Ważniejsze wydarzenia w okresie od 27 sierpnia do 2 września 2017 r.

Drukuj
PDF

W analizowanym okresie, strażnicy podjęli 478 różnego rodzaju interwencji i działań związanych z zapewnieniem ładu i porządku na terenie naszego miasta, z czego:

wszystkich interwencji podjęto – 152,

skontrolowano budynki użyteczności publicznej – 324 (razy),

kontrola nieruchomości, która zakończyła się sporządzeniem protokółu – 0,

przyjęto zgłoszeń od mieszkańców – 67 w tym dotyczących:

 • zakłócania porządku publicznego i spokoju - 10,
 • zagrożeń w ruchu drogowym – 42,
 • ochrony środowiska i gospodarki odpadami – 6,
 • zagrożeń życia i zdrowia – 2,
 • zagrożeń pożarowych (katastrof) – 2,
 • awarie techniczne – 3,
 • dzikie zwierzęta (bezpańskie psy i inne) – 2.

Interwencje własne – 85,

udzielono pouczeń (środki oddziaływania wychowawczego) – 73,

ukarano mandatami karnymi sprawców wykroczeń – 4/400 zł.,

skierowano spraw do sądu – 0,

patrole wspólne z policją – 2 (patrole na targowisku),

zabezpieczenia (otwieranie urzędu miasta, posterunki stałe w urzędzie miasta i urzędzie stanu cywilnego, kontrola miejsc zagrożonych według Krajowej Mapy Zagrożeń przygotowanej przez Komendę Miejską Policji w Skierniewicach (działania cykliczne), zabezpieczenie rajdu rowerowego „Babie Lato”, znakowanie rowerów, pomoc w uruchomieniu pojazdu kontrola dodatkowa ładu i porządku nad zalewem Zadębie (piątek-niedziela pomiędzy godzinami 2300 - 200, pomoc w uruchomieniu pojazdu)–37,

konwój dokumentów, wartości pieniężnych, asysty urzędnikom – 5,

wystawionych wezwań dot. popełnionych wykroczeń – 24,

interwencje z monitoringu/fotopułapki – 2,

przekazano spraw do jednostek współdziałających w zakresie funkcjonowania infrastruktury miejskiej (uszkodzone znaki drogowe; awarie oświetlenia ulicznego, zanieczyszczone chodniki i jezdnie; inne) – 13.

Wybrane interwencje w analizowanym okresie:

Niedziela 27 sierpnia:

 1. W godzinach od 900 do 1030 strażnicy zabezpieczają rajd rowerowy pod nazwą „Babie Lato”. Zadaniem strażników jest zapewnienie bezpieczeństwa uczestników rajdu podczas przejazdu po ulicach miasta.
 2. Godzina 1850 zgłoszenie o ustawionych skrzynkach w obrębie pasa drogowego przy sklepie monopolowym przy ul. Iwaszkiewicza. Strażnicy po ustaleniu granic działki w dniu następnym pouczyli pracowników o zakazie wystawiania skrzynek w granicach pasa drogowego.

Poniedziałek 28 sierpnia:

 1. Godzina 910 strażnicy interweniują na ul. Sobieskiego, w pobliżu szpitala, gdzie trzech kierowców nie stosuje się do zakazu ruchu w obu kierunkach. Wszyscy sprawcy tego wykroczenia zostali pouczeni przez strażników.
 2. Godzina 1850 interwencja na ul. Zadębie, gdzie jeden z mieszkańców ul. 19-go Lutego zaparkował swój pojazd na całej szerokości chodnika, czym utrudniał przejście pieszym.

Wtorek 29 sierpnia:

 1. Godzina 1030 jeden z mieszkańców bloku przy ul. Mickiewicza powiadomił strażników o źle zabezpieczonym przewodzie elektrycznym, który w trakcie remontu bloku został poprowadzony prowizorycznie przez otwór drzwi wejściowych, co może być powodem wypadku, ponieważ przewód ten jest przycinany przez zamykające się drzwi. Strażnicy po przybyciu na miejsc zastali już inspektorów nadzoru budowlanego, którzy kontrolowali prowadzone prace budowlane.
 2. Około godziny 1700 państwowa Straż Pożarna zwraca się o pomoc w zabezpieczeniu miejsca utylizacji oleju samochodowego, który wylał się na odcinku Alei Prof. Pieniążka. Po działaniach PSP strażnicy przejęli teren po działaniach ratowniczych.

Środa 30 sierpnia:

 1. Godzina 720 zgłoszenie o bezpańskim psie, który biega po placu Dworcowym. Strażnicy po przybyciu na miejsce nie potwierdzili bezpańskiego psa opisywanego przez osobę zgłaszającą.
 2. Godzina 1000 strażnicy zauważyli wrzucony do rzeki wkład kosza ulicznego w rejonie ul. Podrzecznej. Natychmiast powiadomiono pracowników ZUM, którzy usunęli z rzeki porzucony wkład kosza ulicznego.
 3. Godzina 1700 zgłoszenie o zakłócaniu spokoju przez osoby przebywające na działce łączącej (przejście) ul. Zadębie z ul Jaśminową.
 4. Godzina 2210 strażnicy patrolując ul. Gałeckiego stwierdzili spalone dwie żarówki w lampach ulicznych na wysokości nr 4 i 6.

Czwartek 31 sierpnia:

 1. Godzina 900 interwencja na ul. Rybickiego, gdzie było zgłoszenie o bezpańskim psie. Na miejsce wezwano pracowników zakładu Utrzymania Miasta, którzy psa odłowili.
 2. Godzina 1100 zgłoszenie jednego z mieszkańców ul. Wańkowicza, który uskarża się na hałas spowodowany przez osobę, która naprawia swój motorower generując przeraźliwy dźwięk. Osoba ta została pouczona przez strażników i zaprzestała naprawy motoroweru.
 3. Godzina 2100 interwencja na ul. Senatorskiej, gdzie za znakiem zakaz parkowania ustawiony jest samochód marki ford. Jak się później okazało sprawcą tego wykroczenie był 24 letni mieszkaniec Makowa, za co został ukarany mandatem karnym w wysokości 100 zł.

Piątek 1 września:

 1. Godzina 800 zgłoszenie z ul. Unii Europejskiej o biegającym w tym rejonie bezpańskim psie. Po przybyciu na miejsce i potwierdzeniu zgłoszenia wezwano na miejsce pracowników ZUM, którzy psa odłowili.
 2. Godzina 1300 zgłoszenie o osobach handlujących w miejscu niedozwolonym w rejonie ul. Kopernika 5. Strażnicy po przybyciu na miejsce przeprowadzili rozmowę z administratorem terenu, jakim jest Skierniewicka Spółdzielnia Mieszkaniowa, której przedstawiciele oświadczyli, że nie mają nic przeciwko temu, by w tym miejscu odbywał się handel. W związku z tym odstąpiono od dalszych czynności.
 3. Godzina 2000 zgłoszenie o rozrabiającej młodzieży w rejonie placu zabaw przy ul. Jodłowej. Młodzież przewraca stojące w tym miejscu mobilne toalety, zaśmieca teren. Przed przybyciem strażników sprawcy uciekli i pomimo kontroli rejonu nie stwierdzono osób, które mogłyby dopuścić się tego procederu.

Sobota 2 września:

 1. W godzinach od 700 – 1900 strażnicy zabezpieczają obiekty należące do miasta w związku ze składanymi wnioskami do budżetu obywatelskiego oraz organizacją biegu im. Edmunda Jaworskiego.
 2. W godzinach od 800 do 1300 na targowisku miejskim przebywa patrol mieszany strażnik miejski + Policjant, który to patrol czuwa nad bezpieczeństwem kupujących i handlujących – bez uwag.

 

To tylko wybrane interwencję, które wskazują na zakres wykonywanych czynności każdego dnia przez strażników miejskich na terenie Skierniewic.

Uprawnienia strażników

Uprawnienia Strażnik wykonując zadania ma prawo do:udzielania pouczeń, legitymowania ... WIĘCEJ ...

Kierownictwo

KOMENDANTKomendant - Artur GłuszczDo zadań Komendanta Straży należy planowanie ... WIĘCEJ...

Akty Prawne

aktyprawnePodstawowe akty prawne regulujące działalność straży miejskich... WIĘCEJ...

Informacje podstawowe

InfoStraż Miejska w Skierniewicach pracuje codziennie w godzina 7:00 do 23:00... WIĘCEJ ...