Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane

Straż Miejska w Skierniewicach informuje o zamieszczeniu zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pod nazwą "Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu Miasta Skierniewice - etap I.

Wszystkie informację i dokumenty do pobrania związane z zamówieniem zostały umieszczone poniżej:

http://straz.um.skierniewice.pl/images/pliki/ogloszenie_o_zamowieniu_11082017.pdf

http://straz.um.skierniewice.pl/images/pliki/kamery/SIWZ

http://straz.um.skierniewice.pl/images/pliki/kamery/zal_nr_11_do_SIWZ

http://straz.um.skierniewice.pl/images/pliki/kamery/zal_nr_12_do_SIWZ

http://straz.um.skierniewice.pl/images/pliki/kamery/Zalacznik_nr_10_do_SIWZ_Projekt%20umowy

http://straz.um.skierniewice.pl/images/pliki/kamery/Zalaczniki_nr_1-9_do_SIWZ_Monitoring

Wypalali kable…


Kable wypalanie2

W dniu 9 sierpnia około godziny 2100 dyżurny Straży Miejskiej odebrał zgłoszenie o podejrzeniu spalania odpadów na początkowym odcinku ul. Kozietulskiego, co powoduje duże zadymienie oraz gryzący dym. Patrol ustalił w wyniku przeprowadzonych działań, że na terenie jednej z hurtowni przy ul. Piłsudskiego wypalane są w beczce kable w otulinie gumowej, co jest powodem gryzącego dymu. Podczas kontroli na terenie hurtowni był jedynie dozorca, który nie był w stanie wyjaśnić, kto podpalił te odpady ponieważ, jak oświadczył beczka już się paliła kiedy przejął dyżur. Strażnicy zostawili wezwanie dla właściciela hurtowni, który w dniu 10 sierpnia około godziny 1630 zgłosił się do siedziby Straży Miejskiej. Za tak rażący czyn, sprawca 54 letni mieszkaniec gminy Głuchów został ukarany mandatem karnym w wysokości 300 zł.
Kable wypalanieKable wypalanie1Kable wypalanie3


Niech to będzie przestroga dla innych osób chcących spalać odpady, które wytwarzają szkodliwe substancje, które mogą negatywnie wpływać na organizmy ludzkie i zwierzęce.

Ważniejsze wydarzenia w okresie od 30 lipca do 5 sierpnia 2017 r.

W analizowanym okresie, strażnicy podjęli 347 różnego rodzaju interwencji i działań związanych z zapewnieniem ładu i porządku na terenie naszego miasta, z czego:

wszystkich interwencji podjęto – 103,

skontrolowano budynki użyteczności publicznej – 242 (razy),

kontrola nieruchomości, która zakończyła się sporządzeniem protokółu – 0,

przyjęto zgłoszeń od mieszkańców – 44 w tym dotyczących:

  • zakłócania porządku publicznego i spokoju - 10,
  • zagrożeń w ruchu drogowym – 14,
  • ochrony środowiska i gospodarki odpadami – 7,
  • zagrożeń życia i zdrowia – 1,
  • zagrożeń pożarowych (katastrof) – 0,
  • awarie techniczne – 7,
  • dzikie zwierzęta (bezpańskie psy i inne) – 7.

Interwencje własne – 59,

udzielono pouczeń (środki oddziaływania wychowawczego) – 39,

ukarano mandatami karnymi sprawców wykroczeń – 4/350 zł.,

skierowano spraw do sądu – 0,

patrole wspólne z policją – 2 (patrol na targowisku miejskim),

zabezpieczenia (otwieranie urzędu miasta, posterunki stałe w urzędzie miasta i urzędzie stanu cywilnego, kontrola miejsc zagrożonych według Krajowej Mapy Zagrożeń przygotowanej przez Komendę Miejską Policji w Skierniewicach (działania cykliczne), asysta Prezydentowi Miasta podczas składania kwiatów, kontrola zajęcia pasa drogowego, zabezpieczenie konwentu SkierCon, kontrola dodatkowa ładu i porządku nad zalewem Zadębie (piątek-niedziela pomiędzy godzinami 2300 - 200, znakowanie rowerów, pomoc w uruchomieniu pojazdu)–52,

konwój dokumentów, wartości pieniężnych, asysty urzędnikom – 4,

wystawionych wezwań dot. popełnionych wykroczeń – 24,

interwencje z monitoringu/fotopułapki – 0,

przekazano spraw do jednostek współdziałających w zakresie funkcjonowania infrastruktury miejskiej (uszkodzone znaki drogowe; awarie oświetlenia ulicznego, zanieczyszczone chodniki i jezdnie; inne) – 12.

Wybrane interwencje w analizowanym okresie:

Więcej…

Uprawnienia strażników

Uprawnienia Strażnik wykonując zadania ma prawo do:udzielania pouczeń, legitymowania ... WIĘCEJ ...

Kierownictwo

KOMENDANTKomendant - Artur GłuszczDo zadań Komendanta Straży należy planowanie ... WIĘCEJ...

Akty Prawne

aktyprawnePodstawowe akty prawne regulujące działalność straży miejskich... WIĘCEJ...

Informacje podstawowe

InfoStraż Miejska w Skierniewicach pracuje codziennie w godzina 7:00 do 23:00... WIĘCEJ ...