Raport tygodniowy za okres od 2 do 8 czerwca 2019 r.

W analizowanym okresie, strażnicy podjęli 417 różnego rodzaju interwencji i działań związanych z zapewnieniem ładu i porządku na terenie naszego miasta, z czego:

wszystkich interwencji podjęto – 188,

skontrolowano budynki użyteczności publicznej – 227 (razy),

kontrola nieruchomości, która zakończyła się sporządzeniem protokółu – 1,

przyjęto zgłoszeń od mieszkańców – 65 w tym dotyczących:

 • zakłócania porządku publicznego i spokoju - 17,
 • zagrożeń w ruchu drogowym – 27,
 • ochrony środowiska i gospodarki odpadami – 1,
 • zagrożeń życia i zdrowia – 5,
 • zagrożeń pożarowych (katastrof) – 2,
 • awarie techniczne – 4,
 • dzikie zwierzęta (bezpańskie psy i inne) – 9.

Interwencje własne – 123,

udzielono pouczeń (środki oddziaływania wychowawczego) – 52,

ukarano mandatami karnymi sprawców wykroczeń – 20/2400,

skierowano spraw do sądu – 1,

patrole wspólne z policją – 2 (kontrola targowiska, patrol szkolny),

zabezpieczenia (zabezpieczenie balu gimnazjalnego, zabezpieczenie „Miejski Dzień Dziecka, otwieranie urzędu miasta, posterunki stałe w urzędzie miasta i urzędzie stanu cywilnego, kontrola miejsc zagrożonych według Krajowej Mapy Zagrożeń przygotowanej przez Komendę Miejską Policji w Skierniewicach (działania cykliczne), kontrola zajęcia pasa drogowego, konwój dokumentów, znakowanie rowerów, kontrola targowiska z Inspektorem Inspekcji Weterynaryjne, kontrola Parku Miejskiego) – 82,

konwój dokumentów, wartości pieniężnych, asysty urzędnikom – 2,

wystawionych wezwań dot. popełnionych wykroczeń – 43,

interwencje z monitoringu/fotopułapki – 39,

przekazano spraw do jednostek współdziałających w zakresie funkcjonowania infrastruktury miejskiej:

1.ul. Trzcińska/Cicha – zapadnięta jezdnia – przekazano do Wydziału Dróg przy UM Skierniewice w dniu 16.06.2019 r.,

2.ul. Zadębie/500-lecia – awaria sygnalizacji świetlnej – przekazano do konserwatora w dniu 04.06.2019 r.,

3.ul. Kościuszki – skrzywiony słupek znaku D-6 – przekazano do Wydziału Dróg przy UM Skierniewice dniu 06.06.2019 r.,

4.ul. Rynek – brak znaku D-2 od strony ulicy Batorego – przekazano do Wydziału Dróg przy UM Skierniewice w dniu 07.06.2019 r.,

5.ul. Zwierzyniecka – zanieczyszczona szkłem ścieżka pieszo-rowerowa – przekazano do ZUM w dniu 04.06.2019 r.,

6.ul. Mszczonowska/Rondo Solidarności – bezpański pies – przekazano do ZUM w dniu 03.06.2019 r.,

7.ul. Reymonta – bezpański pies – przekazano do ZUM w dniu 05.06.2019 r.,

8.ul. Podrzeczna – martwa kaczka – przekazano do ZUM w dniu 07.06.2019 r.,

9.ul. Widok – martwy pies – przekazano do ZUM w dniu 08.06.2019 r.,

10.Sobieskiego – uszkodzona pokrywa studzienki burzowej – przekazano do właściciela terenu w dniu 05.06.2019 r.,

11.ul. Łódzka – potrącony kot – przekazano do ZUM i lekarza weterynarii w dniu 02.06.2019 r.,

12.Rondo Solidarności – zanieczyszczona ulica tłustą cieczą – przekazano do PSP Skierniewice w dniu 06.06.2019 r.,

13.ul. Wyszyńskiego – zanieczyszczona jezdnia olejem – przekazano do PSP Skierniewice w dniu 04.06.2019 r.,

14.ul. Rawska – ptak w pokoju mieszkalnym – ptaka uwolniono w dniu 03.06.2019 r.,

15.ul. Bielańska – kradzież elementów metalowych – sprawców przekazano funkcjonariuszom Służby Ochrony Kolei.

Raport tygodniowy za okres od 26 maja do 1 czerwca 2019 r.

W analizowanym okresie, strażnicy podjęli 420 różnego rodzaju interwencji i działań związanych z zapewnieniem ładu i porządku na terenie naszego miasta, z czego:

wszystkich interwencji podjęto – 181,

skontrolowano budynki użyteczności publicznej – 237 (razy),

kontrola nieruchomości, która zakończyła się sporządzeniem protokółu – 1,

przyjęto zgłoszeń od mieszkańców – 83 w tym dotyczących:

 • zakłócania porządku publicznego i spokoju - 18,
 • zagrożeń w ruchu drogowym – 40,
 • ochrony środowiska i gospodarki odpadami – 9,
 • zagrożeń życia i zdrowia – 2,
 • zagrożeń pożarowych (katastrof) – 0,
 • awarie techniczne – 2,
 • dzikie zwierzęta (bezpańskie psy i inne) – 12.

Interwencje własne – 98,

udzielono pouczeń (środki oddziaływania wychowawczego) – 67,

ukarano mandatami karnymi sprawców wykroczeń – 17/1600,

skierowano spraw do sądu – 1,

patrole wspólne z policją – 2 (kontrola targowiska, patrol szkolny),

zabezpieczenia (zabezpieczenie ładu i porządku podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego, zabezpieczenie „Widokowego Dnia Dziecka, zabezpieczenie przemarszu ulicami miasta „Dar Życia”, udzielona asysty podczas składania kwiatów, otwieranie urzędu miasta, posterunki stałe w urzędzie miasta i urzędzie stanu cywilnego, kontrola miejsc zagrożonych według Krajowej Mapy Zagrożeń przygotowanej przez Komendę Miejską Policji w Skierniewicach (działania cykliczne), kontrola zajęcia pasa drogowego, konwój dokumentów, znakowanie rowerów, kontrola targowiska z Inspektorem Inspekcji Weterynaryjne, kontrola Parku Miejskiego) – 86,

konwój dokumentów, wartości pieniężnych, asysty urzędnikom – 4,

wystawionych wezwań dot. popełnionych wykroczeń – 52,

interwencje z monitoringu/fotopułapki – 11,

przekazano spraw do jednostek współdziałających w zakresie funkcjonowania infrastruktury miejskiej:

1.ul. Jagiellońska – niewłaściwa organizacja ruchu – przekazano do Wydziału Dróg przy UM Skierniewice w dniu 28.05.2019 r.,

2.ul. Nowobielańska – awaria sieci kanalizacyjnej – powiadomiono WOD-KAN w dniu 30.05.2019 r.,

3.ul. Mszczonowska – bezpański pies – przekazano do ZUM w dniu 26.05.2019 r.,

4.ul. Łuczyńskiego – martwy pies – przekazano do ZUM w dniu 27.05.2019 r.,

5.ul. Nowobielańska – martwy lis – przekazano do ZUM w dniu 29.05.2019 r.,

6.ul. Rybickiego – bezpański pies – przekazano do ZUM w dniu 31.05.2019 r.,

7.ul. Łódzka – martwy kot – przekazano do ZUM w dniu 01.06.2019 r.

Raport tygodniowy za okres od 19 do 25 maja 2019 r.

W analizowanym okresie, strażnicy podjęli 383 różnego rodzaju interwencji i działań związanych z zapewnieniem ładu i porządku na terenie naszego miasta, z czego:

wszystkich interwencji podjęto – 173,

skontrolowano budynki użyteczności publicznej – 208 (razy),

kontrola nieruchomości, która zakończyła się sporządzeniem protokółu – 2,

przyjęto zgłoszeń od mieszkańców – 88 w tym dotyczących:

 • zakłócania porządku publicznego i spokoju - 19,
 • zagrożeń w ruchu drogowym – 37,
 • ochrony środowiska i gospodarki odpadami – 4,
 • zagrożeń życia i zdrowia – 1,
 • zagrożeń pożarowych (katastrof) – 0,
 • awarie techniczne – 7,
 • dzikie zwierzęta (bezpańskie psy i inne) – 20.

Interwencje własne – 85,

udzielono pouczeń (środki oddziaływania wychowawczego) – 86,

ukarano mandatami karnymi sprawców wykroczeń – 14/1400,

skierowano spraw do sądu – 3,

patrole wspólne z policją – 2 (kontrola targowiska),

zabezpieczenia (zabezpieczenie rajdu rowerowego, zabezpieczenie „Maj Syty Fest”, kontrola otoczenia festynu organizowanego przez Hufiec Skierniewice (poligon), zajęcia profilaktyczne w przedszkolu nr 13, zabezpieczenie kart do głosowania w wyborach do Europarlamentu, otwieranie urzędu miasta, posterunki stałe w urzędzie miasta i urzędzie stanu cywilnego, kontrola miejsc zagrożonych według Krajowej Mapy Zagrożeń przygotowanej przez Komendę Miejską Policji w Skierniewicach (działania cykliczne), pomoc w uruchomieniu samochodu, kontrola zajęcia pasa drogowego, konwój dokumentów, znakowanie rowerów, kontrola targowiska z Inspektorem Inspekcji Weterynaryjnej – 79,

konwój dokumentów, wartości pieniężnych, asysty urzędnikom – 4,

wystawionych wezwań dot. popełnionych wykroczeń – 42,

interwencje z monitoringu/fotopułapki – 37,

przekazano spraw do jednostek współdziałających w zakresie funkcjonowania infrastruktury miejskiej:

1.ul. 1-go Maja – awaria sygnalizacji świetlnej – przekazano konserwatora w dniu 20.05.2015 r.,

2.ul. Widok/Wyszyńskiego – awaria sygnalizacji świetlnej – przekazano konserwatorowi w dniu 24.05.2019 r.,

3.ul. Sienkiewicza – brak pokrywy osłaniającej kable zasilające – przekazano konserwatorowi w dniu 22.05.2019 r.,

4.ul. Strobowska – uszkodzona studzienka telekomunikacyjna – powiadomiono ORANGE w dniu 24.05.2019 r.,

5.ul. Czerwonego Kapturka – awaria sieci kanalizacyjnej – powiadomiono WOD-KAN w dniu 25.05.2019 r.,

6.ul. Kopernika – złamany konar drzewa – przekazano do ZUM w dniu 20.05.2019 r.,

7.Zalew Skierniewice – zanieczyszczony teren przy stolikach do gier – przekazano do Spółki „NAWA” w dniu 25.05.2019 r.,

8.Park Miejski – biegający bezpański pies – przekazano do ZUM w dniu 19.05.2019 r.,

9.ul. Nowobielańska – biegający bezpański pies – przekazano do ZUM w dniu 20.05.2019 r.,

10.ul. Szarych Szeregów – uszkodzona toaleta Miejska – przekazano konserwatorowi w dniu 21.05.2019 r.,

11.ul. Strobowska – biegający bezpański pies – przekazano do ZUM w dniu 23.05.2019 r.

12.ul. Storczykowa – biegające bezpańskie psy – przekazano do ZUM w dniu 23.05.2019 r.,

13.ul. 1-go Maja – leżący martwy kot – przekazano do ZUM w dniu 24.05.2019 r.,

14.ul. Mszczonowska – leżący martwy kot – przekazano do ZUM w dniu 25.05.2019 r.

Uprawnienia strażników

Uprawnienia Strażnik wykonując zadania ma prawo do:udzielania pouczeń, legitymowania ... WIĘCEJ ...

Kierownictwo

KOMENDANTKomendant - Artur GłuszczDo zadań Komendanta Straży należy planowanie ... WIĘCEJ...

Akty Prawne

aktyprawnePodstawowe akty prawne regulujące działalność straży miejskich... WIĘCEJ...

Informacje podstawowe

InfoStraż Miejska w Skierniewicach pracuje codziennie w godzina 7:00 do 23:00... WIĘCEJ ...