Ważniejsze wydarzenia w okresie od 20 do 26 sierpnia 2017 r.

Drukuj
PDF

W analizowanym okresie, strażnicy podjęli 438 różnego rodzaju interwencji i działań związanych z zapewnieniem ładu i porządku na terenie naszego miasta, z czego:

wszystkich interwencji podjęto – 143,

skontrolowano budynki użyteczności publicznej – 295 (razy),

kontrola nieruchomości, która zakończyła się sporządzeniem protokółu – 0,

przyjęto zgłoszeń od mieszkańców – 62 w tym dotyczących:

 • zakłócania porządku publicznego i spokoju - 11,
 • zagrożeń w ruchu drogowym – 32,
 • ochrony środowiska i gospodarki odpadami – 7,
 • zagrożeń życia i zdrowia – 4,
 • zagrożeń pożarowych (katastrof) – 1,
 • awarie techniczne – 4,
 • dzikie zwierzęta (bezpańskie psy i inne) – 5.

Interwencje własne – 81,

udzielono pouczeń (środki oddziaływania wychowawczego) – 56,

ukarano mandatami karnymi sprawców wykroczeń – 9/750 zł.,

skierowano spraw do sądu – 2,

patrole wspólne z policją – 0,

zabezpieczenia (otwieranie urzędu miasta, posterunki stałe w urzędzie miasta i urzędzie stanu cywilnego, kontrola miejsc zagrożonych według Krajowej Mapy Zagrożeń przygotowanej przez Komendę Miejską Policji w Skierniewicach (działania cykliczne), zabezpieczenie rajdu rowerowego i inscenizacji historycznej, znakowanie rowerów, pomoc w uruchomieniu pojazdu kontrola dodatkowa ładu i porządku nad zalewem Zadębie (piątek-niedziela pomiędzy godzinami 2300 - 200, pomoc w uruchomieniu pojazdu)–25,

konwój dokumentów, wartości pieniężnych, asysty urzędnikom – 7,

wystawionych wezwań dot. popełnionych wykroczeń – 7,

interwencje z monitoringu/fotopułapki – 2,

przekazano spraw do jednostek współdziałających w zakresie funkcjonowania infrastruktury miejskiej (uszkodzone znaki drogowe; awarie oświetlenia ulicznego, zanieczyszczone chodniki i jezdnie; inne) – 30.

Wybrane interwencje w analizowanym okresie:

Niedziela 20 sierpnia:

 1. Godzina 1620 pracownik restauracji McDonalds zgłosił, że jakiś nie znany mu mężczyzna wynosi śmieci pochodzące z tej restauracji w nieznanym kierunku. Strażnicy skontrolowali pobliskie otoczenie jednak nie znaleźli opisywanego mężczyznę. Pracownika restauracji poinformowali o należytym zabezpieczeniu pojemników na śmieci.
 2. Godzina 1740 strażnicy otrzymują zgłoszenie, że na przystanku autobusowym przy ul. Armii Krajowej leży jakiś mężczyzna. Strażnicy po przybyciu na miejsce nie zastali leżącego mężczyzny i po skontrolowaniu okolicy, przekazali funkcjonariuszom Policji znaleziony na miejscu plecak, który może należeć do owego mężczyzny.

Poniedziałek 21 sierpnia:

 1. Godzina 810 strażnicy interweniują na ul. Mickiewicza, gdzie doszło do zanieczyszczenia ulicy przez wyjeżdżające z pobliskiej budowy ciężkie samochody. Pouczono osoby odpowiedzialne o posprzątaniu ulicy co też zostało wykonane.
 2. Godzina 1620 mieszkanka jednego z bloków przy ul. Sobieskiego zgłosiła, że na szczycie tego bloku leży mężczyzna w czerwonej bluzie. Strażnicy po przybyciu na miejsce odnaleźli opisywanego mężczyznę, który oświadczył, że nie potrzebuje od strażników żadnej pomocy. W między czasie podjechał również patrol Policji, który mężczyznę wylegitymował i przejął do dalszych czynności.

Wtorek 22 sierpnia:

 1. Godzina 715 strażnicy poproszeni zostali o interwencję na ul. Batorego, gdzie samochody opuszczające teren pobliskiej budowy wywożą na kołach błoto, czym zanieczyszczają pobliski teren w tym i ulicę. Kierownik budowy został zobowiązany przez strażników do cyklicznego sprzątania ulicy do czego osobiście się zobowiązał.
 2. Godzina 1830 strażnicy podejmują działania na wniosek mieszkańców, którzy zgłaszają zanieczyszczony teren i zbyt duże przerosty roślinne na działce bo byłym kasynie wojskowym. Podczas kontroli teren nie był zaśmiecony, a jedynie stwierdzono znaczne przerosty roślinne. Zgodnie z posiadanymi uprawnieniami strażnicy nie posiadają takowych do zmuszenia właściciela działki do usunięcia (skoszenia) trawy, chwastów lub podobnych przerostów roślinnych. Dlatego też w dniu 28 sierpnia br. patrol rejonowy przeprowadził rozmowę z właścicielem działki informując go o uwagach mieszkańców dotyczących nieestetycznego wyglądu działki spowodowanym zbyt wielkim przerostami roślinnymi. Właściciel zobowiązał się, że w miarę możliwości postara się skosić rosnące w tym miejscu przerosty roślinne.

Środa 23 sierpnia:

 1. Godzina 820 kobieta zgłasza, że dnia poprzedniego została pogryziona przez psa, który wybiegał z jednej z posesji przy ul. Rawskiej. Strażnicy próbowali skontaktować się z właścicielem posesji lecz nikt im nie otworzył. Ponieważ wraz z zabraniem strażnikom uprawnień do kontroli ruchu drogowego przy użyciu fotoradarów zabrano nam również uprawnienia do kontroli szczepień psów, sprawa została przekazana dla Policji.
 2. Godzina 1900 dyżurny SM otrzymuje zgłoszenie, że pod mostem pomiędzy parkiem a ul. Podrzeczną znajdują się nieczystości. Patrol po przybyciu na miejsce potwierdził to zgłoszenie. Sprawa uporządkowania terenu trafiła dnia następnego do Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta, który to wydział jest odpowiedzialny za nadzór nad realizacją sprzątania na terenie miasta.

Czwartek 24 sierpnia:

 1. Godzina 745 zgłoszenie o nieżywym gołębiu, który leży na wysokości ul. Senatorskiej 3. Powiadomiono pracowników ZUM, którzy zabrali zwłoki ptaka do utylizacji.
 2. Godzina 1040 interwencja na ul. Okrzei, gdzie 48 letni mężczyzna spożywał alkohol. Za to że mężczyzna ten naruszył przepisy Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości spożywając alkohol w miejscu zabronionym został on ukarany mandatem karnym w wysokości 100 zł.
 3. Godzina 1610 zgłoszenie że na chodniku przy ul. Jagiellońskiej leży najprawdopodobniej nietrzeźwy mężczyzna. Strażnicy po przybyciu na miejsce zastali już Zespół Ratownictwa Medycznego wykonujących swoje czynności ratownicze. Jak się okazało mężczyzna ten nie był pod wpływem alkoholu, ale starszy pan zasłabł – strażnicy asystowali do końca interwencji ratownikom medycznym.

Piątek 25 sierpnia:

 1. Godzina 710 zgłoszenie o uwięzionej sarnie w ogrodzeniu Domu Opieki Społecznej na ul. Działkowej. Strażnicy po przybyciu na miejsce potwierdzili uwięzioną sarnę między szczeblami ogrodzenia. Sarna była tak zmęczona walką z przeszkodą, że nawet nie reagowała na obecność człowieka. Natychmiast na miejsce został wezwany lekarz weterynarii, strażacy oraz pracownicy ZUM. Przed uwolnieniem przez strażaków, lekarz weterynarii podał leki wzmacniające zwierzęciu, a następnie po uwolnieniu sarna został wywieziona przez pracowników ZUM w głąb pobliskiego lasu.
 2. Godzina 2100 jedna z mieszkanek ul. Orzeszkowej zadzwoniła do strażników z prośbą o pomoc, ponieważ boi się wyjść na zewnątrz ze swojego domu, a słyszy jak ktoś lub jakieś zwierze próbuje się dostać poprzez dach. Strażnicy po przybyciu na miejsce stwierdzili kunę, która drapała pazurami w pokrycie dachu.

Sobota 26 sierpnia:

 1. Godzina 800 interwencja na ul. Reymonta, gdzie nietrzeźwy mężczyzna spał pod drzewem. Mężczyzna został obudzony przez strażników, a następnie o własnych siłach oddalił się.
 2. Godzina 935 kolejna interwencja związana z leżącym człowiekiem, tym razem okazała się, że strażnicy mają do czynienia z leżącą nietrzeźwą kobietą, która leżała na placu zabaw przy ul. Kopernika – kobieta obudzona udała się do miejsca zamieszkania.
 3. Godzina 1520 strażnicy otrzymują zgłoszenie o leżącym mężczyźnie za ekranami przy ul. Instytutowej. Mężczyzna obudzony w kontakcie udał się w kierunku miejsca zamieszkania.

To tylko wybrane interwencję, które wskazują na zakres wykonywanych czynności każdego dnia przez strażników miejskich na terenie Skierniewic.

Uprawnienia strażników

Uprawnienia Strażnik wykonując zadania ma prawo do:udzielania pouczeń, legitymowania ... WIĘCEJ ...

Kierownictwo

KOMENDANTKomendant - Artur GłuszczDo zadań Komendanta Straży należy planowanie ... WIĘCEJ...

Akty Prawne

aktyprawnePodstawowe akty prawne regulujące działalność straży miejskich... WIĘCEJ...

Informacje podstawowe

InfoStraż Miejska w Skierniewicach pracuje codziennie w godzina 7:00 do 23:00... WIĘCEJ ...