Psa trzeba zaszczepić przeciwko wściekliźnie

Drukuj
PDF

Wypuszczanie psów bez jakiegokolwiek zabezpieczenia oraz nie sprzątanie po nich odchodów to nie jedyne przewinienia niektórych właścicieli czworonogów.

Wciąż częste są przypadki nie dopełnienia obowiązku poddania psa obowiązkowemu ochronnemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie. 

Każda interwencja podjęta przez strażnika w związku z niezachowaniem środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia pociąga za sobą kompleksową kontrolę.

Przypomnijmy bowiem, że zgodnie z przepisami posiadacze psów są obowiązani zaszczepić psy przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa 3 miesiąca życia, a następnie nie rzadziej, niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia. Nie dopełnienie tego obowiązku stanowi wykroczenie z art. 85 ust 1a (Ustawy o Ochronie Zdrowia Zwierząt), za które sąd może orzec grzywnę nawet do 5 tys. zł.

Tak restrykcyjne podejście nie powinno dziwić, gdy się weźmie pod uwagę jak groźną w skutkach jest wścieklizna. Niestety, wciąż wielu posiadaczy psów ten obowiązek lekceważy.  Strażnicy zapowiadają, że w tym zakresie nie będą pobłażliwi, jeżeli właściciel psa nie wywiąże się z tego obowiązku będzie musiał się liczyć z tym, że zostanie sporządzony wniosek o ukaranie do Sądu Rejonowego.

Uprawnienia strażników

Uprawnienia Strażnik wykonując zadania ma prawo do:udzielania pouczeń, legitymowania ... WIĘCEJ ...

Kierownictwo

KOMENDANTKomendant - Artur GłuszczDo zadań Komendanta Straży należy planowanie ... WIĘCEJ...

Akty Prawne

aktyprawnePodstawowe akty prawne regulujące działalność straży miejskich... WIĘCEJ...

Informacje podstawowe

InfoStraż Miejska w Skierniewicach pracuje codziennie w godzina 7:00 do 23:00... WIĘCEJ ...