Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o wyborze oferty samochód 2017

Ważniejsze wydarzenia w okresie od 3 do 9 września 2017 r.

W analizowanym okresie, strażnicy podjęli 446 różnego rodzaju interwencji i działań związanych z zapewnieniem ładu i porządku na terenie naszego miasta, z czego:

wszystkich interwencji podjęto – 177,

skontrolowano budynki użyteczności publicznej – 258 (razy),

kontrola nieruchomości, która zakończyła się sporządzeniem protokółu – 0,

przyjęto zgłoszeń od mieszkańców – 91 w tym dotyczących:

  • zakłócania porządku publicznego i spokoju - 4,
  • zagrożeń w ruchu drogowym – 53,
  • ochrony środowiska i gospodarki odpadami – 6,
  • zagrożeń życia i zdrowia – 2,
  • zagrożeń pożarowych (katastrof) – 2,
  • awarie techniczne – 17,
  • dzikie zwierzęta (bezpańskie psy i inne) – 7.

Interwencje własne – 86,

udzielono pouczeń (środki oddziaływania wychowawczego) – 68,

ukarano mandatami karnymi sprawców wykroczeń – 9/900 zł.,

skierowano spraw do sądu – 1,

patrole wspólne z policją – 11,

zabezpieczenia (otwieranie urzędu miasta, posterunki stałe w urzędzie miasta i urzędzie stanu cywilnego, kontrola miejsc zagrożonych według Krajowej Mapy Zagrożeń przygotowanej przez Komendę Miejską Policji w Skierniewicach (działania cykliczne), zabezpieczenie koncertu HIP-HOP KING’S, odbiór terenu po działaniach PSP, zabezpieczenie biegu ulicznego im. Edmunda Jaworskiego, asysta Prezydentowi Miasta podczas składania kwiatów, kontrola zajęcia pasa drogowego, zabezpieczenie otwarcia Świetlicy Romskiej, zabezpieczenie przejść dla pieszych w okolicy szkół) – 98,

konwój dokumentów, wartości pieniężnych, asysty urzędnikom – 4,

wystawionych wezwań dot. popełnionych wykroczeń – 58,

interwencje z monitoringu/fotopułapki – 0,

przekazano spraw do jednostek współdziałających w zakresie funkcjonowania infrastruktury miejskiej (uszkodzone znaki drogowe; awarie oświetlenia ulicznego, zanieczyszczone chodniki i jezdnie; inne) – 22.

Wybrane interwencje w analizowanym okresie:

Więcej…

Ogłoszenie o wynikach przetargu nieograniczonego

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo Zamówień Publicznych (tekst. jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), Straż Miejska w Skierniewicach informuje, że w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu Miasta Skierniewice - etap I", została wybrana oferta złozona przez firmę:

TM-BUD Zakład Elektroinstalacyjny Sp. z o.o.

Al. Niepodległosci 10

96-100 Skierniewice

pdf-ikonaOgłoszenie o wynikach przetargu nieograniczonego

Uprawnienia strażników

Uprawnienia Strażnik wykonując zadania ma prawo do:udzielania pouczeń, legitymowania ... WIĘCEJ ...

Kierownictwo

KOMENDANTKomendant - Artur GłuszczDo zadań Komendanta Straży należy planowanie ... WIĘCEJ...

Akty Prawne

aktyprawnePodstawowe akty prawne regulujące działalność straży miejskich... WIĘCEJ...

Informacje podstawowe

InfoStraż Miejska w Skierniewicach pracuje codziennie w godzina 7:00 do 23:00... WIĘCEJ ...