Ważniejsze wydarzenia w okresie od 14 do 20 maja 2017 r.

W analizowanym okresie, strażnicy podjęli 433 różnego rodzaju interwencji i działań związanych z zapewnieniem ładu i porządku na terenie naszego miasta, z czego:

wszystkich interwencji podjęto – 163,

skontrolowano budynki użyteczności publicznej – 269 (razy),

kontrola nieruchomości, która zakończyła się sporządzeniem protokółu – 1,

przyjęto zgłoszeń od mieszkańców – 79 w tym dotyczących:

 • zakłócania porządku publicznego i spokoju - 11,
 • zagrożeń w ruchu drogowym – 36,
 • ochrony środowiska i gospodarki odpadami – 13,
 • zagrożeń życia i zdrowia – 9,
 • zagrożeń pożarowych (katastrof) – 2,
 • awarie techniczne – 7,
 • dzikie zwierzęta (bezpańskie psy i inne) – 1.

Interwencje własne – 84,

udzielono pouczeń (środki oddziaływania wychowawczego) – 71,

ukarano mandatami karnymi sprawców wykroczeń – 8/750 zł.,

skierowano spraw do sądu – 2,

patrole wspólne z policją – 1 (patrol na targowisku miejskim),

zabezpieczenia (otwieranie urzędu miasta, posterunki stałe w urzędzie miasta i urzędzie stanu cywilnego, kontrola miejsc zagrożonych według Krajowej Mapy Zagrożeń przygotowanej przez Komendę Miejską Policji w Skierniewicach (działania cykliczne), zabezpieczenie akcji ratowniczo-gaśniczej, stałe posterunki przy przejściach dla pieszych, kontrola zajęcia pasa drogowego, znakowanie rowerów, pomoc przy uruchamianiu samochodu, zabezpieczenie akcji ratowniczo-gaśniczej, zabezpieczenie biegów oraz imprezy Rock May Festival) – 55,

konwój dokumentów, wartości pieniężnych, asysty urzędnikom – 6,

wystawionych wezwań dot. popełnionych wykroczeń – 12,

interwencje z monitoringu/fotopułapki – 0,

przekazano spraw do jednostek współdziałających w zakresie funkcjonowania infrastruktury miejskiej (uszkodzone znaki drogowe; awarie oświetlenia ulicznego, zanieczyszczone chodniki i jezdnie; inne) – 14.

Wybrane interwencje w analizowanym okresie:

Więcej…

Kaczka Dziwaczka

Kaczka dziwaczka

Jan Brzechwa pisząc wiersz pod tytułem Kaczka Dziwaczka, chyba nie przewidywał, że w naszym mieście, parafrazując pierwszą zwrotkę przywołanego wiersza autora, znajdzie się taka kaczka dziwaczka, która nie trzymała się rzeczki i wraz ze swoimi młodymi wybrała się na pieszą wycieczkę. Do tak niecodziennego zdarzenia doszło w minioną sobotę 13 maja około 1220, kiedy to dzika kaczka z trójką młodych kaczuszek wędrowała pieszo w rejonie ul. Witta Stwosza. W związku z tym, że wraz z młodymi chciała się przedostać do parku miejskiego, gdzie najprawdopodobniej wybrała się na wycieczkę, a to wiązało się z koniecznością przedostania się przez ruchliwy odcinek ulicy Konstytucji 3-go Maja, dlatego też strażnicy wstrzymując ruch pomogli podróżniczkom przedostać się na drugą stronę. Strażnicy również asystowali kaczkom podczas drogi do rzeczki, skąd wybrały się na pieszą wycieczkę.

Ważniejsze wydarzenia w okresie od 7 do 13 maja 2017 r.

W analizowanym okresie, strażnicy podjęli 424 różnego rodzaju interwencji i działań związanych z zapewnieniem ładu i porządku na terenie naszego miasta, z czego:

wszystkich interwencji podjęto – 131,

skontrolowano budynki użyteczności publicznej – 290 (razy),

kontrola nieruchomości, która zakończyła się sporządzeniem protokółu – 0,

przyjęto zgłoszeń od mieszkańców – 53 w tym dotyczących:

 • zakłócania porządku publicznego i spokoju - 6,
 • zagrożeń w ruchu drogowym – 16,
 • ochrony środowiska i gospodarki odpadami – 19,
 • zagrożeń życia i zdrowia – 1,
 • zagrożeń pożarowych (katastrof) – 3,
 • awarie techniczne – 3,
 • dzikie zwierzęta (bezpańskie psy i inne) – 5.

Interwencje własne – 78,

udzielono pouczeń (środki oddziaływania wychowawczego) – 60,

ukarano mandatami karnymi sprawców wykroczeń – 12/900 zł.,

skierowano spraw do sądu – 5,

patrole wspólne z policją – 3 (patrol na targowisku miejskim, patrol szkolny),

zabezpieczenia (otwieranie urzędu miasta, posterunki stałe w urzędzie miasta i urzędzie stanu cywilnego, kontrola miejsc zagrożonych według Krajowej Mapy Zagrożeń przygotowanej przez Komendę Miejską Policji w Skierniewicach (działania cykliczne), zabezpieczenie akcji ratowniczo-gaśniczej, stałe posterunki przy przejściach dla pieszych, kontrola zajęcia pasa drogowego, weryfikacja deklaracji społecznych opiekunów kotów, znakowanie rowerów, pomoc przy uruchamianiu samochodu) – 5,

konwój dokumentów, wartości pieniężnych, asysty urzędnikom – 8,

wystawionych wezwań dot. popełnionych wykroczeń – 19,

interwencje z monitoringu/fotopułapki – 0,

przekazano spraw do jednostek współdziałających w zakresie funkcjonowania infrastruktury miejskiej (uszkodzone znaki drogowe; awarie oświetlenia ulicznego, zanieczyszczone chodniki i jezdnie; inne) – 13.

Wybrane interwencje w analizowanym okresie:

Więcej…

Uprawnienia strażników

Uprawnienia Strażnik wykonując zadania ma prawo do:udzielania pouczeń, legitymowania ... WIĘCEJ ...

Kierownictwo

KOMENDANTKomendant - Artur GłuszczDo zadań Komendanta Straży należy planowanie ... WIĘCEJ...

Akty Prawne

aktyprawnePodstawowe akty prawne regulujące działalność straży miejskich... WIĘCEJ...

Informacje podstawowe

InfoStraż Miejska w Skierniewicach pracuje codziennie w godzina 7:00 do 23:00... WIĘCEJ ...