Ważniejsze wydarzenia w okresie od 25 czerwca do 1 lipca 2017 r.

Drukuj
PDF

W analizowanym okresie, strażnicy podjęli 407 różnego rodzaju interwencji i działań związanych z zapewnieniem ładu i porządku na terenie naszego miasta, z czego:

wszystkich interwencji podjęto – 139,

skontrolowano budynki użyteczności publicznej – 266 (razy),

kontrola nieruchomości, która zakończyła się sporządzeniem protokółu – 0,

przyjęto zgłoszeń od mieszkańców – 72 w tym dotyczących:

 • zakłócania porządku publicznego i spokoju - 8,
 • zagrożeń w ruchu drogowym – 19,
 • ochrony środowiska i gospodarki odpadami – 14,
 • zagrożeń życia i zdrowia – 6,
 • zagrożeń pożarowych (katastrof) – 3,
 • awarie techniczne – 10,
 • dzikie zwierzęta (bezpańskie psy i inne) – 12.

Interwencje własne – 67,

udzielono pouczeń (środki oddziaływania wychowawczego) – 39,

ukarano mandatami karnymi sprawców wykroczeń – 10/1250 zł.,

skierowano spraw do sądu – 0,

patrole wspólne z policją – 2 (patrol na targowisku miejskim, patrole szkolne),

zabezpieczenia (otwieranie urzędu miasta, posterunki stałe w urzędzie miasta i urzędzie stanu cywilnego, kontrola miejsc zagrożonych według Krajowej Mapy Zagrożeń przygotowanej przez Komendę Miejską Policji w Skierniewicach (działania cykliczne), zabezpieczenie nocnego rajdu rowerowego, zabezpieczenie biegu i pikniku w Parafii Niepokalanego Serca najświętszej Maryi Panny, zabezpieczenie koncertu „Głos Skierniewic”, kontrola zajęcia pasa drogowego, przejęcie terenu objętego działaniami ratowniczymi od PSP, pomoc w uruchomieniu pojazdu) – 66,

konwój dokumentów, wartości pieniężnych, asysty urzędnikom – 5,

wystawionych wezwań dot. popełnionych wykroczeń – 27,

interwencje z monitoringu/fotopułapki – 4,

przekazano spraw do jednostek współdziałających w zakresie funkcjonowania infrastruktury miejskiej (uszkodzone znaki drogowe; awarie oświetlenia ulicznego, zanieczyszczone chodniki i jezdnie; inne) – 19.

Wybrane interwencje w analizowanym okresie:

Niedziela 25 czerwca:

 1. Godzina 030 strażnicy otrzymują zgłoszenie o głośno zachowującej się grupie kibiców, którzy pomiędzy blokami przy ul. Pomologicznej/Mszczonowska wyśpiewują kibicowskie piosenki, czym zakłócają spokój mieszkańcom. Wysłany patrol na miejsce zdarzenia zastał na miejscu patrol policji, który wykonywał już czynności w tej sprawie.
 2. Godzina 1340 mieszkaniec zgłosił zaśmiecony trawnik przy ul. Domarasiewicza. Patrol SM. Po przybyciu na miejsce potwierdził zgłoszenie, a następnie wykonał dokumentację fotograficzną, która wraz z notatką trafiła do wydziału UM merytorycznie odpowiedzialnego za uporządkowanie terenu.
 3. Godzina 1945 jedna z wolontariuszek schroniska dla zwierząt w Skierniewicach, zgłosiła strażnikom biegającego bezdomnego psa w rejonie ul. Unii Europejskiej. Strażnicy po potwierdzeniu zgłoszenia na miejsce wezwano pracowników ZUM celem odłowienia zwierzęcia. Niestety pies na widok pracowników ZUM oddalił się w pobliskie pola nie dając się złapać.

Poniedziałek 26 czerwca:

 1. Godzina 950 jedna z mieszkanek z ul. Batorego 2, zgłasza strażnikom, że od dłuższego czasu słyszy przeraźliwy płacz dziecka z jednego z mieszkań. Strażnicy po przybyciu na miejsce dotarli do ojca dziecka, który oświadczył, że dziecko płacze bo wcześniej zakazał gry na komputerze. Oświadczył ponadto, że nie znęca się nad swoimi dziećmi i po wylegitymowaniu strażnicy zakończyli interwencję.
 2. Godzina 1100 zgłoszenie, że w bloku przy ul. Trzcińskiej 75 na balkonie właściciel przywiązał do barierki psa, który cały czas szczeka i według zgłaszającej jest zaniedbywany przez właściciela i może nie mieć miski z wodą. Strażnicy po przybyciu na miejsce nie mogli zastać właściciela mieszkania, który najprawdopodobniej do późny godzin popołudniowych przebywa poza domem. Mieszkańcy w trosce o psa kilkukrotnie zwracali się do Straży Miejskiej i policji o załatwienie tego problemu, niestety aż do godziny około 18:00 nie mogli zastać nikogo w mieszkaniu. Podjęto już decyzję, że przy użyciu podnośnika PSP pies zostanie zdjęty z balkonu i umieszczony w schronisku. Przed przybyciem strażaków pojawił się właściciel psa, który został ukarany przez strażników 100 zł. mandatem karnym za niewłaściwą opiekę nad swoim zwierzęciem.                                                       pies trzcińska
 3. Godzina 1650 na ul. Bielańskiej doszło do zaśmiecenia miejsca publicznego, za co sprawca tego wykroczenia został pouczony przez strażników.

Wtorek 27 czerwca:

 1. Godzina 905 zgłoszenie o padłej sarnie, która uległa już rozkładowi w rejonie ul. Ziołowej. Strażnicy potwierdzili to zgłoszenie, a następnie wezwano pracowników ZUM, którzy posprzątali teren.
 2. Godzina 1230 w rejonie ul. Mszczonowskiej dwóch mężczyzn spożywało alkohol w miejscu do tego zabronionym – obaj zostali pouczeni przez strażników.
 3. Godzina 2230 interwencja wobec mężczyzny, który niestosuje się do światła czerwonego na przejściu dla pieszych przy ul. Mszczonowskiej – pouczony.

Środa 28 czerwca:

 1. Godzina 800 zgłoszenie o niedrożnych przepustach wzdłuż ul. Trzcińskiej, które blokują odpływ wody z rowów, czym zalewają pobliskie pola. Na miejsce wezwano pracownika wydziału UM merytorycznie odpowiedzialnego za te sprawy, który po wykonaniu dokumentacji fotograficznej wyda odpowiednie decyzje administracyjne.                                                                                    rowy trzcińska
 2. Godzina 900 prośba o interwencję na parkingu przy bloku Tetmajera 3, gdzie zaparkowany jest samochód fiat brawa na kopercie dla osoby niepełnosprawnej, bez wymaganych uprawnień. Strażnicy po przybyciu na miejsce stwierdzili, że pojazd ten parkuje na kopercie dla osoby niepełnosprawnej bez wyjętej karty osoby niepełnosprawnej. W dniu 2 lipca około godziny 1930 zgłosił się sprawca tego wykroczenia za co został pouczony przez strażników.
 3. Godzina 1750 zgłoszenie o mężczyźnie spacerującym ze swoim psem, który nie jest na smyczy, podbiega do przechodniów. Strażnicy pouczyli owego mężczyznę, by zapanował nad swoim psem, gdyż przechodnie obawiają się, że może ich pies zaatakować.

Czwartek 29 czerwca:

 1. Godzina 800 zgłoszenie o złamanym drzewie przy pasażu Nurzyńskiego. Sprawa została przekazana do ZUM. pracownicy spółki usunęli złamany konar drzewa.
 2. Godzina 1300 kolejna interwencja na terenie należącym do szpitala, gdzie mieszkaniec gminy Skierniewice zaparkował swojego opla w bramie wjazdowej na teren szpitala. Sprawca tego wykroczenia został ukarany przez strażników 100 zł. mandatem karnym.
 3. Godzina 1550 interwencja na placu dworcowym, gdzie dwóch mężczyzn spożywało alkohol w postaci piwa – obaj zostali pouczeni przez strażników.

Piątek 30 czerwca:

 1. Godzina 845 patrolując ul. Sienkiewicza strażnicy zauważyli mężczyznę, który spożywał alkohol w postaci wina w miejscu do tego zabronionym. Mężczyzna ten został ukarany mandatem karnym w wysokości 100 zł.
 2. Godzina 945 interwencja na ul. Czerwonej, gdzie mieszkaniec Grodziska Mazowieckiego zaparkował JEEPA na pasie zieleni. Sprawca tego wykroczenia został ukarany mandatem karnym w wysokości 50 zł.
 3. Godzina 1200 interwencja na ul. Kaczyńskiego, gdzie kierowca hondy nie stosuje się do obowiązującego w tym rejonie zakazu zatrzymywania się. Sprawca tego wykroczenia, jak się okazało mieszkaniec gminy Raszyn powiat pruszkowski, został ukarany mandatem karnym w wysokości 100 zł.
 4. W godzinach od 2045 do 2230 strażnicy zabezpieczają Nocny Rajd Rowerowy, jak odbywał się po ulicach naszego miasta.

Sobota 1 lipca:

 1. Godzina 815 na ul. Orkana dochodzi do spożywania alkoholu w miejscu do tego zabronionym. Sprawca tego wykroczenia około 40 letni mieszkanie bloku Orkana 5 został ukarany mandatem karnym w wysokości 100 zł.
 2. Godzina 1630 dyżurny SM odbiera zgłoszenie od małoletniego chłopca, który uskarża się na starszych kolegów, którzy zabierają mu rower na placu przy ul. Kalinowej 20. Na miejsce został wysłany patrol SM, który dotarł do pokrzywdzonego, a małoletni poinformował strażników, że po telefonie do SM starszy chłopiec, który zabierał nu jego rower uciekł z miejsca zdarzenia.
 3. Godzina 2020 strażnicy patrolując rejon ul. Kopernika zauważyli grupę 6 młodych osób, które próbowały spożywać alkohol w miejscu zabronionym. Wszystkie te osoby zostały pouczone przez strażników.
 4. Godzina 2230 stwierdzono brak oświetlenia na odcinku od ul. Batorego do ul. Rawskiej – powiadomiono konserwatora.

To tylko wybrane interwencję, które wskazują na zakres wykonywanych czynności każdego dnia przez strażników miejskich na terenie Skierniewic.

Uprawnienia strażników

Uprawnienia Strażnik wykonując zadania ma prawo do:udzielania pouczeń, legitymowania ... WIĘCEJ ...

Kierownictwo

KOMENDANTKomendant - Artur GłuszczDo zadań Komendanta Straży należy planowanie ... WIĘCEJ...

Akty Prawne

aktyprawnePodstawowe akty prawne regulujące działalność straży miejskich... WIĘCEJ...

Informacje podstawowe

InfoStraż Miejska w Skierniewicach pracuje codziennie w godzina 7:00 do 23:00... WIĘCEJ ...