Raport tygodniowy za okres od 17 do 23 lutego 2019 r.

W analizowanym okresie, strażnicy podjęli 290 różnego rodzaju interwencji i działań związanych z zapewnieniem ładu i porządku na terenie naszego miasta, z czego:

wszystkich interwencji podjęto – 125,

skontrolowano budynki użyteczności publicznej – 163 (razy),

kontrola nieruchomości, która zakończyła się sporządzeniem protokółu – 1,

przyjęto zgłoszeń od mieszkańców – 52 w tym dotyczących:

 • zakłócania porządku publicznego i spokoju - 8,
 • zagrożeń w ruchu drogowym – 20,
 • ochrony środowiska i gospodarki odpadami – 8,
 • zagrożeń życia i zdrowia – 3,
 • zagrożeń pożarowych (katastrof) – 0,
 • awarie techniczne – 7,
 • dzikie zwierzęta (bezpańskie psy i inne) – 6.

Interwencje własne – 125,

udzielono pouczeń (środki oddziaływania wychowawczego) – 52,

ukarano mandatami karnymi sprawców wykroczeń – 5/1050,

skierowano spraw do sądu – 0,

patrole wspólne z policją – 2 (kontrola targowiska),

zabezpieczenia (otwieranie urzędu miasta, posterunki stałe w urzędzie miasta i urzędzie stanu cywilnego, kontrola miejsc zagrożonych według Krajowej Mapy Zagrożeń przygotowanej przez Komendę Miejską Policji w Skierniewicach (działania cykliczne), pomoc w uruchomieniu samochodu, kontrola zajęcia pasa drogowego, konwój dokumentów, kontrola miejsc przebywania osób bezdomnych – 68,

konwój dokumentów, wartości pieniężnych, asysty urzędnikom – 2,

wystawionych wezwań dot. popełnionych wykroczeń – 11,

interwencje z monitoringu/fotopułapki – 13,

przekazano spraw do jednostek współdziałających w zakresie funkcjonowania infrastruktury miejskiej (uszkodzone znaki drogowe; awarie oświetlenia ulicznego, zanieczyszczone chodniki i jezdnie; inne) – 16.

Raport tygodniowy za okres od 10 do 16 lutego 2019 r.

W analizowanym okresie, strażnicy podjęli 357 różnego rodzaju interwencji i działań związanych z zapewnieniem ładu i porządku na terenie naszego miasta, z czego:

wszystkich interwencji podjęto – 124,

skontrolowano budynki użyteczności publicznej – 231 (razy),

kontrola nieruchomości, która zakończyła się sporządzeniem protokółu – 5,

przyjęto zgłoszeń od mieszkańców – 56 w tym dotyczących:

 • zakłócania porządku publicznego i spokoju - 9,
 • zagrożeń w ruchu drogowym – 19,
 • ochrony środowiska i gospodarki odpadami – 15,
 • zagrożeń życia i zdrowia – 7,
 • zagrożeń pożarowych (katastrof) – 0,
 • awarie techniczne – 2,
 • dzikie zwierzęta (bezpańskie psy i inne) – 4.

Interwencje własne – 68,

udzielono pouczeń (środki oddziaływania wychowawczego) – 43,

ukarano mandatami karnymi sprawców wykroczeń – 13/1300,

skierowano spraw do sądu – 0,

patrole wspólne z policją – 2 (kontrola targowiska),

zabezpieczenia (otwieranie urzędu miasta, posterunki stałe w urzędzie miasta i urzędzie stanu cywilnego, kontrola miejsc zagrożonych według Krajowej Mapy Zagrożeń przygotowanej przez Komendę Miejską Policji w Skierniewicach (działania cykliczne), pomoc w uruchomieniu samochodu, kontrola zajęcia pasa drogowego, konwój dokumentów, kontrola miejsc przebywania osób bezdomnych – 62,

konwój dokumentów, wartości pieniężnych, asysty urzędnikom – 3,

wystawionych wezwań dot. popełnionych wykroczeń – 6,

interwencje z monitoringu/fotopułapki – 18,

przekazano spraw do jednostek współdziałających w zakresie funkcjonowania infrastruktury miejskiej (uszkodzone znaki drogowe; awarie oświetlenia ulicznego, zanieczyszczone chodniki i jezdnie; inne) – 5.

ZNISZCZYLI RADIOWÓZ STRAŻY MIEJSKIEJ

Kamery Miasto Straż Miejska 20190213201928 264278061Młodość rządzi się swoimi prawami, ale nie usprawiedliwia ona głupoty.

Wczoraj około godziny 20:00, pięciu młodych ludzi przechodząc obok siedziby Straży Miejskiej, przy ul. Senatorskiej 10, zapragnęło stać się sławnym wśród swoich rówieśników. Będąc na wysokości naszej siedziby zauważyli, że wzdłuż chodnika ul. Senatorskiej zaparkowany jest nasz radiowóz Volkswagen Transporter i w związku z tym dwóch delikwentów weszło na dach radiowozu, czym dokonali kilku wgnieceń w dachu samochodu. Koledzy uwiecznili to spektakularne wydarzenie, a jeden ze sprawców umieścił to zdjęcie na Facebooku, co pomogło nam w ustaleniu nazwisk wszystkich pięciu żartownisi. Panowie zapewne jeszcze się nie spodziewają, ale sprawa skierowana została do Komendy Miejskiej Policji, gdzie przekazaliśmy wszystkie nagrania z naszego monitoringu, który zarejestrował moment zdarzenia, twarze sprawców, a materiał ten przekazaliśmy wraz z danymi podejrzanych o dokonania zniszczenia naszego mienia. Wstępnie oszacowana szkoda przez jednego z naszych lokalnych blacharzy samochodowych może wynosić około 1500,00 zł.. W związku z tym, że samochód jest jeszcze na gwarancji blacharz ocenił, że w autoryzowanym serwisie szkoda ta może kosztować nawet powyżej 6000,00 zł. Młodzi ludzie mogą ponieść również bardzo wysoką karę, gdyż za taki czyn kodeks karny przewiduje nawet do 5 lat pozbawienia wolności.

Z całą pewnością nie odpuścimy, i będziemy domagać się od sprawców zadośćuczynienia w naprawie naszej własności – własności mieszkańców Miasta Skierniewice.

Sprawa jest w toku, a ku przestrodze innych o jej przebiegu będziemy informować.

Uprawnienia strażników

Uprawnienia Strażnik wykonując zadania ma prawo do:udzielania pouczeń, legitymowania ... WIĘCEJ ...

Kierownictwo

KOMENDANTKomendant - Artur GłuszczDo zadań Komendanta Straży należy planowanie ... WIĘCEJ...

Akty Prawne

aktyprawnePodstawowe akty prawne regulujące działalność straży miejskich... WIĘCEJ...

Informacje podstawowe

InfoStraż Miejska w Skierniewicach pracuje codziennie w godzina 7:00 do 23:00... WIĘCEJ ...