Raport tygodniowy za okres od 10 do 16 marca 2019 r.

W analizowanym okresie, strażnicy podjęli 462 różnego rodzaju interwencji i działań związanych z zapewnieniem ładu i porządku na terenie naszego miasta, z czego:

wszystkich interwencji podjęto – 173,

skontrolowano budynki użyteczności publicznej – 287 (razy),

kontrola nieruchomości, która zakończyła się sporządzeniem protokółu – 3,

przyjęto zgłoszeń od mieszkańców – 50 w tym dotyczących:

 • zakłócania porządku publicznego i spokoju - 6,
 • zagrożeń w ruchu drogowym – 8,
 • ochrony środowiska i gospodarki odpadami – 7,
 • zagrożeń życia i zdrowia – 1,
 • zagrożeń pożarowych (katastrof) – 0,
 • awarie techniczne – 26,
 • dzikie zwierzęta (bezpańskie psy i inne) – 2.

Interwencje własne – 123,

udzielono pouczeń (środki oddziaływania wychowawczego) – 70,

ukarano mandatami karnymi sprawców wykroczeń – 11/1000,

skierowano spraw do sądu – 2,

patrole wspólne z policją – 2 (kontrola targowiska, patrol szkolny),

zabezpieczenia (otwieranie urzędu miasta, posterunki stałe w urzędzie miasta i urzędzie stanu cywilnego, kontrola miejsc zagrożonych według Krajowej Mapy Zagrożeń przygotowanej przez Komendę Miejską Policji w Skierniewicach (działania cykliczne), pomoc w uruchomieniu samochodu, kontrola zajęcia pasa drogowego, konwój dokumentów, kontrola miejsc przebywania osób bezdomnych, zabezpieczenie „Targów oświaty”, zabezpieczenie miejsca usuwania wiatrołomu – 83,

konwój dokumentów, wartości pieniężnych, asysty urzędnikom – 5,

wystawionych wezwań dot. popełnionych wykroczeń – 51,

interwencje z monitoringu/fotopułapki – 20,

przekazano spraw do jednostek współdziałających w zakresie funkcjonowania infrastruktury miejskiej (uszkodzone znaki drogowe; awarie oświetlenia ulicznego, zanieczyszczone chodniki i jezdnie; inne) – 38.

Raport tygodniowy za okres od 3 do 9 marca 2019 r.

W analizowanym okresie, strażnicy podjęli 507 różnego rodzaju interwencji i działań związanych z zapewnieniem ładu i porządku na terenie naszego miasta, z czego:

wszystkich interwencji podjęto – 216,

skontrolowano budynki użyteczności publicznej – 288 (razy),

kontrola nieruchomości, która zakończyła się sporządzeniem protokółu – 5,

przyjęto zgłoszeń od mieszkańców – 85 w tym dotyczących:

 • zakłócania porządku publicznego i spokoju - 7,
 • zagrożeń w ruchu drogowym – 52,
 • ochrony środowiska i gospodarki odpadami – 14,
 • zagrożeń życia i zdrowia – 5,
 • zagrożeń pożarowych (katastrof) – 0,
 • awarie techniczne – 2,
 • dzikie zwierzęta (bezpańskie psy i inne) – 5.

Interwencje własne – 131,

udzielono pouczeń (środki oddziaływania wychowawczego) – 111,

ukarano mandatami karnymi sprawców wykroczeń – 8/800,

skierowano spraw do sądu – 2,

patrole wspólne z policją – 3 (kontrola targowiska, patrol szkolny),

zabezpieczenia (otwieranie urzędu miasta, posterunki stałe w urzędzie miasta i urzędzie stanu cywilnego, kontrola miejsc zagrożonych według Krajowej Mapy Zagrożeń przygotowanej przez Komendę Miejską Policji w Skierniewicach (działania cykliczne), pomoc w uruchomieniu samochodu, kontrola zajęcia pasa drogowego, konwój dokumentów, kontrola miejsc przebywania osób bezdomnych – 70,

konwój dokumentów, wartości pieniężnych, asysty urzędnikom – 2,

wystawionych wezwań dot. popełnionych wykroczeń – 84,

interwencje z monitoringu/fotopułapki – 23,

przekazano spraw do jednostek współdziałających w zakresie funkcjonowania infrastruktury miejskiej (uszkodzone znaki drogowe; awarie oświetlenia ulicznego, zanieczyszczone chodniki i jezdnie; inne) – 8.

Raport tygodniowy za okres od 24 lutego do 3 marca 2019 r.

W analizowanym okresie, strażnicy podjęli 423 różnego rodzaju interwencji i działań związanych z zapewnieniem ładu i porządku na terenie naszego miasta, z czego:

wszystkich interwencji podjęto – 153,

skontrolowano budynki użyteczności publicznej – 268 (razy),

kontrola nieruchomości, która zakończyła się sporządzeniem protokółu – 7,

przyjęto zgłoszeń od mieszkańców – 49 w tym dotyczących:

 • zakłócania porządku publicznego i spokoju - 11,
 • zagrożeń w ruchu drogowym – 27,
 • ochrony środowiska i gospodarki odpadami – 3,
 • zagrożeń życia i zdrowia – 5,
 • zagrożeń pożarowych (katastrof) – 0,
 • awarie techniczne – 1,
 • dzikie zwierzęta (bezpańskie psy i inne) – 2.

Interwencje własne – 104,

udzielono pouczeń (środki oddziaływania wychowawczego) – 63,

ukarano mandatami karnymi sprawców wykroczeń – 14/1250,

skierowano spraw do sądu – 1,

patrole wspólne z policją – 2 (kontrola targowiska, patrol szkolny),

zabezpieczenia (otwieranie urzędu miasta, posterunki stałe w urzędzie miasta i urzędzie stanu cywilnego, kontrola miejsc zagrożonych według Krajowej Mapy Zagrożeń przygotowanej przez Komendę Miejską Policji w Skierniewicach (działania cykliczne), pomoc w uruchomieniu samochodu, kontrola zajęcia pasa drogowego, konwój dokumentów, kontrola miejsc przebywania osób bezdomnych – 72,

konwój dokumentów, wartości pieniężnych, asysty urzędnikom – 10,

wystawionych wezwań dot. popełnionych wykroczeń – 15,

interwencje z monitoringu/fotopułapki – 10,

przekazano spraw do jednostek współdziałających w zakresie funkcjonowania infrastruktury miejskiej (uszkodzone znaki drogowe; awarie oświetlenia ulicznego, zanieczyszczone chodniki i jezdnie; inne) – 6.

Uprawnienia strażników

Uprawnienia Strażnik wykonując zadania ma prawo do:udzielania pouczeń, legitymowania ... WIĘCEJ ...

Kierownictwo

KOMENDANTKomendant - Artur GłuszczDo zadań Komendanta Straży należy planowanie ... WIĘCEJ...

Akty Prawne

aktyprawnePodstawowe akty prawne regulujące działalność straży miejskich... WIĘCEJ...

Informacje podstawowe

InfoStraż Miejska w Skierniewicach pracuje codziennie w godzina 7:00 do 23:00... WIĘCEJ ...