Ważniejsze wydarzenia w okresie od 7 do 14 października 2017 r.

W analizowanym okresie, strażnicy podjęli 564 różnego rodzaju interwencji i działań związanych z zapewnieniem ładu i porządku na terenie naszego miasta, z czego:

wszystkich interwencji podjęto – 200,

skontrolowano budynki użyteczności publicznej – 360 (razy),

kontrola nieruchomości, która zakończyła się sporządzeniem protokółu – 0,

przyjęto zgłoszeń od mieszkańców – 75 w tym dotyczących:

 • zakłócania porządku publicznego i spokoju - 12,
 • zagrożeń w ruchu drogowym – 36,
 • ochrony środowiska i gospodarki odpadami – 9,
 • zagrożeń życia i zdrowia – 5,
 • zagrożeń pożarowych (katastrof) – 1,
 • awarie techniczne – 7,
 • dzikie zwierzęta (bezpańskie psy i inne) – 4.

Interwencje własne – 125,

udzielono pouczeń (środki oddziaływania wychowawczego) – 90,

ukarano mandatami karnymi sprawców wykroczeń – 22/2200 zł.,

skierowano spraw do sądu – 0,

patrole wspólne z policją – 3 (patrole na targowisku, patrole międzyszkolne, akcja nielat),

zabezpieczenia (otwieranie urzędu miasta, posterunki stałe w urzędzie miasta i urzędzie stanu cywilnego, kontrola miejsc zagrożonych według Krajowej Mapy Zagrożeń przygotowanej przez Komendę Miejską Policji w Skierniewicach (działania cykliczne), zabezpieczenie przejść dla pieszych, kontrola zajęcia pasa drogowego, pomoc w uruchomieniu pojazdu) – 53,

konwój dokumentów, wartości pieniężnych, asysty urzędnikom – 3,

wystawionych wezwań dot. popełnionych wykroczeń – 38,

interwencje z monitoringu/fotopułapki – 0,

przekazano spraw do jednostek współdziałających w zakresie funkcjonowania infrastruktury miejskiej (uszkodzone znaki drogowe; awarie oświetlenia ulicznego, zanieczyszczone chodniki i jezdnie; inne) – 11.

Wybrane interwencje w analizowanym okresie:

Więcej…

Ważniejsze wydarzenia w okresie od 1 do 7 października 2017 r.

W analizowanym okresie, strażnicy podjęli 478 różnego rodzaju interwencji i działań związanych z zapewnieniem ładu i porządku na terenie naszego miasta, z czego:

wszystkich interwencji podjęto – 155,

skontrolowano budynki użyteczności publicznej – 320 (razy),

kontrola nieruchomości, która zakończyła się sporządzeniem protokółu – 0,

przyjęto zgłoszeń od mieszkańców – 66 w tym dotyczących:

 • zakłócania porządku publicznego i spokoju - 7,
 • zagrożeń w ruchu drogowym – 29,
 • ochrony środowiska i gospodarki odpadami – 9,
 • zagrożeń życia i zdrowia – 3,
 • zagrożeń pożarowych (katastrof) – 0,
 • awarie techniczne – 17,
 • dzikie zwierzęta (bezpańskie psy i inne) – 2.

Interwencje własne – 89,

udzielono pouczeń (środki oddziaływania wychowawczego) – 52,

ukarano mandatami karnymi sprawców wykroczeń – 6/500 zł.,

skierowano spraw do sądu – 1,

patrole wspólne z policją – 3 (patrole na targowisku, patrole międzyszkolne),

zabezpieczenia (otwieranie urzędu miasta, posterunki stałe w urzędzie miasta i urzędzie stanu cywilnego, kontrola miejsc zagrożonych według Krajowej Mapy Zagrożeń przygotowanej przez Komendę Miejską Policji w Skierniewicach (działania cykliczne), zabezpieczenie przejść dla pieszych, kontrola zajęcia pasa drogowego) – 56,

konwój dokumentów, wartości pieniężnych, asysty urzędnikom – 1,

wystawionych wezwań dot. popełnionych wykroczeń – 19,

interwencje z monitoringu/fotopułapki – 0,

przekazano spraw do jednostek współdziałających w zakresie funkcjonowania infrastruktury miejskiej (uszkodzone znaki drogowe; awarie oświetlenia ulicznego, zanieczyszczone chodniki i jezdnie; inne) – 26.

Wybrane interwencje w analizowanym okresie:

Więcej…

Ważniejsze wydarzenia w okresie od 24 do 30 września 2017 r.

W analizowanym okresie, strażnicy podjęli 401 różnego rodzaju interwencji i działań związanych z zapewnieniem ładu i porządku na terenie naszego miasta, z czego:

wszystkich interwencji podjęto – 123,

skontrolowano budynki użyteczności publicznej – 276 (razy),

kontrola nieruchomości, która zakończyła się sporządzeniem protokółu – 0,

przyjęto zgłoszeń od mieszkańców – 45 w tym dotyczących:

 • zakłócania porządku publicznego i spokoju - 8,
 • zagrożeń w ruchu drogowym – 10,
 • ochrony środowiska i gospodarki odpadami – 5,
 • zagrożeń życia i zdrowia – 3,
 • zagrożeń pożarowych (katastrof) – 3,
 • awarie techniczne – 8,
 • dzikie zwierzęta (bezpańskie psy i inne) – 8.

Interwencje własne – 78,

udzielono pouczeń (środki oddziaływania wychowawczego) – 29,

ukarano mandatami karnymi sprawców wykroczeń – 3/300 zł.,

skierowano spraw do sądu – 1,

patrole wspólne z policją – 2 (patrole na targowisku, patrole międzyszkolne),

zabezpieczenia (otwieranie urzędu miasta, posterunki stałe w urzędzie miasta i urzędzie stanu cywilnego, kontrola miejsc zagrożonych według Krajowej Mapy Zagrożeń przygotowanej przez Komendę Miejską Policji w Skierniewicach (działania cykliczne), zabezpieczenie przejść dla pieszych, odbiór terenu po działaniach ratowniczych PSP, zabezpieczenie rajdu rowerowego, zabezpieczenie wypadku drogowego, poszukiwanie zaginionej osoby, zajęcia edukacyjne w przedszkolach, znakowanie rowerów, pomoc w uruchomieniu pojazdu, kontrola zajęcia pasa drogowego) – 76,

konwój dokumentów, wartości pieniężnych, asysty urzędnikom – 3,

wystawionych wezwań dot. popełnionych wykroczeń – 7,

interwencje z monitoringu/fotopułapki – 0,

przekazano spraw do jednostek współdziałających w zakresie funkcjonowania infrastruktury miejskiej (uszkodzone znaki drogowe; awarie oświetlenia ulicznego, zanieczyszczone chodniki i jezdnie; inne) – 19.

Wybrane interwencje w analizowanym okresie:

Więcej…

Uprawnienia strażników

Uprawnienia Strażnik wykonując zadania ma prawo do:udzielania pouczeń, legitymowania ... WIĘCEJ ...

Kierownictwo

KOMENDANTKomendant - Artur GłuszczDo zadań Komendanta Straży należy planowanie ... WIĘCEJ...

Akty Prawne

aktyprawnePodstawowe akty prawne regulujące działalność straży miejskich... WIĘCEJ...

Informacje podstawowe

InfoStraż Miejska w Skierniewicach pracuje codziennie w godzina 7:00 do 23:00... WIĘCEJ ...