Ważniejsze wydarzenia w okresie od 13 do 19 sierpnia 2017 r.

Drukuj
PDF

W analizowanym okresie, strażnicy podjęli 376 różnego rodzaju interwencji i działań związanych z zapewnieniem ładu i porządku na terenie naszego miasta, z czego:

wszystkich interwencji podjęto – 122,

skontrolowano budynki użyteczności publicznej – 250 (razy),

kontrola nieruchomości, która zakończyła się sporządzeniem protokółu – 0,

przyjęto zgłoszeń od mieszkańców – 40 w tym dotyczących:

 • zakłócania porządku publicznego i spokoju - 7,
 • zagrożeń w ruchu drogowym – 11,
 • ochrony środowiska i gospodarki odpadami – 6,
 • zagrożeń życia i zdrowia – 7,
 • zagrożeń pożarowych (katastrof) – 0,
 • awarie techniczne – 4,
 • dzikie zwierzęta (bezpańskie psy i inne) – 5.

Interwencje własne – 82,

udzielono pouczeń (środki oddziaływania wychowawczego) – 39,

ukarano mandatami karnymi sprawców wykroczeń – 9/800 zł.,

skierowano spraw do sądu – 0,

patrole wspólne z policją – 4 (patrol na targowisku miejskim, akcja nielat),

zabezpieczenia (otwieranie urzędu miasta, posterunki stałe w urzędzie miasta i urzędzie stanu cywilnego, kontrola miejsc zagrożonych według Krajowej Mapy Zagrożeń przygotowanej przez Komendę Miejską Policji w Skierniewicach (działania cykliczne), asysta Prezydentowi Miasta podczas składania kwiatów, znakowanie rowerów, pomoc w uruchomieniu pojazdu kontrola dodatkowa ładu i porządku nad zalewem Zadębie (piątek-niedziela pomiędzy godzinami 2300 - 200, pomoc w uruchomieniu pojazdu)–45,

konwój dokumentów, wartości pieniężnych, asysty urzędnikom – 3,

wystawionych wezwań dot. popełnionych wykroczeń – 9,

interwencje z monitoringu/fotopułapki – 2,

przekazano spraw do jednostek współdziałających w zakresie funkcjonowania infrastruktury miejskiej (uszkodzone znaki drogowe; awarie oświetlenia ulicznego, zanieczyszczone chodniki i jezdnie; inne) – 20.

Wybrane interwencje w analizowanym okresie:

Niedziela 13 sierpnia:

 1. Godzina 940 interwencja na płycie rynku, gdzie został zaparkowany samochód marki fiat w miejscu innym niż wyznaczone. Sprawca tego wykroczenia 67 letni mieszkaniec Skierniewic został ukarany mandatem karnym w wysokości 100 zł.
 2. Godzina 1340 interwencja na ul. Podrzecznej, gdzie strażnicy zastali śpiącego na ławce nietrzeźwego mężczyznę. Mężczyzna znany jest strażnikom ze wcześniejszych interwencji, po obudzeniu i sprawdzeniu czy mężczyzna nie potrzebuje pomocy oddalił się z miejsca o własnych siłach.

Poniedziałek 14 sierpnia:

 1. Godzina 830 strażnicy zauważyli zanieczyszczony pas zieleni za ekranami przy ul. Mazowieckiej. Sprawa została przekazana do wydziału Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miasta Skierniewice.
 2. Godzina 1330 interwencja na ul. Mickiewicza, gdzie zaparkowany był samochód marki audi na pasie zieleni. Strażnicy wystawili wezwanie dla kierowcy tego pojazdu, lecz sprawca tego wykroczenia do dnia dzisiejszego nie wstawił się. Ustalono dane właściciela pojazdu, do którego zostało wysłane wezwanie do wskazania osoby, która była sprawcą tego wykroczenia.
 3. Godzina 2220 zgłoszenie o dokuczliwym szczekaniu psa na jednej z nieruchomości przy ul. Żurawiej. Strażnicy po przybyciu na miejsce nie stwierdzili by dochodziło do szczekania psa, gdyż na wskazanej działce jest prowadzona budowa i psa tam nie ma.

Wtorek 15 sierpnia:

 1. Godzina 1100 strażnicy zabezpieczają obchody Święta Wojska Polskiego, które odbywają się na Placu Jana Pawła II.
 2. Godzina 1925 jedna z mieszkanek ul. Łowickiej zgłosiła, że na jej posesję przechodzą koty należące do jej sąsiada. Strażnicy skontaktowali się właścicielem sąsiedniej posesji, który oświadczył, że koty nie są jego własnością, są one dziko żyjące. Ponadto oświadczył, że kilka razy zgłaszał do Urzędu Miasta konieczność sterylizacji.

Środa 16 sierpnia:

 1. Godzina 740 interwencja na ul. Rawskiej, gdzie znajdował się mężczyzna z widocznymi otarciami na twarzy. Strażników zaniepokoiło jego dziwne zachowanie, nielogiczne wypowiedzi brak słownego kontaktu, dlatego też na miejsce został wezwany zespół ratownictwa medycznego, który mężczyznę zabrał do szpitala.
 2. Godzina 1700 zgłoszenie o zakłóceniu spokoju przez dwa wyjące psy na jednej z posesji przy ul. Cichej. Ponadto zgłaszająca osoba poinformowała o smrodzie, jaki wydobywa się z tej posesji ponieważ odchody psów nie są sprzątane przez właściciela. Patrol z rejonu sprawdził to zgłoszenie i nie potwierdził nieporządku na wskazanej posesji. Jednocześnie poinformowali właściciela psów o uwagach osób zgłaszających ten problem.

Czwartek 17 sierpnia:

 1. Godzina 945 interwencja przy szpitalu, gdzie kierowca forda zaparkował w strefie obowiązywania znaku zakaz ruchu. Mieszkanka Skierniewic przywiozła do szpitala chorego członka rodziny – za to wykroczenie został pouczona przez strażników.
 2. Godzina 1600 zgłoszenie o zanieczyszczaniu terenu przy ul. Sobieskiego, przez osoby które myją swoje samochody. Po przybyciu pod wskazany adres strażnicy nie potwierdzili tego zgłoszenia.
 3. Godzina 1700 ochrona Parku Miejskiego zgłasza zakłócanie spokoju przez młodzież poprzez strzelania z petard. Strażnicy udali się we skazany rejon ul. Sienkiewicza, ale na widok radiowozu młodzież się rozbiegła.

Piątek 18 sierpnia:

 1. Godzina 800 zgłoszenie o zabitej sarnie w rejonie ul. Unii Europejskiej. Po potwierdzeniu tego zgłoszenia na miejsce zostali wezwaniu pracownicy Zakładu Utrzymania Miasta, którzy sarnę zabrali do utylizacji.
 2. Godzina 1000 interwencja na ul. Kaczyńskiego, gdzie zaparkowany był na całej szerokości chodnika samochód marki Citroen. Sprawcą tego wykroczenia okazał się 55 letni mieszkaniec gminy Andrespol, który został ukarany mandatem karnym w wysokości 100 zł.
 3. Godzina 1830 zgłoszenie o leżącym mężczyźnie w rejonie ul. Gałeckiego. Przed przybyciem strażników interwencję przejął patrol Policji. Mężczyzna o własnych siłach udał się do miejsca zamieszkania.

Sobota 19 sierpnia:

 1. W godzinach od 800 do godziny 2200 strażnicy biorą udział w akcji Nielat, która koordynowana była przez Komendę Miejską Policji w Skierniewicach.
 2. Godzina 950 zgłoszenie o nieporządku na terenie budowy sklepu w rejonie ul. Makowskiej. Podczas kontroli na terenie budowy nikogo nie zastano, telefonicznie skontaktowano się z kierownikiem robót, którego poinformowano o konieczności posprzątania terenu – zalecenia zostały wykonane.
 3. Godzina 2200 zgłoszenie o głosno zachowujących się czterech mężczyznach, którzy piją alkohol na ławkach przy osiedlu przy ul. Mszczonowskiej. Po przybyciu na miejsce strażnicy zastali czterech mężczyzn, gdzie obok nich stały opróżnione puszki po piwie i pusta butelka po wódce. W trakcie legitymowania jeden z nich używając słów wulgarnych obrażał funkcjonariuszy. W związku z tym zostanie skierowany wniosek o ukaranie do Sądu Rejonowego w Skierniewicach.

To tylko wybrane interwencję, które wskazują na zakres wykonywanych czynności każdego dnia przez strażników miejskich na terenie Skierniewic.

Uprawnienia strażników

Uprawnienia Strażnik wykonując zadania ma prawo do:udzielania pouczeń, legitymowania ... WIĘCEJ ...

Kierownictwo

KOMENDANTKomendant - Artur GłuszczDo zadań Komendanta Straży należy planowanie ... WIĘCEJ...

Akty Prawne

aktyprawnePodstawowe akty prawne regulujące działalność straży miejskich... WIĘCEJ...

Informacje podstawowe

InfoStraż Miejska w Skierniewicach pracuje codziennie w godzina 7:00 do 23:00... WIĘCEJ ...