Jak ustrzec dziecko przed narkotykami

Drukuj
PDF

Problem używania narkotyków w środowisku młodzieży w wieku szkolnym nie jest z pewnością niczym nowym. Należy zauważyć, że tak naprawdę szkoły wolnej od narkotyków chyba w rzeczywistości nie ma. Jeżeli nawet na terenie szkoły nie dochodzi do obrotu, czy zażywania narkotyków to przecież młodzież w swoim środowisku lokalnym z pewnością spotyka różne osoby. Czasem może są to osoby mające do czynienia z narkotykami, a czasem nawet są to dealerzy narkotykowi. Dorośli bardzo często posiadają niewielką wiedzą nt. narkotyków.

Rodzice obserwujący swoje dorastające dzieci powinni przestrzegać kilku zasad:

 • Znajdź wolny czas dla swojego dziecka.
 • Okazuj dziecku ciepło i czułość.
 • Rozmawiaj, nie unikaj trudnych tematów.
 • Słuchaj uważnie i nie lekceważ jego problemów.
 • Służ radą i bądź kiedy Cię potrzebuje.
 • Nie oceniaj i nie porównuj z innymi.
 • Nie wyśmiewaj i nie krytykuj.
 • Nie stawiaj zbyt wysokich wymagań i pomagaj uwierzyć w siebie.
 • Doceniaj starania i chwal postępy.
 • Bądź przykładem i autorytetem.
 • Ucz podstawowych wartości, pamiętając, że ważniejsze jest, co robisz, a nie to co mówisz.
 • Poznaj przyjaciół swojego dziecka.
 • Zawsze powinieneś wiedzieć, gdzie jest i co robi Twoje dziecko, wyrażaj zdecydowanie negatywną postawę wobec narkotyków.

Na jakie sygnały powinien swoją uwagę zwrócić dorosły w przypadku podejrzenia, iż dziecko ma kontakt z narkotykami:

 • Apatia lub senność.
 • Nagłe wybuchy agresji.
 • Utrudniony kontakt.
 • Izolacja od życia rodzinnego.
 • Niewykonywanie dotychczasowych obowiązków.
 • Zaprzestanie uczestnictwa w imprezach rodzinnych szczególnie wyjazdowych.
 • Łamanie zasad i norm obowiązujących w rodzinie.
 • Spóźnione powroty.
 • Nieuzasadnione częste wychodzenie z domu.
 • Niewyjaśnione spędzanie nocy poza domem.
 • Zamykanie się w swoim pokoju na długie godziny, izolowanie się od innych domowników.
 • Gwałtowne, nieadekwatne reakcje dziecka na próby wejścia rodziców do jego pokoju.
 • Częste wietrzenie pokoju stosowanie odświeżaczy powietrza.
 • Drażliwość, wybuchowość, wrogie nastawienie do otoczenia, nieposłuszeństwo.
 • Drobne kłamstwa.
 • Utrata apetytu lub wzmożony apetyt.
 • Niepowodzenia w szkole, wagary.
 • Zainteresowanie literaturą dotyczącą narkotyków.
 • Zanik zainteresowań.
 • Konflikty z prawem – kradzieże, rozboje.
 • Posiadanie przedmiotów związanych z narkotykami (lufki, bibułki, woreczki, sreberka, kopertki).
 • Susz roślinny w kieszeni.

Nie ignorujcie powyższych sygnałów. Jeżeli podejrzewasz, że Twoje dziecko ma kontakt z narkotykami, skontaktuj się ze specjalistą.

profil3

Uprawnienia strażników

Uprawnienia Strażnik wykonując zadania ma prawo do:udzielania pouczeń, legitymowania ... WIĘCEJ ...

Kierownictwo

KOMENDANTKomendant - Artur GłuszczDo zadań Komendanta Straży należy planowanie ... WIĘCEJ...

Akty Prawne

aktyprawnePodstawowe akty prawne regulujące działalność straży miejskich... WIĘCEJ...

Informacje podstawowe

InfoStraż Miejska w Skierniewicach pracuje codziennie w godzina 7:00 do 23:00... WIĘCEJ ...