Ważniejsze wydarzenia w okresie od 23 do 29 lipca 2017 r.

W analizowanym okresie, strażnicy podjęli 378 różnego rodzaju interwencji i działań związanych z zapewnieniem ładu i porządku na terenie naszego miasta, z czego:

wszystkich interwencji podjęto – 135,

skontrolowano budynki użyteczności publicznej – 242 (razy),

kontrola nieruchomości, która zakończyła się sporządzeniem protokółu – 0,

przyjęto zgłoszeń od mieszkańców – 59 w tym dotyczących:

  • zakłócania porządku publicznego i spokoju - 9,
  • zagrożeń w ruchu drogowym – 15,
  • ochrony środowiska i gospodarki odpadami – 11,
  • zagrożeń życia i zdrowia – 6,
  • zagrożeń pożarowych (katastrof) – 0,
  • awarie techniczne – 7,
  • dzikie zwierzęta (bezpańskie psy i inne) – 11.

Interwencje własne – 76,

udzielono pouczeń (środki oddziaływania wychowawczego) – 32,

ukarano mandatami karnymi sprawców wykroczeń – 6/550 zł.,

skierowano spraw do sądu – 2,

patrole wspólne z policją – 1 (patrol na targowisku miejskim),

zabezpieczenia (otwieranie urzędu miasta, posterunki stałe w urzędzie miasta i urzędzie stanu cywilnego, kontrola miejsc zagrożonych według Krajowej Mapy Zagrożeń przygotowanej przez Komendę Miejską Policji w Skierniewicach (działania cykliczne), zabezpieczenie pikniku nad zalewem i Skier-con, kontrola zajęcia pasa drogowego, przejęcie terenu objętego działaniami ratowniczymi PSP, kontrola dodatkowa ładu i porządku nad zalewem Zadębie (piątek-niedziela pomiędzy godzinami 2300 - 200, znakowanie rowerów)–63,

konwój dokumentów, wartości pieniężnych, asysty urzędnikom – 7,

wystawionych wezwań dot. popełnionych wykroczeń – 1,

interwencje z monitoringu/fotopułapki – 0,

przekazano spraw do jednostek współdziałających w zakresie funkcjonowania infrastruktury miejskiej (uszkodzone znaki drogowe; awarie oświetlenia ulicznego, zanieczyszczone chodniki i jezdnie; inne) – 22.

Wybrane interwencje w analizowanym okresie:

Więcej…

Bocian zabłądził w mieście…..

Bocian NorwidaDo nietypowej interwencji zostali wezwani w dniu 2 sierpnia br. strażnicy miejscy ze Skierniewic.

Około godziny 1430 dyżurny Straży Miejskiej odebrał telefon alarmowy, na który zadzwonił jeden z mieszkańców naszego miasta informując strażników, że w rejonie Skate Parku przy ul. Norwida spaceruje bocian. W związku z tym, że w pobliżu bawiły się dzieci, dla bezpieczeństwa małoletnich i samego bociana, strażnicy podjęli decyzję o odłowieniu sympatycznego gościa naszego miasta. Poproszono o pomoc pracowników ZUM i wspólnie z nimi strażnicy bezpiecznie odwieźli bociana w rejon ul. Fabrycznej, gdzie sympatycznego ptaka wypuszczono na pobliskie pola, na których cały i zdrowy na nowo podjął poszukiwanie pokarmu.Bocian Norwida1Bocian Norwida2

Zignorował strażnika, przy czym nie posiadał uprawnień do kierowania samochodami

Bardzo duże problemy i kłopoty może mieć 36-letni mieszkaniec naszego miasta, który 17 lipca br. około godziny 1220 został zatrzymany do kontroli przez jednego ze strażników, w związku z naruszeniem zakazu ruchu, który to znak obowiązuje przed Ratuszem Miasta. Trzydziestosześciolatek podjechał swoim citroenem pod schody ratusza, a kiedy umundurowany strażnik poprosił kierowcę o dokumenty, mężczyzna ten zignorował polecenie strażnika, kwitując mam gdzieś waszą kontrolę i następnie pobiegł do sekretariatu Prezydenta Miasta. Osoba ta była strażnikowi znana z imienia i nazwiska, gdyż już wcześniej czterokrotnie był rejestrowany w naszych systemach za niestosowanie się do znaków zakazów, dlatego bez obaw można ustalić tożsamość sprawcy wykroczenia. Strażnik pozostał przy zaparkowanym pojeździe i kiedy mężczyzna powrócił do samochodu podjął czynności związane z wyegzekwowaniem naocznie stwierdzonego wykroczenia. Po powrocie mężczyzna ten nie był już tak arogancki i próbował załagodzić złe pierwsze wrażenie. Niestety dla sprawcy tego wykroczenia skutki złamania tego zakazu mogą być druzgocące ponieważ strażnik, który prowadził czynności wyjaśniające był na tyle skrupulatny i profesjonalny, że doprowadził do tego, że wyszło na jaw, że sprawca w/w wykroczenia ma zatrzymane uprawnienia do prowadzenia pojazdów kat. B. Brak uprawnień ustaliliśmy poprzez wprowadzenie danych trzydziestosześciolatka do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, gdzie otrzymaliśmy informację o zatrzymaniu jego uprawnień do prowadzenia pojazdów o kat. B.

W związku z powyższym oprócz skierowania wniosku do sądu w sprawach o ujawnione wykroczenia przez w/w mężczyznę, zostanie również złożone zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do Komendy Miejskiej Policji w Skierniewicach, stypizowanego w art. 180a Kodeksu karnego, który brzmi „kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu, prowadzi pojazd mechaniczny, nie stosując się do decyzji właściwego organu o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami, podlega karze grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”.

Niestety pomimo tak dużych kłopotów, w które trzydziestosześciolatek może popaść, nie poddał tych zdarzeń głębokiej refleksji i wciąż jest widywany na ulicach naszego miasta jak prowadzi samochód nie posiadając uprawnień.

Niech ten artykuł będzie przestrogą dla innych………………

Uprawnienia strażników

Uprawnienia Strażnik wykonując zadania ma prawo do:udzielania pouczeń, legitymowania ... WIĘCEJ ...

Kierownictwo

KOMENDANTKomendant - Artur GłuszczDo zadań Komendanta Straży należy planowanie ... WIĘCEJ...

Akty Prawne

aktyprawnePodstawowe akty prawne regulujące działalność straży miejskich... WIĘCEJ...

Informacje podstawowe

InfoStraż Miejska w Skierniewicach pracuje codziennie w godzina 7:00 do 23:00... WIĘCEJ ...