Ważniejsze wydarzenia w okresie od 7 do 14 października 2017 r.

Drukuj
PDF

W analizowanym okresie, strażnicy podjęli 564 różnego rodzaju interwencji i działań związanych z zapewnieniem ładu i porządku na terenie naszego miasta, z czego:

wszystkich interwencji podjęto – 200,

skontrolowano budynki użyteczności publicznej – 360 (razy),

kontrola nieruchomości, która zakończyła się sporządzeniem protokółu – 0,

przyjęto zgłoszeń od mieszkańców – 75 w tym dotyczących:

 • zakłócania porządku publicznego i spokoju - 12,
 • zagrożeń w ruchu drogowym – 36,
 • ochrony środowiska i gospodarki odpadami – 9,
 • zagrożeń życia i zdrowia – 5,
 • zagrożeń pożarowych (katastrof) – 1,
 • awarie techniczne – 7,
 • dzikie zwierzęta (bezpańskie psy i inne) – 4.

Interwencje własne – 125,

udzielono pouczeń (środki oddziaływania wychowawczego) – 90,

ukarano mandatami karnymi sprawców wykroczeń – 22/2200 zł.,

skierowano spraw do sądu – 0,

patrole wspólne z policją – 3 (patrole na targowisku, patrole międzyszkolne, akcja nielat),

zabezpieczenia (otwieranie urzędu miasta, posterunki stałe w urzędzie miasta i urzędzie stanu cywilnego, kontrola miejsc zagrożonych według Krajowej Mapy Zagrożeń przygotowanej przez Komendę Miejską Policji w Skierniewicach (działania cykliczne), zabezpieczenie przejść dla pieszych, kontrola zajęcia pasa drogowego, pomoc w uruchomieniu pojazdu) – 53,

konwój dokumentów, wartości pieniężnych, asysty urzędnikom – 3,

wystawionych wezwań dot. popełnionych wykroczeń – 38,

interwencje z monitoringu/fotopułapki – 0,

przekazano spraw do jednostek współdziałających w zakresie funkcjonowania infrastruktury miejskiej (uszkodzone znaki drogowe; awarie oświetlenia ulicznego, zanieczyszczone chodniki i jezdnie; inne) – 11.

Wybrane interwencje w analizowanym okresie:

Niedziela 8 października:

 1. Godzina 900 zgłoszenie o zastawieniu wjazdu na osiedlu przy ul. Sobieskiego. Po przeanalizowaniu całej sytuacji oraz prawnych aspektów domniemanego wykroczenia ustalono, że w związku z tym że teren nie jest właściwie oznakowany, odstąpiono od dalszych czynności z uwagi na brak podstaw do interwencji.
 2. Godzina 1150 interwencja na ul. Orkana, gdzie dwóch mężczyzn usiłowało spożywać alkohol w miejscu zabronionym. Obu mężczyzn strażnicy pouczyli.

Poniedziałek 9 października:

 1. Godzina 900 interwencja na ul. Sienkiewicza, gdzie zaparowany został fiat na całej szerokości chodnika. Sprawca tego wykroczenia 51-letnia mieszkanka ul. Nowomiejskiej została ukarana mandatem karnym w wysokości 100 zł.
 2. Godzina 2000 dyżurny SM odbiera zgłoszenie o awarii oświetlenia ulicznego na ul. warszawskiej. Dyżurny poinformował konserwatora o awarii, która miała być usunięta w najszybszym czasie.

Wtorek 10 października:

 1. Godzina 815 zgłoszenie że na ul. Długiej od dłuższego czasu zaparkowany jest nieprawidłowo samochód, który według osoby zgłaszającej posiada oznaki wraku. Strażnicy po przybyciu na miejsce nie stwierdzili znamion wykroczenia, samochód zaparkowany jest prawidłowo, a ponadto nie ma oznak wraku.
 2. Godzina 1525 interwencja na ul. Zielnej, gdzie według zgłaszającego na jednej z tamtejszych posesji dochodzi do spalania odpadów w piecu. Strażnicy skontrolowali podejrzewaną posesję i stwierdzili jedynie drewno, które spalane było w palenisku. Pomimo tej kontroli na wniosek osoby zgłaszającej jeszcze raz skontrolowano tę posesję ponieważ zgłaszający wciąż upierał się, że spalane są odpady, również i w tym wypadku nie potwierdzono spalania odpadów.

Środa 11 października:

 1. Godzina 900 interwencja na ul. Mickiewicza, gdzie zaparkowane zostały dwa samochody na zieleni. Jednym ze sprawców tego wykroczenia był 37 letni mieszkaniec ul. Trzcińskiej, który za to wykroczenie został ukarany mandatem karnym w wysokości 100 zł.
 2. Godzina 1530 interwencja w tym samym miejscu na ul. Mickiewicza, gdzie trzech kierowców zaparkowało swoje samochody na pasie zieleni. Jedną z nich była 43-letnia mieszkanka z ul. Rawskiej, która została ukarana mandatem karnym w wysokości 50 zł.
 3. Godzina 2050 interwencja na ul. Olszewskiej, gdzie cztery młode osoby używają słów nieprzyzwoitych. Wszyscy zostali pouczeni przez strażników, a następnie oddalili się z miejsca zdarzenia.

Czwartek 12 października:

 1. Godzina 830 interwencja na jednym z osiedli zamkniętych w rejonie ul. Rawskiej, gdzie kierowca skody na nr rejestracyjnych powiatu pruszkowskiego zaparkował swój pojazd utrudniając wjazd/wyjazd z pobliskich garaży. Pomimo pozostawienia wezwania do zgłoszenia się w naszej jednostce sprawce tego wykroczenia do tej pory się nie pojawił w związku z tym przeprowadzone zostały czynności ustalenia właściciela pojazdu. Z naszych ustaleń wynika, że podejrzanym w tej sprawie może być 30-letni mieszkaniec ul. Rawskiej. Dalsze czynności w toku.
 2. Godzina 1230 interwencja na ul. Dworcowej, gdzie na wysokości posesji nr 3 leży mężczyzna. Strażnicy po przybyciu na miejsce zastali owego mężczyznę, który o własnych siłach się podniósł i po oświadczeniu, że nie potrzebuje żadnej pomocy udał się do miejsca zamieszkania.

Piątek 13 października:

 1. W godzinach od 800 do 1600 jeden z patroli bierze udział w akcji nielat organizowanej przez Komendę Miejską Policji w Skierniewicach. Strażnicy kontrolują miejsca przebywania osób nieletnich zwracając uwagę na ich bezpieczeństwo oraz zachowania niezgodne z prawem.
 2. Godzina 950 interwencja jednego z patroli na ul. Pomologicznej, gdzie trzech uczniów pobliskiego technikum paliło papierosy na trenie placówki – wszyscy zostają pouczeni.
 3. Godzina 1515 interwencja na ul. Reymonta, gdzie 47-letni mieszkaniec z ul. Mickiewicza spożywał alkohol na pobliskim przystanku autobusowym. Sprawca tego wykroczenia został ukarany mandatem karnym w wysokości 100 zł.

Sobota 14 października:

 1. Godzina 1040 strażnicy odbierają zgłoszenie, że na ul. Harcerskiej kierowcy nie stosują się do znaku zakazu zatrzymywania się. Strażnicy po przybyciu na miejsce zastali aż 9 samochodów, które zostały zaparkowane w strefie obowiązywania znaku zakazu. Jedną ze sprawców tego wykroczenia była 47-letnia mieszkanka Warszawy, która za to wykroczenie została ukarana mandatem karnym wysokości 100 zł.
 2. Godzina 1320 strażnicy interweniują na ul. Rynek, gdzie siedmiu kierowców zaparkowało na miejscach przeznaczonych dla TAXI. Sześciu z nich zostało pouczonych, natomiast jeden z nich nie wstawił się na wezwanie strażników, w związku z tym ustalamy, kto mógł być w tym dniu sprawcą tego wykroczenia.
 3. Godzina 2220 zgłoszenie z Al. Niepodległości o spożywaniu alkoholu na tyłach pobliskiego sklepu Żabka. Strażnicy po przybyciu na miejsce skontrolowali cały teren, ale nie stwierdzili osób, które spożywają alkohol w miejscu zabronionym.

To tylko wybrane interwencję, które wskazują na zakres wykonywanych czynności każdego dnia przez strażników miejskich na terenie Skierniewic.

Uprawnienia strażników

Uprawnienia Strażnik wykonując zadania ma prawo do:udzielania pouczeń, legitymowania ... WIĘCEJ ...

Kierownictwo

KOMENDANTKomendant - Artur GłuszczDo zadań Komendanta Straży należy planowanie ... WIĘCEJ...

Akty Prawne

aktyprawnePodstawowe akty prawne regulujące działalność straży miejskich... WIĘCEJ...

Informacje podstawowe

InfoStraż Miejska w Skierniewicach pracuje codziennie w godzina 7:00 do 23:00... WIĘCEJ ...