„AKCJA WIĄZANKA 2018”

zniczDo dnia 1 i 2 listopada, kiedy to będziemy wspominać wszystkich świętych i naszych bliskich zmarłych pozostało kilka dni, ale już teraz wielu z nas zaczęło odwiedzać groby swoich bliskich na metropoliach naszych wsi i miast. Podczas tych odwiedzin rodzinnych grobów (i nie tylko) staramy się je przygotować na nadchodzące dni poprzez ich uporządkowanie, udekorowanie w kwiaty, wiązanki oraz zapalenie znicza - płomyka nadziei wieczności. W trakcie wizyty na cmentarzu stojąc przy grobie swoich bliskich, kiedy przychodzi chwila zadumy nad tymi, którzy wyprzedzili nas w drodze do wieczności, kiedy w ciszy i spokoju pragniemy modlić się za ich duszę, często nasze roztargnienie może być okazją do kradzieży. Dlatego tego też Straż Miejska w Skierniewicach już teraz rozpoczęła działania związane z kontrolą cmentarzy na terenie miasta. Od początku tego tygodnia w godzinach popołudniowych i wieczornych, a od dzisiaj tj. 30 października 2018 r. patrole straży miejskiej patrolują rejony naszych cmentarzy w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób je odwiedzających oraz czuwają nad ładem i porządkiem w ich okolicach.

Główne działania strażników rozpoczną się dzisiaj 30 października, kiedy to i nocą strażnicy będą kontrolowali okolicę cmentarzy oraz sam ich teren. Patrole nocne Straży Miejskiej, będzie można spotkać na cmentarzach do 2 listopada.

W dniu samych obchodów Święta Wszystkich Świętych, wspólnie z policją będziemy czuwać na porządkiem przed cmentarzami, będziemy kierowali ruchem pojazdów, informować będziemy o alternatywnych drogach dojazdu do parkingów i miejsc, gdzie będzie można pozostawić swój pojazd. Będziemy reagowali na każdy przejaw zakłócania spokoju tego wyjątkowego dla każdego z nas dnia wspomnienia naszych bliskich.

Działania nasze zakończą się w dniu 2 listopada o godzinie 2300, kiedy to przez cały Dzień Święta Zmarłych, będziemy starali się zapewnić porządek na cmentarzach i w ich pobliżu po zakończeniu obchodów obu tych dni świątecznych, nie zapominając o 2 listopada.

Raport tygodniowy za okres od 21 do 27 października 2018 r.

W analizowanym okresie, strażnicy podjęli 358 różnego rodzaju interwencji i działań związanych z zapewnieniem ładu i porządku na terenie naszego miasta, z czego:

wszystkich interwencji podjęto – 122,

skontrolowano budynki użyteczności publicznej – 234 (razy),

kontrola nieruchomości, która zakończyła się sporządzeniem protokółu – 0,

przyjęto zgłoszeń od mieszkańców – 65 w tym dotyczących:

 • zakłócania porządku publicznego i spokoju - 15,
 • zagrożeń w ruchu drogowym – 27,
 • ochrony środowiska i gospodarki odpadami – 10,
 • zagrożeń życia i zdrowia – 3,
 • zagrożeń pożarowych (katastrof) – 0,
 • awarie techniczne – 5,
 • dzikie zwierzęta (bezpańskie psy i inne) – 5.

Interwencje własne – 57,

udzielono pouczeń (środki oddziaływania wychowawczego) – 46,

ukarano mandatami karnymi sprawców wykroczeń – 1/100,

skierowano spraw do sądu – 1,

patrole wspólne z policją (targowisko, patrol szkolny) – 2,

zabezpieczenia (otwieranie urzędu miasta, posterunki stałe w urzędzie miasta i urzędzie stanu cywilnego, stały posterunek w Urzędzie Miasta, kontrola miejsc zagrożonych według Krajowej Mapy Zagrożeń przygotowanej przez Komendę Miejską Policji w Skierniewicach (działania cykliczne), pomoc w uruchomieniu samochodu, zabezpieczenie przejść dla pieszych, gdzie przechodzi młodzież do szkół, kontrola zajęcia pasa drogowego, konwój dokumentów, kontrola targowiska z Inspektorem Weterynarii, – 69,

konwój dokumentów, wartości pieniężnych, asysty urzędnikom – 4,

wystawionych wezwań dot. popełnionych wykroczeń – 21,

interwencje z monitoringu/fotopułapki – 8,

przekazano spraw do jednostek współdziałających w zakresie funkcjonowania infrastruktury miejskiej (uszkodzone znaki drogowe; awarie oświetlenia ulicznego, zanieczyszczone chodniki i jezdnie; inne) – 7.

Raport tygodniowy za okres od 14 do 20 października 2018 r.

W analizowanym okresie, strażnicy podjęli 351 różnego rodzaju interwencji i działań związanych z zapewnieniem ładu i porządku na terenie naszego miasta, z czego:

wszystkich interwencji podjęto – 136,

skontrolowano budynki użyteczności publicznej – 213 (razy),

kontrola nieruchomości, która zakończyła się sporządzeniem protokółu – 0,

przyjęto zgłoszeń od mieszkańców – 57 w tym dotyczących:

 • zakłócania porządku publicznego i spokoju - 17,
 • zagrożeń w ruchu drogowym – 23,
 • ochrony środowiska i gospodarki odpadami – 10,
 • zagrożeń życia i zdrowia – 2,
 • zagrożeń pożarowych (katastrof) – 0,
 • awarie techniczne – 2,
 • dzikie zwierzęta (bezpańskie psy i inne) – 3.

Interwencje własne – 78,

udzielono pouczeń (środki oddziaływania wychowawczego) – 56,

ukarano mandatami karnymi sprawców wykroczeń – 0.,

skierowano spraw do sądu – 0,

patrole wspólne z policją (targowisko, patrol szkolny) – 2,

zabezpieczenia (otwieranie urzędu miasta, posterunki stałe w urzędzie miasta i urzędzie stanu cywilnego, kontrola miejsc zagrożonych według Krajowej Mapy Zagrożeń przygotowanej przez Komendę Miejską Policji w Skierniewicach (działania cykliczne), pomoc w uruchomieniu samochodu, zabezpieczenie przejść dla pieszych, gdzie przechodzi młodzież do szkół, kontrola zajęcia pasa drogowego, znakowanie rowerów, konwój dokumentów, kontrola targowiska z Inspektorem Weterynarii, stałe posterunki przy zabezpieczeniu kart do głosowania, zabezpieczenie marszu młodzieży – 69,

konwój dokumentów, wartości pieniężnych, asysty urzędnikom – 6,

wystawionych wezwań dot. popełnionych wykroczeń – 5,

interwencje z monitoringu/fotopułapki – 0,

przekazano spraw do jednostek współdziałających w zakresie funkcjonowania infrastruktury miejskiej (uszkodzone znaki drogowe; awarie oświetlenia ulicznego, zanieczyszczone chodniki i jezdnie; inne) – 5.

Uprawnienia strażników

Uprawnienia Strażnik wykonując zadania ma prawo do:udzielania pouczeń, legitymowania ... WIĘCEJ ...

Kierownictwo

KOMENDANTKomendant - Artur GłuszczDo zadań Komendanta Straży należy planowanie ... WIĘCEJ...

Akty Prawne

aktyprawnePodstawowe akty prawne regulujące działalność straży miejskich... WIĘCEJ...

Informacje podstawowe

InfoStraż Miejska w Skierniewicach pracuje codziennie w godzina 7:00 do 23:00... WIĘCEJ ...