DOKUMENTY ZWIĄZANE ZE STREFĄ PŁATNEGO PARKOWANIA

Poniżej zamieszczamy dokument związane z funkcjonowaniem Strefy Płatnego Parkowania:

pdf-ikonado pobrania - WNIOSEK O ABONAMENT

pdf-ikonado pobrania - ZASTRZEŻENIE OD NAŁOŻONEJ OPŁATY DODATKOWEJ

pdf-ikonawzór - WEZWANIA DO OPŁATY DODATKOWEJ

Rusza Strefa Płatnego Parkowania

Na mocy Uchwały Nr VI/31/2019 Rady Miasta Skierniewice z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania dla pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Skierniewicach oraz opłat za parkowanie w tej strefie i sposobu ich pobierania (Dziennik Urzędowy Wojewody Łódzkiego poz. 2549, z dnia 28 kwietnia 2019 r.), z dniem 1 lipca 2019 r. zostaję ponownie uruchomiona Strefa Płatnego Parkowania w Centrum naszego miasta. Strefa Płatnego Parkowania pojazdów samochodowych zostaje ograniczona w obszarze ulic: Rynek, Żwirki (na odcinku od ul. Rynek do ul. Jagiellońskiej) i ul. Senatorskiej (na odcinku ul. Rynek do ul. Kościelnej). W Strefie Płatnego Parkowania usytuowane zostały 4 parkometry, gdzie od poniedziałku do piątku w godzinach 8-18 będzie można nabywać bilet, który będzie upoważniał do parkowania w tej strefie. Wszelkie informacje o warunkach postoju w SPP zamieszczone zostały w załącznikach do w/w uchwały, którą zamieszczamy poniżej w celu zapoznania się z warunkami korzystania ze SPP.

Zgodnie z zapisem Regulaminu strefy płatnego parkowania w Skierniewicach stanowiący załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/31/2019 Rady Miasta Skierniewice z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania dla pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Skierniewicach oraz opłat za parkowanie w tej strefie i sposobu ich pobierania (Dziennik Urzędowy Wojewody Łódzkiego poz. 2549, z dnia 28 kwietnia 2019 r.), jednostką upoważnioną przez Prezydenta Miasta Skierniewice do organizacji i zarządzania SPP jest Straż Miejska w Skierniewicach.

Biuro Strefy Płatnego Parkowania mieści się w siedzibie Straży Miejskiej w Skierniewicach przy ul. Senatorskiej 10.

pdf-ikonaUchwała NR VI/31/2019 Rady Miasta Skierniewice z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Skierniewicach oraz opłat za parkowanie w tej strefie i sposobu ich pobierania

Raport tygodniowy za okres od 16 do 22 czerwca 2019 r.

W analizowanym okresie, strażnicy podjęli 382 różnego rodzaju interwencji i działań związanych z zapewnieniem ładu i porządku na terenie naszego miasta, z czego:

wszystkich interwencji podjęto – 167,

skontrolowano budynki użyteczności publicznej – 213 (razy),

kontrola nieruchomości, która zakończyła się sporządzeniem protokółu – 1,

przyjęto zgłoszeń od mieszkańców – 74 w tym dotyczących:

  • zakłócania porządku publicznego i spokoju - 18,
  • zagrożeń w ruchu drogowym – 35,
  • ochrony środowiska i gospodarki odpadami – 2,
  • zagrożeń życia i zdrowia – 9,
  • zagrożeń pożarowych (katastrof) – 2,
  • awarie techniczne – 4,
  • dzikie zwierzęta (bezpańskie psy i inne) – 4.

Interwencje własne – 93,

udzielono pouczeń (środki oddziaływania wychowawczego) – 64,

ukarano mandatami karnymi sprawców wykroczeń – 8/800,

skierowano spraw do sądu – 0,

patrole wspólne z policją – 2 (kontrola targowiska),

zabezpieczenia (asysta Prezydentowi Miasta podczas składania kwiatów, zabezpieczenie imprezy plenerowej nad Zalewem pod nazwą „ZALEWAYA”, zabezpieczenie uroczystości kościelny Bożego Ciała, zabezpieczenie miejsca zdarzenia, otwieranie urzędu miasta, posterunki stałe w urzędzie miasta i urzędzie stanu cywilnego, kontrola miejsc zagrożonych według Krajowej Mapy Zagrożeń przygotowanej przez Komendę Miejską Policji w Skierniewicach (działania cykliczne), kontrola zajęcia pasa drogowego, konwój dokumentów, znakowanie rowerów, kontrola targowiska z Inspektorem Inspekcji Weterynaryjne, kontrola Parku Miejskiego) – 87,

konwój dokumentów, wartości pieniężnych, asysty urzędnikom – 9,

wystawionych wezwań dot. popełnionych wykroczeń – 53,

interwencje z monitoringu/fotopułapki – 26,

przekazano spraw do jednostek współdziałających w zakresie funkcjonowania infrastruktury miejskiej:

1.Al. Niepodległości – awaria sygnalizacji świetlnej – przekazano konserwatorowi w dniu 18.06.2019 r.,

2.ul. Zadębie – awaria sygnalizacji świetlnej – przekazano konserwatorowi w dniu 19.06.2019 r.,

3.ul. Mickiewicza – skrzywiony słupek znaku drogowego – przekazano do Wydziału Dróg przy UM Skierniewice dniu 20.06.2019 r.,

4.ul. Strobowska – awaria oświetlenia ulicznego nad Zalewem – przekazano do konserwatora w dniu 23.06.2019 r.,

5.ul. 1-go Maja – zanieczyszczona jezdnia – przekazano kierownikowi robót w dniu 17.06.2019 r.,

6.ul. Hallera – lis na posesji – przekazano do Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w dniu 17.06.2019 r.,

7.ul. Rolna – pies atakujący ratowników medycznych – powiadomiono ZUM. Psy zabezpieczone na posesji właścicielki.,

8.ul. Kopernika – pies na placu zabaw – odłowiony przez pracowników ZUM w dniu 20.06.2019 r.,

9.ul. Wyszyńskiego – ranny gołąb – przekazany lekarzowi weterynarii w dniu 20.06.2019 r.,

10.ul. Wańkowicza/Widok – zwisający konar drzewa – przekazano do ZUM.,

11.ul. Łódzka – martwy kot – przekazano do ZUM w dniu 21.06.2019 r.,

12.ul. Sucharskiego – bezpański pies – przekazano do ZUM w dniu 22.06.2019 r.,

13.ul. Kopernika – bezpański pies – przekazano do ZUM w dniu 22.06.2019 r.,

14.ul. Rynek – uszkodzony zdrój uliczny – przekazano do WOD-KAN w dniu 21.06.2019 r.

Uprawnienia strażników

Uprawnienia Strażnik wykonując zadania ma prawo do:udzielania pouczeń, legitymowania ... WIĘCEJ ...

Kierownictwo

KOMENDANTKomendant - Artur GłuszczDo zadań Komendanta Straży należy planowanie ... WIĘCEJ...

Akty Prawne

aktyprawnePodstawowe akty prawne regulujące działalność straży miejskich... WIĘCEJ...

Informacje podstawowe

InfoStraż Miejska w Skierniewicach pracuje codziennie w godzina 7:00 do 23:00... WIĘCEJ ...