Raport tygodniowy za okres od 11 do 17 lutego 2018 r.

W analizowanym okresie, strażnicy podjęli 384 różnego rodzaju interwencji i działań związanych z zapewnieniem ładu i porządku na terenie naszego miasta, z czego:

wszystkich interwencji podjęto – 152,

skontrolowano budynki użyteczności publicznej – 230 (razy),

kontrola nieruchomości, która zakończyła się sporządzeniem protokółu – 6,

przyjęto zgłoszeń od mieszkańców – 74 w tym dotyczących:

 • zakłócania porządku publicznego i spokoju - 11,
 • zagrożeń w ruchu drogowym – 42,
 • ochrony środowiska i gospodarki odpadami – 8,
 • zagrożeń życia i zdrowia – 2,
 • zagrożeń pożarowych (katastrof) – 1,
 • awarie techniczne – 5,
 • dzikie zwierzęta (bezpańskie psy i inne) – 5.

Interwencje własne – 78,

udzielono pouczeń (środki oddziaływania wychowawczego) – 49,

ukarano mandatami karnymi sprawców wykroczeń – 21/1850 zł.,

skierowano spraw do sądu – 0,

patrole wspólne z policją – 2 (patrole na targowisku, patrol szkolny),

zabezpieczenia ( otwieranie urzędu miasta, posterunki stałe w urzędzie miasta i urzędzie stanu cywilnego, kontrola miejsc zagrożonych według Krajowej Mapy Zagrożeń przygotowanej przez Komendę Miejską Policji w Skierniewicach (działania cykliczne), pomoc w uruchomieniu samochodu, kontrola zajęcia pasa drogowego, odebranie terenu po działaniach ratowniczych PSP, zabezpieczenie koncertu) – 62,

konwój dokumentów, wartości pieniężnych, asysty urzędnikom – 1,

wystawionych wezwań dot. popełnionych wykroczeń – 15,

interwencje z monitoringu/fotopułapki – 0,

przekazano spraw do jednostek współdziałających w zakresie funkcjonowania infrastruktury miejskiej (uszkodzone znaki drogowe; awarie oświetlenia ulicznego, zanieczyszczone chodniki i jezdnie; inne) – 13.

Raport tygodniowy za okres od 4 do 10 lutego 2018 r.

W analizowanym okresie, strażnicy podjęli 356 różnego rodzaju interwencji i działań związanych z zapewnieniem ładu i porządku na terenie naszego miasta, z czego:

wszystkich interwencji podjęto – 96,

skontrolowano budynki użyteczności publicznej – 257 (razy),

kontrola nieruchomości, która zakończyła się sporządzeniem protokółu – 5,

przyjęto zgłoszeń od mieszkańców – 42 w tym dotyczących:

 • zakłócania porządku publicznego i spokoju - 0,
 • zagrożeń w ruchu drogowym – 21,
 • ochrony środowiska i gospodarki odpadami – 7,
 • zagrożeń życia i zdrowia – 2,
 • zagrożeń pożarowych (katastrof) – 2,
 • awarie techniczne – 7,
 • dzikie zwierzęta (bezpańskie psy i inne) – 3.

Interwencje własne – 54,

udzielono pouczeń (środki oddziaływania wychowawczego) – 29,

ukarano mandatami karnymi sprawców wykroczeń – 7/1100 zł.,

skierowano spraw do sądu – 0,

patrole wspólne z policją – 3 (patrole na targowisku, akcja nielat),

zabezpieczenia ( otwieranie urzędu miasta, posterunki stałe w urzędzie miasta i urzędzie stanu cywilnego, kontrola miejsc zagrożonych według Krajowej Mapy Zagrożeń przygotowanej przez Komendę Miejską Policji w Skierniewicach (działania cykliczne), pomoc w uruchomieniu samochodu, kontrola zajęcia pasa drogowego, odebranie terenu po działaniach ratowniczych PSP) – 56,

konwój dokumentów, wartości pieniężnych, asysty urzędnikom – 5,

wystawionych wezwań dot. popełnionych wykroczeń – 20,

interwencje z monitoringu/fotopułapki – 0,

przekazano spraw do jednostek współdziałających w zakresie funkcjonowania infrastruktury miejskiej (uszkodzone znaki drogowe; awarie oświetlenia ulicznego, zanieczyszczone chodniki i jezdnie; inne) – 12.

Raport tygodniowy za okres od 28 stycznia do 3 lutego 2018 r.

W analizowanym okresie, strażnicy podjęli 430 różnego rodzaju interwencji i działań związanych z zapewnieniem ładu i porządku na terenie naszego miasta, z czego:

wszystkich interwencji podjęto – 114,

skontrolowano budynki użyteczności publicznej – 312 (razy),

kontrola nieruchomości, która zakończyła się sporządzeniem protokółu – 24,

przyjęto zgłoszeń od mieszkańców – 36 w tym dotyczących:

 • zakłócania porządku publicznego i spokoju - 2,
 • zagrożeń w ruchu drogowym – 7,
 • ochrony środowiska i gospodarki odpadami – 6,
 • zagrożeń życia i zdrowia – 2,
 • zagrożeń pożarowych (katastrof) – 2,
 • awarie techniczne – 9,
 • dzikie zwierzęta (bezpańskie psy i inne) – 8.

Interwencje własne – 78,

udzielono pouczeń (środki oddziaływania wychowawczego) – 34,

ukarano mandatami karnymi sprawców wykroczeń – 6/1050 zł.,

skierowano spraw do sądu – 2,

patrole wspólne z policją – 4 (patrole na targowisku, akcja nielat),

zabezpieczenia ( otwieranie urzędu miasta, posterunki stałe w urzędzie miasta i urzędzie stanu cywilnego, kontrola miejsc zagrożonych według Krajowej Mapy Zagrożeń przygotowanej przez Komendę Miejską Policji w Skierniewicach (działania cykliczne), zabezpieczenie przejść dla pieszych, pomoc w uruchomieniu samochodu, kontrola zajęcia pasa drogowego, odebranie terenu po działaniach ratowniczych PSP) – 49,

konwój dokumentów, wartości pieniężnych, asysty urzędnikom – 3,

wystawionych wezwań dot. popełnionych wykroczeń – 5,

interwencje z monitoringu/fotopułapki – 0,

przekazano spraw do jednostek współdziałających w zakresie funkcjonowania infrastruktury miejskiej (uszkodzone znaki drogowe; awarie oświetlenia ulicznego, zanieczyszczone chodniki i jezdnie; inne) – 25.

Uprawnienia strażników

Uprawnienia Strażnik wykonując zadania ma prawo do:udzielania pouczeń, legitymowania ... WIĘCEJ ...

Kierownictwo

KOMENDANTKomendant - Artur GłuszczDo zadań Komendanta Straży należy planowanie ... WIĘCEJ...

Akty Prawne

aktyprawnePodstawowe akty prawne regulujące działalność straży miejskich... WIĘCEJ...

Informacje podstawowe

InfoStraż Miejska w Skierniewicach pracuje codziennie w godzina 7:00 do 23:00... WIĘCEJ ...