PARKOWANIE W RYNKU

Jak wiadomo na ostatniej Sesji Rady Miasta Skierniewice, Radni obecnej kadencji na wniosek Prezydenta Miasta przegłosowali uchwałę wprowadzającą Strefę Płatnego Parkowania w rejonie Rynku i na przyległych do niego niektórych ulicach. O zasadności tej decyzji niech świadczy to, że my jako Straż Miejska tylko od początku br. roku 2019, strażnicy blisko 500 razy byli zmuszeni do podejmowania działań związanych z niewłaściwym parkowaniem pojazdów, tzn. nie stosowania się w tym rejonie przez kierujących do przepisów ruchu drogowego. Strażnicy 415 razy pouczyli sprawców wykroczeń, w stosunku do 49 zostało zastosowane postępowanie mandatowe, natomiast w stosunku do jednego z kierujących skierowano sprawę o ukaranie do Sądu Rejonowego w Skierniewicach.

Mamy ogromną nadzieję, że wraz z wejściem obowiązywania Strefy Płatnego parkowania w Centrum, co wymusi rotację parkujących pojazdów, zniknie problem zaparkowanych pojazdów w miejscach do tego niedozwolonych.

Raport tygodniowy za okres od 24 do 30 marca 2019 r.

W analizowanym okresie, strażnicy podjęli 388 różnego rodzaju interwencji i działań związanych z zapewnieniem ładu i porządku na terenie naszego miasta, z czego:

wszystkich interwencji podjęto – 175,

skontrolowano budynki użyteczności publicznej – 211 (razy),

kontrola nieruchomości, która zakończyła się sporządzeniem protokółu – 0,

przyjęto zgłoszeń od mieszkańców – 81 w tym dotyczących:

  • zakłócania porządku publicznego i spokoju - 8,
  • zagrożeń w ruchu drogowym – 35,
  • ochrony środowiska i gospodarki odpadami – 17,
  • zagrożeń życia i zdrowia – 5,
  • zagrożeń pożarowych (katastrof) – 2,
  • awarie techniczne – 5,
  • dzikie zwierzęta (bezpańskie psy i inne) – 9.

Interwencje własne – 130,

udzielono pouczeń (środki oddziaływania wychowawczego) – 66,

ukarano mandatami karnymi sprawców wykroczeń – 16/1600,

skierowano spraw do sądu – 0,

patrole wspólne z policją – 2 (kontrola targowiska, patrol szkolny),

zabezpieczenia (otwieranie urzędu miasta, posterunki stałe w urzędzie miasta i urzędzie stanu cywilnego, kontrola miejsc zagrożonych według Krajowej Mapy Zagrożeń przygotowanej przez Komendę Miejską Policji w Skierniewicach (działania cykliczne), pomoc w uruchomieniu samochodu, kontrola zajęcia pasa drogowego, konwój dokumentów, kontrola miejsc przebywania osób bezdomnych, zabezpieczenie terenu akcji ratowniczej PSP, przejęcie terenu objętego działaniami ratowniczymi, poszukiwanie osoby zaginionej – 72,

konwój dokumentów, wartości pieniężnych, asysty urzędnikom – 5,

wystawionych wezwań dot. popełnionych wykroczeń – 43,

interwencje z monitoringu/fotopułapki – 43,

przekazano spraw do jednostek współdziałających w zakresie funkcjonowania infrastruktury miejskiej (uszkodzone znaki drogowe; awarie oświetlenia ulicznego, zanieczyszczone chodniki i jezdnie; inne) – 11.

SPALAŁ PLASTIK W PIECU

Wiele się mówi w mediach o smogu, jaki bardzo często wisi nad naszymi miastami, jak również wskazuje się przyczyny jego powstawania, ale niestety nie wszyscy chcą się stosować do obowiązującego prawa. Tak też w dniu wczorajszy około godziny 17:40 strażnicy miejscy, można powiedzieć na gorącym uczynku przyłapali jednego z mieszkańców naszego miasta, który w swoim piecu spalał programator od lodówki w plastikowej obudowie wraz z kablami elektrycznymi. Do ujawnienia zabronionego czynu doszło podczas rutynowej kontroli, która była wynikiem czujności strażników, którzy patrolując ul. Batorego poczuli zapach dymu, który wydał im się podejrzany. Wytypowali jedną z pobliskich kamienic, a dokładnie kamienicę o nr porządkowym 2, gdzie podjęli czynności kontrolne. Jeden z mieszkańców wskazał strażnikom mieszkanie, gdzie może dochodzić do spalania materiałów zabronionych. Po wejściu do wskazanego mieszkania, zastali w nim 60 letniego mężczyznę, który przyznał się do spalania w swoim piecu w/w materiałów. Strażnicy w związku z ujawnieniem spalania w piecu zabronionych materiałów, tj. popełnieniem wykroczenia stypizowanego w art. 191 ustawy o odpadach, na mężczyznę nałożyli mandat karny w wysokości 200 zł. Mężczyzna odmówił przyjęcia mandatu karnego w związku z tym Straż Miejska skieruje przeciw niemu wniosek o ukaranie do Sądu Rejonowego w Skierniewicach.

Jest to kolejny przykład bezmyślności niektórych z nas. Mam nadzieję, że przykład ten będzie przestrogą dla innych amatorów spalania odpadów w przydomowych piecach.

Uprawnienia strażników

Uprawnienia Strażnik wykonując zadania ma prawo do:udzielania pouczeń, legitymowania ... WIĘCEJ ...

Kierownictwo

KOMENDANTKomendant - Artur GłuszczDo zadań Komendanta Straży należy planowanie ... WIĘCEJ...

Akty Prawne

aktyprawnePodstawowe akty prawne regulujące działalność straży miejskich... WIĘCEJ...

Informacje podstawowe

InfoStraż Miejska w Skierniewicach pracuje codziennie w godzina 7:00 do 23:00... WIĘCEJ ...