Zagrożenia na drodze

Drukuj
PDF

Strażnicy Miejscy podczas patrolowania ulic zwracają uwagę uszkodzenia znaków drogowych, chodników czy jezdni.

O stwierdzonych nieprawidłowościach informujemy Wydział Komunikacji, który zleca naprawy i usuwanie usterek.
Kilka razy w roku wspólnie z pracownikiem Wydziału Komunikacji dokonujemy przeglądu znaków drogowych.

Uprawnienia strażników

Uprawnienia Strażnik wykonując zadania ma prawo do:udzielania pouczeń, legitymowania ... WIĘCEJ ...

Kierownictwo

KOMENDANTKomendant - Artur GłuszczDo zadań Komendanta Straży należy planowanie ... WIĘCEJ...

Akty Prawne

aktyprawnePodstawowe akty prawne regulujące działalność straży miejskich... WIĘCEJ...

Informacje podstawowe

InfoStraż Miejska w Skierniewicach pracuje codziennie w godzina 7:00 do 23:00... WIĘCEJ ...