Raport tygodniowy za okres od 4 do 10 listopada 2018 r.

W analizowanym okresie, strażnicy podjęli 378 różnego rodzaju interwencji i działań związanych z zapewnieniem ładu i porządku na terenie naszego miasta, z czego:

wszystkich interwencji podjęto – 150,

skontrolowano budynki użyteczności publicznej – 228 (razy),

kontrola nieruchomości, która zakończyła się sporządzeniem protokółu – 0,

przyjęto zgłoszeń od mieszkańców – 56 w tym dotyczących:

 • zakłócania porządku publicznego i spokoju - 8,
 • zagrożeń w ruchu drogowym – 21,
 • ochrony środowiska i gospodarki odpadami – 12,
 • zagrożeń życia i zdrowia – 1,
 • zagrożeń pożarowych (katastrof) – 1,
 • awarie techniczne – 4,
 • dzikie zwierzęta (bezpańskie psy i inne) – 9.

Interwencje własne – 94,

udzielono pouczeń (środki oddziaływania wychowawczego) – 62,

ukarano mandatami karnymi sprawców wykroczeń – 5/850,

skierowano spraw do sądu – 0,

patrole wspólne z policją – 0,

zabezpieczenia (otwieranie urzędu miasta, posterunki stałe w urzędzie miasta i urzędzie stanu cywilnego, stały posterunek w Urzędzie Miasta, kontrola miejsc zagrożonych według Krajowej Mapy Zagrożeń przygotowanej przez Komendę Miejską Policji w Skierniewicach (działania cykliczne), pomoc w uruchomieniu samochodu, zabezpieczenie przejść dla pieszych, gdzie przechodzi młodzież do szkół, kontrola zajęcia pasa drogowego, konwój dokumentów, zabezpieczenie terenu działań PSP, zabezpieczenie meczu piłkarskiego na stadionie OSiR – 58,

konwój dokumentów, wartości pieniężnych, asysty urzędnikom – 3,

wystawionych wezwań dot. popełnionych wykroczeń – 12,

interwencje z monitoringu/fotopułapki – 27,

przekazano spraw do jednostek współdziałających w zakresie funkcjonowania infrastruktury miejskiej (uszkodzone znaki drogowe; awarie oświetlenia ulicznego, zanieczyszczone chodniki i jezdnie; inne) – 7.

Raport tygodniowy za okres od 28 października do 3 listopada 2018 r.

W analizowanym okresie, strażnicy podjęli 396 różnego rodzaju interwencji i działań związanych z zapewnieniem ładu i porządku na terenie naszego miasta, z czego:

wszystkich interwencji podjęto – 141,

skontrolowano budynki użyteczności publicznej – 253 (razy),

kontrola nieruchomości, która zakończyła się sporządzeniem protokółu – 2,

przyjęto zgłoszeń od mieszkańców – 65 w tym dotyczących:

 • zakłócania porządku publicznego i spokoju - 11,
 • zagrożeń w ruchu drogowym – 35,
 • ochrony środowiska i gospodarki odpadami – 9,
 • zagrożeń życia i zdrowia – 2,
 • zagrożeń pożarowych (katastrof) – 0,
 • awarie techniczne – 4,
 • dzikie zwierzęta (bezpańskie psy i inne) – 4.

Interwencje własne – 76,

udzielono pouczeń (środki oddziaływania wychowawczego) – 38,

ukarano mandatami karnymi sprawców wykroczeń – 7/800,

skierowano spraw do sądu – 1,

patrole wspólne z policją (targowisko, patrol szkolny) – 2,

zabezpieczenia (otwieranie urzędu miasta, posterunki stałe w urzędzie miasta i urzędzie stanu cywilnego, stały posterunek w Urzędzie Miasta, kontrola miejsc zagrożonych według Krajowej Mapy Zagrożeń przygotowanej przez Komendę Miejską Policji w Skierniewicach (działania cykliczne), pomoc w uruchomieniu samochodu, zabezpieczenie przejść dla pieszych, gdzie przechodzi młodzież do szkół, kontrola zajęcia pasa drogowego, konwój dokumentów, zabezpieczenie święta wszystkich świętych, kontrola targowiska z inspektorem weterynarii, – 77,

konwój dokumentów, wartości pieniężnych, asysty urzędnikom – 2,

wystawionych wezwań dot. popełnionych wykroczeń – 30,

interwencje z monitoringu/fotopułapki – 4,

przekazano spraw do jednostek współdziałających w zakresie funkcjonowania infrastruktury miejskiej (uszkodzone znaki drogowe; awarie oświetlenia ulicznego, zanieczyszczone chodniki i jezdnie; inne) – 11.

„AKCJA WIĄZANKA 2018”

zniczDo dnia 1 i 2 listopada, kiedy to będziemy wspominać wszystkich świętych i naszych bliskich zmarłych pozostało kilka dni, ale już teraz wielu z nas zaczęło odwiedzać groby swoich bliskich na metropoliach naszych wsi i miast. Podczas tych odwiedzin rodzinnych grobów (i nie tylko) staramy się je przygotować na nadchodzące dni poprzez ich uporządkowanie, udekorowanie w kwiaty, wiązanki oraz zapalenie znicza - płomyka nadziei wieczności. W trakcie wizyty na cmentarzu stojąc przy grobie swoich bliskich, kiedy przychodzi chwila zadumy nad tymi, którzy wyprzedzili nas w drodze do wieczności, kiedy w ciszy i spokoju pragniemy modlić się za ich duszę, często nasze roztargnienie może być okazją do kradzieży. Dlatego tego też Straż Miejska w Skierniewicach już teraz rozpoczęła działania związane z kontrolą cmentarzy na terenie miasta. Od początku tego tygodnia w godzinach popołudniowych i wieczornych, a od dzisiaj tj. 30 października 2018 r. patrole straży miejskiej patrolują rejony naszych cmentarzy w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób je odwiedzających oraz czuwają nad ładem i porządkiem w ich okolicach.

Główne działania strażników rozpoczną się dzisiaj 30 października, kiedy to i nocą strażnicy będą kontrolowali okolicę cmentarzy oraz sam ich teren. Patrole nocne Straży Miejskiej, będzie można spotkać na cmentarzach do 2 listopada.

W dniu samych obchodów Święta Wszystkich Świętych, wspólnie z policją będziemy czuwać na porządkiem przed cmentarzami, będziemy kierowali ruchem pojazdów, informować będziemy o alternatywnych drogach dojazdu do parkingów i miejsc, gdzie będzie można pozostawić swój pojazd. Będziemy reagowali na każdy przejaw zakłócania spokoju tego wyjątkowego dla każdego z nas dnia wspomnienia naszych bliskich.

Działania nasze zakończą się w dniu 2 listopada o godzinie 2300, kiedy to przez cały Dzień Święta Zmarłych, będziemy starali się zapewnić porządek na cmentarzach i w ich pobliżu po zakończeniu obchodów obu tych dni świątecznych, nie zapominając o 2 listopada.

Uprawnienia strażników

Uprawnienia Strażnik wykonując zadania ma prawo do:udzielania pouczeń, legitymowania ... WIĘCEJ ...

Kierownictwo

KOMENDANTKomendant - Artur GłuszczDo zadań Komendanta Straży należy planowanie ... WIĘCEJ...

Akty Prawne

aktyprawnePodstawowe akty prawne regulujące działalność straży miejskich... WIĘCEJ...

Informacje podstawowe

InfoStraż Miejska w Skierniewicach pracuje codziennie w godzina 7:00 do 23:00... WIĘCEJ ...