Ważniejsze wydarzenia w okresie od 17 do 23 grudnia 2017 r.

W analizowanym okresie, strażnicy podjęli 395 różnego rodzaju interwencji i działań związanych z zapewnieniem ładu i porządku na terenie naszego miasta, z czego:

wszystkich interwencji podjęto – 138,

skontrolowano budynki użyteczności publicznej – 254 (razy),

kontrola nieruchomości, która zakończyła się sporządzeniem protokółu – 3,

przyjęto zgłoszeń od mieszkańców – 74 w tym dotyczących:

 • zakłócania porządku publicznego i spokoju - 7,
 • zagrożeń w ruchu drogowym – 31,
 • ochrony środowiska i gospodarki odpadami – 16,
 • zagrożeń życia i zdrowia – 6,
 • zagrożeń pożarowych (katastrof) – 2,
 • awarie techniczne – 9,
 • dzikie zwierzęta (bezpańskie psy i inne) – 3.

Interwencje własne – 64,

udzielono pouczeń (środki oddziaływania wychowawczego) – 54,

ukarano mandatami karnymi sprawców wykroczeń – 2/200 zł.,

skierowano spraw do sądu – 1,

patrole wspólne z policją – 3 (patrole na targowisku, patrol szkolny, Akcja Nielat),

zabezpieczenia (zabezpieczenie imprezy ul. Rynek „Świąteczne Cuda”, zabezpieczenie Wigilii Miejskiej, otwieranie urzędu miasta, posterunki stałe w urzędzie miasta i urzędzie stanu cywilnego, kontrola miejsc zagrożonych według Krajowej Mapy Zagrożeń przygotowanej przez Komendę Miejską Policji w Skierniewicach (działania cykliczne), zabezpieczenie przejść dla pieszych, pomoc w uruchomieniu samochodu, kontrola zajęcia pasa drogowego) – 73,

konwój dokumentów, wartości pieniężnych, asysty urzędnikom – 1,

wystawionych wezwań dot. popełnionych wykroczeń – 15,

interwencje z monitoringu/fotopułapki – 0,

przekazano spraw do jednostek współdziałających w zakresie funkcjonowania infrastruktury miejskiej (uszkodzone znaki drogowe; awarie oświetlenia ulicznego, zanieczyszczone chodniki i jezdnie; inne) – 16.

Wybrane interwencje w analizowanym okresie:

Więcej…

Ważniejsze wydarzenia w okresie od 10 do 16 grudnia 2017 r.

W analizowanym okresie, strażnicy podjęli 436 różnego rodzaju interwencji i działań związanych z zapewnieniem ładu i porządku na terenie naszego miasta, z czego:

wszystkich interwencji podjęto – 176,

skontrolowano budynki użyteczności publicznej – 257 (razy),

kontrola nieruchomości, która zakończyła się sporządzeniem protokółu – 21,

przyjęto zgłoszeń od mieszkańców – 70 w tym dotyczących:

 • zakłócania porządku publicznego i spokoju - 8,
 • zagrożeń w ruchu drogowym – 27,
 • ochrony środowiska i gospodarki odpadami – 19,
 • zagrożeń życia i zdrowia – 6,
 • zagrożeń pożarowych (katastrof) – 0,
 • awarie techniczne – 3,
 • dzikie zwierzęta (bezpańskie psy i inne) – 7.

Interwencje własne – 106,

udzielono pouczeń (środki oddziaływania wychowawczego) – 67,

ukarano mandatami karnymi sprawców wykroczeń – 14/1350 zł.,

skierowano spraw do sądu – 2,

patrole wspólne z policją – 3 (patrole na targowisku, patrol szkolny),

zabezpieczenia (Asysta Prezydentowi Miasta Podczas składania kwiatów, otwieranie urzędu miasta, posterunki stałe w urzędzie miasta i urzędzie stanu cywilnego, kontrola miejsc zagrożonych według Krajowej Mapy Zagrożeń przygotowanej przez Komendę Miejską Policji w Skierniewicach (działania cykliczne), zabezpieczenie przejść dla pieszych, pomoc w uruchomieniu samochodu, kontrola zajęcia pasa drogowego, przejęcie terenu po działaniach ratowniczych Państwowej Straży Pożarnej, zabezpieczenie konwoju ciężarówki „COCA-COLA”) – 70,

konwój dokumentów, wartości pieniężnych, asysty urzędnikom – 3,

wystawionych wezwań dot. popełnionych wykroczeń – 48,

interwencje z monitoringu/fotopułapki – 0,

przekazano spraw do jednostek współdziałających w zakresie funkcjonowania infrastruktury miejskiej (uszkodzone znaki drogowe; awarie oświetlenia ulicznego, zanieczyszczone chodniki i jezdnie; inne) – 9.

Wybrane interwencje w analizowanym okresie:

Więcej…

Psy znowu zaatakowały.

Do bardzo nie przyjemnego i tragicznego w skutkach zdarzenia z udziałem psów doszło w minioną sobotę na osiedlu Rawka. Około godziny 1000 dyżurny Straży Miejskiej w Skierniewicach odebrał zgłoszenie od zrozpaczonej i bardzo mocną zdenerwowanej kobiety, która poinformowała go, że będąc na spacerze ze swoim psem w rejonie ul. Kosynierów, dwa wolno biegające psy zaatakowały jej pieska, który w wyniku tego ataku i pogryzienia doznał licznych obrażeń. Jak się później okazało pogryziony pies pomimo pomocy lekarzy weterynarii zdechł. Podczas rozpytania dyżurny otrzymał informację od kobiety, że domyśla się do kogo należą psy, które zaatakowały jej pupila, ale nie chciałaby wchodzić w konflikt ze swoimi sąsiadami. Dyżurny SM skierował na miejsce patrol interwencyjny z poleceniem ustalenia, gdzie przebywają biegające w rejonie ul. Kosynierów agresywne psy, opisane wcześniej przez pokrzywdzoną. Strażnicy po przybyciu na miejsce potwierdzili zgłoszenie o biegających psach, który jeden z nich podobny do Labladora doprowadził strażników do swojego właściciela, którym okazał się mieszkaniec ul. Ułańskiej. Natomiast drugi pies rasy Husky okazał się własnością jednego z mieszkańców ul. Podchorążych. W związku z tym, że obaj właściciele zwierząt, które doprowadziły do śmierci innego psa, nie zachowali nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt, na podstawie art. 77 Kodeksu wykroczeń zostali ukarani mandatami karnymi po 200 zł.

Niestety jak widać niektórzy z naszych mieszkańców jeszcze nie wyciągnęli wniosków z tragicznego zdarzenia, jakie miało miejsce kilka lat temu, kiedy tak dotkliwie została pogryziona przez psy jedna z mieszkanek naszego miasta. Dlatego też właściciele psów, którzy nie będą zachowywać nakazanych środków ostrożności przy opiece nad swoimi zwierzętami, w stopniu gwarantującym bezpieczeństwo w miejscu publicznym nie będą mogli liczyć na pobłażliwość z naszej strony.

Przypominamy, że zgodnie z w/w art. 77 kodeksu wykroczeń, strażnik miejski może ukarać sprawcę tego wykroczenia mandatem karny od 50 do 250 zł. lub skierować sprawę do sądu a tu już grzywna może wynieść nawet 5000 zł.

Prosimy wszystkich właścicieli psów o rozwagę i nie kierowanie się tym, że nasz pies z natury jest łagodny, jak widać na przytoczonym zdarzeniu, rasy psów, które są z natury łagodne w grupie mogą być niebezpieczne. Dlatego też spacerując po terenach leśnych, trawnikach i bulwarach czy też w parku starajmy się nie puszczać ich wolno, bo nigdy nie wiadomo, kiedy mogą zaatakować inne zwierzęta czy też ludzi.

Uprawnienia strażników

Uprawnienia Strażnik wykonując zadania ma prawo do:udzielania pouczeń, legitymowania ... WIĘCEJ ...

Kierownictwo

KOMENDANTKomendant - Artur GłuszczDo zadań Komendanta Straży należy planowanie ... WIĘCEJ...

Akty Prawne

aktyprawnePodstawowe akty prawne regulujące działalność straży miejskich... WIĘCEJ...

Informacje podstawowe

InfoStraż Miejska w Skierniewicach pracuje codziennie w godzina 7:00 do 23:00... WIĘCEJ ...