. strażnicy miejscy ze Skierniewic rozpoczynają wnikliwe kontrole nieruchomości, jakie znajdują się na terenie naszego miasta. Kontrole będę miały na celu sprawdzenie, czy właściciele nieruchomości wywiązują się z obowiązków, jakie nakłada na nich obowiązujący stan Prawny.

Podczas takich wizyt, strażnicy skontrolują:

 1. Czystość i porządek na terenie nieruchomości,
 2. Dokumenty związane z odbiorem odpadów (umowy, deklaracje, dokumenty potwierdzające wywóz nieczystości stałych i płynnych),
 3. Czy dana nieruchomość podłączona jest do sieci wodno-kanalizacyjnej (jeżeli jest taka możliwość),
 4. Czystość chodników położonych wzdłuż nieruchomości,
 5. Wyposażenie nieruchomości w numer porządkowy.

W związku z rozpoczętym sezonem grzewczym, szczególny nacisk zostanie położony na kontrolę czym palimy w naszych piecach grzewczych i paleniskach.

Pragniemy przypomnieć, że spalanie odpadów jest nielegalne i co najważniejsze szkodliwe dla naszego zdrowia. Osoby, które dopuszczają się spalania odpadów w myśl Ustawy o odpadach popełniają wykroczenie zagrożone karą aresztu lub grzywny. Właściciele nieruchomości, którzy w swoich piecach i paleniskach spalają np. stare meble, opakowania z tworzyw sztucznych, butelki plastikowe, kartony i folie, oprócz tego, że niszczą swoje urządzenia grzewcze (piece, kuchnie), trują siebie i innych to również narażają się na mandat karny w wysokości do 500 zł., który może nałożyć Strażnik Miejski przeprowadzający kontrolę nieruchomości w zakresie spalania w piecach.

Pragniemy poinformować, że Strażnicy miejscy na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta Skierniewice w oparciu o art. 379 ustawy Prawo ochrony środowiska uprawnieni są do: wstępu na teren nieruchomości, obiektu lub ich części w godzinach 6 do 22; przeprowadzania badań lub wykonywania innych niezbędnych czynności kontrolnych żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego; żądanie okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mających związek z problematyką kontroli. Jednocześnie uniemożliwianie lub utrudnianie kontroli w zakresie ochrony środowiska osobom uprawnionym lub im pomagającym - zgodnie z art. 225 par. 1 Kodeksu karnego - jest zagrożone karą do trzech lat więzienia. Straż Miejska zwraca się również z prośbą do mieszkańców Skierniewic o zgłaszanie pod nr alarmowy 986 przypadków spalania odpadów. Wobec każdego zgłoszonego przypadku zostanie przeprowadzona interwencja funkcjonariuszy Straży Miejskiej.

Uprawnienia strażników

Uprawnienia Strażnik wykonując zadania ma prawo do:udzielania pouczeń, legitymowania ... WIĘCEJ ...

Kierownictwo

KOMENDANTKomendant - Artur GłuszczDo zadań Komendanta Straży należy planowanie ... WIĘCEJ...

Akty Prawne

aktyprawnePodstawowe akty prawne regulujące działalność straży miejskich... WIĘCEJ...

Informacje podstawowe

InfoStraż Miejska w Skierniewicach pracuje codziennie w godzina 7:00 do 23:00... WIĘCEJ ...