Ważniejsze wydarzenia w okresie od 16 do 22 lipca 2017 r.

Drukuj
PDF

W analizowanym okresie, strażnicy podjęli 459 różnego rodzaju interwencji i działań związanych z zapewnieniem ładu i porządku na terenie naszego miasta, z czego:

wszystkich interwencji podjęto – 180,

skontrolowano budynki użyteczności publicznej – 278 (razy),

kontrola nieruchomości, która zakończyła się sporządzeniem protokółu – 0,

przyjęto zgłoszeń od mieszkańców – 71 w tym dotyczących:

 • zakłócania porządku publicznego i spokoju - 8,
 • zagrożeń w ruchu drogowym – 5,
 • ochrony środowiska i gospodarki odpadami – 16,
 • zagrożeń życia i zdrowia – 3,
 • zagrożeń pożarowych (katastrof) – 0,
 • awarie techniczne – 21,
 • dzikie zwierzęta (bezpańskie psy i inne) – 18.

Interwencje własne – 109,

udzielono pouczeń (środki oddziaływania wychowawczego) – 88,

ukarano mandatami karnymi sprawców wykroczeń – 10/1000 zł.,

skierowano spraw do sądu – 1,

patrole wspólne z policją – 1 (patrol na targowisku miejskim),

zabezpieczenia (otwieranie urzędu miasta, posterunki stałe w urzędzie miasta i urzędzie stanu cywilnego, kontrola miejsc zagrożonych według Krajowej Mapy Zagrożeń przygotowanej przez Komendę Miejską Policji w Skierniewicach (działania cykliczne), zabezpieczenie imprezy na ul. Konwaliowej, kontrola zajęcia pasa drogowego, przejęcie terenu objętego działaniami ratowniczymi PSP, kontrola dodatkowa ładu i porządku nad zalewem Zadębie (piątek-niedziela pomiędzy godzinami 2300 - 200, pojazdu, znakowanie rowerów) – 70,

konwój dokumentów, wartości pieniężnych, asysty urzędnikom – 4,

wystawionych wezwań dot. popełnionych wykroczeń – 46,

interwencje z monitoringu/fotopułapki – 0,

przekazano spraw do jednostek współdziałających w zakresie funkcjonowania infrastruktury miejskiej (uszkodzone znaki drogowe; awarie oświetlenia ulicznego, zanieczyszczone chodniki i jezdnie; inne) – 26.

Wybrane interwencje w analizowanym okresie:

Niedziela 16 lipca:

 1. Godzina 1030 na ulicy Fabrycznej, Czerwonej i Armii Krajowej, strażnicy zauważyli zanieczyszczenie tych ulic końskimi odchodami. O zanieczyszczeniu tych ulic poinformowali kierownictwo ZUM, którzy na miejsca te wysłali pracowników, którzy posprzątali w/w ulice na odcinkach na których stwierdzono zanieczyszczenia.
 2. Godzina 1120 anonimowa osoba zgłasza telefonicznie bardzo częste zakłócanie spokoju przez psa, który na jednej z posesji przy ul. Sienkiewicza jest przywiązany do drzewa. Strażnicy po przybyciu na miejsce ustalili właściciela psa, który został pouczony o obowiązkach wobec swojego pupila.
 3. Godzina 2100 strażnicy interweniują na ul. Mszczonowskiej, gdzie na chodniku leży pijany mężczyzna. Mężczyzna ten został odwieziony do miejsca zamieszkania, a za nieobyczajny wybryk został ukarany mandatem karnym.

Poniedziałek 17 lipca:

 1. Godzina 905 interwencja na placu dworcowym, gdzie kierowca Renault zaparkował na miejscu, gdzie obowiązuje strefa TAXI – sprawca tego wykroczenia został pouczony przez strażników.
 2. Godzina 1200 kolejny dzień działań związanych z zaprowadzeniem porządku w rejonie rynku, gdzie kierowcy parkują swoje pojazdy stwarzając niebezpieczeństwo w komunikacji oraz nie stosują się do zakazu ruch, jaki obowiązuje w rejonie wejścia do ratusza. W godzinach od 1200 do 1300 przyłapano na łamaniu w/w przepisów tylko 15 kierowców.
 3. Godzina 1615 strażnicy interweniują na ul. Wiosennej, gdzie zaparkowano Volvo na pasie zieleni. W dniu następnym zgłosił się na wezwanie sprawce tego wykroczenia, który został ukarany mandatem karnym w wysokości 50 zł.
 4. Godzina 2125 zgłoszenie, że w rejonie ul. Tetmajera 2 leży nietrzeźwy mężczyzna. Strażnicy po przybyciu na miejsce potwierdzili zgłoszenie, jak się okazało mężczyzna ten nie miał przy sobie dokumentów, jak również oświadczył, że niedawno opuścił zakład karny. Na miejsce wezwano patrol policji celem sprawdzenia danych mężczyzny oraz zespół ratownictwa medycznego ponieważ mężczyzna podczas próby samodzielnego wstawania upadł i uderzył się w głowę. Ratownicy zabrali nietrzeźwego na SOR przy Szpitalu w Skierniewicach.

Wtorek 18 lipca:

 1. Godzina 700 dyżurny odebrał zgłoszenie, że w bramie wejściowej do przedszkola przy ul. Cichej zaparkowany jest samochód, który utrudnia wejście do przedszkola. Wystawiono wezwanie dla sprawcy tego wykroczenia, który do dnia dzisiejszego nie wstawił się w SM. Strażnicy ustalili już właściciela pojazdu, którego poproszą o wskazanie użytkownika pojazdu w czasie kiedy doszło do tego zdarzenia.
 2. Godzina 745 zgłoszenie, że przy przystanku autobusowym przy ul. Wyszyńskiego porzucono cztery czarne worki ze śmieciami w postaci zużytych opakowań z restauracji McDonald’s. Z posiadanej wiedzy strażnicy poinformowali zgłaszającą osobę, że śmieci te są pozostawiane przez osoby bezdomne, które w poszukiwaniu resztek jedzenia przeczesują śmietniki przy w/w lokalu. Strażnicy przeprowadzili rozmowę z kierownictwem restauracji McDonald’s, którzy zobowiązali się do baczniejszego zwracania uwagi osobom, które poszukują w ich śmietnikach pożywienia.
 3. Godzina 1025 jedna z właścicielek pobliskich sklepów przy ul. Jaśminowej, zgłosiła strażnikom niewłaściwą opiekę nad psem należącym do jednego z mieszkańców pobliskich nieruchomości. Według zgłaszającej pies przebywa w brudnym kojcu, bez wody i jedzenia, jego sierść wskazuje na bardzo długi okres bez czesania. Strażnicy udali się pod wskazany adres i w obecności właściciela skontrolowali warunki bytowania psa. W trakcie kontroli stwierdzono, że pies ma dostęp do wody i jedzenia, kojec jest wysprzątany, a stan jego sierści wynika z okresu, kiedy pies linieje.
 4. Godzina 2050 jeden z patroli SM ujawnił uszkodzenie ogrodzenia zbiornika ppoż. przy ul. Sobieskiego, który należy do Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach. O awarii tej poinformowano kierownictwo w/w placówki.

Środa 19 lipca:

 1. Godzina 845 jedna z mieszkanek zgłosiła, że na ul. Zwierzyniecki doszło do uszkodzenia chodnika, gdzie zapadła się kostka brukowa, co spowodowało wyrwę, która może zagrażać przechodniom. Awarię tą przekazano do Wydziału Dróg przy UM.
 2. Godzina 1000 mieszkanka z ul. Domarasiewicza zgłasza problem porozrzucanych śmieci, które wywiewane są przez wiatr z jednego z tamtejszych sklepów spożywczych – sprawa w toku.
 3. Godzina 2010 zgłoszenie, że na drugiej niestrzeżonej plaży w rejonie ul. Gajowej, grupa młodzieży spożywa alkohol, zaśmieca teren i może dochodzić do niszczenia mienia. Na miejsce udały się dwa patrole, które na miejscu wylegitymowali obecnych, a następnie doprowadzili do uporządkowania terenu przez młodych ludzi, którzy po zakończeniu tej czynności opuścili miejsce zdarzenia.

Czwartek 20 lipca:

 1. Godzina 715 interwencja na ul. Konstytucji 3-go Maja, gdzie 40-letnia mieszkanka naszego miasta niestosowała się do zakazu zatrzymywania się – sprawa zakończona pouczeniem.
 2. Godzina 1025 dyżurny odbiera zgłoszenie o zanieczyszczonej ulicy Rzecznej, co spowodowane jest przez wyjeżdżające samochody z pobliskiej budowy. Patrol po przybyciu na miejsce nie potwierdził zgłoszenia, co zostało udokumentowane na zdjęciach.
 3. Godzina 1430 strażnicy podejmują działania na wniosek mieszkańców ul. Feliksów, którzy zgłaszają nieporządek na jednej z tamtejszych posesji oraz wskazują, że właściciel nie posiada pojemników na śmieci – sprawa w toku.
 4. Godzina 1745 jeden z mieszkańców posesji przy ul. Czwartaków zgłosił notoryczne wybieganie na zewnątrz psa jego sąsiada, który to pies atakuje przechodniów. Na miejsce udał się patrol dzielnicowy, który nie zastał pod wskazanym adresem właścicieli psa – sprawa w toku.

Piątek 21 lipca:

 1. Godzina 800 interwencja na ul. Długiej, gdzie samochody, które wyjeżdżają z budowy zanieczyszczają ulicę błotem i piachem. Strażnicy skontaktowali się z inwestorem, który zobowiązał się do cyklicznego zamiatania ulicy i jej oczyszczenia po zakończeniu robót. W godzinach popołudniowych skontrolowano wydane zalecenia i nie było uwag.
 2. Godzina 1640 zgłoszenie o spożywaniu alkoholu na SKATE PARK Widok. Strażnicy po przybyciu na miejsce nie zastali osób, które jakoby spożywały alkohol.
 3. Pomiędzy godzinami 1800 a 1900 aż w trzy miejsca strażnicy są wzywani w celu kontroli czy na wskazanych posesjach nie dochodzi do spalania odpadów. Około godziny 1800 na posesjach przy ul. Storczykowej i Północnej strażnicy próbują skontrolować paleniska, niestety brak osób, które by wpuściły strażników na teren nieruchomości – w następnych dnia kontrola na protokół. Jeżeli chodzi o trzeci przypadek to mamy do czynienia z kobieta w podeszłym wieku, która zamieszkuje na posesji przy ul. Kubusia Puchatka i trudno z ta Panią się skomunikować – sprawa również w toku.

Sobota 22 lipca:

 1. Godzina 750 zgłoszenie o zaparkowanym pojeździe w wejściu do sklepu przy Placu Dąbrowskiego. Strażnicy ustalili właściciela pojazdu, który przestawił swój samochód.
 2. Godzina 950 zgłoszenie o starszej kobiecie, która prawdopodobniej się przewróciła w rejonie ul. Feliksów i nie może się podnieść. Strażnicy po przybyciu na miejsce zastali starszą kobietę, która siedziała na betonowym murku i jak sama stwierdziła „myje sobie nogi w piasku”. W trakcie rozmowy strażników ze starszą kobietą podjechała jak się okazało córka starszej Pani, której przekazano poszkodowana pod jej opiekę.
 3. W godzinach od 1500 do 200 strażnicy zabezpieczają nad zalewem imprezę pod nazwą „Skierniewicka Biesiada) oraz do godziny 200 realizują cykliczne w okresie wakacji działania związane zapewnieniem bezpiecznych weekendów.
 4. Godzina 1840 zgłoszenie telefoniczne o zakłócaniu spokoju, zaśmiecaniu terenu na jednej z działek przy ul. Jaśminowej. Patrol z rejonu skontrolował teren, ale podczas kontroli nikogo nie zastał. Strażnicy częściej będą zaglądać w ten rejon.

To tylko wybrane interwencję, które wskazują na zakres wykonywanych czynności każdego dnia przez strażników miejskich na terenie Skierniewic.

Uprawnienia strażników

Uprawnienia Strażnik wykonując zadania ma prawo do:udzielania pouczeń, legitymowania ... WIĘCEJ ...

Kierownictwo

KOMENDANTKomendant - Artur GłuszczDo zadań Komendanta Straży należy planowanie ... WIĘCEJ...

Akty Prawne

aktyprawnePodstawowe akty prawne regulujące działalność straży miejskich... WIĘCEJ...

Informacje podstawowe

InfoStraż Miejska w Skierniewicach pracuje codziennie w godzina 7:00 do 23:00... WIĘCEJ ...