Zagadnienia profilaktyki

Drukuj
PDF

"Pierwszy dzień wiosny"

Pierwszy dzień kalendarzowej wiosny jest dniem, kiedy młodzież jest szczególnie narażona na różnego rodzaju zagrożenia. Dlatego też tego dnia w działaniach Straży Miejskiej szczególny nacisk położony jest na zapewnienie bezpieczeństwa młodzieży biorącej udział w nieformalnych imprezach, a także na ograniczeniu i eliminowaniu zjawisk patologicznych. W związku z powyższym strażnicy miejscy szczególną uwagę zwracają na zakłócanie ładu i porządku publicznego, spożywanie i sprzedaż alkoholu osobom nieletnim, zaśmiecanie miejsc dostępnych dla publiczności oraz na wszelakiego rodzaju wybryki chuligańskie.

"Fajerwerki"

Każdego roku w miesiącu grudniu w ramach pogadanek profilaktycznych z dziećmi na temat "Bezpieczeństwo, a materiały pirotechniczne" funkcjonariusze Straży Miejskiej uczulają dzieci na konsekwencje związane z używaniem fajerwerków. Jest to również okres, kiedy strażnicy ustalają, a następnie docierają do punktów sprzedaży materiałów pirotechnicznych w celu przeprowadzenia rozmów ze sprzedawcami na temat konsekwencji prawnych sprzedaży w/w artykułów osobom nieletnim.

Uprawnienia strażników

Uprawnienia Strażnik wykonując zadania ma prawo do:udzielania pouczeń, legitymowania ... WIĘCEJ ...

Kierownictwo

KOMENDANTKomendant - Artur GłuszczDo zadań Komendanta Straży należy planowanie ... WIĘCEJ...

Akty Prawne

aktyprawnePodstawowe akty prawne regulujące działalność straży miejskich... WIĘCEJ...

Informacje podstawowe

InfoStraż Miejska w Skierniewicach pracuje codziennie w godzina 7:00 do 23:00... WIĘCEJ ...