Ważniejsze wydarzenia w okresie od 20 do 26 września 2015 r.

Drukuj
PDF

Kolejny tydzień pracy Strażników Miejskich w Skierniewicach minął pod znakiem realizacji codziennych stałych zadań związanych z zapewnienie ładu i porządku na terenie miasta.

W analizowanym okresie, strażnicy podjęli ponad 600 różnego rodzaju interwencji i działań związanych z zapewnieniem ładu i porządku na terenie naszego miasta, z czego:

wszystkich interwencji podjęto – 131,

skontrolowano budynki użyteczności publicznej – 273,

skontrolowano posesji – 27,

przyjęto zgłoszeń od mieszkańców – 43 ( w tym 2 dotyczące bezpańskich zwierząt),

udzielono pouczeń (środki oddziaływania wychowawczego) – 42,

ukarano mandatami karnymi sprawców wykroczeń – 2/300 zł,

patrole wspólne z policją – 3

zabezpieczenia, asysty, kontrola zajęcia pasa drogowego itp. – 48,

konwój dokumentów, wartości pieniężnych, asysty urzędnikom – 9,

przekazano spraw do jednostek współdziałających w zakresie funkcjonowania infrastruktury miejskiej (ubytki w jezdniach/chodnikach; uszkodzone znaki drogowe; awarie oświetlenia ulicznego, zanieczyszczone chodniki i jezdnie; inne) – 12.

Wraz z przyjściem okresu opadających liści na terenie działek należących do mieszkańców oraz prowadzonych przez nich jesiennych porządków , coraz częściej wpływają do Straży Miejskiej zgłoszenia dotyczące nielegalnego spalania i dużego zadymienia. W związku z tym przypominamy Wszystkim, że zgodnie z art. 191 Ustawy o odpadach „Kto, wbrew przepisowi art. 155, termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu albo grzywny.

Art. 155. Termiczne przekształcanie odpadów prowadzi się wyłącznie w spalarniach odpadów lub we współspalarniach odpadów, z zastrzeżeniem art. 31.

Art. 31. 1. Jeżeli spalanie odpadów w instalacjach lub urządzeniach przeznaczonych do tego celu jest niemożliwe ze względów bezpieczeństwa, marszałek województwa może zezwolić, w drodze decyzji, na spalanie odpadów poza instalacjami lub urządzeniami.

Osoby naruszające w/w normy prawne narażają się na sankcje karne w postaci mandatu karnego w wysokości od 20 do 500 zł. Dlatego też zwracamy się z prośbą do wszystkich osób, które mogą mieć wątpliwości, co do zagospodarowania pewnego rodzaju zbędnych na działce nieczystości o kontakt z naszymi funkcjonariuszami (dyżurny nr tel. 986 lub strażnik dzielnicowy), którzy udzielą szczegółowych informacji dotyczących nurtujących na problemów związanych ze spalaniem i nie tylko.

Wybrane interwencje w analizowanym okresie:

Niedziela 20 września:

Niedziela jest to drugi dzień obchodzonego w naszym mieście XXXVIII Święta Kwiatów, Owoców i Warzyw. Praca naszych funkcjonariuszy skupiała się na zabezpieczeniu dojazdów do obszaru miasta wyłączonego na czas obchodów święta. Ponadto Strażnicy patrolowali ten teren miasta, prowadząc działania prewencyjne oddziaływujące na ewentualne zakłócanie spokoju i porządku publicznego.

Niestety nie obyło się bez incydentów, do których nie powinno dochodzić, ale niestety przy okazji tak dużego zgromadzenia osób, wśród których zawsze znajdą się jednostki, którym dobra zabawa myli się z zakłóceniem porządku.

 1. Zaraz po północy około godziny 010, na ul. Reymonta doszło do bójki grupy młodych osób, po przejęciu interwencji przez policję, udało się problem szybko zażegnać.
 2. Godzina 1855, na ul. Łódzkiej, patrol podejmuje interwencję wobec leżącego mężczyzny w pobliżu w/w ulicy. Mężczyzna pod wpływem alkoholu, po obudzeniu wylegitymowaniu udał się do miejsca zamieszkania (mieszkaniec powiatu skierniewickiego).

 Poniedziałek 21 września:

 1. Godzina 803, zgłoszenie z ul. Kopernika o spożywaniu alkoholu w miejscu publicznym. Patrol po przybyciu na miejsce stwierdził mężczyznę pod wpływem alkoholu oraz z rozciętą głową. Z informacji uzyskanych od świadków zdarzenia, mężczyzna rozciął głowę upadając na chodnik. Mężczyzna zabrany przez pogotowie do szpitala.
 2. Godzina 1730, zgłoszenie z ul. Wańkowicza o utrudnieniu wyjazdu z pod bloku. Patrol po przybyciu na miejsce stwierdził tamowanie ruchu spowodowane przez parkujący jeden z pojazdów. Sprawca tego zdarzenia został pouczony o pozostawianiu pojazdu w miejscu, gdzie nie będzie utrudniał ruchu innym użytkownikom tego terenu.

 Wtorek 22 września:

 1. Godzina 1045, ul. Sobieskiego tern przy szpitalu wojewódzkim, zgłoszenie o parkujących 3 samochodach za znakiem „Zakaz zatrzymywania”. Patrol po przybyciu na miejsce wystawił wezwania dla kierujących tymi pojazdami. Wszystkie te 3 przypadki zakończono pouczeniami.
 2. Godzina 1205, ul. 1-go Maja, patrol podejmuje interwencję wobec mężczyzny spożywającego alkohol w miejscu publicznym. Interwencja zakończona pouczeniem.
 3. Godzina 1613, ul. Buczka – samochód zaparkowany na kopercie dla inwalidów, bez wymaganych uprawnień. Kierowca korzysta z nieaktualnej karty inwalidy – pouczony.

Karta inwalidyKarta inwalidy2

 1. Godzina 1617, ul. Rynek – samochód zaparkowany na miejscu przeznaczonym dla samochodów TAXI. Interwencja zakończona pouczeniem.

Środa 23 września:

 1. Godzina 740, ul. Żwirki zgłoszenie o spożywaniu alkoholu w miejscu publicznym. Patrol po przybyciu na miejsce, nie stwierdził spożywania alkoholu, a jedynie osobę nietrzeźwą siedzącą pod jednym z drzew. Mężczyznę odprowadzono do jego mieszkania.
 2. Godzina 1930, zgłoszenie z osiedla RAWKA ul. Westerplatte, że z jednej z posesji przy w/w ulicy wybiegł pies i zagryzł psa zgłaszającego. Zgłaszający poinformował dyżurnego, że zgłaszał ten przypadek na policję, ale przekserowano go do Straży Miejskiej. Patrol podjął zgłoszenie i po przybyciu na miejsce, sprawdzeniu stanu faktycznego, nie stwierdził zagryzienia psa zgłaszającego. Potwierdzono jednak, że doszło do ataku przez psa ze wskazanej przez zgłaszającego posesji, dlatego też stosunku do właściciela psa, który nie zachował należytych warunków ostrożności przy trzymaniu psa, wszczęto postępowanie mandatowe z art. 77 kodeksu wykroczeń. Właściciel psa został ukarany mandatem karnym w wysokości 100 zł. Jednocześnie skontrolowano aktualne szczepienia psa, ujawniając brak aktualnych szczepień. Zobowiązano właściciela psa do zaszczepienia psa w dniu następnym, a następnie okazanie wypełnionego obowiązku. W dniu 24 września, właściciel psa okazał książeczkę z aktualnymi szczepieniami psa. Na tym interwencja została zakończona.

 Czwartek 24 września:

 1. Godzina 1630, ul. Kopernika, patrol SM podejmuje interwencję wobec osób spożywających alkohol i zaśmiecających teren – pouczono 2 osoby.
 2. Godzina 1745, ul. Jasna, zgłoszenie o dużym zadymieniu. Patrol po przybyciu pod wskazany adres stwierdził spalanie liści i odpadów. Nakazano zagasić i pouczono właściciela o obowiązkach wynikających z Ustawy o odpadach oraz spalaniu odpadów jedynie w spalarniach.

 Piątek 25 września:

 1. Godzina 925, ul. Jagodowa, spalanie nieczystości na jednej z nieruchomości – sprawca pouczony.
 2. Godzina 925, ul. Rynek, patrol stwierdza brak numeru porządkowego na jednej z nieruchomości – właściciel pouczony o tym obowiązku. W następnych dniach przeprowadzona zostanie rekontrola wypełnienia zaleceń.
 3. Godzina 1740, ul. Nowomiejska, podjęto interwencję wobec osoby wylewającej ścieki do gruntu tj. z art. 194 pkt. 4 Ustawy Prawo Wodne. Sprawca tego czynu ukarany został mandatem karnym w wysokości 200 zł.

 Sobota 26 września:

 1. Godzina 1310, na ul. Jagiellońskiej, ujawniono spożywanie alkoholu w miejscu publicznym – sprawca tego wykroczenia został pouczony.
 2. Godzina 1750, na ul. Starbacicha, kolejne zgłoszenie o spalaniu nieczystości. Kolejny sprawca tego wykroczenia został pouczony.

 Są to wybrane interwencje, jakie podejmowane były przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Skierniewicach.

Uprawnienia strażników

Uprawnienia Strażnik wykonując zadania ma prawo do:udzielania pouczeń, legitymowania ... WIĘCEJ ...

Kierownictwo

KOMENDANTKomendant - Artur GłuszczDo zadań Komendanta Straży należy planowanie ... WIĘCEJ...

Akty Prawne

aktyprawnePodstawowe akty prawne regulujące działalność straży miejskich... WIĘCEJ...

Informacje podstawowe

InfoStraż Miejska w Skierniewicach pracuje codziennie w godzina 7:00 do 23:00... WIĘCEJ ...