Akcja Święto Zmarłych

Drukuj
PDF

znicz„O czwartku 30.10.2014 r. Straż Miejska w Skierniewicach rozpoczyna swoją akcję związaną ze zbliżającym się Świętem Zmarłych. Akcja ta ma na celu zapobieganie dewastowaniu grobów, kradzieży zniczy i wiązanek oraz handlowaniu nimi pod cmentarzami oraz zapewnienie bezpieczeństwa odwiedzających groby najbliższych.

Strażnicy będą patrolować cmentarze całą dobę tzn. w ciągu dnia, wieczorami, jak również w nocy. Nasze działania prowadzone będą do 2 listopada do godziny 23:00, kiedy to będą prowadzone wzmożone działania funkcjonariuszy Straży Miejskiej w okolicach skierniewickich cmentarzy. Akcja ta jest prowadzona co roku i z naszych obserwacji wynika, że działania te cieszą się aprobatą odwiedzających groby na skierniewickich cmentarzach.

Jednocześnie apelujemy do wszystkich osób odwiedzających groby bliskich o rozwagę i stosowanie się do poleceń służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, ład i porządek. Święto Zmarłych to czas zadumy i refleksji, ale także dużego pośpiechu i nieuwagi. Pamiętajmy: wybierając się na cmentarz, nie zabierajmy ze sobą dużych kwot pieniędzy. Robiąc porządki na grobach, nie spuszczajmy z oka torebki, płaszcza, czy innych wartościowych rzeczy. Zwróćmy uwagę na osoby przebywające w naszym otoczeniu. Portfel, telefon najlepiej trzymajmy przy sobie. Nie przechodzimy w miejscach niedozwolonych, korzystajmy z wyznaczonych dla nas przejść. Kierowcy powinni pamiętać o utrudnieniach w ruchu związanych ze Świętem Zmarłych oraz zwrócić szczególną uwagę na pieszych. Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby starsze i dzieci.”

Uprawnienia strażników

Uprawnienia Strażnik wykonując zadania ma prawo do:udzielania pouczeń, legitymowania ... WIĘCEJ ...

Kierownictwo

KOMENDANTKomendant - Artur GłuszczDo zadań Komendanta Straży należy planowanie ... WIĘCEJ...

Akty Prawne

aktyprawnePodstawowe akty prawne regulujące działalność straży miejskich... WIĘCEJ...

Informacje podstawowe

InfoStraż Miejska w Skierniewicach pracuje codziennie w godzina 7:00 do 23:00... WIĘCEJ ...