Ważniejsze wydarzenia w okresie od 13 do 19 września 2015 r.

Drukuj
PDF

Najważniejszym wydarzeniem ubiegłego tygodnia, były obchody XXXVIII Skierniewickiego Święta Kwiatów Owoców i Warzyw, które zapoczątkowane zostało przejściem ulicami miasta na rynek przed Ratuszem świątecznej parady pod nazwą „Owocowe Corso”, o czym szczegółowo w odrębnym artykule.

A teraz chciałbym się zająć podsumowaniem wydarzeń i działań strażników miejskich w okresie od 13 do 19 września br.

W analizowanym okresie, strażnicy podjęli łącznie 822 różnego rodzaju działań:

wszystkich interwencji podjęto – 191,

skontrolowano budynki użyteczności publicznej – 315,

skontrolowano posesji – 31,

przyjęto zgłoszeń od mieszkańców – 97 (w tym 6 dotyczących bezpańskich zwierząt)

udzielono pouczeń – 94,

ukarano mandatami karnymi – 8/650 zł,

skierowane sprawy do sądu – 3,

wykonano zabezpieczeń, asyst, pomocy – 38,

przekazano spraw do jednostek współdziałających w zakresie funkcjonowania infrastruktury miejskiej (ubytki w jezdniach/chodnikach; uszkodzone znaki drogowe; awarie oświetlenia ulicznego, zanieczyszczone chodniki i jezdnie; inne) – 24,

udzielono pomocy prawnej innym jednostkom Straży Gminnych (miejskich) – 5.

 

Rodzaje ujawnionych wykroczeń:

wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji – 57,

wykroczenia z ustawy o wychowaniu w trzeźwości – 31,

wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego – 12,

wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej – 8,

zakłócenie spokoju i porządku publicznego – 7,

niezachowanie porządku w obrębie nieruchomości – 6.

 

Podsumowując miniony tydzień należy zauważyć problem z zachowaniem się rowerzystów, którzy nie stosują się do obowiązującego prawa ruchu drogowego. W ubiegłym tygodniu Strażnicy Miejscy interweniowali 12 krotnie wobec rowerzystów, którzy jechali po zmroku bez wymaganego oświetlenia lub przejeżdżali rowerami po przejściach dla pieszych. Oba te zachowania mogą prowadzić do wypadków lub kolizji, co w skutkach może być tragiczne dla kierującego jednośladem. Przypominamy, że zgodnie z przepisami Prawa o Ruchu Drogowym rowerzysta jest zobowiązany zejść z roweru i przeprowadzić go po przejściu dla pieszych jeśli chce je przekroczyć. Niezastosowanie się do tego przepisu grozi mandat karny w wysokości 100 zł. Pamiętajmy, że zupełnie inna sytuacja jest kiedy obok pasów dla pieszych jest namalowany przejazd dla rowerów. W takim przypadku rowerzysta nie musi zsiadać z roweru. Ponadto zgodnie z art. 88 k.w., na drodze publicznej lub w strefie zamieszkania jesteśmy zobowiązani do prowadzenia pojazdu z wymaganym oświetleniem. Niestosujący się do tego przepisu może zostać ukarany mandatem karnym do 200 zł

W związku ze zbliżającym się okresem jesienno-zimowym, Strażnicy będą ze szczególną uwagą obserwować zachowania rowerzystów oraz będą reagować na naruszenia prawa przez w/w użytkowników ruchu drogowego.

Wybrane interwencje w analizowanym okresie:

 Niedziela 13 września:

 1. Godzina 8:20, zgłoszenie z ul. Prusa o zastawieniu przez samochód osobowy wejścia do kotłowni, który został zaparkowany bezpośrednio przed wejściem, co uniemożliwiało wejście do środka pracownikowi kotłowni. Dzięki pomocy Policji udało się ustalić właściciela pojazdu, który przestawił swój samochód.
 2. Od godziny 17:45 do godziny 18:20, na ul. Prymasowskiej i 1-Maja, Strażnicy Miejscy 6-krotnie interweniowali wobec osób spożywających alkohol w miejscach zabronionych. Dwie osoby zostały ukarane mandatem karnym, natomiast 4 osoby zostały pouczone.

 Poniedziałek 14 września:

 1. Godzina 9:08, zgłoszenie z ul. Wagnera, że na miejscu dla osoby niepełnosprawnej zaparkowany jest samochód bez wystawionej karty parkingowej osoby niepełnosprawnej. Po przybyciu na miejsce patrol Straży Miejskiej stwierdził, że samochód posiada wyłożoną kartę osoby niepełnosprawnej uprawniającą do parkowania w tym miejscu.
 2. Godzina 21:45 i godzina 22:00, na ulicach (odpowiednio) Pomologicznej i Sierakowickiej, patrol zatrzymuje osoby poruszające się rowerami bez wymaganego oświetlenia. W obu przypadkach osoby te zostały pouczone.

 Wtorek 15 września:

 1. Godzina 11:45, zgłoszenie z ul. Żwirki, o leżącym mężczyźnie, który najprawdopodobniej jest pod wpływem alkoholu. Patrol po przybyciu na miejsce, zastał śpiącą osobę bezdomną. Po sprawdzeniu, stanu ogólnego mężczyzny i jego odmowie udzielenia dalszej pomocy mężczyzna oddali się z miejsca.
 2. Godzina 20:45 i godzina 20:55, na ul. (odpowiednio) Polna i Nowomiejska, patrol zatrzymuje 3 rowerzystów, jadących bez wymaganego oświetlenia – pouczono.
 3. Godzina 21:45, na ul. Norwida patrol ujawnia dwie osoby spożywające alkohol w miejscu zabronionym – pouczono.

 Środa 16 września:

 1. Godzina 10:35, na prośbę przedstawiciela Szpitala Wojewódzkiego w Skierniewicach, podjęto interwencję w związku z zaparkowanymi samochodami za znakiem B-36 zakaz zatrzymywania. W trzech przypadkach pouczono kierujących.
 2. Godzina 16:50, zgłoszenie o zakłócaniu spokoju przez włączający się alarm w salonie samochodowym na ul. Wyszyńskiego. Patrol przeprowadził rozmowę z przedstawicielem salonu, który zobowiązał się do sprawdzenia i zlikwidowania problemu.

 Czwartek 17 września:

 1. Godzina 9:00, na ul. Reymonta podjęto działania związane z usunięciem zanieczyszczeń ulicy i wyjazdu z budowy Banku. Zobowiązano kierownika budowy do sukcesywnego porządkowania terenu, by nie dochodziło do zanieczyszczenia ulicy i chodnika.
 2. Godzina 18:25 i godzina 20:15, na ulicy (odpowiednio) Wyspiańskiego i ul. Batorego, patrol interweniuje wobec 5 osób spożywających alkohol w miejscu zabronionym – wszyscy zostali pouczeni.
 3. Godzina 20:30, na ul. Wojska Polskiego zatrzymani zostają dwaj rowerzyści jadący bez wymaganego oświetlenia – pouczono.

 Piątek 18 września:

 1.  Godzina 10:30, zgłoszenie o zanieczyszczonej jednej z posesji przy ul. Rawskiej (pustostan), na której mogą przebywać osoby bezdomne. Patrol po przybyciu na miejsce potwierdził zgłoszenie. Po wykonaniu dokumentacji fotograficznej, sprawa została przekazana do realizacji przez patrol z rejonu – sprawa w toku.
 2. Godzina 18:00, zgłoszenie z ul. Kozietulskiego, że na jednej z niezabezpieczonych posesji przebywają trzy agresywne psy, które atakują rowerzystów i przechodniów. Ustalono, że właścicielem działki jest starszy mężczyzna, który mieszka poza Skierniewicami. O konieczności wyłapania psów poinformowano Zakład Utrzymania Miasta, który odpowiedzialny jest za wyłapywanie bezpańskich zwierząt na terenie miasta. Podjęta próba wyłapania zwierząt przez pracowników ZUM, zakończyła się częściowo skuteczna, gdyż został odłowiony tylko jeden z psów.

Strażnicy w następnych dniach będą obserwować to miejsce by nie dochodziło do ataków psów na ludzi oraz podjęte zostaną dalsze działania zmierzające do odłowienia pozostałych psów.

 Sobota 19 września:

Był to pierwszy dzień, XXXVIII Skierniewickiego Święta Kwiatów Owoców i Warzyw. Strażnicy Miejscy rozpoczęli swoje działania, już o 5:00, kiedy to należało już zabezpieczyć strefę odbywającego się święta. Głównymi zadaniami Strażników, było zabezpieczenie drogi przejścia „Owocowego Corso” – Kolumny Świątecznej Parady, a ponadto informowanie zagubionych kierowców, gdzie można objechać strefę wyłączoną na czas święta, patrolowanie i zwracanie uwagi na ewentualne zakłócanie spokoju i porządku publicznego. Największe problemy były z osobami pod wpływem alkoholu, którzy często przekraczali swoje możliwości i potrzebowali pomocy również medycznej. Między innymi do takiego przypadku doszło na ul. Konstytucji 3-go Maja, osoba zgłasza, że potrzebna jest pomoc, gdyż na ulicy leży mężczyzna, który ma drgawki i może być po użyciu jakiś środków odurzających. Patrol po przybyciu na miejsce podjął próbę udzielenia pierwszej pomocy, gdyż mężczyzna tracił oddech i miał silne drgawki. Na miejscu był przypadkowo lekarz, który do czasu przybycia karetki pogotowia zajął się mężczyzną. Po około 40 minutach przybyło pogotowie, które zabrało mężczyznę do szpitala.

Niestety pomimo tego nieprzyjemnego zdarzenia, nie obyło się bez złośliwości gapiów, którzy obserwowali zdarzenie, a najbardziej agresywnymi i nieprzyjemni wobec naszych funkcjonariuszy byli koledzy leżącego mężczyzny, którzy zamiast pomagać koledze, to jedynie zdolni byli do nagrywania działań Strażników telefonem komórkowym. To jest przykład koleżeństwa i ignorancji do działań służb porządkowych – szara rzeczywistość pracy Strażnika Miejskiego.

To tylko opis część naszych działań, gdyż opis wszystkich interwencji mógłby zająć zbyt wiele czasu czytelnikowi. Mam nadzieję, że opisywane przykłady interwencji przybliżą czytelnikowi choć odrobinę pracę Strażników Miejskich, jednoczesnie zaprzeczając przyjętym stereotypom o naszej formacji.

Uprawnienia strażników

Uprawnienia Strażnik wykonując zadania ma prawo do:udzielania pouczeń, legitymowania ... WIĘCEJ ...

Kierownictwo

KOMENDANTKomendant - Artur GłuszczDo zadań Komendanta Straży należy planowanie ... WIĘCEJ...

Akty Prawne

aktyprawnePodstawowe akty prawne regulujące działalność straży miejskich... WIĘCEJ...

Informacje podstawowe

InfoStraż Miejska w Skierniewicach pracuje codziennie w godzina 7:00 do 23:00... WIĘCEJ ...