Ważniejsze wydarzenia w okresie od 23 do 29 kwietnia 2017 r.

Drukuj
PDF

W analizowanym okresie, strażnicy podjęli 411 różnego rodzaju interwencji i działań związanych z zapewnieniem ładu i porządku na terenie naszego miasta, z czego:

wszystkich interwencji podjęto – 142,

skontrolowano budynki użyteczności publicznej – 267 (razy),

kontrola nieruchomości, która zakończyła się sporządzeniem protokółu – 0,

przyjęto zgłoszeń od mieszkańców – 54 w tym dotyczących:

 • zakłócania porządku publicznego i spokoju - 2,
 • zagrożeń w ruchu drogowym – 18,
 • ochrony środowiska i gospodarki odpadami – 17,
 • zagrożeń życia i zdrowia – 1,
 • zagrożeń pożarowych (katastrof) – 0,
 • awarie techniczne – 6,
 • dzikie zwierzęta (bezpańskie psy i inne) – 10.

Interwencje własne – 88,

udzielono pouczeń (środki oddziaływania wychowawczego) – 46,

ukarano mandatami karnymi sprawców wykroczeń – 19/1650 zł.,

skierowano spraw do sądu – 0,

patrole wspólne z policją – 2 (patrol na targowisku miejskim, patrol szkolny),

zabezpieczenia (otwieranie urzędu miasta, posterunki stałe w urzędzie miasta i urzędzie stanu cywilnego, kontrola miejsc zagrożonych według Krajowej Mapy Zagrożeń przygotowanej przez Komendę Miejską Policji w Skierniewicach (działania cykliczne), zabezpieczenie wizyty Ambasador Węgier, zabezpieczenie gali „Parowozy Kultury”, stałe posterunki przy przejściach dla pieszych, kontrola zajęcia pasa drogowego, weryfikacja deklaracji społecznych opiekunów kotów, znakowanie rowerów, pomoc przy uruchamianiu samochodu) – 72,

konwój dokumentów, wartości pieniężnych, asysty urzędnikom – 8,

wystawionych wezwań dot. popełnionych wykroczeń –51,

interwencje z monitoringu/fotopułapki – 0,

przekazano spraw do jednostek współdziałających w zakresie funkcjonowania infrastruktury miejskiej (uszkodzone znaki drogowe; awarie oświetlenia ulicznego, zanieczyszczone chodniki i jezdnie; inne) – 10.

Wybrane interwencje w analizowanym okresie:

Niedziela 23 kwietnia:

 1. Godzina 1000 strażnicy otrzymują telefoniczne zgłoszenie o zaparkowanych samochodach na trawnikach w ciągu ul. św. Faustyny Kowalskiej. Strażnicy po przybyciu na miejsce zastali 10 samochodów, których kierowcy popełnili wykroczenie z art. 144 kodeksu wykroczeń. Dla wszystkich wystawiono wezwania w celu zgłoszenia się do siedziby SM. Wszyscy sprawcy tego wykroczenia okazali się uczestnikami poranne mszy świętej, jaka odbywała się w pobliskim kościele. Wszyscy kierowcy po złożeniu szczegółowych wyjaśnień zostali pouczeni przez strażników.
 2. Godzina 1230 strażnicy otrzymują zgłoszenie o natarczywym żebraniu na parkingu należącym do Castoramy w rejonie ul. Szarych Szeregów. Patrol SM po przybyciu na miejsce skontrolował cały wskazany rejon lecz osoby żebrzącej nie zastał.
 3. Około godziny 1400 zgłoszenie z ul. Poniatowskiego o leżącym mężczyźnie w pobliżu tamy. Strażnicy po przybyciu na miejsce zastali patrol Policji, który prowadził czynności w tej sprawie.
 4. Godzina 1920 na ul. Reymonta doszło do potrącenia psa przez przejeżdżający samochód. Strażnicy na miejsce wezwali lekarza weterynarii, który zwierze zaopatrzył, a następnie pies został umieszczony w siedzibie Zakładu Utrzymania Miasta, skąd miał trafić do schroniska.

Poniedziałek 24 kwietnia:

 1. Godzina 850 strażnicy otrzymują zgłoszenie, że w zatoce autobusowej na ul. Armii Krajowej, na wysokości pobliskich garaży, jest uszkodzony krawężnik. Po przybyciu na miejsce strażnicy potwierdzili przekazaną informację, a następnie poinformowano pracownika Wydziału Dróg i Komunikacji w UM, odpowiedzialnego merytorycznie za podobne sprawy.
 2. Godzina 1100 interwencja na terenie po byłej jednostce wojskowej przy ul. 1-go Maja, gdzie strażnicy odnotowali powstanie dzikiego wysypiska śmieci. Z naszych ustaleń wynika, że odpowiedzialnym za utrzymania czystości w tym rejonie jest Urząd Miasta, który jest właścicielem terenu. Dlatego też patrol z rejonu sporządził notatkę urzędową i wszczęte zostało postępowanie w sprawie usunięcia tych śmieci. Sprawa o tyle jest pilna, że śmieci znajdują się przy drodze przelotowej przez nasze miasto.
 3. Godzina 1200 patrol interwencyjny SM podejmuje interwencję na ul. Czerwonej w rejonie Urzędu Skarbowego, gdzie 6 kierowców parkując swoje pojazdy na trawnikach niszczą zieleń. Na dzień dzisiejszy dwóch z nich zostało ukaranych mandatami karnymi w wysokości po 50 zł., trzech pouczonych, a dwóch do tej pory nie zgłosiło się na wezwanie strażników, licząc chyba, że unikną odpowiedzialności za to wykroczenie. Pomimo tego, że samochody te są na obcych numerach rejestracyjnych, to dzięki dostępowi do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, ustalimy, kto jest właścicielem pojazdów, a następnie na podstawie art. 78 ust. 4 ustawy Prawo Ruchu Drogowego, właściciel pojazdu jest zobowiązany udzielić informacji, kto był użytkownikiem jego pojazdu w czasie kiedy doszło do popełnienia wykroczenia, W przypadku odmowy wskazania takiej osoby, wówczas właściciel poniesie odpowiedzialność stypizowaną w art. 96 §3 Kodeksu wykroczeń.
 4. Godzina 1650 na ul. Orzeszkowej dwóch mężczyzn spożywało alkohol w miejscu zabronionym – obaj zostali ukarani mandatami karnymi w wysokości po 100 zł.
 5. Godzina 1730 mieszkaniec ul. Nowobielańskiej poinformował strażników, że na jednej z tamtejszych posesji znajdują się dwa dziki. Strażnicy po przybyciu na miejsce potwierdzili zgłoszenie, a następnie decyzją Prezydenta Miasta poinformowano lekarza weterynarii i pracowników ZUM, którzy mieli za zadanie wyłapania dzikich zwierząt. Pomimo kilkunastu prób zwierząt nie udało się odłowić, dlatego też postanowiono, że w dniu następnym około godziny 500 rano, przy użyciu dodatkowego sprzętu podjęta zostanie ponowna próba ich odłowienia. Dziki w tym czasie przebywał na pobliskich ogródkach działkowych, dlatego też podjęliśmy decyzję, by pozostawić dodatkowy patrol nocny, który miał na celu zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom oraz udzielenie pomocy podczas porannego odłowienia dzików. Około godziny 5 rano po wejściu na teren ogródków stwierdzono, że dzików już nie ma, które mogły wydostać się pod siatką ogrodzeniową terenu.

Wtorek 25 kwietnia:

 1. Godzina 940 interwencja przed szpitalem przy ul. Sobieskiego, gdzie czterech kierowców nie stosuje się do obowiązującego w tym rejonie zakazu ruchu w obu kierunkach. Wszyscy czterej zostają pouczeni przez strażników.
 2. Godzina 1300 strażnicy interweniują na ul. Czerwonej, gdzie zaparkowane zostały na pasie zieleni dwa samochody na rejestracji powiatu łowickiego i sochaczewskiego. Obaj sprawcy zgłosili się na wezwanie strażników, a za popełnione wykroczenie zostali oni ukarani mandatami karnymi po 50 zł.
 3. Godzina 2045 jeden z mieszkańców zgłosił strażnikom niewłaściwe parkowanie na chodniku przy ul. Żwirki dwóch samochodów. Strażnicy po przybyciu na miejsce zastali zaparkowane na chodniku dwa samochody, które nie pozwalały płynnie poruszać się pieszym. Natychmiast zgłosili się sprawcy tego wykroczenia, którzy po wylegitymowaniu przez strażników natychmiast przestawili swoje samochody.

Środa 26 kwietnia:

 1. Godzina 1000 strażnicy interweniują na ul. Sienkiewicza, gdzie zaparkowane są trzy samochody, które stoją na powierzchni wyłączonej tj. nie stosują się do znaku poziomego P-21. Dwóch sprawców tego wykroczenia zostało ukaranych mandatami karnymi w wysokości 100 zł. oraz 1 punktem karnym. Natomiast wobec trzeciej osoby zastosowano środki oddziaływania wychowawczego w postaci pouczenia.
 2. W tym dniu strażnicy otrzymują 10 decyzji Wydziału Dróg UM na pozwolenia zajęcia pasa drogowego. Strażnicy będą w następnych dniach weryfikować, czy wnioskodawcy zajmują pas drogowy zgodnie z wydanymi decyzjami.
 3. Godzina 1310 zgłoszenie o śpiącym mężczyźnie (najprawdopodobniej osoba bezdomna), który śpi w holu kina Polonez. Strażnicy po przybyciu na miejsce potwierdzili zgłoszenia, a następnie obudzili mężczyznę i po wylegitymowaniu go i ustaleniu tożsamości zaproponowali mu udzielenie pomocy. Mężczyzna ten odmówił jakiejkolwiek pomocy i oddalił się z miejsca zdarzenia.
 4. Godzina 1400 dyżurny Policji przekierował do strażników zgłoszenie o wtargnięciu dzików na jedną z posesji przy ul. Kościuszki. Po przybyciu na miejsce właściciel posesji poinformował strażników, że dziki pod ogrodzeniem wydostały się z posesji i skierowały się na pobliskie pola.
 5. Godzina 1615 ponowne zgłoszenie o dzikach, tym razem na ul. Plantowej. Straznicy po przybyciu na miejsce potwierdzili zgłoszenia, a następnie poinformowali lekarza weterynarii i pracowników ZUM, którzy mieli dziki wyłapać. Niestety pomimo kilku prób, dziki oddaliły się z tego miejsca.
 6. Godzina 2015 zgłoszenie o zaparkowanym samochodzie na miejscu dla osoby niepełnosprawnej na ul. Wańkowicza. Strażnicy po przybyciu na miejsce zastali osobę zgłaszającą, która wskazała sprawcę tego wykroczenia, jaką okazała się 24- letnia mieszkanka gminy Łyszkowice. Kobieta ta została ukarana mandatem karnym w wysokości 500 zł. oraz 5 punktami karnymi.

Czwartek 27 kwietnia:

 1. Godzina 900 interwencja na ul. Czerwonej, gdzie dwóch kierowców nie stosuje się do znaku zakaz zatrzymywania się. Jeden ze sprawców tego wykroczenia został ukarany mandatem karnym, natomiast wobec drugiego zastosowano pouczenie. W tym samym czasie również na ul. Czerwonej, ujawniono parkowanie dwóch samochodów na trawniku. Jeden ze sprawców został ukarany mandatem karnym w wysokości 50 zł., natomiast druga osoba została pouczona przez strażników.
 2. Godzina 1030 po raz kolejny otrzymujemy zgłoszenie o pojawieniu się dzików w rejonie ul. Plantowej. Po raz kolejny dziki oddaliły się w kierunku pobliskich pół na dźwięk sygnałów radiowozu Straży Miejskiej.
 3. Godzina 1950 zgłoszenie z osiedla przy ul. Mszczonowskiej o zaparkowanych samochodach na trawnikach pomiędzy blokami. Sprawcy tego wykroczenia zostali pouczeni przez strażników.

Piątek 28 kwietnia:

 1. Godzina 810 strażnicy udzielają asysty pracownikowi Wydziału Dróg Urzędu Miasta, który wykonywał swoje obowiązki na ul. Czerwonej. Czynności te były związane ze zmianą oznakowania pobliskiego parkingu, co było zatwierdzone podczas ostatniej komisji ruchu drogowego przy Prezydencie Miasta Skierniewice.
 2. Godzina 1200 strażnicy interweniują w sprawie zanieczyszczonego rowu przy ul. Kościuszki. Po tej interwencji około godziny 1430 rów ten został oczyszczony z odpadów komunalnych przez pracowników ZUM.
 3. Godzina 1730 właścicielka jednej z posesji przy ul. Kasprowicza zgłasza przebywającego na jej posesji jakiegoś psa. Strażnicy po przybyciu na miejsce ustalili do kogo pies należy, którego to właściciela pouczono o właściwym zabezpieczeniu zwierzaka na swojej posesji.
 4. Około godziny 2000 kolejne zgłoszenie dotyczące bezpańskiego psa, tym razem pies był widziany na klatce jednego z bloków w rejonie ulic Sobieskiego/Szkolna. Strażnicy potwierdzili to zgłoszenie, a dnia następnego pies został odłowiony przez pracowników ZUM.

Sobota 29 kwietnia:

 1. Godzina 900 na ul. Kozietulskiego strażnicy zauważyli wyrwę na drodze. Awaria ta zostanie przekazana do Wydziału Dróg Urzędu Miasta w Skierniewicach.
 2. Godzina 1200 dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Skierniewicach przekazuje informację o uwięzionej sarnie w ogrodzeniu parku miejskiego. Przed przybyciem na miejsce zgłaszający poinformował, że sarna uwolniła się samodzielnie.
 3. Godzina 1220 kolejne zgłoszenie w sprawie pomocy zwierzakom, tym razem dotyczące uwiezionego gołębia w siatce, która znajdowała się na balkonie bloku przy ul. Zawadzkiego 6. Strażnicy po przybyciu na miejsce potwierdzili to zgłoszenia, a w związku z tym, że mieszkanie to nie było zamieszkane powiadomili o tym zarząd budynku, którego przedstawiciel uwolnił gołębia.
 4. Godzina 1950 zgłoszenie o zastawieniu pojazdu na parkingu osiedla przy ul. Trzcińskiej 75. Strażnicy po przybyciu na miejsce odstąpili od podjęcia skutecznej interwencji ponieważ parking ten znajdował się na terenie prywatnym oraz oznakowanie całego terenu było niezgodne z obowiązującymi przepisami dotyczących znaków drogowych.

To tylko niektóre z działań, jakie prowadzili w analizowanym okresie Strażnicy Miejscy ze Skierniewic w celu zapewnienia ładu i porządku na terenie miasta.

Uprawnienia strażników

Uprawnienia Strażnik wykonując zadania ma prawo do:udzielania pouczeń, legitymowania ... WIĘCEJ ...

Kierownictwo

KOMENDANTKomendant - Artur GłuszczDo zadań Komendanta Straży należy planowanie ... WIĘCEJ...

Akty Prawne

aktyprawnePodstawowe akty prawne regulujące działalność straży miejskich... WIĘCEJ...

Informacje podstawowe

InfoStraż Miejska w Skierniewicach pracuje codziennie w godzina 7:00 do 23:00... WIĘCEJ ...